Copy
Transparency International Sverige
Inbjudan | Invitation
Anti-korruption - avgörande för Agenda 2030 och mänskliga rättigheter | Anti-corruption - key for Agenda 2030 and human rights
(Invitation in English below.)

De Globala målen, Agenda 2030, berör alla verksamheter. Samtidigt blir kopplingen mellan korruption och brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna allt tydligare. Detta bekräftades också i Raoul Wallenberg-institutets nya rapport The Nexus Between Anti-Corruption and Human Rights.
 
Temat för International Anti-Corruption Conference (IACC) 2018, där Transparency International var en av huvudarrangörerna, löd “Together for Development, Peace and Security: Now is the Time to Act”.

Det är dags att ta steget från teori till handling. I december äger både internationella anti-korruptionsdagen och internationella dagen för mänskliga rättigheter rum. För att uppmärksamma detta, välkomnar Transparency International Sverige och Raoul Wallenberg-institutet er till ett seminarium där vi diskuterar hur verksamheter kan arbeta förebyggande och strategiskt med integritet och transparens för att uppnå Agenda 2030 med särskild hänsyn till  korruption och mänskliga rättigheter.
 
Medverkande:
Elaine Ryan, Senior Analyst on Anti-Corruption and Human Rights, Raoul Wallenberg-institutet,
Thomas Palmberg, Nationella Anti-korruptionsgruppen, Polismyndigheten
Louise Brown, vice ordförande, TI Sverige, samt
Representant från näringslivet
11 december 2018 kl. 8-9:30. Vi bjuder på en lätt frukost.
The Park, Sveavägen 98, Stockholm. Plan 2.
OSA senast 5 december 2018.

Registrera er här. 
Delar av seminariet hålls på engelska. Seminariet är gratis och öppet för alla intresserade, men platserna är begränsade så vänligen anmäl er så snart som möjligt.

***

The Global Goals, Agenda 2030, concern all organisations. At the same time, the links between corruption and human rights violations becomes more obvious. This was also confirmed in the Raoul Wallenberg Institute's new report The Nexus Between Anti-Corruption and Human Rights.

The theme of the International Anti-Corruption Conference (IACC) 2018, where Transparency International was one of the main organisers, was "Together for Development, Peace and Security: Now is the Time to Act".

It's time to take the step from theory to action. In December, both the International Anti-Corruption Day and the International Human Rights Day take place. In order to highlight this, Transparency International Sweden and The Raoul Wallenberg Institute welcome you to a seminar discussing how organisations can work preventively and strategically with integrity and transparency to achieve the Agenda 2030 with particular focus on corruption and human rights.

Participants:
Elaine Ryan, Senior Analyst on Anti-Corruption and Human Rights, Raoul Wallenberg Institute,
Thomas Palmberg, National Anti-Corruption Police Unit, The Swedish Police
Louise Brown, Vice Chair, TI Sweden, and
A representative from the business Community
11 December, 2018 at. 8-9:30. Including a light breakfast
The Park, Sveavägen 98, Stockholm. 2nd Floor.
RSVP no later than 5 December, 2018.

Register here.
The seminar will mainly be in Swedish. The seminar is free of charge and open to all, but the seats are limited so please register as soon as possible.
Copyright © 2018 All rights reserved


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Transparency International Sverige · Linnégatan 14 · Stockholm 114 47 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp