Copy
Öppna nyhetsbrevet i din browser

Nyhetsbrev

december 2015

Gymnasieskolan på studiebesök

Den 12 november var det dags för en fullspäckad dag med studiebesök för Rinmans alla elever. Förutom Rinmans egna elever fanns våra besökande elever och lärare från Lüchow i Tyskland samt FIDUs elever och lärare med på resan. Det var sammanlagt ett femtiotal personer som med buss lämnade Hällefors strax före klockan sju på morgonen.

Första besöksmålet var BillerudKorsnäs anläggning i Frövi. Förutom att beskåda kartongmaskinen som med sin årskapacitet på nästan 500.000 ton är en av de största i sitt slag i världen så fick man en snabbkurs i konsten att göra högkvalitativa livsmedelsförpackningar baserad på vedråvara från de mellansvenska skogarna.

Efter Frövi gick kosan till Atlas Copco i Gustavsvik där tonvikten var lagd på att visa eleverna hur Atlas Copco monterar sina stora borriggar för underjordisk malmbrytning, något som både imponerade och fascinerade. Efter lunchen på Pizza Hut i Örebro delades gruppen upp i två delar. Rinman-eleverna forsatte till Scana Steel i Björneborg och fick sig en ordentlig rundtur av den anläggningen och FIDU- och de tyska eleverna fick en guidad tur av Alfred Nobels museum på Björkborn i Karlskoga.

FOTO: SCANA STEEL AV INGEMAR MYRÉN

Teknikcollege

Under snart ett år så har ett intensivt arbete pågått för att återcertifiera Örebro läns gymnasiala teknikutbildningar enligt det nationella Teknikcollege-konceptet. Arbetet kulminerade den 10 - 11 november när granskningskommittén kom på besök. För att klara av logistiken så träffades alla inblandade parter varandra på Tullängsskolan i Örebro under den första dagen. Från Rinmans sida deltog Lars Gunnarsson (lärare), Erik Melander (elev), Maria Bark Pettersson (Fricweld) och Per Eiritz (VD Rinman).

Så här i efterhand kan man konstatera att granskningen gick bra, både för Rinman Education och för Örebro län som helhet. Ett faktum som är värt att notera är att vi måste jobba mer i hela länet på att få in Yrkesvux och även annan vuxenutbildning i Teknikcollege-konceptet. Också värt att notera är att det gedigna arbete som Rinman tillsammans med Ovako genom åren har lagt ned på sin handledarutbildning, har resulterat i att den delvis legat till grund för den nationella handledarutbildning som nu har tagits fram genom Andreas Blom försorg. Andreas är processledare för Teknikcollege i Örebro län.

Uppdragsutbildningar

FOTO: RINMAN EDUCATION
Stefan Molander som är ansvarig för företagskurserna på Rinman ”kör så att det ryker”. Kurserna har varit många under året och då Stefan håller i de flesta av dem själv kommer vi både omsättnings- och lönsamhetsmässigt att överträffa budget. Något som också är mycket glädjande är att vi med kort varsel har kunnat skräddarsy kortare kurser för de företag som vi samarbetar med. Många kunder uppskattar också att vi finns lokalt för att på så sätt slippa skicka iväg sina medarbetare på kurs.
Även om Ovako är den enskilt största kunden så har nästan två tredjedelar av uppdragen kommit från ett 40-tal mindre och medelstora företag i närregionen. Ett exempel på det ser vi på bild, där Lars Gunnarsson från Rinman utbildar en grupp från Littauen i Heta arbeten hos Korvbrödsbagaren i Örebro.

Traditionsenlig jullunch

FOTO: KAISA KANGASVIERI/RINMAN EDUCATION
Som traditionen påbjuder så ägde den årliga jullunchen på Rinman rum den 17 december. Förutom alla elever, brukar även elevernas handledare bjudas in samt lärare och annan berörd personal från Pihlskolan. Även i år delades det ut ett stort antal stipendier till elever som har skötts sig väl under praktikveckorna.

Crosscarten

FOTO: RINMAN EDUCATION

För att stimulera elevernas teknikintresse så har vi under detta läsår inkluderat byggandet av en crosscart i vår undervisning. Under den gångna höstterminen har det jobbats med ram, chassi, hjulupphängningar, styrning etc och under den kommande vårterminen planerar man jobba vidare med motormontage, bränsletank, instrumentering etc.

Projektet är mycket uppskattat av eleverna och jobbet med att färdigställa crosscarten löper på enligt planerat.

Lüchowbesök

DR RAINER BARTHOLOMAI OCH UWE STEINHÄUSER PÅ NOBELMUSEET I KARLSKOGA. FOTO: RINMAN EDUCATION

Den 9-13 november var det dags för det årliga besöket från Rinmans tyska vänort Lüchow strax söder om Hamburg. Dr Rainer Bartholomai och Uwe Steinhäuser kom tillsammans med elva gymnasieelever för att prova på praktiskt verkstadsarbete och tillsammans med våra elever besöka Nobelmuseet i Karlskoga och ett par av de världsledande företag som vi har i regionen.

Rinman Education AB är ett helägt dotterbolag till Rinmanstiftelsen där stiftarna är; Ovako, Hällefors kommun och Rinmanstiftelsens intressenter. Rinman Education ansvarar för karaktärsämnena i det gymnasiella Industritekniska programmet för Pihlskolans räkning i Hällefors och kan genom tillgång till kvalificerad utrustning och kompetent personal också erbjuda ett brett spektrum av uppdragsutbildningar. Gymnasieskolan ligger på Ovakos industriområde och ingår i Teknikcollege Örebro län.
Copyright © 2015, Rinman Education.
Produktion: Per Eiritz - per@eiritz.se - Grafisk layout: Maria Fallström, MaFalls AB - www.mafalls.se