Copy
Transparency International Sverige
Nyhetsbrev Mars 2019
Mars blev månaden som slog många med häpnad över vidden av utmaningar som finns i banksektorn. Penningtvätt går hand i hand med korruption.

Mutpengar måste tvättas för att konsumeras. Återigen blossar en debatt upp kring vikten av styrelsens och ledningens roll i arbetet med transparens och integritet, oavsett offentlig eller privat verksamhet. Samtidigt följer vi utvecklingen av myndigheters och politikens arbete på området. Det är positivt att Finansinspektionen kommer att omfördela resurser för att stärka tillsynen gällande penningtvätt. 
 
Frågan om vad som är jäv blev högaktuell på grund av Wetterstrands-fallet. Är det lämpligt för en utredare att ha egna, kommersiella intressen inom samma område som hon har uppdrag att utreda? Nej.
 
I samarbete med Ekobrottsmyndigheten, medverkade TI Sverige på Rådet för skydd av EU:s finansiella intressens (SEFI-rådet) konferens där bedrägeri och fusk med EU-medel diskuterades. Ett viktigt och än så länge inte så belyst område. SEFI-rådet har påtalat ett behov av att mellan förvaltande myndigheter öka och sprida kunskap om hur korruption kan förebyggas och upptäckas. TI Sverige ser fram emot att få fortsätta som en aktiv part i en dialog kring detta.

Louise Brown
Ordförande
TI Sverige
Om TI Sverige
Nominera Årets Visselpipa!
Förslag till nomineringar tas emot av TI Sveriges styrelse. Nomineringar ska bestå av en fyllig beskrivning och motivering till förslaget. Du hinner ännu nominera då sista datum är 31 mars 2019!

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019
Medlemmar i Transparency International Sverige är välkomna till ordinarie föreningsstämma den 25 april 2019, kl. 18:30-19:30.

Vänligen anmäl ditt deltagande i föreningsstämman senast 19 april till info@transparency.se. Underlag inför föreningsstämman finns tillgängligt för föreningens medlemmar senast 10 dagar, 15 april, innan stämman.

Innan föreningsstämman, kl. 17:30-18:30. bjuder vi in till en presentation av och diskussion med Harriet Wallberg, tidigare bl.a. universitetskansler och rektor på Karolinska Institutet, och författare till ”När lögnen blir sanning – om händelserna efter Macchiariniaffären”. Denna programpunkt är öppen för alla intresserade, läs mer här.

Besök av TI:s Managing Director Patricia Moreira
Den 27 mars träffade TI Sverige Patricia Moreira, Managing Director, och Rute Caldeira, Head of Strategy and Impact, vid TI:s internationella sekretariat i Berlin. Tack för ett bra diskussioner om hur man kan engagera den privata sektorn, om politik och lobbying på EU-nivå, samt hur vi kan stärka samarbetet och kunskapsutbytet mellan nationella avdelningar i TI-nätverket.

(från vänster till höger: Rute Caldeira, Ulrik Åshuvud, Patricia Moreira, Lotta Rydström, och Louise Brown)

Workshop tillsammans med TI Litauen och TI Ryssland
Den 14-15 mars fick TI Sverige besök av TI Litauen och TI Ryssland, som del av Svenska Institutet-finansierade projektet Towards Integrity: Building Partnerships for Sustainable Future in the Baltic Sea Region. Syftet med besöket var att utbyta erfarenheter och kunskap om samarbete och engagemang med privata sektorn. Dagarna innehöll även studiebesök på Business Sweden, Kommerskollegium och CSR Sweden samt presentationer från företag aktiva i TI Sveriges Corporate Supporters Forum.
 
(bild från Business Sweden) 
Korruption i Sverige
Köp på saklig grund
Riksrevisionen har kartlagt närståendetransaktioner och om de sköts sakligt och opartiskt. Myndigheterna har, enligt Riksrevisionen, system och rutiner mot förtroendeskadliga närståendetransaktioner. Samtidigt behöver de försäkra sig om att rutiner har genomslag i hela organisationen. Det är också viktigt att utveckla riskanalysen avseende inköp, att löpande lyfta frågan om bisysslor, och att utveckla rutiner som säkerställer att eventuella jävsförhållanden övervägs i inköpssituationer.

Skatteverket får utökade möjligheter att bekämpa penningtvätt
Skatteverket ska kunna utreda fall av misstänkt penningtvätt eller där det misstänks att falska identiteter eller id-handlingar har använts.

Oredlighet i forskning
En ny statlig nämnd ska utreda misstänkt oredlighet i forskning och ett nytt regelverk ska inrättas för detta. TI Sverige välkomnar att utredningarna ska göras av ett oberoende organ så att intressekonflikter kan undvikas.
TI Sverige i media
Bloomberg News: Louise Brown, TI Sweden, said having “close links” across the upper echelons of finance in a small country like Sweden “can result in a tendency to refrain from inconvenient criticism.”

TV4: Louise Brown om Swedbanks utredning: "Långt ifrån tillräckligt. En grundlig analys saknas."

SvD: ”Sida måste göra en egen utredning för att se om det finns skäl att polisanmäla”, säger Louise Brown ordförande för Transparency International Sverige. ”Man måste gå till botten med uppgifterna och se om det finns skäl att polisanmäla och eller kräva tillbaka biståndsmedel från tidigare år.”

DI: TI Sveriges styrelseledamot Claes Sandgren debatterar jäv och intressekonflikter med Olle Wästberg.

Aftonbladet: Inga-Britt Ahlenius, styrelseledamot TI Sverige: ”Wetterstrand borde ha haft kurage att avstå från uppdraget. Det handlar om förtroendet som tredje man har för utredningen.”

TV4 Nyheter: Vår ordförande Louise Brown om Wetterstrand och utredningen om biobränsle: ”Kommunikationen, informationen och beslutsordningen på departementet har brustit.”

SR: Louise Brown: – Det är olämpligt och väldigt svårt att argumentera för att det inte finns en intressekonflikt, säger Louise Brown, ordförande i Transparency international Sverige.

SVT: "Väldigt allvarligt. Bankerna ska jobba med att förhindra ekonomisk brottslighet." Louise Brown, ordförande i TI Sverige om uppgifter om eventuell penningtvätt i Nordea. (c:a 13 minuter in i inslaget)
TI Sverige tipsar...
Korruption inom hälsovårdssektorn ger förödande konsekvenser
Korruption i hälso- och sjukvårdssektorn undergräver globala insatser för att uppnå universell tillgång till vård, enligt ny rapport från Transparency International UK.

Nordiska länder i topp av rättssäkerhet
World Justice Project rankar Sverige som fjärde mest rättssäkra landet i världen, efter Danmark, Norge och Finland. Rankingen baseras på bl.a. frånvaro av korruption, öppenhet i förvaltningen, grundläggande rättigheter, och verkställighet och efterlevnad av regler och beslut.

TI efterfrågar starkare övervakning av Europas banker efter nya penningtvättskandaler
"Det europeiska banksystemet bör vara en brandvägg som stoppar korrupta pengar att försvinna ur Ryssland och andra länder. I stället ser vi gång på gång hur lätt det är i Europa att tvätta pengar från korruption, skatteflykt eller annan brottslig verksamhet", säger Patricia Moreira, Transparency International.

Historisk dag för visselblåsare!
Europaparlamentet och EU-rådet kom den 12 mars överens om en lagstiftning med syfte att bidra till stärkt skydd för visselblåsare i Europa. Den är första gången EU kommer att ha särskild lagstiftning på detta område, vilket välkomnas att många – däribland TI Sverige. 

Lyckligast i världen?
Finland är lyckligaste landet i världen – igen. Sverige sjua. Rapporten mäter BNP, sociala skyddsnät, förväntad frisk livslängd, frihet, generositet och frånvaro av korruption.
Kalendarium

11 april
Stockholm

Vårens möte
för medlemmar i
föreningens näringslivsforum,
Corporate Supporters Forum

25 april
Stockholm

Ordinarie föreningsstämma för
föreningens medlemmar

25 april
Stockholm

När lögnen blir sanning
- om händelserna efter Macchiariniafären
Inbjudan och anmälan
Copyright © 2019 All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Transparency International Sverige · c/o The Park · Sveavägen 98 · Stockholm 11350 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp