Copy
Nieuws uit de Mechelse rand

Leest nog steeds samen tegen Corona

Het leven in Leest is helemaal anders dan voor Corona, maar stilgevallen is het zeker niet. Om 20u worden de Leestse klokken geluid, wordt er geklapt en gezongen, klein en groot gaan op beren- of een ander jacht, naaimachines draaien overuren, gelaatsmaskers kruipen uit 3D-printers, er wordt besteld en afgehaald bij de lokale middenstanders, er worden boodschappen voor mekaar gedaan, de scholen maken zich klaar om (gedeeltelijk) weer open te gaan, ...

Toch zijn er ook Leestenaars die nog hulp kunnen gebruiken, maar het vaak niet kunnen, durven of willen aangeven. Daarom een oproep om alert te zijn voor jouw buren en naasten.
  • Steek een hulpkaartje of een leuk kaartje in de brievenbus van je buren om te laten weten dat jij er bent voor hen.
  • Ga langs (of telefoneer) met je oudere buren en vraag gewoon hoe het gaat (van op 1,5 meter afstand).
  • Doe regelmatig een telefonisch of virtueel babbeltje met je kennissen, vrienden en familie.
  • Hang een boodschap voor je raam waarop duidelijk blijkt dat jij aanspreekbaar bent. 
  • Kijk eens rond tijdens je dagelijkse wandeling of iedereen in de buurt ok is. Blijft een rolluik dagen gesloten? Iemand een tijdje niet gezien? Reageer gepast als je opmerkt dat er een nood is. 
  • Onthou en gebruik het nummer 0800 20 800. Elke hulpvraag wordt er gehoord. 
  • Als je het liever digitaal doet, kan dat via dit hulpvragenformulier op www.mechelen.be of aan Dorpsraad Leest.

Stad bestelt mondmaskers

Om een aantal Coronamaatregelen te kunnen versoepelen, worden mondmaskers in sommige situaties verplicht en in andere sterk aanbevolen. Daarom bestelde Stad Mechelen vorige week 100.000 mondmaskers.

In de loop van de volgende weken mag je ze in je brievenbus verwachten. Een exacte leverdatum is nog niet gekend omdat de leveranciers momenteel overbevraagd zijn. 

Bedeling

Eens de maskers in Mechelen aankomen, wordt onmiddellijk met de bedeling gestart. Die zal maximaal 1 week duren. Hou de sociale media en www.mechelen.be in het oog om de juiste leverperiode te kennen.

Belangrijk: een dichtgeweven sjaal, buff of bandana die je mond en neus afdekt, zijn in afwachting een alternatief.

Voor iedereen een masker

De Stad voorziet 1 masker per gezinslid. Er zijn 3 type maskers: voor vrouw, man en kind (-12jaar).
Deze maskers zijn licht en goed aansluitbaar en je kan ze tot 50 keer hergebruiken door ze te wassen op 60°C. Meer informatie over het juiste gebruik ervan volgt bij de bedeling.

Extra mondmasker kopen?

De Stad bekijkt de mogelijkheden om per gezinslid een extra mondmasker tegen betaling aan te bieden. Meer nieuws hierover volgt nog rond half mei. Voor zolang de voorraad strekt zijn er ook mondmaskers te koop in apotheken. In Leest kan je er ook bekomen in de Proxy Delhaize.

Zelf een mondmasker maken?

Je vindt hiervoor een handleiding op www.maakjemondmasker.be.
Als je graag voor andere Leestenaars een mondmasker maakt kan je dat aangeven op info@leest.be.
Leestenaars die niet in de mogelijkheid zijn om voor hun gezin een mondmasker te maken, mogen dit ook doorgeven via info@leest.be. Vraag en aanbod zullen door de Dorpsraad op mekaar afgestemd worden.

Think Pink

Stad Mechelen kocht de mondmaskers aan bij Think Pink. De opbrengst van deze aankoop gaat voor 80% naar concrete projecten met kankerpatiënten en lokale ziekenhuizen.

Ook na Posse zet Leest bloemetjes buiten

Wandeling Leest Geweest online

Als alternatief voor de paastentoonstelling zette Leest Geweest de felgesmaakte virtuele wandeling door het Leest van vroeger om in een film. De fotoreeks werd gemonteerd door Joost Duysburg en Machteld Verbruggen geeft tekst en uitleg.
De film wordt opgedeeld in 6 delen. Het eerste deel duurt een half uur en werd al aangeboden in verschillende rusthuizen. Je kan er nu ook online van genieten via deze link. Bedankt Leest Geweest!

Plukboerderij levert ook aan huis

Plukboerderij 'Onzen Hof' levert nu ook aan huis op vrijdag. Meer info op Plukboerderij Onzen Hof.

Wandelkaarten nu ook online verkrijgbaar

De wandelkaarten van Regionaal Landschap Rivierenland zijn gebundeld in een box en zijn online te bestellen tegen 25 euro op https://www.rlrl.be/publicaties/webwinkel/2989.

De wandelkaarten van wandelknooppuntennetwerk op Mechels grondgebied  kan je ook apart aankopen aan 8 euro. Deze kan je bestellen door een mailtje te sturen naar info@rlrl.be

Opgelet voor processierupsen

Sinds enkele jaren zijn er in het voorjaar eikenprocessierupsen. Naast kaal gevreten eiken, kunnen deze rupsen ernstige jeukhinder veroorzaken bij mensen die in contact komen met de brandharen van deze insecten. 
Tussen half april en begin mei komen de oranjeachtig gekleurde jongen uit de eitjes. Rond half mei, krijgen de rupsen hun microscopisch kleine brandharen en zorgen ze voor problemen. Vanaf juli verpoppen de rupsen om te eindigen als een onopvallende grijze nachtvlinder.

Wat moet je doen bij overlast van processierupsen?
  • Als je processierupsen op openbaar domein opmerkt, kan je dat melden via 0800 20 800 of via het meldingsformulier. De Stad zal de nodige maatregelen nemen.
  • Voor processierupsen op privé-eigendom dien je zelf een firma te contacteren om ze te verdelgen. Een lijst met mogelijke aannemers vind je hier
  • Probeer elk contact met de rupsen te vermijden en maak ook kinderen hierop attent. Spelen en neerzitten onder eiken doe je best als je zeker bent dat er geen rupsen aanwezig zijn.
Meer informatie vind je op https://www.mechelen.be/eikenprocessierupsen.

Dorpshuis blijft gesloten

Dorpshuis Leest blijft tot nader order gesloten.
Enkel Kinderopvang Ferm Leest is actief in het dorpshuis.

Bib levert nu ook bij kwetsbaren thuis

Predikheren heeft momenteel een alternatieve bibwerking. Per lid van de bibliotheek is het mogelijk om tijdens de sluiting één pakket aan te vragen, online of telefonisch, van maximum 15 items, bestaande uit boeken, strips of dvd’s. Specifieke titels reserveren is niet mogelijk. Je kan wel een aantal thema’s of leeftijdscategorieën aanduiden en de bibliotheekmedewerker stelt met die info een pakket samen.
De uitleentermijn is zes weken. Leden kunnen dit pakket uitzonderlijk bovenop de reeds uitgeleende materialen aanvragen. “Het maakt dus niet uit of je reeds boeken van de bibliotheek thuis hebt. Materialen die nog thuis liggen en waarvan de uitleentermijn vervalt tijdens deze uitzonderlijke sluiting, werden nu al verlengd tot en met 28 mei. Materialen inleveren is wel mogelijk, maar enkel via de automatische inleverbus aan de zijgevel van Het Predikheren.

Voor kwetsbaren, voor wie het niet raadzaam is zich naar Predikheren te begeven, worden reserveringen nu ook aan huis gebracht. Je kan deze optie gewoon aanvinken op het aanvraagformulier.

Meer informatie over deze alternatieve bibliotheekwerking vind je op www.mechelen.be/tijdelijke-uitleenregeling-in-de-bibliotheek.
Als je nog geen lid bent kan je uitzonderlijk ook online lid worden. Lees hierover meer op https://www.mechelen.be/lid-worden-van-de-bib-kan-nu-uitzonderlijk-ook-online.

Burendag gaat niet door in mei

De Burendag die gepland was op vrijdag 29 mei zal niet plaatsvinden. De stad werkt een ander concept uit tegen wanneer er opnieuw niet-noodzakelijke verplaatsingen mogen gebeuren.

Digitaal afspreken, hoe doe je dat? 

Om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan, worden we allemaal opgeroepen om binnen te blijven en contact buiten het gezin te beperken tot het allernoodzakelijkste.
Maar om met je vereniging te vergaderen, met je kaartclub in contact te blijven, met je vriendinnen af te spreken, moet je niet wachten tot na de lockdown. Je kan ook digitaal afspreken. Er zijn verschillende mogelijkheden. Op de pagina van Samana lees je een overzicht van wat digitaal mogelijk is met de nodige linken om het uit te proberen.

Post-Corona-Actieplan

De verenigde raadscommissie van 19 mei debatteert over een Post-Corona-Actieplan voor Mechelen. Heb jij ideeën, bezorgdheden, voorstellen? Stuur ze in via mail voor vrijdag 15 mei.

Geef jouw ideeën, bezorgdheden en voorstellen door

Heb jij bezorgdheden over de post-coronatijd, wanneer we stilaan uit de lockdown komen? Welke maatregelen kunnen die bezorgdheid wegnemen? Heb jij ideeën om bepaalde zaken na de lockdown aan te pakken? 

Laat het weten via mail voor vrijdag 15 mei: mechelennacorona@mechelen.be. Jouw input wordt voorgelegd aan de verenigde raadscommissie van 19 mei. 

Een Post-Corona-Actieplan

Op 19 mei vergaderen de raadsleden over het Post-Corona-Actieplan in de verenigde raadscommissie. Je kan deze raadscommissie live meevolgen op het Youtubekanaal van Stad Mechelen. Ze start om 20u. Ten laatste op vrijdag 29 mei staat het verslag ook op www.mechelen.be

Stad Mechelen werkt volop aan een actieplan voor onze stad na deze coronacrisis. Hoe kan bijvoorbeeld onze economie, sociaal leven en vrijetijdsbesteding terug stilaan opgestart en gestimuleerd worden? Natuurlijk gebeurt dit binnen de maatregelen die door de federale overheid genomen worden. 

Mechels burgerpanel wordt bevraagd

In februari lootte Stad Mechelen 50 Mechelaars op basis van verschillende sociaal-demografische kenmerken. Zij vormen samen het Burgerpanel. Het Burgerpanel is een diverse groep Mechelaars die een afspiegeling is van onze stad. Net omwille van haar diversiteit, wordt het Burgerpanel ook bevraagd over het Post-Corona-Actieplan. De leden van het Burgerpanel zullen persoonlijk gecontacteerd worden.

Ferm Kinderopvang Leest zoekt specifieke vrijwilligers

Ferm Kinderopvang Leest huist in het dorpshuis en wordt een inclusieve kinderopvang, waar kinderen met
specifieke zorgen welkom zijn. De vraag van ouders van kinderen met specifieke zorgen wordt ondersteund. Inclusieve opvang is leerrijk én goed voor alle kinderen, met of zonder specifieke zorgvragen. Om deze inclusieve opvang te realiseren, worden extra helpende handen gezocht. Draag je kinderen een warm hart toe en wil je graag inzetten voor deze werking in Leest, neem dan contact via BKO.mechelen@samenferm.be.

Witte vuilzakken tot eind 2020 bruikbaar

Goed nieuws voor wie nog witte huisvuilzakken liggen heeft: deze mogen nog gebruikt worden tot 31 december 2020. (De eerder gestelde deadline van 1 mei vervalt).

Wist je dat ...

... de eerste en plechtige communie onder voorbehoud verplaatst zijn naar respectievelijk 19 en 26 september?
... de 31e Slakkengang van wandelclub De Slak, gepland op woensdag 20 mei, niet zal plaatsvinden?
... de verplaatste Leestse activiteiten op https://www.leest.be/kalender/ kunnen ingeven worden om het overzicht voor Leest te bewaren?
... je hiervoor een mailtje stuurt met info over je activiteit (en eventueel ook een passende foto) naar info@leest.be?
... dorpsconsulent Geert Laarmans ook van thuis werkt en steeds bereikbaar is via geert.laarmans@mechelen.be en 0477 47 13 86?
 

Deel deze nieuwsbrief met andere Leestenaars

Een nieuwsbrief over Leest is interessant voor iedereen die een link heeft met Leest. Ken je nog mensen die geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief? Mensen uit je vereniging, familie, vrienden of buren? Moedig hen dan aan om zich ook in te schrijven op deze nieuwsbrief. Dat kan via www.mechelen.be/nieuwsbrief-rand. Op deze pagina vind je ook een archief van alle voorgaande nieuwsbrieven.
Meer info over het dorpshuis en de dorpshuiswerking vind je via www.mechelen.be/leest of bij dorpsconsulent Geert Laarmans, 0477 47 13 86, geert.laarmans@mechelen.be.
Meer info over Leest vind je op www.leest.be.
 


Wil je aanpassingen doen aan de manier waarop je deze mails ontvangt?
Je kan hier je voorkeuren aanpassen of je uitschrijven voor deze nieuwsbrief.