Copy
View this email in your browser

I vårt nyhetsbrev kan du läsa om Sverigeförhandlingens arbete med att förhandla om framtidens järnvägsnät för fler bostäder, en bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande. Du är också varmt välkommen att följa oss på Twitter där vi heter @sveforhandling och via vår webbplats: www.sverigeforhandlingen.se.
Trafikverkets beräkningar färdiga
TRAFIKVERKETS BERÄKNINGAR AV REGIONALA NYTTOR FÄRDIGA
Trafikverkets analyser visar vilka potentialer som kan uppstå på regional och lokal nivå fram till 2030 som en effekt av den nya höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö.
Läs mer...
Ny huvudsekreterare för Sverigeförhandlingen
NIKLAS LUNDIN NY HUVUDSEKRETERARE FÖR SVERIGEFÖRHANDLINGEN
Sverigeförhandlingen har från och med den 1 juni en ny huvudsekreterare. Niklas Lundin kommer närmast från Näringsdepartementet där han har jobbat i 15 år. 
Läs mer...
Sverigeförhandlingen i Almedalen
JOHANSSON, KAPLAN OCH SVERIGEFÖRHANDLINGEN I ALMEDALEN 29 JUNI KL. 9-10
Infrastrukturministern, bostadsministern och Sverigeförhandlingens förhandlingspersoner samtalar i Almedalen på vårt seminarium ”Löser höghastighetståg bostadskrisen?”.
Läs mer...
Värdeåterföring - nytta för båda parter
ANDRA ETAPPEN FÖR MER TUNNELBANA HAR INLETTS
I början på maj togs de första kontakterna med Stockholms kommuner om den andra etappen av tunnelbanans utbyggnad. 
Läs mer...
Sverigeförhandlingens uppdrag i norra Sverige har startat
VÅRT UPPDRAG I NORRA SVERIGE HAR STARTAT
I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår bland annat att pröva förutsättningarna för fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige.
Läs mer...
Sverigeförhandlingens referensgrupp om stadsutveckling
REFERENSGRUPP OM STADSUTVECKLING
I maj träffades Sverigeförhandlingens referensgrupp för resurseffektiv stadsutveckling för första gången.
Läs mer...
Förtydligande om redovisningen av nyttoberäkningarna
FÖRTYDLIGANDE OM REDOVISNINGEN I NYTTOBERÄKNINGARNA
Vi har fått frågor kring hur redovisningen av nyttoberäkningarna ska gå till och har därför lagt ut ett förtydligande på vår webbplats.
Läs förtydligandet här...
Twitter
Twitter
Webbplats
Webbplats
Copyright © 2015 Sverigeförhandlingen


Avregistrera dig från nyhetsbrevet    Uppdatera dina uppgifter 

Email Marketing Powered by Mailchimp