Copy
02-09-2021
Beste <<Voornaam>>, 
In deze nieuwsflits informeren wij je over de weg naar het nieuwe ondersteuningsplan en de mogelijkheid om hierover mee te denken/praten. Voor het po een laatste kans om een aanvraag in te dienen voor de innovatie- en ontwikkelingsgelden en een rectificatie op de naam van de P2O'er die in de nieuwsflits van vorige week is voorgesteld. 


Meedenken over de toekomst van passend onderwijs in West-Friesland?


Zoals in een nieuwsbrief dit voorjaar is toegelicht, kiest het samenwerkingsverband voor passend onderwijs West-Friesland voor een andere aanpak bij het maken van het nieuwe ondersteuningsplan voor 2022-2026. Wij streven naar een proces waarbij alle inhoudelijk betrokkenen - scholen, ouders, gemeenten, zorgaanbieders, etc. - meedenken én mee besluiten over hoe wij in de komende jaren samen aan passend onderwijs werken. 
 
U leest meer over dit proces in deze flyer. Ook nodigen wij u van harte uit mee te doen! 
 
Alle betrokkenen worden voorbereid op deelname aan de planbijeenkomst op 9 november a.s. Voor diverse gremia gebeurt dit in een vergadering (OPR, POR, ALV, kennisplatform, OCO, consulentenoverleg), voor alle andere betrokkenen en geïnteresseerden worden in de komende tijd tal van voorbereidende online bijeenkomsten georganiseerd.
U kunt zich hiervoor opgeven via deze link: https://nivaso.wufoo.com/forms/aanmelden-digitale-voorbereidende-bijeenkomsten/.
 
In een voorbereidende bijeenkomst wordt u nader geïnformeerd over het proces, de inhoud en vormgeving van de planbijeenkomst op 9 november en worden enkele vragen gesteld die helpen in de voorbereiding van deze dag. Belangrijk om te weten is dat u alleen mee kunt doen aan de planbijeenkomst als u een voorbereidende bijeenkomst hebt bijgewoond. 
Tot slot: kent u andere mensen die (mogelijk) geïnteresseerd zijn mee te denken over de toekomst van passend onderwijs in de regio West- Friesland, schroom niet deze informatie door te sturen. 
 
Graag tot ziens! 

SAMENWERKEN AAN
SAMEN LEREN
SAMENLEVEN

Laatste kans aanvragen innovatie- en ontwikkelingsgelden po


Voor de po-scholen is het nog mogelijk voor 1 oktober een plan in te dienen voor de innovatie- en ontwikkelingsgelden.

Na de zomervakantie starten 15 basisscholen in de eerste ronde met de uitvoering van hun ontwikkelingsplan “gedrag en leerklimaat” en leren van en met elkaar in een PLG (professionele leergemeenschap) over een dergelijk ontwikkelproces op hun scholen. 5 Scholen maken volgend schooljaar gebruik van innovatiegelden. 
Hieronder in het kort beide gelden uitgelegd:
  • Ontwikkelingsgelden: het uitgangspunt is dat gedragsproblemen onlosmakelijk verbonden zijn met het leerklimaat. De school gaat hiermee aan de slag vanuit de fundamenten ‘(school)breed’, ‘preventief’, ‘stressverminderend voor leerkrachten’ en ‘effectief klassenmanagement’. Trajecten kunnen voor 100% ingediend worden bij het swv, de school brengt en haalt in de PLG die vanuit het swv in 4 bijeenkomsten van 1 ½ uur georganiseerd wordt.
  • Innovatiegelden: innovatief denken staat centraal en toekenning van budget is op basis van 50/50 regeling.
De start van de 2e ronde is op 1 januari 2022, de uiterlijke inleverdatum van het plan hiervoor is op 1 oktober 2021.De gesprekken over de plannen vinden plaats op woensdagochtend 13 oktober en donderdagmiddag 14 oktober. Het plan mag verzonden worden aan: secretariaat@passendonderwijswf.nl. We hopen dat veel scholen zich vinden in de plannen, hiermee een kans zien om hun onderwijs te versterken en zien de aanvragen en motivatie graag tegemoet.

Betty Smit, Beleidsmedewerker Passend Onderwijs West-Friesland
RECTIFICATIE

Even voorstellen...
Marit van Geen, P2O'er

Per abuis is vorige week een verkeerde achternaam boven het stukje van Marit gezet. Excuses hiervoor. Hierbij nogmaals het stukje met de juiste achternaam.

Via deze weg wil ik me graag voorstellen. Mijn naam is Marit van Geen. Ik ben 15 jaar werkzaam binnen het basisonderwijs. Gedurende deze jaren heb ik verschillende rollen mogen vervullen. Het “verbinden, van elkaar leren, begeleiden van processen en een sparringpartner zijn”, zijn voor mij hele waardevolle en essentiële onderdelen. In gezamenlijkheid bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en de zorgstructuur (ten behoeve van het kind, de ouder, de leerkracht en de school) is het gedachtegoed van waaruit ik werk. Als kwaliteitscoördinator, coach en gedragsspecialist hoop ik mijn bijdrage te vergroten binnen het samenwerkingsverband in de rol van de P2O-er.

Ik kijk met enthousiasme en nieuwsgierigheid uit naar de samenwerking met de verschillende scholen en het team van P2O-ers!

Passend onderwijs West-Friesland
Koopvaarder 1
1625 BZ Hoorn

Postbus 3040
1620 GA Hoorn
0229 57 26 33 (ma t/m vrij - kantoortijden)
secretariaat@passendonderwijswf.nl

po: www.dewestfrieseknoop.nl 
vo: www.swvvowestfriesland.nlLiever geen e-mail meer ontvangen?
Uitschrijven voor de nieuwsbrief
Email Marketing Powered by Mailchimp