Copy
Bekijk deze email in uw browser
NTS

Nieuwsbrief NTS - augustus 2016

De Nederlandse Triage Standaard (NTS) is dé standaard voor triage in de keten acute zorg. Deze nieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen en initiatieven.

Onderzoek triage acute cardiovasculaire aandoeningen

Vijf tot tien procent van de contacten op de huisartsenpost betreft een hoog urgente zorgvraag. En vaak is er een verdenking van een acute cardiovasculaire ziekte. Het Julius centrum gaat onder leiding van Dr. Frans Rutten en Dr. Dorien Zwart onderzoek doen naar het diagnostisch proces, de urgentiebepaling en de patiëntveiligheid bij telefonische triage bij patiënten verdacht van een acute cardiovasculaire aandoening. Belangrijk doel is om de telefonische triage te optimaliseren. Het betreft een langdurig onderzoek dat 2021 moet zijn afgerond.

Lees meer

MEWS in NTS?

Vanuit de SEH ligt er de vraag bij NTS of het ook mogelijk is om de parameters van het Modified Early Warning System, kortweg MEWS, op te nemen bij de fysieke triage in NTS. NTS gaat onderzoeken of dit mogelijk èn wenselijk is. MEWS is een systeem waarbij de vitale functies van een patiënt worden gemeten en beoordeeld met een cijfer. Het totaal van de cijfers vormt een getal en aan dat getal zijn vervolgacties gekoppeld. NTS organiseert op 14 september een expertmeeting over dit onderwerp.

 

Oorzaken toename U1 en U2 ritten

Op 30 juni organiseerden InEen en NHG een constructieve invitational conference om de problematiek rondom triage en spoedzorg te bespreken. Een groep huisartsen, triagisten, opleiders en één bestuurder van een huisartsenpost onderzocht de knelpunten die ten grondslag liggen aan de forse toename van het aantal hoog-urgente zorgtoewijzingen die de afgelopen jaren zichtbaar is geweest, en de druk daarvan op de kwaliteit van zorg. Dit naar aanleiding van een brandbrief van Doktersdienst Groningen.

Welke factoren dragen bij aan de toename van hoog-urgente zorgtoewijzingen en zijn deze factoren beïnvloedbaar? Duidelijk werd dat er niet één aanwijsbare oorzaak is voor de toename. Als deeloorzaken zijn geïdentificeerd: de mogelijk te grote focus op veiligheid van het NTS, het als te dwingend ervaren gebruik van NTS door triagisten, de cultuur en werkdruk van triagisten op de werkvloer en de aansluiting van de opleiding tot triagist en de werkvloer. Deze deeloorzaken worden verder uitgewerkt in een discussiedocument, samen met de aanwezigen van de invitational conference. NTS houdt u op de hoogte.

FAQ: updates in NTS

Hoe kunnen triagisten op de hoogte blijven van veranderingen in NTS? Belangrijke wijzigingen worden van te voren toegelicht op de triagistenbijeenkomsten die NTS twee keer per jaar organiseert. Iedere organisatie mag zich laten vertegenwoordigen door één triagist. De notulen van deze bijeenkomsten en een overzicht van de wijzigingen worden gepubliceerd op het triagistenforum. Nog geen toegang tot het forum? Vraag deze aan via bureauNTS@de-nts.nl

De volgende triagistenbijeenkomst is: dinsdag 22 november 2016 in Utrecht.
 

Frisse ideeën?

Een zomervakantie zorgt soms voor nieuwe, frisse ideeën. Heeft u op het strand (of ergens anders) bedacht hoe de spoedzorg beter kan?  Stuur uw idee dan op!  Beschrijf kort (ong. ¼ A4) uw idee en stuur deze vóór 1 december 2016 op naar bureauNTS@de-nts.nl of schrijf u in via www.de-nts/idee. U dingt dan mee naar de award voor 'Beste Triage Idee 2017!'

Lees meer

CONTACT

Stichting Nederlandse Triage Standaard
Mercatorlaan 1200
Utrecht, Utrecht 3528 BL
Netherlands

Add us to your address book