Copy
Öppna nyhetsbrevet i din browser

Nyhetsbrev

april 2015

Hälleforselever på praktik i Hofors 

FOTO: RINMAN EDUCATION

Under vecka 16 har fem elever som läser den processtekniska inriktningen på Rinman varit på praktik vid Ovakos stålverk i Hofors. Främst för att lära känna stålprocessen bättre. På samma sätt som Rinmans har ett gott och mångårigt samarbete med Ovako i Hällefors, så har man även under många år haft ett gott samarbete med Ovako i Hofors. De två Ovako-anläggningarnas verksamhet är väl integrerade med varandra. Allt det stål som i Hällefors valsas till stänger och tråd är tex producerat i Hofors och kommer till Hällefors på järnväg i form av sk slabbs.

Eleverna som har varit i Hofors på praktik tycker att de har blivit mycket väl omhändertagna och att upplägget och innehållet på praktikveckan har varit mycket givande.

Nya investeringar i styr- och reglerutrustning

FOTO: MARIA FALLSTRÖM PRODUKTIONSBYRÅ
Då det finns möjlighet att utöka den processtekniska delen av det Industritekniska programmet genom att profilera sig med inriktning mot livsmedel, har styrelsen för Rinmanstiftelsen beslutat att man ska investera i en större automationsanläggning för styr- och reglersystem från FESTO. I närområdet finns ett antal livsmedelstillverkande företag såsom Barilla, Spendrups, OLW och Deli-Mat och de har uttryckt önskemål om en gymnasieutbildning inriktad mot deras specifika önskemål och krav. När de gäller de speciella kunskaper runt hygien och handskande av livsmedel så finns dessa kurser redan idag etablerade på Pihlskolan i Hällefors. Även från Ovakos sida ser man positivt på att elevernas kunskaper i området styr- och reglersystem förbättras.

Uppgradering av Rinmans truckutbildning

Rinmans truck "Gamla Bettan" har använts i utbildningen av både egna elever och externa kunder. Gamla Bettan har under en länge tid sjungit på sista versen och är nu utbytt mot en bättre begagnad variant. Stefan Molander, ansvarig för Rinmans truckutbildningar, var snabb i vändningarna efter styrelsens beslut och hittade en lämplig Lindetruck i Osby, med hyttvärme och allt. Den är på plats i Hällefors och frågan är nu: Vad kommer den att få för smeknamn?
FOTO: MARIA FALLSTRÖM PRODUKTIONSBYRÅ

Stort intresse för fallskyddsutbildningar

FOTO: SVT.SE
Ny lagstiftning, som bland annat innebär att alla som jobbar mer än två meter över mark och golv måste ha genomgått en viss utbildning och använda vissa speciella skyddsutrustningar, gör att intresset för Rinmans fallskyddsutbildningar har ökat drastiskt. Många av företagen i och omkring Hällefors vill skicka sina anställda på utbildning och Stefan Molander på Rinman har i dagarna fullt upp med att planera in och få en bra struktur på upplägget runt utbildningarna.

Rinmans huvudmannaskap för FIDU upphör

FOTO: MARIA FALLSTRÖM PRODUKTIONSBYRÅ

Sedan en längre tid tillbaka har det varit beslutat att Rinmans huvudmannaskap för FIDU-utbildningen kommer att upphöra vid halvårsskiftet 2015. Utbildningen, som är förlagd till Formens Hus i Hällefors, leds av Bengt Rodell och har under många år attraherat elever från hela Sverige. De har kommit till Hällefors för att under ett studieår fördjupa sina kunskaper i industriell design.

För närvarande pågår diskussioner med andra presumtiva intressenter om övertagande av huvudmannaskapet och hur utbildningen förhoppningsvis kan bli kvar på orten. De båda lärarna, Bengt Rodell och Ronnie Faltin, har sagt sig vara villiga att diskutera ett forsatt engagemang i FIDU-utbildningen även under ett nytt huvudmannaskap.

Maria vässar Rinmans marknadsföring

Även om söktrycket till Rinmans gymnasieutbildning har varit god under de senaste åren och att man från Skolinspektionens sida tycket att Pihlskolan och Rinman Education är ett föredöme i ett nationellt perspektiv, bland annat tack vare de få avhoppen från Industritekniska programmet i Hällefors, har kampen om nya elever hårdnat. Rinman Education har därför beslutat att vässa sin marknadsföring och i denna ambition har man tagit hjälp av Maria Fallström på MaFalls Produktionsbyrå.

Maria är en kreativ skribent och fotograf med mångårig erfarenhet inom grafisk formgivning. För mer information och kontakt, vänligen besök www.mafalls.se 
FOTO: URBAN LIDSTRÖM FOTOGRAFI
Rinman Education AB är ett helägt dotterbolag till Rinmanstiftelsen där stiftarna är; Ovako, Hällefors kommun och Rinmanstiftelsens intressenter. Rinman Education ansvarar för karaktärsämnena i det gymnasiella Industritekniska programmet för Pihlskolans räkning i Hällefors och kan genom tillgång till kvalificerad utrustning och kompetent personal också erbjuda ett brett spektrum av uppdragsutbildningar. Gymnasieskolan ligger på Ovakos industriområde och ingår i Teknikcollege Örebro län.
Copyright © 2015, Rinman Education.

Produktion: Per Eiritz - per@eiritz.se
Grafisk layout: Maria Fallström Produktionsbyrå - www.mafalls.se