Copy
View this email in your browser
Överlämning av delrapport om värdeåterföring
DELRAPPORTEN OM VÄRDEÅTERFÖRING ÄR NU ÖVERLÄMNAD
Idag överlämnade Sverigeförhandlingen delrapporten "Ett författningsförslag om värdeåterföring" till infrastrukturminister Anna Johansson. 
Läs mer...
Fakta:
När en kommun medfinansierar eller investerar i t.ex. väg eller järnväg som ökar tillgängligheten, leder det till att fastigheter ökar i värde. I dag saknas bra verktyg för hur kommunerna ska kunna ta del av den värdeökningen. Sverigeförhandlingen har tagit fram ett förslag som kan förtydliga processen. Det handlar om hur man får fram fler investeringar, hur man återför värden och hur man genom förhandling når bättre lösningar för både kommun och fastighetsägare.
Sverigeförhandlingens delrapport om värdeåterföring
I vårt nyhetsbrev kan du läsa om Sverigeförhandlingens arbete med att förhandla om framtidens järnvägsnät för fler bostäder, en bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande. Du är också varmt välkommen att följa oss på Twitter där vi heter @sveforhandling och via vår webbplats: www.sverigeforhandlingen.se.
Twitter
Twitter
Webbplats
Webbplats
Copyright © 2015 Sverigeförhandlingen


Avregistrera dig från nyhetsbrevet    Uppdatera dina uppgifter 

Email Marketing Powered by Mailchimp