Copy
                                                    Am@zonews – Augustus/Août 2018

 
Voorwoord - Avant-propos
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft eind juli eindelijk de tampontaks in België geschrapt. Deze belasting beschouwde tampons en maandverbanden als luxeproducten. Maar vanaf 1 augustus zal de BTW op deze producten dalen van 21% naar 6%, dankzij de inspanningen van de organisatie ‘Belges et Culotées’.
 
De woorden van de Kamer waren nog niet koud, of er werd al gedroomd van nog ingrijpendere maatregelen : waarom maandverbanden en tampons niet gratis maken? Dat is de vraag die de Brusselse vzw BruZelle zich stelt. Zij verzamelt en deelt maandverbanden en tampons uit aan dakloze vrouwen, die de middelen en daardoor ook de toegang niet hebben tot deze producten. In de inkomhal van het Amazonehuis staat een grote collectebus waar je je ongebruikte en verpakte maandverbanden en tampons in kan deponeren. BruZelle pikt ze op en deelt ze verder uit.
 
Maar het is ook belangrijk om te kijken naar wàt er precies in onze maandverbanden en tampons zit. Een recente studie wijst uit dat in tampons van grote merken pesticiden en dioxines verwerkt zijn. « Van sommige van deze stoffen wordt vermoed dat ze hormoonontregelaars of kankerverwekkend zijn, » schrijft The Huffington Post. Het onderzoek werd gevoerd door onafhankelijke experten,  omdat de fabrikanten weigerden om de samenstelling van hun tampons bekend te maken.

Het premenstrueel syndroom doet meestal zijn intrede  vanaf 7 tot 2 dagen voor de menstruatie en komt in verschillende gedaanten, zowel op fysiek als op emotioneel vlak: intense vermoeidheid, hoofdpijn, zweetuitbarstingen, gezwollen borsten, etc. Endometriose is een chronische aandoening waarbij het baarmoederslijmvlies ook aan de buitenkant van de baarmoeder voorkomt. Deze ziekte kan hoge pijn veroorzaken, vooral tijdens de menstruatie, die lange tijd niet ernstig genomen is geweest.
 
Hoe is dit mogelijk, denken veel mensen. Wel, dat komt voornamelijk door het feit dat er nog steeds een groot taboe rust op menstruatie. Vrouwen en meisjes wordt van jongsafaan geleerd om op een negatieve manier met hun lichaam om te gaan, en om de veruitwendigingen van hun vrouw-zijn te haten. Het is hoog tijd om het feminisme te verbinden aan de strijd tegen het kapitalisme. Het is tijd om weer van ons lichaam te houden. Dat laatste op zich is al al een subversieve daad
 
 

Enfin. La Chambre a signé l’arrêt de la taxe tampon en Belgique à la fin du mois de juillet. Cette taxe considérait les tampons et autres protection hygiéniques comme des produits de luxe. Suite à cette décision, la TVA sur ces produits va prochainement passer de 21% à 6%, reconnaissant par là leur nécessité. Il s’agit notamment du combat de l’association Belges et Culotées.

A peine cette annonce faite, certaines en étaient déjà à rêver à la suite."Et pourquoi pas la gratuité pour les protections hygiéniques ?" C’est notamment la question de l’asbl BruZelle qui collecte et distribue des protections hygiéniques aux femmes SDF. L’accès à ces protections hygiéniques représente un coût certain. A l’entrée de la Maison Amazone se trouve une boite dans laquelle vous pouvez placer des protections hygiéniques emballées individuellement pour l’asbl BruZelle.

Il faut aussi s’intéresser à ce que l’on trouve dans ce que nous achetons. Une étude récente a montré que les tampons de grandes marques connues contiennent… des pesticides et des dioxines. «Ces substances sont pour certaines suspectées d'être des perturbateurs endocriniens et/ou d'être cancérogènes.», écrit le Huffington Post. Notons que les industriels ne souhaitaient pas révéler la composition de leurs tampons, il a fallu des expertises indépendantes pour la connaitre.

Le syndrome prémestruel, qui se manifeste entre 2 à 7 jours avant les règles et qui comprend différents symptômes physique et émotionnels (tels que de la fatigue intense, des maux de tête, des bouffées de chaleur et un gonflement mammaire) et l’endométriose, une maladie gynécologique inflammatoire chronique qui provoque, entre autres, des douleurs intenses dans le bas-ventre, n'ont pas été prises au sérieux pendant longtemps.

Si tout cela est possible, c’est notamment à cause du tabou qui entoure les règles. On nous apprend à haïr notre corps dès notre plus jeune âge et à haïr les manifestations de notre corps. Il est temps de lier féminisme et critique du capitalisme. Il est temps de travailler à aimer nos corps du mieux que nous pouvons. Cela, en soi, est déjà un acte subversif.


 
Niet te missen - À ne pas rater
Vrouwen investeren in vrouwen


L'Argentine dit finalement «non» à l'avortement


 
Informatie - Information
   
Getuigen van discriminatie zijn onvoldoende beschermd door Belgische wetgeving


 


Les témoins de discrimination sont insuffisamment protégés par la législation belge

 
Foto van de maand - La photo du mois


 

 

Dit dossier in het magazine Femmes Plurielles over de positie van de vrouw in de kunst wordt des te interessanter want ook wij zijn volop bezig met de voorbereiding van onze volgende expo Art’mazone, die uitsluitend werk van vrouwelijke kunstenaars toont! 18 september is het zover: wees dan allen welkom op onze vernissage!
-
Ce dossier du magazine Femmes Plurielles sur la place des femmes dans l'art est une lecture des plus intéressantes alors que nous sommes en pleine préparation de la prochaine expo Art'mazone, qui n'expose que des femmes ! Rendez-vous le 18 septembre pour le vernissage!

 
Evenement van de maand - L'événement du mois

 

Release van de film "Figlia Mia" - Sortie du film "Ma Fille"

 
Restaurant en congrescentrum - Restaurant et salle de congrès

NL/ Ontdek de nieuwe klantenkaart van ons Amazone restaurant! Bij aankoop van 10 dagschotels, ontvangt u er een gratis!

FR/ Découvrez la nouvelle carte de fidélité du restaurant Amazone ! A l'achat de 10 plats, recevez un plat gratuit ! N'hésitez pas à la demander à notre personnel en salle.

 

NL/ De grote conferentiezaal, die plaats biedt aan maar liefst 100 mensen, beschikt over drie professionele tolkencabines en projectiemateriaal.

FR/ Située au cœur de Bruxelles dans un cadre élégant et professionnel, la grande salle de conférence accueille jusqu’à 100 personnes et dispose de 3 cabines interprétation simultanée ainsi que de matériel de projection de qualité professionnelle.

 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube
Email
Email

Am@zonews, uw maandelijkse dosis informatie aan genderlijkheid 


Am@zonews, votre dose mensuelle d'information sur l'égalité de genre 

          

Copyright ©Amazone (2017) - All rights reserved

Notre adresse | Ons adres
asbl Amazone vzw
Rue du Méridien 10 Middaglijnstraat  - Bruxelles 1210 Brussel
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 

Avec le soutien de
| Met de steun van
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Amazone · rue du Méridien, 10 · Bruxelles 1210 · Belgium