Copy
Use this area to offer a short preview of your email's content.
View this email in your browser

Bijna officieel ...

Nog een paar weekjes en PLEXS is geboren

Namens het voltallige bestuur wens ik jou ten eerste een mooie kerst en ten tweede een gezellige oversteek naar 2015. Het jaar waarin onze vereniging PLEXS per 1 januari officieel van start gaat. Momenteel heeft PLEXS al 579 leden!
Tijdens de geslaagde startconferentie op 8 oktober hebben we veel input van alle aanwezigen mogen ontvangen. En daarna ook warme complimenten over de opzet van de middag. Dit gaf ons kracht, inspiratie en voldoening: we gaan ervoor! Samen met jou en onze collega's. Hieronder vind je een aantal interessante items die onze eerste nieuwsbrief vormen. Lees dus vooral verder en bekijk www.plexs.info !

Fijne dagen,
Noortje Schadenberg
voorzitter PLEXS

Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering (ALV)
Zoals menigeen heeft gezien, hebben we op www.plexs.info onze eerste ALV en informatieve conferentie aangekondigd. Deze start om maandag 23 maart pm 13:00 en eindigt omstreeks 17:30 uur. Het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen. We zoeken naar een geschikte locatie om de kosten laag te houden en we zijn verschillende informatieve en interactieve workshops aan het organiseren. Uiteraard zal ook de mogelijkheid om het netwerk van en tussen examensecretarissen te vergroten onze aandacht hebben. In januari ontvangen alle leden de mogelijkheid om zich op te geven voor de ALV.

Zoals eerder bekend is gemaakt, is het lidmaatschap voor 2015 vastgesteld op €95,00. Deze factuur zal in de eerste werkweek van januari 2015 worden verzonden.
Volg de laatste informatie over de ALV op www.plexs.info.
Website
Het blijkt een enorme klus: de website up-to-date houden, agenda's volledig maken, enzovoorts, enzovoorts. het bestuur overweegt een commissie of werkgroep samen te stellen van leden die hier affiniteit mee hebben. Stuur een mail als je jezelf hiervoor geroepen voelt naar webbeheer@plexs.info
Het FORUM wordt inmiddels goed gebruikt. Houd dit regelmatig bij en stel je vragen en vind ook de oplossingen.
Jouw profiel
Het is mogelijk om binnen jouw profiel ook de schoolsoort/ schoolsoorten aan te vinken, waarvan jij examensecretaris bent. Tijdens de startconferentie is ons gevraagd om dit voor de gebruikers in beeld te krijgen.
Ook verzoeken wij jou om een foto van jezelf te uploaden in jouw profiel. Wanneer er gecommuniceerd wordt, is het prettig om een beeld bij de naam te hebben. Je kunt ook een korte profielbeschrijving toevoegen, zodat we elkaar via de website alvast leren kennen.
Regionale Contactpersonen

Op maandag 17 november vond de eerste bijeenkomst plaats met de regionale contactpersonen. Alle gasten werden ontvangen in de collegezaal van het College voor Toetsen en Examens. Het verslag van deze bijeenkomst is te vinden op het dashboard van www.plexs.info

 
Copyright © 2014 PLEXS, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp