Copy
29 september 2021
Visselblåsare är några av samhällets hjältar. Genom att avslöja maktmissbruk – såsom korruption – hjälper de till att både offentliga och privata resurser används på det sätt de är avsedda för.
TI Sveriges definition av korruption: ”Korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”. Det är en bred definition som sträcker sig längre än givande och tagande av muta och innefattar även det man i vardagligt tal benämner som "vänskapskorruption".
Visselpipor kommer i olika former, men gemensamt för dem alla är att de vågar blotta maktmissbruk och oegentligheter – ofta på bekostnad av sin egen trygghet eller säkerhet, men till fördel för samhället i stort.

Genom att belysa maktmissbruk säkrar visselblåsarna även upp vår demokrati: Först när medborgarna får kännedom om oegentligheter kan de kräva ansvar av politiker, tjänstemän, makthavare och andra aktörer. Vårt samhälle behöver dem – de som vågar blåsa i visselpipan och bryta tystandskulturen.

Nu kan du nominera kandidat/er till utmärkelsen Årets Visselpipa 2021. Nomineringsprocessen startar 29 september och pågår fram till 25 oktober.

Skicka ditt förslag till nomineringar till Årets Visselpipa 2021 via e-post till styrelsen för Transparency International Sverige. Nomineringen ska bestå av en fyllig beskrivning och motivering till förslaget. Av beskrivningen ska också framgå vilken relation den eller de som lämnar förslaget har till den/de nominerade.

Sista datum för att nominera är 25 oktober. Läs mer om TI Sveriges utmärkelse Årets Visselpipa och vilka som tidigare fått den.

Transparency International Sverige uppmärksammar sedan 2007 en eller flera personer som har avslöjat oegentligheter, inom såväl offentlig som privat sektor. Utmärkelsen kan gå till en anställd som har visat civilkurage genom att röja korruption inom den egna sfären. Den kan gå till exempelvis användare, kunder eller anhöriga som uppmärksammat otillbörliga avsteg från regelverk eller rutiner. Årets visselpipa kan också ges till en journalist som avslöjat maktmissbruk eller andra oegentligheter.
LinkedIn
Twitter
Facebook
Web
E-post
Copyright © 2021 All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Transparency International Sverige · c/o The Park · Magnus Ladulåsgatan 3 · Stockholm 11865 · Sweden