Copy
Eikö kirje näy oikein? Katso tästä selainversio.Fysioterapeutteja ehdolla kuntavaaleissa

Tämän uutiskirjeen teemana ovat Kuntavaalit 2017. Pyysimme alkuvuodesta vaaleissa ehdolla olevia Suomen Fysioterapeuttien jäseniä ilmoittamaan tietonsa meille. Saimme yhteydenoton kahdeksalta ehdokkaalta eri puolilta Suomea.

Ehdokkaat on listattu sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.


 

Suomen Fysioterapeutit ry on kaikkien fysioterapeuttien ja fysioterapiaopiskelijoiden yhteinen, akavalainen järjestö.

Suomen Fysioterapeutit
Rautatieläisenkatu 6 B
00520 HELSINKI

p. 0207 199 590
fax 0207 199 599


» lähetä sähköpostia
» siirry verkkosivuille


50 | Mari Hynninen, Vantaa

Fysioterapeutti AMK, Mari Hynninen on SDP:n kuntavaaliehdokkaana Vantaalla.

Vantaan kaupungin Terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelevän Mari Hynnisen tavoitteena on varhaiskasvatuksen maksuttomuus, mikä lisää vanhempien mahdollisuutta hakea töitä pätkissä. Lasten ja nuorten oppimisen tuki on varmistettava niin kuntoutuksen osalta kuin erityispedagogisten tarpeiden osalta – ilman diagnooseja.

”Myös vanhusten ja vammaisten osallistaminen yhteiskuntaan on mahdollistettava parantamalla ja ylläpitämällä toimintakykyä myös sote-uudistuksen jälkeen.”


197 | Laura Jokinen, Tampere


Fysioterapeuttiyrittäjä Laura Jokinen on Vihreiden kuntavaaliehdokas Tampereella. Hänen tavoitteenaan on harrastustakuu tamperelaisille lapsille ja nuorille.

"Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mieluinen harrastus riippumatta perheen varallisuudesta. Lisäksi haluan viedä eteenpäin ikäihmisten liikuntapalveluja. Avoimia matalankynnyksen jumppia tulisi tarjota riittävästi ja ikääntyneille sopivia liikuntamahdollisuuksia tulisi laajentaa, koska liikunta toimii ennaltaehkäisynä ja hoitona niin fyysisiin kuin psyykkisiin sairauksiin. Lisäksi haluan subjektiivisen päivähoito-oikeuden edelleen säilyvän Tampereella, koska lapsella tulee olla oikeus varhaiskasvatukseen."

Kilpa-aerobic -taustaa omaavan Laura Jokisen työnkuva on melko laaja. Hän ohjaa liikuntaryhmiä eri seuroille, pääasiassa ikäihmisille. Lisäksi Laura valmentaa kilpa-aerobicia Nokian voimisteluseurassa, jossa hän toimii myös konsultointiapuna erilaisissa vammoissa.

"Ohjaan kehonhuoltotreeniä eri voimisteluryhmille ja teen yksilöllisiä lihastasapainoanalyyseja, jotta riskit löydetään erilaisiin rasitusperäisiin ongelmiin. Näin niitä voidaan myös ennaltaehkäistä. Tulosten pohjalta teen myös henkilökohtaisen huolto-ohjelman."

Soten vaikutukset näkyvät vaaliehdokkaan omassa työssä. Suurin miettimisen aihe on se, jos terveydenhuoltopalvelut siirtyvät keskitetysti isoille, yksityisille yrityksille.

"Miten käy pienten hoitolaitosten, joiden mahdollisuudet pärjätä kilpailussa ovat luonnollisesti heikommat?, kysyy Jokinen. Häntä mietityttää myös se, onko isojen yritysten toiminta kustannustehokasta? Jos yritys tekee voittoa ja voitot jaetaankin osinkoina omistajille, asiakkaat eivät hyödy välttämättä tästä."

Laura Jokisen mukaan julkisella puolella tällaisessa ylijäämätilanteessa voitaisiin palkata lisää henkilökuntaa ja asiakkaat hyötyisivät selkeämmin. - Toivon sote-ratkaisussa sitä, että julkinen terveydenhuolto säilyisi edelleen pääasiallisena palveluntuottajana. Se on tasavertaisempi kaikille. Tarkkaan on harkittava se, kuinka paljon yritykset, erityisesti monikansalliset yritykset, voivat palveluita tuottaa, jotta veronmaksajat saisivat parhaimman hyödyn.

» http://ehdokaslaurajokinen.blogspot.fi/
» laurak.jokinen@gmail.com


72 | Arja Karhuvaara, Helsinki


Arja Karhuvaara on Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaana Helsingissä. Karhuvaara on kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, Uudenmaan maakuntahallituksen ja lakisääteisen maakuntayhteistyöryhmän (MYR)jäsen, Uudenmaan sote- ja hallintouudistus ohjaustyöryhmän jäsen. Entinen kansanedustaja. Kolmen oman lapsen äiti, kolmen pikku-ukon mumi. Suomenlinna.

"Olen ehdolla kaupunginvaltuustoon, jotta senioreilla ja terveydenedistämisellä olisi aktiivinen puolenpitäjä hallintouudistuksissakin."
  1. Sujuvat matkayhteydet ja aukioloajat vahvistavat palveluiden saavutettavuutta.
  2. Lähipalvelut ja työpaikat luodaan yritysten, yhteisöjen ja julkisen sektorin yhteistyöllä.
  3. erveyden edistäminen, aktiivinen asioihin puuttuminen ja riittävä elämäntuki vähentävät sairauskuluja ja syrjäytymistä.
  4. Päätösten terveyshyöty kaikkeen päätöksentekoon.
  5. Senioreilla on oikeus valita myös asumismuotonsa varallisuudesta riippumatta.
  6. Palvelujen ja hankintojen hinnat läpinäkyvästi seurattaviksi.


 


328 | Kati Laakso, Jyväskylä


Pienyrittäjä, ammatinharjoittaja Kati Laakso on Vihreiden kuntavaaliehdokkaana Jyväskylässä.

"Fysioterapeuttina ihmettelen ja olen suuresti huolissani, mihin SoTe-uudistus on viemässä kuntoutusta sekä kuntoutuksen ammattilaisia. Kuntoutuksen yhdenvertaisuus, saatavuus ja laatu on turvattava maakunnissa. Kilpailutuksessa on huomioitava paikalliset palveluiden tuottajat, myöskin ammatinharjoittajat.

Nyt on erittäin tärkeä olla mukana päättäjänä päättämässä fysioterapian ja fysioterapeuttien tulevaisuudesta, sekä asiakkaiden hyvinvoinnista.”

*Tasa-arvoista terveyttä.*

» www.facebook.fi/vihreydeksi
» @katilaaxo (Twitter)
 


179 | Tuija Ollikkala, Turku


Fysioterapeuttiyrittäjä, VTM Tuija Ollikkala on Vihreiden kuntavaaliehdokkaana Turussa.
Olen 60-vuotias Portsassa asuva fysioterapeutti, yrittäjä. Toimin moniammatillisessa työyhteisössä, jossa meitä on 3 fysioterapeuttia, useampi toimintaterapeutti ja 2 puheterapeuttia. Toimin liikuntavammaisten vauvojen, lasten ja nuorten sekä heiden perheidensä parissa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös päiväkotien henkilökunta ja erityisopettajat.
Jotta jaksan harrastaa kuntapolitiikkaa, niin liikun paljon, olen intohimoinen kävelijä. Syksy on parasta aikaa metsissä samoiluun. Lisäksi valokuvaan ja kokkailen mielelläni.

Olen kaupunginvaltuutettu ja innolla uusimassa kauttani. Minulle on tärkeää avoin päätöksenteko, joka perustuu eettisiin, ekologisiin ja kestäviin valintoihin. Kaupunginvaltuusto on se paikka, jossa päätetään miten ja millaiseksi Turku kehittyy. Uskon uutta luovaan ja historiaansa arvostavaan kaupunkiympäristöön.

Kaavoituksella rakennamme hyvinvointia, joka edistää terveyttä. Haluan vahvistaa arkiliikuntaa mm. pyöräilyverkostoja kehittämällä. Sote-uudistuksen edetessä/tullessa kaupungin päätettäväksi jää kaikki ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä toiminta. Puistot ja lähimetsät ovat alueen asukkaiden tärkeitä virkistysalueita, joita ei tule kaavoittaa täyteen.
Haluan, että kaikessa suunnittelussa huomioidaan esteettömyys, koskee se sitten korjattavia rakennuksia tai uusien leikkipuistojen suunnittelua. Esteettömäksi suunniteltu ympäristö tukee elinkaariajattelua ja on toimiva ratkaisu kaiken ikäisille.

Ikäihmisten kotona asumisen tueksi on heille järjestettävä mahdollisuus osallistua kodin ulkopuoliseen arkea ja toimintaa tukevaan kuntouttavaan toimintaan. Liikkumisen ollessa haasteellista on pystyttävä järjestämään joustavammin kuljetuspalveluja, jos julkisten kulkuvälineiden käyttö on fyysisesti vaikeaa.

» http://bit.ly/2ky1b9F
» tuija.ollikkala@gmail.com

 


719 | Marianne Storå, Espoo


Kuntoutusalan yksinyrittäjä Fysioflex Oy:n Marianne Storå on Ruotsalaisen kansanpuoleen kuntavaaliehdokkaana Espoossa.

Marianne Storå haluaa ajaa yksin asuvien ihmisryhmien asioita: eli sinkkujen, eronneiden, yksinhuoltajien sekä yksinäisten eläkeläisten asioita. Yllättävien elämän haasteiden ratkaiseminen vie voimia ja mainitsemani ihmisryhmät ovat haavoittuvia taloudellisesti, mutta myös terveyden osalta. Henkilökohtaista terveyden tukihenkilöä tarvitaan niin julkiselle kuin yksityisellekin taholle.

Hän haluaa helpottaa työllistymistä vähentämällä byrokratiaa ja tukemalla Start-up yrityksiä ja yrityskeskuksia. Pienyrittäjille kuuluisi soten myötä ohjautua asiakkaita vapaavalintaisten palveluseteleiden kautta.

» marianne.stora@gmail.com
 


37 | Päivi Turja, Sastamala


Fysioterapeutti, TtM Päivi Turja on Perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaana Pirkanmaalla.

Päivi Turjan poliittiset teemat ovat Pirkanmaan terveysaseman 24/7 päivystys ja alasajetun pyskiatrisen hoidon kehittäminen. Lisäksi alueen kaava- ja tieasiat pitää saada kuntoon.

Fysioterapiaan liittyen kysymys Kela-korvausten leikkaamisesta on ollut Päivin agendalla jo aiemminkin. Mm. vuosi sitten hän lähetti kirjelmän valiokuntaan puolueen kansanedustajan mukana. Kirjelmässä kysyttiin: Mitä leikkaamista Kela-korvauksissa vielä on?

» paivi.turja@kopteri.net


29 | Jussi Viljanen, Orivesi


Työfysioterapeutti ja yrittäjä Jussi Viljanen on Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaana Pirkanmaan vaalipiirissä Orivedellä.

Tavoitteeni on aktiivisen elinkeinopolitiikan toteuttaminen ja uusien työpaikkojen luominen kotiseudulleni. Lisäksi tavoitteenani on hyvin harrastusmahdollisuuksien, etenkin liikunnallisten lajien olosuhteiden turvaaminen ja puolustaminen Orivedellä. Lähipalveluiden puolustaminen on myös tärkeää.

Olen perheellinen, yritteliäs 38-vuotias työfysioterapeutti ja yrittäjä. Toimin tällä hetkellä kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Harrastan liikuntaa, järjestötoimintaa sekä vapaaehtoista maanpuolustustyötä.

» www.jussiviljanen.fi


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Suomen Fysioterapeutit · Rautatieläisenkatu 6 B · Helsinki 00520 · Finland