Copy
Transparency International Sverige
Nyhetsbrev Februari 2020
I början av februari träffade TI Sverige Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet. Det kunde konstateras att det finns flera avvägningar som behöver göras. TI Sverige pekade bl.a. på att möjligheten till undantag att ha visselblåsarfunktioner för kommuner med färre än 10 000 invånare är en begränsning som inte borde användas i Sverige. Behovet av säkra visselblåsarkanaler är minst lika stort i små som stora kommuner – om inte rent av större.
 
TI Sverige har tillsammans med TI UK tagit de första stegen i ett nytt samarbete för att gemensamt bredda vår verksamhet. Samtidigt påbörjar TI, både i Sverige och globalt, nu ett intensivt arbete med en ny långsiktig strategi för att säkerställa att TI:s röst och påverkansarbete är tydligt, trovärdigt och hållbart.
 
Under första veckan av mars har vi två spännande event – ett studiebesök för våra individuella medlemmar (anmälan är stängd) och ett frukostseminarium inom ramen för ett Östersjöprojekt. Vill du stöda vår verksamhet och delta i våra medlemsaktiviteter – bli då medlem i TI Sverige. För dig som redan är medlem påminner jag om möjligheten att ställa en motion till kommande årsmöte.

Ulrik Åshuvud
Ordförande
TI Sverige
Om TI Sverige
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020
Individuella medlemmar i föreningen Transparency International Sverige är välkomna till ordinarie föreningsstämma den 2 april 2020, kl. 18 i Stockholm.

Efter föreningsstämman (kl. 19-20) bjuder vi in till samtal och diskussion med Richard Sannerholm om "Rättsstaten Sverige - skandaler, kriser, politik". Programpunkten är öppen för alla intresserade och separat inbjudan kommer närmare.

Medlem som önskar ställa motion eller få fråga upptagen vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla det till styrelsen senast fyra veckor (5 mars) före föreningsstämmans hållande.

Vänligen anmäl ditt deltagande i föreningsstämman och/eller programpunkten senast 26 mars till info@transparency.se så att vi kan beräkna antalet deltagare. Underlag inför föreningsstämman finns tillgängligt senast 10 dagar (23 mars) innan stämman.
Samarbete med Transparency International UK
Under 19-20 februari fick TI Sverige besök av kollegor från Transparency International UK för uppstarten av ett nytt samarbete. Tillsammans träffade TI Sverige och TI UK bland annat Utrikesdepartementet och Sida för att berätta om de två organisationerna och deras verksamheter – med fokus på de globala tematiska TI-nätverk inom försvar och säkerhet samt hälsa som TI UK driver.

Effektivt integritetsarbete i Östersjöområdet
Välkommen till ett frukostseminarium den 6 mars där vi delar med oss av resultatet från en behovsanalys om effektivt antikorruptionsarbete i Östersjöområdet – med fokus på Sverige och Litauen. Mer information om seminariet och anmälan. Seminariet är en del av projektet ”Together towards integrity: Building partnership for sustainable future in the Baltic Sea region” som finansieras av Svenska Institutet.
”Global citizenship”-dagar på Handelshögskolan
För femte året i rad så deltog TI Sverige i Handelshögskolan i Stockholms kurs ”Global Citizenship” för internationella magisterstudenter. Tillsammans med representanter från TI Sveriges Corporate Supporters Forum (CSF) diskuterades hållbarhet, etik, regelefterlevnad, antikorruption och ledarskap. I år medverkade Lantmännen, Volvo Car Sverige, Advokatfirman Vinge och NCC från CSF.


TI Sverige i media
Sveriges Natur: "När det kommer signaler om eventuella oegentligheter är det viktigt att ställa frågor och visa intresse för det. Det är grundläggande", säger Ulrik Åshuvud, ordförande för TI Sverige.
TV4: Vår ordförande Ulrik Åshuvud kommenterar i TV4 Nyheternas inslag om misstänkt korruption i ett Sidafinansierat projekt i Kenya: "Finns all anledning för Sida att ta upp det här. Det finns ingen anledning att strunta i det."
TI Sverige kommenterar
Synpunkter på utvecklad upphandlingstillsyn
TI Sverige välkomnar förslaget till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen att Konkurrensverket inom ramen för sina tillsynsuppgifter även ska uppmärksamma och motverka korruption och annat förtroendeskadligt agerande. TI Sverige föreslår att man, inom ramen för arbetet med den nationella handlingsplanen mot korruption, skapar förutsättningar att ge liknande instruktion till fler relevanta myndigheter.
TI Sverige tipsar...
Penningtvätt, integritet och nya teknologier
TI Sveriges ordförande medverkade i en panel, arrangerat av Bisnode, som diskuterade hur man hittar rätt balans mellan digital integritet och arbetet mot penningtvätt. Hela paneldebatten finns tillgänglig här.
 
Norska korruptionsfall genom åren
Transparency International Norge har från 2003 samlat norska korruptionsrättsfall i en rättsfallssamling. Den senaste upplagan som publicerades 21 februari 2020 har uppdaterats med fem nya rättsfall.
 
Index över skatteparadis
Tax Justice Network har publicerat ett Index över jurisdiktioner efter nivån av ekonomisk sekretess och omfattningen av s.k. offshore-aktiviteter. De brittiska utomeuropeiska territorierna, som Caymanöarna (1:a plats), Jungfruöarna (9:de) och Guernsey (11:e) dominerar topplistan men även USA (2:a), Schweiz (3:a), Hong Kong (4:a) och Singapore (5:a) placerar sig högt.Korruption påverkar tillgången till rent vatten
Kvaliteten på ett lands dricksvatten beror ofta på om samhället är korrupt eller inte. En studie visar att demokratier med en dysfunktionell statsförvaltning är lika dåliga på att tillhandahålla rent vatten som auktoritära regimer. Göteborgs universitet har undersökt 134 länder och resultatet visar att demokratier med hög kvalitet i samhällsstyrningen levererar tjänligt vatten till sina medborgare i mycket högre utsträckning än alla andra länder.
 
Seminarium om EU-direktivet om visselblåsning
Den 7 februari medverkade TI Sverige i ett seminarium om EU-direktivet om visselblåsning. Vid seminariet belystes även vikten av en tillåtande organisationskultur, ledarskapets påverkan och behovet av adekvat skydd för de som slår larm. Seminariet kan ses i sin helhet här.
 
Plattform för internationellt hållbart företagande
Regeringen har presenterat en ny plattform för internationellt hållbart företagande med syfte att bidra till svenska företags möjligheter att hantera risker i samband med komplicerade investeringar och affärer. Plattformen lyfter bland annat mänskliga rättigheter, jämställdhet, goda arbetsvillkor, miljö, klimat och korruptionsbekämpning.
Kalendarium

6 mars
Effektivt antikorruptionsarbete – hur uppnår man det?
Anmälan (senast 28 februari)

2 april
Ordinarie föreningsmöte för TI Sveriges individuella medlemmar

21 april
Save-the-date
Vårens rundabordsmöte för företag aktiva i CSF.
Twitter
Facebook
Web
E-post
LinkedIn
Copyright © 2020 All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Transparency International Sverige · c/o The Park · Magnus Ladulåsgatan 3 · Stockholm 11865 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp