Copy
Eikö kirje näy oikein? Katso tästä selainversio.Fysioterapeutin ydinosaaminen - tulevaisuuden fysioterapeutti

Fysioterapeutin ydinosaamisessa yhdistyvät teoreettinen ja käytännöllinen osaaminen, joiden perustana on fysioterapiatiede. Fysioterapia on osa kuntoutusalaa ja osa mittavaa sote-uudistusta. Väestössä ja toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset, kuten ikääntyminen, sosioekonomisten erojen kasvu ja soteen liittyvä valinnanvapaus, haastavat fysioterapiaa uusiin toimintatapoihin

Suomen Fysioterapeutit ry, ammattikorkeakoulut ja Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitos ovat laatineet kuvauksen fysioterapeutin ydinosaamisesta. Sen tavoitteena on edistää fysioterapiakoulutuksen kehittämistä ja auttaa hahmottamaan alan tulevaisuuden kehittymistarpeita. Fysioterapian ydinosaamisen lähtökohtana on ollut Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksella tehty fysioterapeuttien ydinosaaminen –tutkimus ja vastaavat kansainväliset raportit.

» http://www.suomenfysioterapeutit.fi/ydinosaaminen/
» Lue aiheeseen liittyvä tiedote tästä
 Lähipalvelut säilyvät sotessa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaus lisää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaa hoitoon pääsyä, parantaa palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta.

18 itsehallinnollista maakuntaa vastaa lakiluonnoksen mukaan vuodesta 2019 alkaen julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista, pelastustoimista ja ensihoidosta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen perustasolla asiakas voi valita palvelujen tuottajan. Hän voi listautua valitsemansa sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaaksi, valita suunhoidon yksikön ja sairaalan.

Valinnan voi tehdä niin halutessaan internetissä Kanta-järjestelmästä. Muussa tapauksessa maakunta osoittaa vuodeksi kerrallaan sote-keskuksen, joka on lähimpänä asiakkaan kotia.

» Lue lisää tästäSTM:n ja VM:n kysely sote- ja maakuntauudistuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtionvarainministeriö toteuttavat sote- ja maakuntauudistuksessa mukana oleville eri alojen ammattilaisille kyselyn osana muutoksen valmistelua. Ministeriöt haluavat kuulla näkemyksiäsi siitä, miten uudistus voidaan toteuttaa mahdollisimman onnistuneesti.

Kaikkien ajatukset ja näkemykset ovat tärkeitä! Kyselyyn osallistutaan nimettömänä, jolloin vastauksista ei voida tunnistaa yksittäistä osallistujaa. Vastaaminen kestää noin kymmenen minuuttia. Vastaamaan pääset näistä linkeistä (palvelussa on ajoittaista hitautta):

suomeksi: www.strategysignals.com/38969-31805-1098@soma&uudistus

ruotsiksi: www.strategysignals.com/39056-31869-1098@soma&reformen

Suomen Fysioterapeutit ry on kaikkien fysioterapeuttien ja fysioterapiaopiskelijoiden yhteinen, akavalainen järjestö.

Suomen Fysioterapeutit
Rautatieläisenkatu 6 B
00520 HELSINKI

p. 0207 199 590
fax 0207 199 599


» lähetä sähköpostia
» siirry verkkosivuille

Selaile ja päivitä jäsentietojasi ja maksujasi jäsenrekisterin asiointipalvelussa.

Kirjautuminen omalla jäsennumerolla. Salasanan luot itse.


» easiointi.yap.fi/Kuntoutusala

Kouluttaudu kipufysioterapiaan

Kipufysioterapian koulutuskokonaisuus (15 op) koostuu viidestä moduulista, jotka sisältävät luentoja, harjoittelua, etukäteis- ja välitehtäviä ja verkkotyöskentelyä.

Ensimmäinen moduuli "Johdatus aiheeseen; kipufysioterapian perusteet" starttasi jo tässä kuussa. Kehittämisasiantuntija Hanna Häkkinen tähdentää, että moduulit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, joista annetaan osallistumistodistus.

Koulutuskokonaisuuden suorittaminen edellyttää kaikkien moduulien suorittamista. Kouluttajina toimivat mm. Tapio Ojala, Hannu Luomajoki ja Petteri Koho.

» Lataa esite tästä
Moderni 64-vuotias Fysioterapia-lehti

Tervetuloa lukemaan uudistunutta Fysioterapia-lehteä 10.2.2017. Päätoimittaja Saija Suomisen mukaan uudistuksella tehdään kunniaa fysioterapiatieteelle hyödyntämällä aikakauslehden vahvuuksia.

— Lehti on selkeämpi ja visuaalisesti hillitty. Rakenne noudattaa kolmijakoa alku, keskiosa ja loppu. Alussa on tiedettä ja edunvalvontaa, lopussa käytännön värittämää arkea. Keskiosa kokoaa artikkelit, joissa painottuu uusin tutkimustieto, kuvailee Suominen.

Monet tutut palstat säilyvät, mutta uusiakin on: Mm. infografiikkaa sisältävä Ft-info palsta ja Faktajuttu, jossa vastataan jäsenten kysymyksiin.
Oletko ehdolla kuntavaaleissa?

Fysioterapeutti – oletko ehdolla kevään 2017 kuntavaaleissa? Me tarjoamme sinulle näkyvyyttä vaalien alla liiton uutiskirjeessä, joka lähetetään räätälöidysti oman alueesi fysioterapeuteille.
Jos haluat tilaa uutiskirjeessä, lähetä meille seuraavat tiedot sähköpostissa osoitteeseen: anne-maj.aunula@suomenfysioterapeutit.fi

- nimi
- piirijärjestö/vaalipiiri
- puolue, jossa olet ehdolla
- kunta, jossa olet ehdolla
- valokuva sähköisessä muodossa
- ensisijaiset tavoitteesi kunnallispolitiikassa
- lisätietoa
Terveyspalvelualan Unionin verkkosivut avataan 1.2.2017

Terveyspalvelualan Unioni ry on neuvottelujärjestö, joka edustaa työehtosopimusneuvotteluissa seitsemää terveyspalvelualan jäsenjärjestöä, kuten Suomen Fysioterapeuttien ja Suomen Toimintaterapeuttiliiton kattojärjestö Kuntoutusalan Asiantuntijat. Uudet verkkosivut löytyvät osoitteesta www.terveyspalvelualanunioni.fi.

Terveyspalvelualan työntekijät tekevät työtä yksityisissä terveyspalveluja tuottavissa yrityksissä ja yleishyödyllisten työnantajien palveluksessa johto-, esimies-, asiantuntija- tai ammattitehtävissä.

» Lue lisää tästä
Luottamusmiehet ovat sinua varten

Sote-uudistus myllertää terveyden- ja sosiaalihuollon rakenteita. Se näkyy kentällä konkreettisesti. Kaikkien on nyt hyvä olla hereillä siitä, mitä tapahtuu ja olla tarvittaessa ajoissa yhteydessä liittoon!

» Lue lisää tästä


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Suomen Fysioterapeutit · Rautatieläisenkatu 6 B · Helsinki 00520 · Finland