Copy
10 april 2015 week 15
View this email in your browser
Info St. Radboud 
Beste ouders / verzorgers,
 
De afgelopen weken zijn er weer veel activiteiten geweest. Veel plezier met het lezen van die nieuwsbrief en het bekijken van het breaking news deel 2.

Fries verzetsmuseum en Historisch museum groep 6/7/8

Maandag 20 april gaan we naar het Fries verzetsmuseum en het Historisch centrum Leeuwarden.

We lunchen daarom om 11.20 uur op school en stappen 11.40 uur in drie taxibusjes naar Leeuwarden. Van 12.00 uur tot 13.00 uur gaan we naar het Fries verzetsmuseum en van 13.15 tot 14.15 gaan we naar het Historisch centrum, waar we een smart Phone wandeling gaan maken. Om 15.00 uur verwachten we weer op school te zijn.

Voor deze middag hebben wij drie hulpouders nodig. Wie heeft tijd en zin om mee te gaan?

De grote rekendag
Fries museum Leeuwarden

Op 21 april gaan de groepen 3/4/5 naar het Fries museum in Leeuwarden. We gaan hier met taxi busjes naartoe, maar per busje moet er wel een begeleider mee. Wie zou het leuk vinden om van 9.45 t/m 12.30 uur (incl. reistijd) mee te gaan naar het Fries museum?
Let op de kinderen zijn dus later terug op school namelijk rond half 1 (ligt aan het verkeer). De kinderen gaan daarom dinsdag middag om half 2 weer in.
Bonteavond
Koningsspelen

Vrijdag 24 april hebben we koningspelen. De kinderen ontbijten op school, daarna krijgen de kinderen verschillende clinics aangeboden van verschillende sporten. 11.45 is deze dag afgelopen. Vrijdag middag is er gewoon les. Ook hier kunnen we hulpouders goed gebruiken.

21 t/m 23 april Eindcito groep 8

Op 21, 22 en 23 april is de eind cito voor groep 8.

Paasontbijt
16 april Verkeersexamen groep 8 in Grou.

Vooraf het examen wordt de fiets gecontroleerd op veiligheid, u kunt hierbij denken aan de remmen, het stuur, een bel, trappers, verlichting etc. Er mag alleen meegedaan worden met een goedgekeurde fiets. Het is uw taak als ouder/verzorger om ervoor te zorgen dat uw kind(eren) met een deugdelijke en veilige fiets aan de start komt. Als de fiets van uw kind wordt afgekeurd is dit voor hem/haar teleurstellend. Wij hebben van Meindert’s Fietsspecialist/Zandbergen een aantal fietsen beschikbaar als reserve. Uw zoon/dochter kan dan alsnog examen doen op een leenfiets. Er worden wel strafpunten gerekend.
Er is een routekaartje beschikbaar van de route die op het examen gefietst zal worden.
U kunt deze ook op internet vinden via de volgende link: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zZMoKOltI5n4.kco-3pd28l3M
U kunt vooraf samen met uw kind(eren) de route verkennen en gevaarlijke kruisingen oefenen, rotondes etc.
Palmpasen
Agenda

16 april
Verkeersexamen groep 8

20 april
Fries verzetsmuseum groep 6/7/8

21 april 10.30-12.30
Fries museum groep 3/4/5

21, 22, 23 april
Eindcito groep 8

24 april
Koningsspelen

27 april 
Koningssdag kinderen vrij

30 april
schoolfotograaf

4 t/m 17 mei
Meivakantie

19 mei
Openhuis vanaf 19.30 uur
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Breaking news 2
Breaking news 2
Copyright © 2015 St. Radboud, All rights reserved.

RKBS Sint Radboud
Dekemastrjitte 2B
9011 WE JIRNSUM


 
T. (0566) 601 242
E. directie@radboudjirnsum.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences