Copy
Öppna nyhetsbrevet i din browser

Nyhetsbrev

september 2015

Gymnasieskolan 

En nytt skolår har tagit sin början och för Rinman betyder det att en ny årskurs 1 har börjat. I år består den av sju killar från Hällefors. Positivt är att alla sju är behöriga. Tyvärr är det första gången på länge som det inte finns med någon tjej eller utsockneselev bland de som börjar i årskurs 1.

Under den första vecka i september var eleverna ut på de traditionella Järndagarna. Under tre dagar bor och sover man i de finska ”pörtena” på Finnstigen i Bredsjö. Lagar egen mat utomhus och gör utflykter dagtid till Slotterberget, Granbergsdals hytta och Björskogsnäs för att lära sig om hur våra trakter under många generationer har varit ett centra för utveckling av landets bergsbruk och järnframställning.

Nytt för i år är att man senare under hösten kommer att påbörja byggandet av en sk crosscart.

Glädjande är också att flertalet av de elever som gick ur årskurs 3 i våras har fått jobb inom den bransch där de har fått sin utbildning.

Under våren fick också Rinman klart med ett nytt avtal med Hällefors kommun vilket innebär att man under ytterligare minst 3 år kommer att ansvara för karaktärsämnena på den gymnasiala industritekniska linjen.

FOTO: GRANBERGSDALSBYALAG.SE

Nya styrelsemedlemmar

Th: Nils-Olov Gunnarsson och Dan Sandberg. Tv: Phetra Ericsson, Nils-Olov Gunnarsson och Vivianne Pettersson.
FOTO: MARIA FALLSTRÖM/MAFALLS

Efter nästan 10 år som medlem i Rinmans styrelse avtackades Nils-Olov Gunnarsson den 1 september. Ett flertal nya medlemmar har tillkommit under den sista tiden vilket gör att styrelsen numera består av följande personer:

Dan Sandberg, Fricweld AB, Ordförande
Phetra Ericsson, Ovako AB
Lennart Flodman, oberoende
Ulrika Ivarsson, Kjellbergs AB
Maria Bark Pettersson, Fricweld AB
Vivianne Pettersson, Värmevärden AB
Emil Gustafsson, Grythyttans Takskiffer
Maria Bondestam Kron, Ovako AB

Ovanstående personer utgör också den lokala styrgruppen för Teknik College. Tillsammans med övriga Teknik College utbildningar i länet så kommer en återcertifiering av Teknik College behörigheten att ske under november månad i år.

Uppdragsutbildningar

Stefan Molander som är ansvarig för uppdragsutbildningar på Rinman har haft fullt upp under första halvåret. Stefan håller i många av utbildningar själv och efterfrågan har varit hög och stabil. Många större och mindre företag i Hällefors och Filipstad hör regelbundet av sig med förfrågningar och just nu håller Stefan på att ta fram en broschyr beskrivande vårat utbildningsutbud och som kommer att distribueras till många av närregionens företag.

- Hösten har startat startat upp bra med många bokningar och förfrågningar. Det verkar som alltfler företag har förstått vikten av uppdatera och utbilda personal efter gällande regelverk säger Stefan Molander.
FOTO: MARIA FALLSTRÖM/MAFALLS

Nya inriktningar

FOTO: MARIA FALLSTRÖM/MAFALLS (TV) OCH PER EIRITZ (TH)
Som ett led i att bredda sin kontaktbas mot företagsvärlden så jobbar Rinman aktivt med att fördjupa samarbetet med de lokala livsmedelsproducerande näringarna. Som ett led i detta har Rinman dels investerat i en avancerad styr- och reglerutrustning från FESTO som skall att användas i undervisningssammanhang samt att man den 2 sept tillsammans med ett par av de lokala företagen bjöd in till ett öppet hus för elever och föräldrar i årskurs 9 i Hällefors. En tapper skara kom och vi fick med en mycket positiv artikel i Nerkes Allehanda.

FIDU-utbildningen

FOTO: WWW.FIDU.SE

Som många redan känner till så har Rinman avvecklat sitt huvudmanskap för designutbildning FIDU. Denna förändring skedde officiellt den 1 juli 2015 och kom att resultera en lösning som alla parter tycker blev bra. Huvudmannaskapet togs över av Folkuniversitetet som är en stor och välkänd aktör inom utbildningsvärlden. Utbildningen blir kvar i Hällefors, dock i nya lokaler i Folkets Hus. Elevtillströmningen har varit relativt god inför terminstarten och Folkuniversitetet verkar vara villiga att satsa på FIDU inför framtiden.

Rinman Education AB är ett helägt dotterbolag till Rinmanstiftelsen där stiftarna är; Ovako, Hällefors kommun och Rinmanstiftelsens intressenter. Rinman Education ansvarar för karaktärsämnena i det gymnasiella Industritekniska programmet för Pihlskolans räkning i Hällefors och kan genom tillgång till kvalificerad utrustning och kompetent personal också erbjuda ett brett spektrum av uppdragsutbildningar. Gymnasieskolan ligger på Ovakos industriområde och ingår i Teknikcollege Örebro län.
Copyright © 2015, Rinman Education.
Produktion: Per Eiritz - per@eiritz.se - Grafisk layout: Maria Fallström - www.mafalls.se