Copy
Transparency International Sverige
Nyhetsbrev Oktober 2018

TI Sveriges uppdrag ökar i relevans under en höst som stormar

Från Kil, en av över tvåhundra kommuner som enligt SVT:s Uppdrag Granskning utsatts för systematiska mutförsök, till stora bankkonglomerat som nu misstänks för medverkan i omfattande penningtvätt. Just under dessa dagar, arrangerades International Anti-Corruption Conference (IACC), denna gång i Köpenhamn. 1 600 delegater från hela världen inklusive TI Sveriges representanter fanns på plats för att debattera allt från digitalisering till myten om den nordiska modellen. En bred representation omfattande näringsliv, civilsamhälle och globala institutioner talade om vikten av förebyggande åtgärder utifrån perspektivet att förekomsten av korruption i världen är stabil - enligt vissa siffror ökande.

Utöver betydelsen av starka institutioner och arbetssätt för att motverka korruption, uppmärksammas allt mer korruptionens roll som drivkraft i brott mot mänskliga rättigheter, miljöförstöring och fler hållbarhetsfrågor. Denna komplexa fråga kommer TI Sverige, tillsammans med bl.a. Raoul Wallenberg Institutet, att driva framöver.

Att antikorruption även är en bred ledningsfråga bekräftades av vår styrelseledamot Inga-Britt Ahlenius under GRC-dagarna i Stockholm. Styrning, risk och regeleterlevnad är övergripande områden där förebyggande av mutor och korruption är en given komponent.

Louise Brown
Viceordförande
TI Sverige

Om TI Sverige
Kick-off för ökat samarbete om etik bland svenska och baltiska företag
Nu är projektet ”Together Towards Integrity – Business Integrity in the Baltic Sea Region” Igång! Ni är välkomna att följa arbetet på transparency.se/bibsr där vi under projektets gång samlar relevant information och rapporter. Detta projekt genomförs med stöd från Svenska institutet.
 
IACC: Den nordiska myten
TI Sverige medverkade i ”The Nordic Myth Revisited” under IACC i Köpenhamn. Paneldeltagarna diskuterade vilka faktorer som kan bidra till att nordiska företag anses agera mer etiskt än andra. Bland annat lyftes ett starkt socialt skyddsnät, platta organisationsformer och förtroendebaserat ledarskap som avgörande faktorer. Panelen lyfte dock bl.a. nordiska företags bristande kännedom om lokala kontexter och maktstrukturer.

[Louise Brown, viceordförande till höger i bild. Foto: TI Sverige]
 
Är du medlem i TI Sverige?
För att vi ska kunna fortsätta med att driva debatt, påverka beslutsfattare eller belysa bristande lagstiftning behöver vi inte bara en säker finansieringsbas, vi behöver även en stark röst. Vi behöver dig som medlem. Och vi behöver fler medlemmar. Därför hoppas vi att du blir medlem och/eller att du rekommenderar oss till vänner, kollegor och familjemedlemmar. Enklast betalas medlemsavgiften på 250 kronor (50 kronor för studenter) till Swish 123 266 8556 eller bankgiro 5858-3519. Glöm inte din e-post i meddelandefältet.
Korruption i Sverige
Ackreditering för certifiering som ska förhindra mutor
Det är nu möjligt att bli ackrediterad mot standarden ISO37001 Ledningssystem mot mutor – krav och vägledning. Standarden rymmer krav och vägledning för att etablera, upprätthålla och förbättra ett system mot mutor.
TI Sverige i media
SVT: "Enormt slöseri med skattemedel och det urholkar gemene mans förtroende för kommunpolitiker och tjänstemän." Vår viceordförande Louise Brown om SVT Uppdrag Gransknings "Sverigefakturorna".

P3 Dokumentär: Louise Brown kommenterar mutskandalen på Systembolaget.

Dagens Juridik: Louise Brown, viceordförande: "Javisst kan man göra etiska affärer i komplexa miljöer, men det gäller att vara medveten om förutsättningar och risker och att inte exportera korruption till dessa marknader. Svenska företag är varken sämre eller bättre än andra företag."
TI Sverige tipsar...
Verktyg för att följa europeiska storbanker
Transparency International EU (TI EU) har lanserat det onlinebaserade interaktiva verktyget Corporate Tax Tracker för att tillgängliggöra data om de tjugo största europeiska bankerna. Bland dessa finns Nordea. Fokus ligger på land-för-landrapportering och ger överblick om betalda skatter, omsättning och vinst. De mest lukrativa marknaderna är bl.a. Caymanöarna, Saudiarabien och Luxemburg.
 
Konkurrensverket om anbudskarteller
Lyssna på Konkurrensverkets podcast Konkurrenten om vilka konsekvenser det kan medföra att medverka i en anbudskartell. Inte minst för att det undanröjer förutsättningarna för sund konkurrens.
 
Golden Visas – en motorväg in till Europa
Europas dörrar är öppna för kriminella och korrupta tack vare det s.k. "Golden Visa"-systemet, enligt Transparency International och Global Witness. Trots bristen på transparens visar tillgängliga data att minst sextusen pass och nästan 100 000 uppehållstillstånd har sålts i EU under det senaste decenniet. Spanien, Ungern, Lettland, Portugal och Storbritannien har beviljat det högsta antalet av dessa - över 10 000 vardera.

Låg transparens i utvinningsindustrin
Transparency International EU (TI EU) har funnit svagheter och bristande klarhet i det sätt som utvinningsföretag rapporterar enligt gällande EU-lagstiftning. Rapporten "Under the Surface" utvärderar olje-, gas- och gruvföretag i fyra länder. 

Omfattande matchfixning
Polis har genomfört över femtio razzior i sju europeiska länder efter misstankar om korruption i form av bedrägeri och matchfixning.

Korruptionsrisker i svenska kommuner
SNS konferens om korruptionsrisker i svenska kommuner finns nu som podcast.

Sida stoppar bistånd till Zambia
Ett biståndsprogram i Zambia till de allra fattigaste har stoppats för utredning av korruption. Nu har en minister avsatts och brott utreds.
Copyright © 2018 All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Transparency International Sverige · Linnégatan 14 · Stockholm 114 47 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp