Copy
Transparency International Sverige
Nyhetsbrev April 2019
Våren har fortsatt med hög aktivitetsnivå. Penningtvättsaffärerna i Baltikum, nu dubbad till Nordic Noir i internationell media, har varit föremål för en fortsatt intensiv diskussion. Vi har sett en ökad efterfrågan av TI Sverige som logisk motpart i den offentliga debatten.

TI Sverige har medverkat i SVT Agenda, SR, tongivande dagspress och även internationell media såsom. Financial Times och Bloomberg News. Genom vårt arbete hoppas vi bidra till en ökad förståelse för behovet att effektivt motverka korruption - inklusive penningtvätt - och vi ser fram emot en dialog med Finansmarknadsminister Per Bolund kring hur svenska myndigheter kan stärka sin förmåga att hantera just penningtvättsfrågor.

I ljuset av denna debatt, ser vi också en viss mognad i insikten om att agendan för, eller bristen på, transparens och etik har sin början i styrelsens arbete, eller till och med i valberedningens arbete. Vi är därför glada att TI Sverige bjöds in att tala hos Styrelseakademien på plats i Växjö, för att belysa styrelsens roll och ansvar gällande korruption.

Vi ser också väldigt positivt på regeringens beslut att ge Tillitsdelegationen ett utvidgat uppdrag. Uppdraget är att lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda kan införas. Vi hoppas på att fortsätta vår dialog med civilminister Ardalan Shekarabi om hur TI Sverige kan stötta detta beslut, samt hur regeringen anser att den bekräftat behövda nationella handlingsplanen kan utarbetas.
 
Under månaden som gått har TI Sverige även bl.a. medverkat vid Svenska Institutets antikorruptionskurs för internationella forskare och hållit utbildningar för Sida Partnership Forum och Arbetsförmedlingen på temat antikorruption och hållbarhet.

Vi ser fram emot ett fortsatt händelserik vår och önskar alla Glad Påsk!

Louise Brown
Ordförande
TI Sverige
Om TI Sverige
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019
Medlemmar i Transparency International Sverige är välkomna till ordinarie föreningsstämma den 25 april 2019, kl. 18:30-19:30.

Vänligen anmäl ditt deltagande i föreningsstämman senast 19 april till info@transparency.se.

Innan föreningsstämman, kl. 17:30-18:30. bjuder vi in till en presentation av och diskussion med Harriet Wallberg, tidigare bl.a. universitetskansler och rektor på Karolinska Institutet, och författare till ”När lögnen blir sanning – om händelserna efter Macchiariniaffären”. Denna programpunkt är öppen för alla intresserade, läs mer här. 

TI Sverige är Kairos Future pro bono-partner
TI Sverige har blivit utvald i konkurrens med andra civilsamhällsorganisationer att få stöd av Kairos Future i vårt arbete med att utveckla en ny strategi. Kairos Future bistår med expertis i form av en omvärldsanalys som identifierar framtida utmaningar och trender som kan påverka vårt arbete.
Korruption i Sverige
Obligatorisk utbildning för alla statsanställda 
Regeringen har beslutat att ge Tillitsdelegationen ett utvidgat uppdrag att lämna förslag på en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda. Detta som ett led i regeringens arbete med att främja en god förvaltningskultur i staten och därmed stärka tilliten till staten och det offentliga.

Etik så in i Norden!
Nordic Business Ethics Survey visar bl.a. att även om man vill göra det rätta så saknar man kompetens för att identifiera oegentligheter och hur man bör agera i sådana situationer. Många vill också agera, men undersökningen visar på att inte lika många gör det - p.g.a. rädsla för repressalier, liten sannolikhet att något verkligen händer eller för att man anser att det inte är ens ansvar att agera.

Sverige stöder en gemensam EU-åklagarmyndighet
Stefan Löfven meddelade tidigare att han kommer att föreslå för riksdagen att Sverige går med i EU:s gemensamma åklagarmyndighet. TI Sverige välkomnar detta då det är en myndighet som bland annat ska bekämpa korruption och penningtvätt.

Tillsyn över advokatväsendet vid tillämpning av penningtvättslagen
Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag som innebär att Länsstyrelsen i Stockholms län ska få möjlighet att ingripa mot advokater, advokatbolag och personer i ett advokatbolags ledning som överträder penningtvättslagen.
 
TI Sverige i media
Podcast: Svensk korruption, mutor och pengatvätt. En diskussion tillsammans med Louise Brown, ordförande i TI Sverige.

SvD: Louise Brown, ordförande TI Sverige, välkomnar beskedet om ny ordförande i Swedbank. "Ägarna har steppat upp och förstår att de har en möjlighet att påverka och har tagit den möjligheten."

Realtid: Louise Brown om vikten av att följa existerande lagar om penningtvätt, förmågan hos granskande myndigheter samt behov av kompetens, ledning och effektiva processer.

SR Studio Ett: Vänskapsband och korruption - var går gränsen? Hör vår styrelseledamot Claes Sandgren debattera.

Thomson Reuters: Louise Brown said Sweden needed to reform, adding: "We need to upgrade both regulatory execution and corporate governance".

SVT Agenda: Vår ordförande Louise Brown diskuterar styrelsens ansvar, förtroende som kapital och behovet av en haverikommission.

HBL: Grundproblemet är att de nordiska bankerna inte i tillräckligt hög grad har granskat sina kunder och vilken verksamhet de bedriver, säger Louise Brown.
TI Sverige tipsar...
Visselblåsardirektiv i EU – ett steg närmare
Europaparlamentet röstade den 16 april för att införa ett EU-direktiv för att skydda de som rapporterar om oegentligheter inom bland annat offentlig upphandling, finansiella tjänster, penningtvätt och konsument- eller dataskydd. Den nya lagen fastställer säkra kanaler för rapportering, både inom en organisation och till myndigheter.
 
Tre år efter Panamapappren – vad har hänt?
Transparency International tar en titt på händelseutvecklingen efter ”Panama Papers”

Integrity School i Litauen
Det finns ännu tid att söka till TI:s Integrity School som årligen går av stapeln i Litauen, denna gång 8-14 juli.

Korruption kostar!
Internationella Valutafonden, IMF, konstaterar i sin senaste rapport att ett land med hög nivå av korruption förlorar c:a 4 procent mer av sitt BNP på grund av korruption jämfört med ett land med låg nivå av korruption. Skulle korruptionen minska i världen med en tredjedel skulle de årliga skatteintäkterna öka med omkring 1 biljon dollar.
Kalendarium

25 april
Stockholm

Ordinarie föreningsstämma för
föreningens medlemmar

25 april
Stockholm

När lögnen blir sanning
- om händelserna efter Macchiariniafären
Inbjudan och anmälan
Copyright © 2019 All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Transparency International Sverige · c/o The Park · Sveavägen 98 · Stockholm 11350 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp