Copy
Nyhetsbrev mars 2018                                                                       Se nyhetsbrevet i din webbläsare
Se vår MeToo-konferens på UR play
På Alla hjärtans dag arrangerade RFSU en skolkonferens: ”Metoo – vad kan skolan göra?”. Utbildningsminister Gustav Fridolin inledde konferensen. Förmiddagen ägnades åt en lägesbeskrivning, eftermiddagen åt vad man konkret kan göra. Bland annat föreläste Elza Dunkels om nätet, RFSU om filmmaterialet ”Vill du?” och Allmänna Barnhuset om hur man kan systematisera arbetet med att förebygga sexuella övergrepp.
Se hela temadagen på UR play
 
Nya riktlinjer från Unesco
Unesco har tillsammans med flera andra FN-organisationer nu gett ut en uppdaterad version av sina riktlinjer för sexualundervisningen: ”International Technical Guidance on Sexuality Education”. När den första upplagan kom 2009 var det internationellt ett viktigt steg för stödet för sexualundervisningen i skolan, även om riktlinjerna också ifrågasattes. Vartefter har dock fler och fler använt sig av dem och Unesco har på senare år släppt ett antal nya rapporter. De nya riktlinjerna tar ytterligare ett steg framåt. Exempelvis är genus/könsroller tydligt integrerat jämfört med de tidigare riktlinjerna och även hbtq-frågorna är mer inkluderade, något som ofta är kontroversiellt i internationella sammanhang. Återigen slår Unesco fast att avhållsamhetsundervisning inte är effektivt. 
Ladda ner riktlinjerna här
 
Nytt material: Sexualundervisning för nyanlända
Under hösten 2017 har RFSU tagit fram två nyheter för dig som möter nyanlända ungdomar i ditt arbete. Det ena är ett webbstöd som är kopplat till vårt tidigare metodmaterial Sexualundervisning på lättare svenska. Webbstödet ska förhoppningsvis göra det enklare för dig som lärare/samtalsledare att använda materialet och innehåller en lektionsguide, ett quiz, en inspirationsfilm, översatta ordlistor med mera. Till webbstödet

Det andra materialet är framtaget av RFSU Göteborg och är ett metodhäfte riktat till den som arbetar på boende för unga ensamkommande. I detta enkla och smidiga häfte, som delvis bygger på ”Sexualundervisning på lättare svenska”, finns metoder för att prata om kärlek, kropp, sexualitet och relationer med ungdomarna på boendet. Man behöver inga förkunskaper för att använda häftet.
Materialet finns på vår hemsida
 
Youtube & sexualupplysning
Barn och unga ägnar mycket tid åt att kolla på klipp och filmer på Youtube. De följer olika youtubers och influencers, varav en del också pratar om kropp, mens, sexualitet och känslor, som Therese Lindgren, Clara Henry och LakiDoris (fler tjejer än killar dock, vilket också är något man kan diskutera i skolan). En del gör det bra, eller galet och roligt, och på ett sätt som varken skolan eller aktörer som RFSU skulle kunna göra - då skulle vi nog uppfattas som oseriösa eller pinsamma. Men de kan givetvis användas i sexualundervisningen – att samtal om, lära av och också diskutera och kritiskt granska. 

Sen finns det också ”vanliga” killar och tjejer som vloggar och delar med sig av sina tankar. Som också visar olika sätt att förhålla sig. En genre som är rätt populär är vad som gör killar och tjejer attraktiva. Det är förstås för det mesta väldigt heteronormativt, men också intressant och vardagligt och ger en inblick i hur en del unga tänker. Kan inte undanhålla er detta charmiga exempel på en kille som på ett sätt är ganska traditionell, när han pratar om ”saker som tjejer gör som är attraktivt”, men på andra sätt inte alls är det. Och missa inte tillägget han gör, när han klar – tre minuter in i klippet. 
Se vloggaren Marcus här
 
Brister och glädjeämnen i Skolinspektionens rapport
Skolinspektionen har granskat skolornas sex- och samlevnadsundervisning. Det är första gången på nästan tjugo år som undervisningen granskas. Resultatet överraskar inte, direkt. Eftersom det är en inspektionsrapport är det främst bristerna den tar upp – men det finns också glädjeämnen. Undervisningen går framåt, även om tydliga brister kvarstår. Glädjande är att sex- och samlevnadsundervisningen blivit mer ämnesintegrerad tack vare de tydligare skrivningarna i läroplanerna från 2011. Däremot känner sig en del lärare vilsna och undrar vad just deras uppdrag är. Granskningen visar att undervisningen inte kopplas till värdegrundsuppdraget såsom den borde och att skolorna behöver förbättra arbetet med inkludering, normer och hbtq-frågor. Ett annat problem, som RFSU påpekat i många år, är bristen på styrning och helhetsgrepp. Ladda ner Skolinspektionens rapport här
 
100 % kamp - Sveriges historia
Historiska museet i Stockholm har under 2018 en utställning om kampen för rättigheter i Sverige och ”människor som kämpat för rätten att leva, bo och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön, klass eller ursprung”, som museet skriver om utställningen. Under året ges också föreläsningar/seminarier på temat. Onsdag den 11 april kl 18 handlar det om ”Kampen om kön”. 
Läs mer om utställningen
Könsnormer i bildspråket
Statens medieråd ger ut en hel del pedagogiskt material. Nu har de kommit med ett material om könsnormer i bildspråket, och det författarna kallar visuella mönster. Syftet, skriver Medierådet, är att ge grundläggande kunskaper om hur normer kring kön skapas i bild och att träna elever på högstadiet och gymnasiet att kritiskt granska bildtraditioner. Både stereotypa som icke stereotypa bilder i olika genrer tas upp.
Se och ladda ner materialet här
Du har väl inte missat våra filmer om sex, gränser och kommunikation?
Dela
Tweeta
Mejla
Postadress: RFSU Box 4331 102 67 Stockholm | Besöksadress: Förbundet: Medborgarplatsen 3, plan 10 | Vårt växelnummer: 08-692 07 00 | Fax: 08-653 08 23
Har du frågor eller synpunkter ring innehållet i detta nyhetsbrev? Skicka ett mejl på: hans.olsson@rfsu.se


This email was sent to <<Email adress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
RFSU · Medborgarplatsen 3 · Stockholm 10267 · Sweden