Copy
Transparency International Sverige
Nyhetsbrev September 2018

Korruption på export – vem tar ansvar?
Transparency International har nyligen publicerat rapporten ”Exporting corruption”, en ganska deprimerande läsning som för Sveriges del kan sammanfattas med ”dåligt, men inte lika dåligt som Finland”. 

Korruption är ett av vår samtida största gissel och en stor bidragande orsak till den alltmer utbredda misstron till ledare världen över; politiska ledare och företagsledare. I misstrons spår breder missnöjet ut sig. I missnöjets spår ...rädsla, främlingsfientlighet, nationalism, murar och konflikter. Korruption hotar våra demokratiska strukturer, global säkerhet, miljön och mänskliga rättigheter.

Sverige och Finland rankas som två av världens minst korrupta länder, men nu ser vi att båda länderna satt korruptionen på export och saknar förmåga och vilja att ta ansvar. Det krävs nya tag, nya insikter, ny lagstiftning, nya resurser och nya krav på förebyggande arbete mot korruption i en global värld. 

Sverige rankas nu som ”moderate enforcement” i tillämpningen av OECD:s konvention mot mutor. Finland som ”little to no enforcement”. Pinsamt! Vi följer den pågående rättegången mot tre chefer från Telia Company och håller andan. Misslyckas åklagaren med åtalet är det allas vårt misslyckande och Sverige riskerar istället att lyckas med konststycket att inte hålla någon ansvarig för ett mutbrott där Telia Company redan medgivit ansvar och att betala 965 miljoner dollar i straffrättsliga sanktioner till USA och Nederländerna. Bortom pinsamt!

Michaela Ahlberg
Ordförande
TI Sverige

Om TI Sverige
TI Sverige på IACC
Ses vi på IACC i Köpenhamn 22-24 oktober? Vi på TI Sverige kommer bland annat att vara med och diskutera "Den nordiska myten" - är nordiska företag verkligen mindre korrupta än andra företag? Vill du träffa oss under konferensen? Kontakta oss gärna!
 
Är du medlem i TI Sverige?
För att vi ska kunna fortsätta med att driva debatt, påverka beslutsfattare eller belysa bristande lagstiftning behöver vi inte bara en säker finansieringsbas, vi behöver även en stark röst. Vi behöver dig som medlem. Och vi behöver fler medlemmar. Därför hoppas vi att du blir medlem och/eller att du rekommenderar oss till vänner, kollegor och familjemedlemmar. Enklast betalas medlemsavgiften på 250 kronor (50 kronor för studenter) till Swish 123 266 8556 eller bankgiro 5858-3519. Glöm inte din e-post i meddelandefältet.
Korruption i Sverige
Visselblåsare är hjältar!
Enligt en undersökning ökar antalet rapporter via visselblåsarkanaler. Orsakerna sägs vara dels attitydförändringen vad gäller visselblåsare, dels att fler verksamheter öppnar upp för kunder och leverantörer att rapportera oegentligheter.
 
Ökat fokus på antikorruption i upphandlingar
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram utökad handledning för upphandlade myndigheter och enheter om mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption.
 
Nya karensregler
Sedan 1 juli finns en ny lag om karens för statsråd och statssekreterare i samband med övergång från politik till privat verksamhet. Sedan tidigare finns även regler för riksdagsledamöter, statsråd och statssekreterare gällande redovisning av värdepappersinnehav och sidouppdrag.
TI Sverige i media
Studio Ett: Vår ordförande Michaela Ahlberg kommenterar erbjudandet om att byta röster mot bygglov. "Missbruk av makt och förtroende." (i början av programmet)

Mitti: Inga-Britt Ahlenius, styrelseledamot: ”Sveriges kommuner behöver en extern och professionell revision. Väljarna har rätt att kräva att deras valda representanter sköter sina uppdrag i uppdragsgivarnas intresse.”
TI Sverige kommenterar
EU stärker skyddet för visselblåsare
TI Sverige har gett synpunkter på Förslag till Europaparlamentet och Rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten. TI Sverige välkomnar direktivet som är ett bra komplement till svensk lagstiftning.

Det föreslagna direktivet gör det tydligt att EU ser allvarligt på korruption och ser införandet av en bred lagstiftning som avgörande. Det är värt att notera att Sverige har erfarenhet att hämta av EU på området, då den nationella lagstiftningen inte är lika omfattande.
TI Sverige tipsar...
Ny rapport: Exporting Corruption
Transparency Internationals rapport Exporting Corruption granskar efterlevnaden av OECD:s konvention mot mutor i internationella affärstransaktioner. Resultatet visar att endast ett fåtal länder fullt ut tillämpar konventionen. Sverige har i studien flyttats från ‘’begränsad efterlevnad’’ till ‘’måttlig efterlevnad’. Detta är bl.a. tack vare ökning av mutbrottsutredningar. Sverige får dock fortfarande kritik för svag lagstiftning och låga bötesnivåer.
 
”Korruptionen är hinder för förändring”
Jakob Kiefer, ny svensk CSR-ambassadör: ”Korruption är ett av de största hindren för att åstadkomma förändring. Om korruptionen får fäste skadas tilliten och de hållbarhetsmål som världens ledare enats om undergrävs.”
Kalendarium

Höstens möte för medlemmarna i
TI Sveriges Corporate Supporters Forum

4 oktober
Göteborg

TI Sverige på IACC
24 oktober
Köpenhamn, Danmark
Copyright © 2018 All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Transparency International Sverige · Linnégatan 14 · Stockholm 114 47 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp