Copy
21 november 2014 week 47
View this email in your browser
Info St. Radboud 
Beste ouders / verzorgers,

De informatie avond andere tijden is verplaatst naar 26 januari 2015. Deze informatie avond wordt gezamenlijk met de OBS de Tredde Ste gehouden. Op 27 november 2014 is er dus geen informatie avond, wat wel op de jaarplanner staat. Wij hopen u allen op 26 januari te zien om half 8.
Sint Maarten

Persbericht

Raad van Kinderen Bonifatiusschool Sneek, een Koninklijke uitnodiging

 
     

De Bonifatiusschool Sneek is voorgedragen mee te doen aan een landelijk project onder de vlag van de Missing Chapter Foundation, een unieke samenwerking van bedrijven en kinderen.  Een hele eer en een waardevol project. Op woensdag 19 november kondigden 22 vooraanstaande bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren aan dat ze een Raad van Kinderen instellen.  Een Raad van Kinderen onderzoekt strategische dilemma’s van organisaties en geeft advies over mogelijke oplossingen. Bij de lancering zijn besluitvormers van deelnemende bedrijven, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, leerkrachten en kinderen aanwezig, alsmede de initiatiefnemers Laurentien van Oranje (oprichter en directeur van de Missing Chapter Foundation) en Jan Bouke Wijbrandi (directeur van UNICEF Nederland).
 
Met de Raad van Kinderen krijgen kinderen een stem in vraagstukken die van invloed zijn op hun toekomst. Zo wordt besluitvorming meer toekomstbestendig. Niet alleen is de denkkracht van kinderen van grote waarde; het internationale Verdrag van de Rechten van het Kind geeft ze het recht om mee te denken. 
 
De Raad van Kinderen van de Bonifatiusschool zal gaan bestaan uit de leerlingen van de Plusklas (inclusief de leerlingen uit ons samenwerkingsverband Bonifacius Roodhuis en Sint Radboud Jirnsum) en klassenvertegenwoordigers van de groepen 7. 
 
Alle betrokken ouders worden in januari verder geïnformeerd tijdens een bijzondere ouderavond. De datum wordt z.s.m. bekend gemaakt.
 
Contact:
Clemens van der Zwet, directeur
 

Wij zijn luisvrij!!


 

Nieuwe website

De nieuwe website van de Sint Radboud is in de lucht! De komende tijd wordt er aan deze site gewerkt om hem helemaal up to date te maken.
Klik hier voor de link.

Groepsbezoek juf Femke

Kortgeleden bezochten Margreet en ik de groep 3,4,5 van juf Femke. Hier werd hard gewerkt door de leerlingen en juf.
Het vraagt heel wat organisatietalent om alle instructies te verzorgen en rondes te lopen. We hebben diverse plannen gemaakt om e.e.a. makkelijker te maken. Het past ook bij de schoolprofielontwikkeling.

Schoolschaatsen groep 3/4/5

Na de kerstvakantie gaan de groepen 3, 4 en 5 schoolschaatsen in Leeuwarden. Dit is op dinsdag middag van 13.30 tot 14.15 uur. 6 januari is de eerste les. De kinderen moeten zelf schaatsen meenemen. Handschoenen en een muts is verplicht. Schaatsen zijn daar ook te huur voor 2 euro per les, dit dient contant betaald te worden.

Data schoolschaatsen
6, 13, 20 en 27 januari
en 10 februari.


Mocht u willen rijden op 1 of meer van deze dagen dan kunt u zich aanmelden bij juf Femke. Vertrek vanaf school 14.55 uur! (i.v.m. reistijd)


 
Agenda

22 november
intocht sinterklaas in jirnsum

5 december
sinterklaas op school

20 december 2014 t/m 4 januari 2015 kerstvakantie

6 januari 2015
schoolschaatsen groep 3/4/5

26 januari 2015
19.30 informatie avond andere tijden
 
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2014 St. Radboud, All rights reserved.

RKBS Sint Radboud
Dekemastrjitte 2B
9011 WE JIRNSUM


 
T. (0566) 601 242
E. directie@radboudjirnsum.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences