Copy
Transparency International Sverige
Nyhetsbrev Februari 2019
Just i skrivande stund ser vi hur snabbt och dramatisk effekten av en skandal kan bli. Swedbank tappade under dagen den 20 februari 11% på börsen efter SVT:s avslöjande om misstänkt penningtvätt. Ytterligare stora bolag, Vattenfall och Siemens, figurerar i medierapportering om upphandlingar. Det blir snabbt turbulent i givna situationer, och då så även extra tydligt att transparens och förmåga att kommunicera kring sina arbetssätt och åtaganden är extremt viktigt. För att inte nämna vikten av antikorruption som ett pågående arbete.

Förra veckan föll Telia-domen, som vår styrelseledamot professor Claes Sandgren gav ett mångfacetterat perspektiv på i en debattartikel i SvD, ”Sverige bör ta efter USAs tuffa tag mot korruption”. Alla åtalade frikändes på samtliga punkter, men samtidigt ser vi ett ifrågasättande från flera håll av åklagarens utredning.

TI:s roll som stöttande, kunskapsförmedlande och opinionsbildande global organisation som tillsammans med näringsliv och andra parter kan samverka i arbetet med transparens och anti-korruption har aldrig varit viktigare.

För att kunna göra det är ni som medlemmar helt avgörande.

Under januari genomförde TI Sverige en medlemsundersökning. Välbehövligt och något som vi nu kommer att göra på regelbunden basis framöver. Vi uppskattar stödet från våra medlemmar och det blir tydligt att det finns ett starkt engagemang i frågorna som vi arbetar med, både i Sverige och internationellt. Vi noterar särskilt att många medlemmar gärna vill se ett fokus i vår verksamhet på korruption i kommunal sektor och hur olika myndigheter kan samverka i det förebyggande arbetet.

Om du som medlem vill engagera dig i någon särskild fråga, tveka inte att höra av dig till oss! Är du ännu inte medlem, men vill stöda oss och vår verksamhet? Läs mer här eller kontakta oss!

Louise Brown
Ordförande
TI Sverige
Om TI Sverige
TI Sverige välkomnar Lantmännen som ny medlem!
Styrelsen för TI Sverige har beslutat att anta Lantmännen som medlem i föreningens näringslivsforum, Corporate Supporters Forum.

Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef: ”Vi ser ett stort värde i att ingå i ett forum med andra internationella företag som har samma utmaningar som vi. Att utbyta erfarenheter med andra ser vi som en viktig del i att ständigt förbättra de egna processerna och rutinerna, och genom öppenhet och dialog kan vi tillsammans arbeta i rätt riktning.”

TI Sverige ansluter till avsiktsförklaring för Agenda 2030
TI Sverige har undertecknat civilsamhällets gemensamma avsiktsförklaring för att stärka arbetet med Globala Målen för hållbar utveckling. Avsiktsförklaringen samlar ett nittiotal civilsamhällsorganisationer i arbete med att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030, och som kräver att det offentliga och näringslivet medvetet arbetar för att genomföra Agenda 2030.

CPI 2018: Stora ekonomier faller i korruptionsindex
Det ekar tomt i toppen på Transparency Internationals senaste korruptionsindex. Inget land har sedan 2016 lyckat uppnå 90 poäng eller mer av 100 möjliga. Corruption Perceptions Index (CPI) visar att korruptionen ökar när demokratin hotas. Trots Sveriges tredje plats i den nya mätningen finns det gott om utmaningar att hänvisa till. ”Vi glömmer väldigt snabbt missförhållanden och missbruk, vilket bidrar till att diskussionen om konsekvenserna ofta uteblir. Därför ser vi fram emot en fortsättning på civilministerns positiva bekräftelse i Almedalen att Sverige behöver en nationell handlingsplan mot korruption,” säger Louise Brown, styrelseordförande.

Nominera Årets Visselpipa!
Förslag till nomineringar tas emot av TI Sveriges styrelse. Nomineringar ska bestå av en fyllig beskrivning och motivering till förslaget, gärna med hänvisning till publicerat material i någon form. Sista datum för att nominera är 31 mars 2019.
Korruption i Sverige
Trubbel på toppen?
En topplacering i TI:s korruptionsindex betyder inte att ett land är fritt från korruption. Mätningen tar till exempel inte hänsyn till bl.a. risk för penningtvätt eller företags agerande på internationella marknader. Exempel på korruption i länderna i toppen av korruptionsindexet är många.

IMM har analyserat fjolårets mutdomar
Bygg och anläggning sticker ut när Institutet mot mutor analyserat fjolårets mutdomar. Tio av domarna har koppling till privat-offentligt umgänge och två är upphandlingsrelaterade.

Ny policy for golvbranschen
Golvbranschen stärker sitt engagemang mot korruption och upprättar en företagsspecifik antikorruptionspolicy. De nya riktlinjerna ger tydlig vägledning för hur anslutna företag till Golvbranschen ska förebygga och hantera eventuella fall av korruption.
TI Sverige kommenterar
Teliatoppar frikänns – Sverige saknar nödvändig lagstiftning
Medan internationell lag genom amerikanskt och nederländskt rättsväsende bedömde Telias mutor som fog för historiskt hög böter, väljer svensk tingsrätt att fria samtliga tre åtalade på alla punkter.

I och med detta, tydliggörs återigen att Sverige saknar nödvändig lagstiftning för mutbrott. TI Sverige uppmanar regeringen till en nationell handlingsplan. Vi har inte råd att släpa efter internationellt, varken förtroendemässigt eller ryktesmässigt.
TI Sverige i media
Om misstankarna om penningtvätt i Swedbank
SVT Aktuellt: Det är problematiskt att detta pågått under så lång tid och att historien förändras hela tiden utifrån tidigare budskap till i dag. Louise Brown, styrelseordförande i TI Sverige.

SR Studio Ett (20 februari): Louise Brown: Ett litet team har genom stickprov hittat en stor härva, borde inte då Swedbank ha sett varningssignalerna själva?

TV4Play: - Svenska banker ska inte agera språngbräda för att tvätta smutsiga pengar, säger Louise Brown.

DI TV: ”Lägg korten på bordet Swedbank!” uppmanar vår ordförande Louise Brown

GP: - Oavsett om man har vetat om det eller inte är det väldigt skrämmande, säger Louise Brown. Enligt Uppdrag granskning har omfattande misstänkt penningtvätt pågått med hjälp av Swedbankkonton i Baltikum under nästan ett årtionde, 2007–2015. Det talas om suspekta transaktioner på sammanlagt 40 miljarder kronor.

SVT: Vår ordförande Louise Brown berättar hur det går till när pengar tvättas rena. - Pengarna du tillskansat dig via ekonomisk brottslighet vill du ju kunna använda utan att väcka misstanke. Och det är här bankerna kommer in, säger Louise Brown.

SvD: Louise Brown, är kritisk mot Swedbank: – Man låter banken bli en del i ett stort system av ekonomisk brottslighet, man låter sina bankkontor missbrukas till att bli tvättomater.

Uppdrag granskning och SVT Nyheter har under fem månader haft tillgång till en stor mängd hemliga dokument som visar skandalomsusade Danske Banks affärer med en av Sveriges största banker, Swedbank. – Det är en massiv skandal. Utifrån Uppdrag gransknings uppgifter har bankens tillåtande av misstänkta transaktioner utgjort en ansenlig del av verksamheten, i paritet med Danske Bank, säger Louise Brown, ordförande i TI Sverige.

Om Telia-domen
SvD: Claes Sandgren, styrelseledamot i TI Sverige, skriver att ”Sverige bör ta efter USA:s tuffa tag mot korruption” och efterlyser bland annat en nationell handlingsplan och stärkt skydd för visselblåsare.

Aftonbladet: Enligt Claes Sandgren, styrelseledamot, var den friande Telia-domen väntad. – Det är svårt att fälla personer för mutbrott. Det är och förblir så.

Om årets korruptionsindex, CPI
Metro: Vi ser en utveckling där ett populistiskt ledarskap i flertalet länder aktivt inskränker demokratiska institutioner såsom fri press och rättsväsendet. En försvagad demokrati och ökad korruption går hand i hand, säger Louise Brown, styrelseordförande för TI Sverige.

Europaportalen: Missnöje med statliga myndigheter föder i sin tur osäkerhet och bristande legitimitet, vilket går hand i hand med tilltagande korruption. Det skapar en nedåtgående spiral, enligt Louise Brown.
TI Sverige tipsar...
Demokratin är på reträtt enligt Freedom House
För trettonde året i rad minskar den globala friheten. Från långvariga demokratier som USA till auktoritära regimer som Kina och Ryssland – alla visar de på en konsekvent och nedåtgående trend. Paralleller kan dras till Transparency Internationals korruptionsindex som belyser den ökade i risken för korruption i försvagade demokratier.

Vill du förstå TI:s korruptionsindex bättre?
TI har producerat en kort film som förklarar Corruption Perception Index och dess metodik.

Ny rapport om Euro-gruppen från TI UK
Vem styr egentligen över euro-området? Och hur fattas besluten i den informella Euro-gruppen? TI EU efterlyser större transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande.

Barn och ungdomar pratar om korruption och integritet
Rädda Barnen Sverige har tillsammans med bl.a. TI Mongoliet utfört en studie om barns syn på korruption och integritet och deras syn på rättvisa, ärlighet och intressekonflikter.

Ni följer väl oss på sociala medier?
Facebook | Twitter | LinkedIn
Kalendarium

11 april
Stockholm

Vårens möte
för medlemmar i
föreningens näringslivsforum, CSF

25 april
Stockholm

Ordinarie föreningsstämma för
föreningens medlemmar
Kallelse skickas till alla föreningsmedlemmar
Copyright © 2019 All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Transparency International Sverige · c/o The Park · Sveavägen 98 · Stockholm 11350 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp