Copy
Transparency International Sverige
Almedalen 2019
Möt oss i Almedalen!
För femte året i rad anordnar AmCham Sweden, Institutet Mot Mutor och Transparency International Sverige Tillsammans mot Korruption, en plattform där såväl privata som offentliga aktörer samlas under en dag i Almedalen för att dela positiva exempel i arbetet mot korruption.
 
I år genomförs dagen torsdagen den 4 juli vid Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 i Visby.
 
Programmet består av intervjuer, seminarier och debatter om bland annat karteller, storägares ansvar, vikten av en etisk arbetsplats, vad som händer efter en ”kris” och om modiga visselblåsare. Dagens övergripande tema är betydelsen av antikorruption för att uppnå hållbarhetsmålen – Agenda 2030.
 
"Korruption påverkar alla mål i Agenda 2030 – det är dags att erkänna det – det trista är att det inte heller går att korruptionskompensera som man klimatkompenserar. När mutor och vänskapskorruption fortfarande kan påverka vem som t.ex. får tillgång till mat, rent vatten, sjukvård och utbildning då har vi en lång väg kvar.

Det undangömda och ibland glömda delmålet 16.5 om att väsentligt minska alla former av korruption och mutor, är inte lika intressant att diskutera som t.ex. hållbar konsumtion och produktion, trots att korruption riskerar sätta krokben för varje steg som tas mot hållbarhet. För går det att köpa sig fri från ett åtagande genom en muta så finns det fortfarande stora möjligheter att göra det
”, säger Ulrik Åshuvud ordf. i Transparency International Sverige.
 
Transparency Internationals senaste korruptionsindex visar att korruptionen, i likhet med koldioxidutsläppen, i världens länder inte minskar – i bästa fall är den oförändrad med några få undantag. Det bådar inte gott för uppfyllandet av hållbarhetsmålen och det är dags att börja prata mer om ”mutskam” än ”flygskam”, kommenterar Ulrik Åshuvud.
 
Ulrik Åshuvud fortsätter: ”Länder med ett högt CPI, som Sverige, kan inte luta sig tillbaka utan behöver också vara goda förebilder med effektiva åtgärder mot oegentligheter av svenska företag på den internationella marknaden och med högt ställda krav på motparter inom handels- och utvecklingssamarbete. Regeringen, efter upprepade påpekanden av OECD, har nu lagt fram ett förslag på höjd företagsbot - men mycket arbete kvarstår.”

Programmet den 4 juli:
09.00 Det glömda målet i hållbarhetsagendan
10.00 Karteller i offentlig upphandling - så stärker vi arbetet mot korruption
10.30 Ny uppgiftsskyldighet till Skatteverket - hur påverkas tilliten till samhället
11:10 Storägares ansvar och möjligheter att hålla korruptionen borta
12.45 Etisk arbetsplats eller löneökning - vad väljer du?
13:40 Innovation mot korruption
14:00 På andra sidan krisen
14:25 Redovisning och revision för att hindra korruption
15.00 Blir jag korrupt i Almedalen?
15.50 Ska det krävas mod för att visselblåsa?

Hela programmet finns även tillgängligt här. Ytterligare information finns på TI Sveriges web

Representanter från TI Sverige finns på plats i Almedalen och vi kommer gärna och pratar om transparens, etik och antikorruption i såväl offentlig som privat sektor. Hör gärna av er till oss för mer information om vad vi kan bidra med!


 
Copyright © 2019 All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Transparency International Sverige · c/o The Park · Sveavägen 98 · Stockholm 11350 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp