Copy
Nieuwsbrief #27
Bekijk deze e-mail in je browser

DIGITALE NIEUWSBRIEF

Voor je staat alweer de 3de digitale nieuwsbrief. Met deze keer nieuws van de Tinelsite, onderzoek aan de skeletten van het Sint-Romboutskerkhof en archeologische drukte in Hombeek. Veel leesplezier!
Foto door Liesbeth Troubleyn

TINELSITE: VAN LAKENRAAM TOT BLEEKWEIDE

In juni, na ruim drie maand spitten, kwam er een eind aan de tweede fase van het archeologisch onderzoek op de Tinelsite. Velen van jullie konden er al eens gaan kijken tijdens de opensleuvendag van 23 april en uitleg ontvangen over de verschillende aspecten van de site. De opgraving, die in samenwerking met Monument Vandekerckhove eind februari van start was gegaan, bracht dan ook een aantal zeer interessante vondsten naar boven. Deze vondsten en sporen vertellen ons meer over de Mechelse lakennijverheid in de late middeleeuwen, een periode waarin de stad een grote welvarendheid kende. De uitwerking van het onderzoek is momenteel in volle gang en ook o.a. experts van het Center for Artefact Research zullen hun kundige blik werpen op de verschillende aangetroffen vondsten.  
Foto door Johan Diels

SKELETTEN MET EEN VERHAAL

Met de titel 'The palaeodemographic and palaeopathological study of the St. Rombout's cemetery, Mechelen' promoveerde Katrien Van de Vijver 23 juni jongstleden op het onderzoek van de skeletten van het Sint-Romboutskerkhof. Ze bestudeerde, tot in detail, 400 van de meer dan 4000 skeletten die er tussen 2009 en 2011 werden opgegraven. Een groot aantal factoren hield ze tegen het licht, bijvoorbeeld de positie en oriëntatie van het graf, maar ook leeftijd, geslacht en eventueel ziekte van het individu. Het liet haar toe om uitspraken te doen over veranderingen in begravingsgebruiken over een lange periode (10de - 18de eeuw), maar ook over de socio-economische achtergrond van de individuen. 

HOMBEEKSE BODEM GEEFT PRIJS

Archeologen groeven afgelopen tijd regelmatig op in Hombeek. Eind vorig jaar kon je al horen van opgravingen aan de Zemstseweg, waar door BAAC Vlaanderen onder andere sporen uit de ijzertijd en Romeinse tijd werden aangetroffen. In de maand juli van dit jaar werden vlakbij door het Vlaams Erfgoed Centrum twee volmiddeleeuwse boerenerven aangetroffen. Op de foto zie je de waterput die er op de laatste dag gevonden werd. Een aantal weken later, aan het eind van diezelfde maand, voerde RAAP België een kleine opgraving uit op het terrein van het dorpshuis. Men trof er enkele muurresten van de oude pastorie, die midden vorige eeuw in onbruik raakte.

Losse vondsten

Publicatie Opgetekend verleden

De Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie (MVSA) zal halverwege september haar jaarboek presenteren: Opgetekend Verleden 7.

1300 jaar oude waterput

Via ons hoor je vaak over onderzoek van waterputten. In Nijlen hebben ze er nu zelfs een geconserveerd!

Brochure onroerenderfgoeddepots

Het Vlaams depotnetwerk reikt eigenaren van archeologische ensembles de hand met een brochure die aangeeft waar ze naartoe kunnen met de vondsten.

Wijzigingen Onroerenderfgoeddecreet

Op 7 juli bekrachtigde de Vlaamse Regering het wijzingsdecreet met betrekking tot vergunnings- plichtige bodemingrepen.
Colofon
Samenstelling en teksten: Bart Robberechts, Johan Krist. Eindredactie: Laurie Gadeyne. Met dank aan alle opdrachtgevers, studiebureaus en medewerkers.  
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2017 STAD MECHELEN, All rights reserved.


Update je gegevens of schrijf je uit