Copy
View this email in your browser

I vårt nyhetsbrev kan du läsa om Sverigeförhandlingens arbete med att förhandla om framtidens järnvägsnät för fler bostäder, en bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande. Du är också varmt välkommen att följa oss på Twitter där vi heter @sveforhandling och via vår webbplats: www.sverigeforhandlingen.se.
Sverigeförhandlingen på studiebesök i Tyskland
MÅNGA STOPP GER LÄGRE HASTIGHETER I TYSKLAND
Sverigeförhandlingen åkte tillsammans med Näringsdepartementet och Trafikverket till Tyskland för att studera de tyska erfarenheterna från byggande, trafikering och finansiering av höghastighetsjärnvägar. 
Läs mer...
Tidplan för nytto- och intressentanalys
TIDPLAN: NYTTO- OCH INTRESSENTANALYS
Ett viktigt förhandlingsunderlag i de kommande förhandlingarna är de nytto- och intressentanalyser som ska tas fram för lokala och regionala infrastrukturinvesteringar i våra tre storstäder och för de orter som berörs av höghastighetsjärnvägen.
Läs mer...
HG Wessberg, Sverigeförhandlingen vid seminarium hos SKL
HG WESSBERG: "VI BÖRJAR INTE MED ETT TOMT PAPPER"
SKL:s seminarium om Sverigeförhandlingen samlade kommuner, landsting och regioner. HG Wessberg pratade om vikten att tillvarata tidigare erfarenheter och använda beprövad teknik.
Läs mer...
Värdeåterföring - nytta för båda parter
VÄRDEÅTERFÖRING - NYTTA FÖR BÅDA PARTER
Hur kan kommuner och fastighetsägare hitta lösningar som skapar nyttor för båda parter vid förhandlingar i samband med exploateringsavtal? Sverigeförhandlingen skissar på ett värdebaserat system. 
Läs mer...
Sverigeförhandlingen i media
SVERIGEFÖRHANDLINGEN I MEDIA
Vi publicerar löpande ett urval av de senaste pressklippen om Sverigeförhandlingens arbete på vår webbplats.
Ta del av pressklippen här...
Tidplan för Sverigeförhandlingen
TIDPLAN FÖR SVERIGEFÖRHANDLINGENS ARBETE
Vi har nu tagit fram en bild över vårt arbete framöver och viktiga hållpunkter. Observera att denna kan komma att justeras under tiden. 
Läs mer...
Twitter
Twitter
Webbplats
Webbplats
Copyright © 2015 Sverigeförhandlingen


Avregistrera dig från nyhetsbrevet    Uppdatera dina uppgifter 

Email Marketing Powered by Mailchimp