Copy
6 maart 2015 week 10
View this email in your browser
Info St. Radboud 
Beste ouders / verzorgers,
 
A.s. donderdag is er een algemene informatieavond. Ontvangst is om 19.15 uur met koffie en thee. We starten om 19.30 uur met het programma. Tijdens deze informatieavond willen wij u graag informeren over het beredeneerd aanbod, de opbrengsten van de school, de schoolontwikkeling (ICT) en u een Engelse les laten ervaren die wij sinds dit schooljaar geven in de groepen 1 t/m 8. Wij hopen u allen donderdagavond 12 maart te zien.

Het Sint Radboudteam
 

Engels Take it easy


De afgelopen periode zijn wij gestart met een pilot Engels van groep 1 t/m 8 met de methode Take it easy. De pilot was zeer geslaagd en wij hebben daarom besloten om met deze methode door te gaan. In de groepen 1 t/m 5 wordt er veel geleerd met behulp van spelletjes, filmpjes en verhalen. Vanaf groep 6 wordt daarnaast ook in een werkboekje gewerkt. Tijdens de algemene informatieavond willen wij u graag laten zien en ervaren hoe een Engelse les wordt gegeven.
Palmpasenstok

Graag voor 19 maart een palmpasenstok meenemen naar school.

 
Percussie

Donderdag hebben groep 3/4/5 en groep 6/7/8 kennis gemaakt met verschillende slagwerk instrumenten, zoals jambe, snaredrum, bongo’s, koebel en nog veel meer. Stefan Woudstra van Slagwijs leerde ons een aantal ritmes: pannenkoek, appelsap en kopje thee. Al die ritmes door elkaar spelend, hoor je swingende muziek. Donderdag 19 maart om 15.00 uur gaan we een voorstelling houden en laten al onze geleerde ritmes horen. U bent van harte welkom om onze voorstelling te bekijken.

Voorstelling ‘percussie’ donderdag 9 maart om 15.00 uur in de gymzaal. Bij mooi weer staan we buiten.


 
Week van het geld 9 maart tot 13 maart.

De Week van het geld is een nationale projectweek voor het basisonderwijs over leren omgaan met geld. De Week van het geld wordt ieder jaar in de maand maart georganiseerd. 
Bij financieel gedrag gaat het vaak om complexe onderwerpen en om gewoontegedrag.Daarom is het belangrijk dat kinderen vanaf jonge leeftijd leren omgaan met geld. Niet alleen om te voorkomen dat ze al op de middelbare school in financiële problemen komen, maar vooral omdat ze er hun hele verdere leven profijt van hebben.
Medewerkers die in de financiële sector werken, waaronder medewerkers van banken
en verzekeraars, maar ook van verschillende gemeenten, geven in de Week van het geld gastlessen over leren omgaan met geld op basisscholen in het hele land.
Groep 6/7/8 heeft vrijdag 13 maart een gastles van Christina Draaisma over het leren omgaan met geld.

Cursus Kanjertraining

Juf Femke en Juf Lizet zijn met de cursus kanjertraining bezig. 3 woensdagen gaan zij naar Leeuwarden en leren alles over deze methodiek. De belangrijkste basis is vertrouwen. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De volgende doelen zijn verwerkt in deze methodiek:

- Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
- Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
- Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
- Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
- Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
- Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

 Juf Femke en Juf Lizet gaan binnenkort ook kanjerlessen geven in de klas.

Kortebaan kampioenschap op skeelers

Zoals het nu lijkt, verwachten wij geen winter meer, waarin het ‘skoalriden’ zal kunnen worden gehouden. Daarom hebben we een datum gepland, waarop we het kortebaan kampioenschap op skeelers voor de basisschoolleerlingen van de
voormalige gemeente Boarnsterhim gaan organiseren. Het gaat om de groepen 3 t/m 8.
Rijders Gezocht!
 
Donderdag 19 maart as.  Gaan we met groep 1 en 2 naar de voorstelling ‘Biggels en Tuiten’ van Tryater. De voorstelling vindt plaats in Grou en is van 10.45 uur tot 11.35 uur. We vertrekken om 10.30 uur vanaf school. Tot nu toe heeft zich nog maar één ouder opgegeven. Wie kan ons helpen om de kinderen naar Grou te brengen?
Kunnen de kinderen deze dag een stoelverhoger meekrijgen naar school?

Rijders gezocht voor bibliotheekbezoek groep 3/4/5

Op woensdag 18 maart mag groep 3/4/5 om 10.30 uur de bibliotheek in Grou bezoeken. Om hier te komen hebben wij een aantal auto's nodig. Als u wilt rijden kunt u zich melden bij Juf Femke. Vertrek is 10.15 uur vanaf school. Kinderen die nog op een stoelverhoger moeten zitten in de auto deze graag die dag meenemen. Alvast bedankt.

Projectweken

16 maart starten wij op school met de projectweken. Het thema is toveren met letters! Dit thema staat twee weken centraal en hier horen allerlei activiteiten bij. We sluiten de projectweken af met de bonteavond op 26 maart om 19.00 uur in de 2 Gemeenten.

Keuzeuur

Filosofie, een dromenvanger maken, koken en een mal van klei maken voor een gipsafdruk... Wat een geweldige activiteiten, enthousiaste moeders en opa en gemotiveerde kinderen!! Het eerste keuze uur is super geslaagd!!
Bloon

Op school oefenen de kinderen van groep 4 t/m 8 de spellingswoorden met bloon. Bloon = Bekijken Lezen Omdraaien Opschrijven Nakijken. 
Dit kan ook thuis worden geoefend via de volgende site: De kinderen weten allemaal hun eigen inloggegevens. Bloon is een goede manier om visueel te oefenen met spelling.
Agenda

9 maart t/m 13 maart
Week van het geld

12 maart 19.30 t/m 21.00 uur
Algemene informatieavond

16 maart
Start projectweken

19 maart 15.00 uur
voorstelling percussie groep 3/4/5 en 6/7/8

Voor 19 maart
Palmpasenstok mee

21 maart
Volleybaltoernooi


23 maart 
Himmeldei

25 maart
De grote rekendag

26 maart 19.00 uur
Bonteavond

27 maart
Studiedag kinderen vrij

2 april
paasontbijt

3 april
Goedevrijdag

19 mei
Openhuis vanaf 19.30 uur
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2015 St. Radboud, All rights reserved.

RKBS Sint Radboud
Dekemastrjitte 2B
9011 WE JIRNSUM


 
T. (0566) 601 242
E. directie@radboudjirnsum.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences