Copy
Transparency International Sverige
Nyhetsbrev December 2018
Året 2018 går med raska steg mot ett slut. Vi vill tacka alla våra medlemmar för ert viktiga engagemang och stöd – ni gör skillnad!

Under året har vi sett ett ökat intresse och förståelse för kopplingarna mellan korruption och de Globala Målen. Vi kommer inte att klara Agenda 2030 om vi inte får bukt med korruptionen, och det börjar redan här med oss i trygga Sverige.

I anslutning till den internationella antikorruptionsdagen hade vi nöjet att arrangera ett gemensamt seminarium med Raoul Wallenberg-Institutet, där även talare från Polisen och Essity medverkade för att prata om hur olika verksamheter kan arbeta brett och integrerat med både mänskliga rättigheter och antikorruption. Responsen var positiv och vi ser fram emot fler samarbeten under 2019 för att bidra till en informerad och målinriktad debatt.

I november deltog TI Sverige i TI Spaniens internationella forum om business integrity, där vi diskuterade framgångsfaktorer i vårt arbete med Corporate Supporters Forum och hur liknande upplägg fungerar i andra länder. Begreppet collective action, gemensamma krafter, visar gång på gång nyckeln för förändring: Störst påverkan och nytta kan organisationer, oavsett typ, uppnå genom samverkan med andra.

Vi har under hösten startat upp projektet Business Integrity in the Baltic Sea Region, med stöd från Svenska Institutet, i samarbete med TI Litauen och TI Ryssland för att stötta utvecklandet av praxis för transparens och integritet i näringslivet genom informations- och erfarenhetsutbyte. Om din organisation är verksam i Östersjöområdet och ni är intresserade av best practice för att bedriva transparenta affärer, så kontakta oss gärna.

Medan siktet just nu är på att varva ner och ladda batterierna, njuta av familj, vänner och ledighet, så ser vi redan nu fram emot ett nytt år fullt av aktiviteter och med ännu större momentum för att driva en av vår tids allra viktigaste frågor.

God jul och gott nytt år!

Louise Brown
Ordförande
TI Sverige
Om TI Sverige
Nominera till TI Sveriges styrelse
Känner du någon, eller är du själv, intresserad av antikorruption, transparens, etik och ansvarsutkrävande? Inför TI Sveriges årsmöte i april 2019 söker valberedningen efter engagerade personer som är intresserade av ett styrelseuppdrag. Läs mer här.

Ny ordförande för TI Sverige
TI Sveriges styrelse beslöt vid ett möte den 11 december 2018 att Louise Brown, viceordförande, interimistiskt tar över ordförandeskapet från Michaela Ahlberg som på grund av andra tidskrävande åtaganden inte längre har möjligt att vara styrelseordförande. Louise Brown är ordförande till årsstämman i april 2019. Som viceordförande beslöt styrelsen att utse Ulrik Åshuvud. Styrelsen tackar Michaela Ahlberg för sitt engagemang som ordförande i föreningen. Michaela Ahlberg kvarstår tills vidare som styrelseledamot.
Korruption i Sverige
Korruption förhindrar sund konkurrens
Det är inte ovanligt att Konkurrensverket ser tecken på misstänkt korruption i samband med tillsyn enligt konkurrens- och upphandlingsreglerna. Det framgår av Konkurrensverkets rapport ”Korruption som begränsar konkurrensen”.

En visselblåsarfunktion – överväganden och praktiska råd
Statskontoret har tagit fram handboken En visselblåsarfunktion – överväganden och praktiska råd som del av sitt arbete med att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Handboken förklarar bl.a. vilka frågor myndigheterna behöver ställa sig vid inrättandet av en visselblåsarfunktion.

Arbetet mot oegentligheter i migrationsverksamheten vid svenska utlandsmyndigheter stärks
Riksrevisionen kritiserade tidigare i år arbetet mot oegentligheter i migrationsverksamheten vid svenska utlandsmyndigheter. Utrikesdepartementet har nu med anledning av granskningsrapporten initierat ett skyndsamt arbete för att säkerställa att skyddet mot oegentligheter omedelbart stärks. Regeringen avser att bl.a. stärka riskanalyser och kontrollrutiner.

TI Sverige välkomnar förbättringsförslagen och poängterar även vikten av utbildning och förebyggande arbete.
TI Sverige i media
Tidningen Syre: Louise Brown: "Att förstå sin omgivning och att jobba kontinuerligt med antikorruption är helt avgörande. En riskanalys utan grundläggande omvärldsanalys är inte effektiv. Man måste förstå lokala betingelser, sina intressenter och samverkanspartner."
TI Sverige tipsar...
Corporate Political Engagement Index 2018
Hur transparenta är företag med sitt politiska engagemang och försök till politisk påverkan? Inte särskilt, enligt en rapport från Transparency International UK.

Undersökning: Etiska frågor på arbetsplatsen
För att skapa en tydligare bild av etiken på arbetsplatserna i Sverige och Finland genomför nu Ethics@Work en enkät med avsikten att kartlägga arbetstagarnas erfarenheter av etiska frågor på arbetsplatser i Sverige och Finland. Delta i enkäten här.

Right Livelihood-utmärkelse för arbete mot korruption
Den 23 november delade Right Livelihood ut ett hederspris till Thelma Aldana och Iván Velásquez “för deras innovativa arbete med att avslöja maktmissbruk och väcka åtal mot korruption, vilket ökat förtroendet för offentliga institutioner”.
Kalender

22 januari 2019
Medlemsträff
Stockholm
Macchiariniaffären på Karolinska - en makalös skandal på mer än ett sätt?
Inbjudan och registrering

Ännu inte medlem? Läs mer här!

Julstängt
TI Sveriges kansli är stängt 20 december 2018 - 6 januari 2019. För brådskande kontakt under denna tid se vår web.
Copyright © 2018 All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Transparency International Sverige · Linnégatan 14 · Stockholm 114 47 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp