Copy
Öppna nyhetsbrevet i din browser

Nyhetsbrev

mars 2016

Öppet hus på Philskolan bidrog till bra söktryck

Lördagen den 23 januari var det öppet hus på Pihlskolan i Hällefors. Målgruppen var niondeklassarna som står i begrepp att söka till gymnasiet och andra skolformer. Rinman var på plats med sin halvfärdiga crosscart och en svetsstation där de som var intresserade fick prova på att svetsa. I konkurrens med skidtävlingar och rally i Hällefors kom det en del besökare och vi på Rinman kände oss nöjda med dagen eftersom det var vi som syntes mest och således fick en hel del uppmärksamhet. Nu när niondeklassarna har gjort sitt preliminära val inför höstterminen ser vi att söktrycket till Rinman och den industritekniska utbildningen är fullt tillfredsställande och i nivå med tidigare år vilket är mycket glädjande.

Underhållsmässan i Göteborg

Som ett nytt grepp för att se till att våra elever får del av det senaste inom underhållsteknik så genomfördes den 9-10 mars en studieresa för alla elever i årskurs 3 till den stora årliga underhållsmässan i Göteborg. Besöket på mässan blev mycket uppskattat. Förutom att besöka de olika leverantörernas montrar så lyssnade man på vissa föredrag. På kvällen var det dags för mingelbuffé på Hard Rock Café på Avenyn tillsammans med utställare och andra mässbesökare. Stefan Molander och Olle Johansson var övertygade att resan har varit kunskapsberikande för eleverna och var mycket nöjda med på vilket sätt eleverna skötte sig under resan.

Rinman satsar på livsmedelsindustrin

För snart ett år sedan annonserade Rinman att man vill satsa på utbildning av underhållstekniker och processtekniker med inriktning mot livsmedelsindustrin. Huvudanledningarna är att det i regionen finns ett flertal större livsmedelsproducenter såsom Barilla, Spendrups, DelMat, OLW och Kopparbergs bryggerier med flera som rimligtvis också behöver arbetskraft i framtiden. Med de neddragningar som Ovako har aviserat i Hällefors så är det också viktigt att Rinman kan visa att man har fler ben att stå på. I utbildningen ingår en del obligatoriska kurser i livsmedelshygien, kurser som redan idag ingår i Pihlskolans kursutbud och underlättar för Rinman att komma till en flygande start.

Teknikcollege - Rinman återcertifierad

Under januari blev det klart att Rinman Education och de övriga skolorna i Örebro län som har granskats i samband med återcertifieringen av Teknikcollege-konceptet blev godkända för fem år framåt.

För Rinmans del är det roligt att den handledarutbildning som under åren har tagits fram i samarbete mellan Rinman och Ovako i stora delar har legat till grund för Teknikcolleges nationella handledarutbildning. Andreas Blom, processledare för Teknikcollege i Örebro län, har varit ansvarig för den nationella handledarutbildningen.

Uppdragsutbildningen

Stefan Molander hos Rinman kan blicka tillbaka på ett mycket framgångsrikt 2015. Volymen på genomförda uppdragsutbildningar har mer än fördubblats jämfört med 2014 och låg klart över budget.

För att se vilka utbildningar som är aktuella framöver så går det bra att gå in på www.rinman.se

Ny hemsida

I samarbete med Maria Fallström på MaFalls AB har vi tagit fram ett par helt nya broschyrer under förra året som beskriver vår verksamhet. MaFalls har även hjälpt oss med en ny hemsida som sjösattes i början av januari och med utskicken av våra nyhetsbrev.

Besök gärna vår nya hemsida och gör er hemmastadd; www.rinman.se

Yrkesvux

Tillsammans med  Hällefors kommun har en diskussion påbörjats för att undersöka vilket intresse som finns för att till hösten påbörja en ettårig kurs på Rinman för ett tiotal vuxenstuderande.


Vi på
Rinman Education

önskar er alla en riktigt 
Glad Påsk!

Rinman Education AB är ett helägt dotterbolag till Rinmanstiftelsen där stiftarna är; Ovako, Hällefors kommun och Rinmanstiftelsens intressenter. Rinman Education ansvarar för karaktärsämnena i det gymnasiella Industritekniska programmet för Pihlskolans räkning i Hällefors och kan genom tillgång till kvalificerad utrustning och kompetent personal också erbjuda ett brett spektrum av uppdragsutbildningar. Gymnasieskolan ligger på Ovakos industriområde och ingår i Teknikcollege Örebro län.
Copyright © 2016, Rinman Education.
Produktion: Per Eiritz - per@eiritz.se - Grafisk layout: Maria Fallström, MaFalls AB - www.mafalls.se