Copy
Transparency International Sverige
Nyhetsbrev Maj 2019
Det våras för en nationell strategi mot korruption
Våren har anlänt med besked och en ny styrelse har tillträtt för Transparency International Sverige. Särskilt tack till Michaela Ahlberg (ordf t.o.m. dec 2018), Louise Brown (tf. ordf. fram till årsmötet), Lars Björklund, Claes Sandgren och Jasmin Draszka-Ali för fleråriga och goda insatser i styrelsen.

Förutom aktiv medverkan i flera olika konferenser och seminarier har TI Sverige, sedan årsmötet den 25 april, haft konstruktiva möten med både civilminister Ardalan Shekarabi och finansmarknadsminister Per Bolund om behovet att ta ytterligare steg för transparens, integritet och ansvarsutkrävande i arbetet mot korruption.

Trots Sveriges höga placering i TI:s årliga korruptionsindex (CPI) så finns det "problem på toppen". Vi har sett flera exempel som gett vårljuset en grå dunkel törn.

Bolund och Shekarabi är överens med oss om att en nationell strategi mot korruption behövs för att ta ett helhetsgrepp och säkerställa att Sverige inte halkar efter på toppen. Men nu behöver arbetet påbörjas på bred nationell front. TI Sverige bidrar aktivt – och fler ansluter sig - är du med och bidrar? Ett sätt att bidra är att värva fler medlemmar till TI Sverige.

Fler företag ansluter sig till vårt näringslivsforum för svenska storföretag, Corporate Supporters Forum, och vi välkomnar Husqvarna och Skanska Group som nya medlemmar.

Ulrik Åshuvud
Ordförande
TI Sverige
Om TI Sverige
TI Sveriges styrelse 2019-2020
Vid ordinarie föreningsstämma i april valdes Transparency International Sveriges styrelse och övriga funktioner för 2019-2020. Som ny ordförande, för 2019-2021, valdes Ulrik Åshuvud. TI Sverige vill tacka avgående ledamöter för deras engagemang och arbete för föreningens verksamhet och fortsatta utveckling. [Läs mer]

Medlemsavgifter för 2019
Vid föreningsstämman fastslogs att årets medlemsavgifter kvarstår oförändrade. Det betyder att du endast betalar 250 kronor för medlemskap i föreningen TI Sverige. Är du student betalar du 50 kronor. Är du ännu inte medlem? Läs mer här om medlemskap i föreningen.

TI Sverige välkomnar Husqvarna och Skanska Group
Styrelsen för TI Sverige har beslutat att anta Husqvarna och Skanska Group som nya medlemmar i föreningens näringslivsforum, Corporate Supporters Forum. Vi välkomnar Husqvarna och Skanska Groups medverkan i att förbättra kunskapsutbytet mellan svenska storföretag för att minska korruption och deras stöd till TI Sveriges verksamhet och arbete för att främja öppenhet, ansvar och integritet.

Transparens, integritet och ansvarsutkrävande på schemat
TI Sverige har under våren deltagit i flertalet konferenser, seminarier och workshop, om bl.a. riskmedvetenhet, korruptionsrisker i kommuner, antikorruption i utvecklingsprojekt och styrelsens ansvar, arrangerade av Styrelseakademin, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, Sweden – Sub Saharan Africa Chamber of Commerce, Arbetsförmedlingen, Forum Syd, SCB med flera.

Vill du att vi kommer till din organisation och diskuterar hur man kan förebygga korruption? Kontakta oss gärna för mer information!
Korruption i Sverige
Ministrarna instämmer – ytterligare steg behövs i arbetet mot korruption
Civilminister Ardalan Shekarabi och Finansmarknadsminister Per Bolund instämmer i att Sverige behöver ta ytterligare steg för transparens, integritet och ansvarsutkrävande i arbetet mot korruption.

Länder i topp på TI:s korruptionsindex kan inte luta sig tillbaka utan behöver också vara goda förebilder med bl.a. ett effektivt arbete mot penningtvätt och åtgärder mot oegentligheter av svenska företag på den internationella marknaden. [Läs mer]

[Lotta Rydström, TI Sverige; Finansmarknadsminister Per Bolund; Ulrik Åshuvud, TI Sverige]

Greco efterlyser nationell strategi för integritet
I Greco:s nyligen publicerade korruptionsutvärdering av Sverige konstateras att det, trots den låga korruptionsnivån i Sverige, behövs en nationell strategi för integritet och förebyggande av intressekonflikter för förtroendevalda och tjänstemän på höga positioner.

How do we tackle corruption in complex markets?
TI Sverige, Institutet mot mutor och Utrikesdepartementet bjuder gemensamt in till ett seminarium den 13 juni om hur man tacklar korruptionsrisker på komplexa marknader. Läs mer här om seminariet, som hålls på engelska.

Ökat hot mot journalister
Sverige anses vara en av de säkraste platserna i världen för journalister. Men Sverige har tappat en placering i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex. Placeringen påverkas av ökat näthat och hot mot journalister.

Matchfixning – stort mörkertal och få dömda
Enligt Statskontorets rapport finns det ett stort mörkertal när det gäller matchfixning. Statskontoret anser att myndigheterna behöver stärka det förebyggande arbetet mot matchfixning utöver den existerande samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer.
TI Sverige kommenterar
Svenska företag ska inte exportera korruption
Ulrik Åshuvud, ordförande för TI Sverige, kommenterar situationen för korruption i Afrika söder om Sahara - regionen med lägst korruptionsindex (TI:s CPI) i världen.

”Många länder i Afrika söder om Sahara har misslyckats att omsätta åtaganden mot korruption till verkliga framsteg. Svenska företag som arbetar i regionen har ett ansvar att se till att följa sina etiska regler - och därigenom hjälpa till att skapa ett bättre och mindre korrupt affärsklimat.[Läs mer]
TI Sverige tipsar...
Finansministern efterlyser EU-samarbete mot korruption
Magdalena Andersson vill se ett samarbete med regeringar i länder som har stora problem med felaktiga utbetalningar. ”Det kan handla om att bygga upp administrativa rutiner eller transparens och öppenhet”, säger finansministern.

Transparent upphandling spås bli trend
Konkurrensverkets podd ”Konkurrenten” spår att medborgarnas inflytande och krav på transparens i upphandling kommer att öka. 

Missbruk av per diem
En forskningsrapport från Expertgruppen för biståndsanalys visar att luftiga regler för traktamenten och reseersättningar kan snedvrida biståndsinsatser och bidra till korruption. 
Kalendarium

13 juni
Managing corruption risks – Practices
How do we tackle corruption in complex markets?
Stockholm
Invitation | Register

4 juli
Tillsammans mot korruption
Almedalen, Visby
Mer info kommer
Copyright © 2019 All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Transparency International Sverige · c/o The Park · Sveavägen 98 · Stockholm 11350 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp