Copy
Transparency International Sverige
Save the date - Webinarium
SAVE-THE-DATE: Ökad trygghet för visselblåsare

I måndags, den 29 juni, presenterades Ökad trygghet för visselblåsare, slutbetänkandet från utredningen om hur Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (det s.k. visselblåsardirektivet) bör genomföras i svensk rätt.

Utredningen föreslår bland annat en ny kompletterande lagstiftning som gäller för så väl offentlig som privat sektor. Krav på interna rapporteringskanaler föreslås för alla arbetsgivare med fler än femtio anställda – både företag och kommuner.

Välkomna till ett webbaserat seminarium den 20 augusti där både utredningens ordförande Inga-Lill Askersjö och huvudsekreterare Per Larsson medverkar.
Datum och tid: 20 augusti kl. 15-16 
Plats: Webinarium genom Zoom

Utförligare inbjudan kommer i början av augusti,
men du kan redan nu anmäla ditt intresse till oss.

Webinariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade. 
Copyright © 2020 All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Transparency International Sverige · c/o The Park · Magnus Ladulåsgatan 3 · Stockholm 11865 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp