Copy
View this email in your browser

I vårt nyhetsbrev kan du läsa om Sverigeförhandlingens arbete med att bygga framtidens järnvägsnät för fler bostäder, en bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande. Du är varmt välkommen att även följa oss på Twitter där vi heter @sveforhandling och via vår webbplats: www.sverigeforhandlingen.se.
HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG OCH TUNNELBANA STUDERADES PÅ FRANKRIKERESA
HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG OCH TUNNELBANA STUDERADES PÅ FRANKRIKERESA
Sverigeförhandlingen fick nyligen ta del av erfarenheter från franska höghastighetsjärnvägar och den pågående planeringen av utbyggnad av tunnelbanan i Paris. 
Läs mer...
STUDIEBESÖK I LONDON
STUDIEBESÖK I LONDON
Sverigeförhandlingens kansli åkte till London för att bland annat träffa High Speed 2, som förbereder för byggandet av ny höghastighetsjärnväg mellan London och Birmingham.
Läs mer...
NORRMÄN INSPIRERAS AV SVERIGEFÖRHANDLINGEN
NORRMÄN INSPIRERAS AV SVERIGEFÖRHANDLINGEN
Hur Bergenregionen ska hantera framtida befolkningsökningar diskuterades vid en konferens där HG Wessberg deltog för att berätta om Sverigeförhandlingens uppdrag och arbete. 
Läs mer...
MÅNGA FRÅGOR PÅ STORA INFRADAGEN
Kan kommunerna köpa sig till en station längs de nya höghastighetsjärnvägarna och när är allt färdigbyggt? HG Wessberg gav svar på dessa frågor och många fler på Stora Infradagen.
Se SVT Forums sändning här...
FOKUS PÅ GEMENSAMMA NYTTOR
FOKUS PÅ GEMENSAMMA NYTTOR
Sverigeförhandlingen är en värdeskapande förhandling där såväl kostnadseffektivitet som ökade nyttor är centrala. Erfarenheter från tidigare medfinansieringsprojekt har visat att det är nödvändigt att kunna beskriva och kvantifiera de nyttor som kommer hela samhället till del. 
Läs mer...
Twitter
Twitter
Webbplats
Webbplats
Copyright © 2015 Sverigeförhandlingen


Avregistrera dig från nyhetsbrevet    Uppdatera dina uppgifter 

Email Marketing Powered by Mailchimp