Copy

AVVN NIEUWSBRIEF
 

Bekijk deze email via internet
Bezoek onze website: avvn.nl

Biodiversiteit centraal

In onze Ambitie hebben we geschreven dat Samen Tuinieren belangrijk is voor de natuur in het algemeen en biodiversiteit als onderdeel daarvan. We hebben op dat gebied twee belangrijke stappen gezet.

AVVN nieuwe partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

AVVN is partner geworden van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Daar horen wij met onze 100-jarige traditie van volkstuinieren van nature bij. Het Deltaplan is een breed samenwerkingsverband van boeren-, milieu- en natuurorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen die de handen ineenslaan om het biodiversiteitsverlies om te buigen naar herstel.
Droombeeld: In 2030 herbergt de groene ruimte van Nederland een rijke biodiversiteit aan onder andere bodemleven, planten en insecten. Het landschap sprankelt van de diversiteit en mensen leven, werken en recreëren er graag. Landschappen zijn herkenbaar aan hun inrichting en begroeiing, mensen identificeren zich hiermee en zijn er trots op. Onze tuinen en tuinparken zijn onderdeel van het landschap of vormen zelfs een landschap op zich.
 
We hebben het partnerschap aangevraagd, en toegekend gekregen, omdat we een belangrijke speler zijn op het gebied van biodiversiteit in de verstedelijkte omgeving. Met zo’n 210 tuinenparken en bij elkaar ruim 29.000 tuinders, vrienden van de Vriendenkring Natuurlijk Tuinieren en abonnees op De Tuinliefhebber hebben we met onze hobby een flinke vinger in de pap om de biodiversiteit in de tuinen en tuinenparken en daarmee het stedelijk groen te versterken.
 
In ruim 70 steden en dorpen zijn een of meerdere clubs en groepen van ons actief op het gebied van Samen Tuinieren op tuinenparken. We zijn daarmee van groot maatschappelijk belang voor de leefbaarheid van de omgeving. In het netwerk van het Deltaplan kunnen we het belang van biodiversiteit en van onze tuinen verder uitdragen en de verbinding maken naar de buurt, wijk en gemeente. We kunnen ook met partners uit het Deltaplan aansluiting vinden om de biodiversiteit op tuinenparken te inventariseren en monitoren en vooral ook het resultaat van natuurlijk tuinieren op de biodiversiteit vast te stellen.
 
Meer over het Deltaplan: www.samenvoorbiodiversiteit.nl/

Onze Biologische Klok In Tijden Van Lichtvervuiling: Aantasting Biodiversiteit

 
“Over de gehele aarde is een toenemende lichtvervuiling en er zijn steeds minder plaatsen waar de nacht volkomen donker is. Op zeventig procent van het bewoonde aardoppervlak is de Melkweg in de nacht al niet meer te zien. En wat betekent dit nu voor de nachtdieren, de planten, de insecten, en kortom, voor de basis van de voedselketen, waar de mens ook een onderdeel van is? Het wordt steeds duidelijker dat de dieren- en plantenwereld verstoord raakt door een verstoring van de biologische klok.” Een klein stukje uit het artikel van Prof. Johanna H. Meijer van Leiden University Medical Center dat in het zomernummer van de Tuinliefhebber te lezen is.

Joke Meijer heeft ons benaderd met de vraag of wij de aanvraag voor dit onderzoek willen ondersteunen. Het AVVN-bestuur heeft daar niet lang over hoeven na te denken. Wij hebben schriftelijk het belang van het onderzoek onderschreven en de aanvraag ondersteund. Het is nu afwachten of het onderzoek wordt goedgekeurd.
 
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Pinterest Pinterest
Email Email