Copy
Transparency International Sverige
Nyhetsbrev september 2021
Första dagen av lyfta Covid-restriktioner har gått till ända och det är med en känsla av en begynnande normalitet som man avslutar dagen. TI Sverige ser fram emot att kunna arrangera fler personliga möten och delta på plats på olika evenemang, t.ex. på WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, som vi är samarbetspartner med under 2021 kring temat antikorruption.
 
Samtidigt ser vi, inom ramen för det vaccinprojekt som TI Sverige medverkar i, att en hel del går fel i distributionen av vaccin till och i många länder, inte bara den faktiska ojämlikheten mellan rika och fattiga länder vad gäller tillgången till vaccin, utan också behovet för medborgare att betala för att få tillgång till vaccin som ska distribueras kostnadsfritt. Vi samlar in data i nuläget - men vi vet sedan tidigare genom Transparency Internationals Global Corruption Barometer - att i genomsnitt 25% av medborgarna i Afrika får betala en muta för att bl.a. få tillgång till sjukvård eller andra samhällstjänster.
 
Men det finns utmaningar med korruption, oegentligheter och maktmissbruk även i Sverige. De som motverkar likgiltighet och säger ifrån – visselblåsarna – tar många gånger en stor risk och de behöver både skyddas och uppmärksammas. Nominera din kandidat till Årets Visselpipa 2021 genom att klicka på länken nedan. Passa samtidigt på att läsa om vårt nya forum för investerare – Investors Integrity Forum – som lanserades nyligen.
 
Ulrik Åshuvud
Ordförande
TI Sverige
Om TI Sverige
Nominera till Årets Visselpipa 2021
Genom att belysa maktmissbruk säkrar visselblåsare upp vår demokrati: Först när medborgare får kännedom om oegentligheter kan de kräva ansvar av politiker, tjänstemän, makthavare och andra aktörer. Vårt samhälle behöver dem – de som vågar blåsa i visselpipan och bryta tystnadskulturen.
 
Nu kan du nominera kandidat/er till utmärkelsen Årets Visselpipa 2021. Nomineringsprocessen pågår fram till 25 oktober.
Nytt forum för investerare vässar arbetet med affärsetik
För att ytterligare stärka investerares roll som aktiva ägare har Transparency International Sverige tillsammans med sex svenska investerare bildat Investors Integrity Forum (IIF). IIF är en plattform där investerare och TI Sverige gemensamt kan driva viktiga frågor kopplade till korruptionsrisker, inhämta och sprida kunskap och främja transparens, integritet och ansvarsutkrävande.
 
Investors Integrity Forum (IIF) är viktigt för att genomföra TI Sveriges strategi 2021-2030 där vi prioriterar nya konkreta samverkansformer kring transparens, integritet och ansvarsutkrävande”, säger Gunnela Hahn, styrelseledamot i TI Sverige och ansvarig för IIF.
 
De investerare som tillsammans med TI Sverige initierat forumet är Folksam, Första AP-fonden, SEB Investment Management, Skandia, Svenska kyrkan och Swedfund.
Kom och praktisera hos oss!
TI Sverige har genom Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) möjlighet att erbjuda praktikplats under våren 2022.
 
En praktik hos oss ger dig möjlighet att engagera dig såväl i lokala frågor, som riksdagspartiernas intresse i antikorruption eller svenska företags arbete med affärsetik, som i globala diskussioner, som transparens i hanteringen av Covid19-vaccin eller internationellt arbete med hållbarhetsmålen. Under 2022 kommer vi särskilt att fokusera på ungas engagemang i antikorruption och dina idéer är varmt välkomna!
 
Läs mer här och varmt välkommen med din ansökan. FUF behöver din ansökan senast 3 oktober.
TI Sverige på WIN WIN Award och Hållbarhetsfestivalen
Den 19–22 oktober är TI Sverige i Göteborg för att medverka i WIN WIN Awards prisceremoni, WIN WIN Youth Arena och Hållbarhetsfestivalen. Läs mer på vår web för information om respektive aktivitet.
Så utmanar Generation Z korruptionen i världen - och i Sverige!
Nu kan ni se seminariet från Frihamnsdagarna tillsammans med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award. Hur ser korruptionen ut i olika länder? Vad betyder jäv? Vad är sextortion? Vilka korruptionssituationer kan unga ställas inför ex i skolan, och hur kan unga engagera sig? 
Vill du stöda vårt arbete för transparens, integritet och ansvarsutkrävande?
Du kan stöda TI Sverige och vår verksamhet antingen med en gåva på valfritt belopp eller genom att bli medlem i föreningen. Årets medlemskap kostar 250 kronor, men är du student betalar du enbart 50 kronor. Enklast använder du Swish 123 266 8556 eller bankgiro 5858-3519 - Glöm inte din e-post i meddelandefältet! 
Korruption i Sverige
Visselblåsarlagen beslutad av riksdagen
Riksdagen har godkänt regeringens förslag till en ny lag som ger utökat skydd för visselblåsare. Det görs också ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som innebär att sekretess ska gälla i domstol och vid uppföljningen av rapporter om missförhållanden. Detta innebär att EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, det så kallade visselblåsardirektivet, nu genomförs i svensk lagstiftning. De nya reglerna börjar gälla den 17 december 2021. Läs TI Sveriges synpunkter på betänkandet från 2020.

Ny standard för visselblåsarsystem
Parallellt med den nya visselblåsarlagen har en ny global standard för visselblåsarssystem tagits fram – ISO 37002. Standarden finns nu på svenska och vänder sig till alla typer av organisationer.

Långa avstängningar efter matchfixning
Fyra fotbollsspelare, bl.a. utlandsproffs och landslagsspelare, har blivit avstängda från allt spel under fyra, fem, sex respektive sju år p.g.a. manipulation och otillåten vadhållning.
Hot, mutförsök och trakasserier vanligt inom myndigheter
Var fjärde anställd inom myndigheter, kommun och region eller vissa advokatbyråer uppger, enligt en färsk undersökning, att de utsatts för hot, våld, mutförsök eller trakasserier under de två senaste åren. Mest utsatta är, enligt undersökningen, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket och Försäkringskassan följt av Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

Insiders i svenska banker har bidragit till penningtvätt
Sveriges fem största banker och Polismyndigheten har sedan ett år bedrivit ett gemensamt arbete för att bl.a. komma åt penningtvätt. Nu har man identifierat personer på bankerna som agerat kriminellt i samarbete med utomstående personer eller nätverk.

Arbete för ökad öppenhet i EU
Sverige är ett av de länder som skrivit under ett uttalande för ökad öppenhet och transparens i EU. Samtliga EU:s medlemsstater, flertalet europaparlamentariker, EU-kommissionen och Europeiska ombudsmannen åtar sig att arbeta för ökad öppenhet i EU:s institutioner.
TI Sverige i media
Dagens Industri: ”Nytt forum ska stärka arbetet mot korruption. Med forumet kan Transparency International Sverige och investerarna bidra till dialog för att kunna fördjupa sig i frågor kring riskerna för korruption och kunskapsutbyte.”
 
Aktuell Hållbarhet: ”Stora svenska investerare har gått samman för att stärka arbetet mot penningtvätt och mutor.”
 
Sakochliv: ”Folksam och Skandia är två av de sex svenska storinvesterare som i dag, tillsammans med Transparency International Sverige, lanserar det nya investerarforumet Investors Integrity Forum som ska arbeta mot korruption.”
 
European Pensions: “Transparency International Sweden and six Swedish investors, including pension funds, have launched a new forum to help address corruption and lack of compliance.”
 
Dagens Juridik: "Unik möjlighet att tillsammans med investerare vässa arbetet med affärsetik".
 
AMWATCH: “Transparency International Sweden has launched a new platform involving 6 large domestic investors - Investors Integrity Forum to collaborate on important issues linked to corruption risks, to gather and spread knowledge and to promote transparency.”
TI Sverige tipsar...
Etik och regelefterlevnad i Norden
De flesta nordiska företag har, enligt en undersökning från Nordic Business Ethics, en uppförandekod på plats och många prioriterar riskanalyser, men få inkluderar hela personalen i utbildningar. Det är vanligt att det är få, ibland endast en anställd, som arbetar med etik och regelefterlevnad och många efterlyser mer resurser och tydlig påverkan i det dagliga arbetet och organisationskulturen.
Kalender
19 oktober
Visselblåsning - från Göteborg till Namibia
Hållbarhetsfestivalen
Göteborg | Online

21 oktober
WIN WIN Award prisceremoni
Göteborg | Online

22 oktober
WIN WIN Youth Arena/Network
Göteborg
Twitter
LinkedIn
Facebook
Web
E-post
Copyright © 2021 All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Transparency International Sverige · c/o The Park · Magnus Ladulåsgatan 3 · Stockholm 11865 · Sweden