Copy
20 maart 2015 week 12
View this email in your browser
Info St. Radboud 
Beste ouders / verzorgers,
 
Deze week zijn wij gestart met de projectweken. Het thema is 'Toveren met letters'. Dit thema staat twee weken centraal in alle groepen en hier horen allerlei activiteiten bij. 
Op dinsdag middag was er een creatief circuit rond het thema letters; borduren, kleien, koekjes bakken, geheim schrift, fotograferen en Chinese tekens; alle kinderen van groep 1 t/m 8 vonden het erg leuk!
We sluiten de projectweken af met de bonteavond op 26 maart om 19.00 uur (kinderen om 18.45 uur aanwezig) in de 2 Gemeenten. U bent van harte welkom!!!

Het Sint Radboudteam

Letters van zoutdeeg
Grote Rekendag 25 maart

De dertiende Grote Rekendag gaat over meetkunde en kunst. De titel van de dag is ‘Meetkunde uit de kunst in de klas’. We drukken zo uit dat kinderen tijdens de dag, ieder op hun eigen niveau, in de huid van een kunstenaar kruipen. Ze maken meetkundekunst. Meetkundekunst is kunst die van de maker tal van meetkunde activiteiten vraagt. Meetkundekunst vraagt om het doordenken van perspectief en - meer algemeen – kijkenlijnen, het maken en zien van patronen, het nadenken over roteren en spiegelen.  Samengevat een hele leerzame, leuke ochtend vol met meetkunde en kunst.

                          
Koningspelen

De organisatie voor de koningspelen op vrijdag 24 april is alweer in volle gang. Voor deze dag hebben we hulp ouders nodig die het ontbijt helpen opstarten en ouders die een groep kinderen begeleiden bij een activiteit. Graag opgeven bij juf Lizet.

Voorleeskampioen  ‘Rick Bootsma’

Dinsdag 10 maart heeft Rick meegedaan aan de Midden-Fryslân kwartfinales van de Nationale voorleeswedstrijd  2015. Rick heeft fantastisch voorgelezen en is daardoor tweede geworden. Dat betekent dat hij door is naar de volgende ronde. Dinsdag 24 maart zal de halve finale plaatsvinden in Leeuwarden. We wensen Rick heel veel succes!

Muziekles van Stefan

De derde muziekles van Stefan zat er al weer op. Na drie hele muzikale leuke lessen, hebben de kinderen dit muziek spektakel laten horen aan alle andere kinderen, papa’s en mama’s en opa’s en oma’s. Wat deden de kinderen het goed!

Bibliotheek bezoek groep 3/4/5

Afgelopen woensdag ochtend hebben de groep 3/4/5 de bibliotheek in Grou bezocht. De kinderen kregen het gevaarlijkste boek van de bibliotheek te zien en er werd zelfs uit voorgelezen. Het ging over een meisje dat boeken verslind. Ze at ze allemaal op. In de bibliotheek waren ook boeken waar gewoon een hap uit miste. Gelukkig werd het boek weer goed opgeborgen in een kist.

Paasontbijt

Donderdag 2 april organiseren we voor de kinderen een paasontbijt.
Dit doen we op een andere manier dan u van ons gewend bent. Dit jaar leek het ons een leuk idee dat alle kinderen iets meenemen voor het ontbijt. Vanaf maandag 23 maart hangt er een intekenlijst met alles wat we nodig hebben, op het whiteboard bij de ingang van de onderbouw. Hierop kunt u (of met uw toestemming uw kind) aangeven wat u wilt maken / mee wilt nemen voor het ontbijt. Op donderdagochtend neemt u dit dan mee naar school, zodat de kinderen kunnen genieten van een onvergetelijk ontbijt. Voor vragen kunt u terecht bij één van de leerkrachten.

Palmpasen

Maandag 30 maart vieren we Palmpasen (let op! Dus niet zondag 29 maart zoals vermeld staat in de agenda). We vertrekken samen met de kinderen en alle belangstellenden om 8.30 uur vanaf school. Met de Palmpaasstokken lopen we in optocht naar de RK kerk. Hier hebben we o.l.v. Pastor Susan een viering. Rond 9.15 uur lopen we in optocht weer naar school. Alle ouders, grootouders en andere belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Maandag 30 maart nemen alle kinderen de Palmpaasstok mee naar school!


 
Verkeer in Jirnsum

De groepen 3/4/5 zijn er vorige week op uit geweest in het dorp. We hebben verschillende verkeersborden bekeken en gezamenlijk verschillende verkeerssituaties in de praktijk ervaren die we in de les hebben geleerd.
Keuzeuur

De eerste ronde van het keuze uur zit er op. Wat een geweldige inzet! De tijden van de volgende ronde zijn van 13.00 uur t/m 14.00 uur.
Kortebaan kampioenschap op skeelers

Zoals het nu lijkt, verwachten wij geen winter meer, waarin het ‘skoalriden’ zal kunnen worden gehouden. Daarom hebben we een datum gepland, waarop we het kortebaan kampioenschap op skeelers voor de basisschoolleerlingen van de
voormalige gemeente Boarnsterhim gaan organiseren. Het gaat om de groepen 3 t/m 8.
Agenda

21 maart
Volleybaltoernooi


23 maart 
Himmeldei

25 maart
De grote rekendag

26 maart 19.00 uur Kinderen 18.45 uur aanwezig
Bonteavond

27 maart
Studiedag kinderen vrij

28 maart 13.00 uur
Skeeler kampioenschappen

30 maart 8.30 uur
Palmpasen viering in de kerk

2 april
paasontbijt

3 april
Goedevrijdag

19 mei
Openhuis vanaf 19.30 uur
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2015 St. Radboud, All rights reserved.

RKBS Sint Radboud
Dekemastrjitte 2B
9011 WE JIRNSUM


 
T. (0566) 601 242
E. directie@radboudjirnsum.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences