Copy
Transparency International Sverige
Nyhetsbrev augusti 2021
Vi går nu med full kraft in i höstens aktiviteter och funderar likt många andra organisationer på hur vi på bästa sätt ska hantera hybridmöten och olika event med medverkande både på plats och på en digital länk från rummet bredvid, från olika delar av Sverige eller från andra sidan jordklotet. Transparensen och tillgängligheten blir inte sämre genom att vi nu utvecklar mötesformerna – tvärtom når vi som organisation ut till betydligt fler än när vi, före pandemin, arrangerade begränsade analoga event, oftast i Stockholm. Det här är inte unikt för TI Sverige – men det är viktigt att påminna om den positiva utvecklingen och nya möjligheter för transparens, integritet och ansvarsutkrävande i samband med den osäkerhet och oro som finns kring hur pandemin kommer att utvecklas.
 
Transparent hantering av och tillgång till Covid-vaccin är just en global fråga som påverkar oss alla i nuläget. Det är därför särskilt tillfredsställande att vi har möjlighet att jobba aktivt med det i ett nytt projekt med stöd av vår nytillträdda seniora rådgivare.
 
Att EU-kommissionen uppmärksammar att Sveriges nationella handlingsplan mot korruption saknar konkreta åtgärder och tidplaner är besvärande för regeringen. Regeringen har uttalat att man är ”angelägen om konstruktiva samtal om hur arbetet mot korruption kan stärkas ytterligare och hoppas på fortsatt dialog med de aktörer som arbetar mot samma mål”. TI Sverige ser fram emot att stärka den dialogen under hösten – både analogt och digitalt.
 
Ulrik Åshuvud
Ordförande
TI Sverige
Om TI Sverige
Projektuppdatering: transparent hantering av och tillgång till vaccin mot Covid-19
Vi har under sommaren kommit igång med det UD-finansierade projektet som syftar till ökad transparens i vaccinhanteringen. På vår web kan ni läsa om pågående projektaktiviteter både i samarbetsländerna och på internationell nivå – allt från utvärderingar av korruptionsrisker i samband med lokal vaccinhanteringen till utvecklingen av ett webbaserat verktyg för kartläggning och analys av korruption på en global nivå.
Hej och välkommen Melissa!
I augusti började Melissa Cederqvist Njihia som senior rådgivare för projektet om transparent vaccinhantering.

Melissa, som är utbildad inom barn- och mödrahälsa från Uppsala Universitet, kommer närmast från Unicef i Uganda där hon arbetat med bl.a. hälsosystemsutveckling. [Läs mer]
TI Sverige välkomnar Fortum Sverige till näringslivsforumet
TI Sveriges styrelse har beslutat att anta Fortum Sverige som ny medlem i TI Sveriges näringslivsforum, Corporate Supporters Forum (CSF).

Vi välkomnar Fortums medverkan i att förbättra kunskapsutbytet mellan svenska storföretag för att minska korruptionen och deras stöd till TI Sveriges verksamhet och arbete för att främja öppenhet, ansvar och integritet. Med Fortum består nu näringslivsforumet av 23 företag.

Vill du veta mer om ett engagemang i CSF och hur processen för medlemskap i forumet ser ut? Kontakta oss gärna för mer information.
Antikorruption och unga på Frihamnsdagarna i Göteborg
Den 3 september diskuterar vår ordförande Ulrik Åshuvud tillsammans med representanter från WIN WIN Gothenburg Sustainability Award om ungas möjlighet att motverka korruption - både i världen och i Sverige. Läs mer om seminariet. Detta evenemang är en del av vårt fokus att engagera unga för transparens, integritet och ansvarsutkrävande.
TI Sveriges etiska ombud
TI Sverige har ett fristående etiskt ombud. Man kan vända sig till det etiska ombudet om man anser att man blivit diskriminerad, utsatt för trakasserier eller på annat sätt blivit förfördelad i sin kontakt med Transparency International (TI) Sverige. Ombudet kan också kontaktas om man anser att någon i TI Sveriges verksamhet på annat sätt betett sig olämpligt.
Vill du stöda vårt arbete för transparens, integritet och ansvarsutkrävande?
Du kan stöda TI Sverige och vår verksamhet antingen med en gåva på valfritt belopp eller genom att bli medlem i föreningen. Årets medlemskap kostar 250 kronor, men är du student betalar du enbart 50 kronor. Enklast använder du Swish 123 266 8556 eller bankgiro 5858-3519 - Glöm inte din e-post i meddelandefältet! 
Korruption i Sverige
EU: Saknar åtgärder mot korruption i Sverige
I sin andra rapport om rättsstatsprinciper efterlyser EU-kommissionen ”konkreta åtgärder och tidplaner” i åsyftande av den första svenska nationella handlingsplanen mot korruption. Något som TI Sverige lyft tidigare i bland annat en debattartikel. Rapporten konstaterar vidare att även om rättsväsendet upplevs effektivt så är bristande resurstilldelningen oroande. De poängterar också korruptionsrisker i internationella affärer, med få fällande domar. Rapporten belyser också risken för minskad objektivitet i och med koncentrat ägande av svensk media.
TI Sverige tipsar...
Hur kan arbetet mot penningtvätt förstärkas ytterligare?
Korrupta och kriminella kan gömma sig bakom hemliga företagsstrukturer och anonyma skalbolag utan att ge sig till känna. Även om transparensen i informationen om verkliga huvudmän har ökat på senare år, så är flera viktiga instanser ännu inte med på tåget. Transparency International har samlat ett antal förslag på hur The Financial Action Task Force (FATF) kan förstärka sina rekommendationer i arbetet mot penningtvätt och illegala penningflöden.
…and the winner is Red Universitaria Anticorrupción!
Den 12 augusti på World Youth Day presenterades mottagaren av WIN WIN Gothenburg Sustainability Awards ungdomspris - WIN WIN Youth Award.

Genom WIN WIN Youth Award uppmärksammas initiativ från unga mellan 13 och 29 år som med engagemang och mod bekämpar korruption och maktmissbruk. Av 220 nomineringar från 52 länder står det nu klart att det är det colombianska ungdomsnätverket Red Universitaria Anticorrupción (Reduva) som vinner WIN WIN Youth Award 2021. Nätverket RedUva grundades av colombianska universitetsstudenter med syfte att bekämpa den utspridda korruptionen i Colombia.
Kalender
3 september 2021
Frihamnsdagarna
Arrangeras tillsammans med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award
15 september 2021
Rundabordsmöte för företag aktiva i Corporate Supporters Forum
Twitter
LinkedIn
Facebook
Web
E-post
Copyright © 2021 All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Transparency International Sverige · c/o The Park · Magnus Ladulåsgatan 3 · Stockholm 11865 · Sweden