Copy
Nieuwsbrief April 2017 - Huisartsenpraktijk J. de Waard
View this email in your browser

Nieuwsbrief April 2017

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
- Vakanties en vrije dagen
- Huisvesting

- Nieuwsbrief
- Praktijkmedewerkers
- Klachtenregeling
 
- Kwaliteit
- Spreekuren praktijkondersteuners
- Datalekken en privacy
- Opt-in
- Mijngezondheid.net
Vakanties en vrije dagen

De praktijk is gesloten van dinsdag 11 tot en met Paasmaandag 17 april. Het spreekuur van  Margreet de Groof op 12 april gaat gewoon door.

De vakanties worden in Kollum zodanig verdeeld, dat er altijd twee huisartsenpraktijken open zijn. Er is een vaste regeling voor waarneming: begint uw achternaam met de letter A t/m K, dan kunt u terecht bij dokter Broekema. Begint uw achternaam met de letter L t/m Z, dan kunt u terecht bij dokter Douma. De waarneemregeling staat op onze website.

Dit jaar is onze praktijk gesloten in de zomervakantie van 15 juli tot en met 6 augustus. De herfstvakantie is van 23 t/m 29 oktober.

De verhuizing naar onze nieuwe locatie vindt volgens de voorlopige planning plaats op 8 en 9 juni.
De praktijk is dan gesloten. Hieronder meer informatie over onze huisvesting! 

HuisvestingGeplande verhuizing:
8 en 9 juni.

We houden u op de hoogte van de exacte datum.

In september houden we een open dag.
 

In 1999 hebben wij de praktijk aan de Putstraat in gebruik genomen. Met hooguit vier mensen was er ruimte genoeg voor iedereen... Maar vanaf 2008 is het passen en meten om alle medewerkers een plek te geven!

Daarom hebben wij vorig jaar het pand aan de Voorstraat 11 van de Rabobank gekocht. Het biedt heel veel meer ruimte en ook parkeergelegenheid. Voor iedereen is weer een plek in de praktijk.

Het pand dateert uit 1980 en is in 1995 ingrijpend verbouwd. Het klimaatsysteem is verwijderd en wordt aangepast naar de wensen en mogelijkheden van deze tijd. Het gebouw is all-electric en het energieverbruik wordt naar verwachting drastisch gereduceerd.

De kamers zijn aangepast naar gebruik in de huisartsenpraktijk. De wanden worden op dit moment afgewerkt, plafonds worden voorzien van LED verlichting en ventilatoren en de komende weken komt er nieuwe vloerbedekking. 
 
Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief wordt digitaal toegestuurd. Aanmeldingen kunnen nu via de website, afmelden kan onderaan deze nieuwsbrief. Reacties, suggesties en opmerkingen zien wij graag per mail naar: nieuwsbrief@huisartsdewaard.nl. Verder houden wij de website actueel door nieuwsberichten.

Praktijkmedewerkers

Het afgelopen jaar zijn verschillende nieuwe gezichten in de praktijk gekomen. We hebben in februari afscheid genomen van Femke de Jong, die verder gaat met haar opleiding tot huisarts. Esther Simons 
is op 1 maart bij ons begonnen aan haar laatste jaar in de opleiding tot huisarts.

Vanaf september is Sytske de Vries bij ons als stagiaire in de opleiding tot praktijkondersteuner. Zij heeft jarenlange ervaring in de zorg en loopt stage bij Gea van der Zwaag. Vanaf oktober was Gea verminderd inzetbaar, gelukkig is zij nu weer hersteld. Wij waren blij, dat dank zij de inzet van Clara Loonstra haar spreekuren konden doorgaan.
Esther Simons
Huisarts in opleiding
Klachtenregeling
Soms gaat er iets mis... Onze praktijk heeft een systeem voor het melden van klachten en incidenten. U kunt bij de assistente aangeven dat er iets mis is gegaan. Wij vinden het jammer als er iets gebeurt, waar u niet tevreden over bent, maar vinden het niet erg, dat u dit kenbaar maakt. Hiervan kunnen we leren en er voor zorgen, dat het een volgende keer voorkomen wordt.

Vanaf 1 januari 2017 is er een landelijke klachtenregeling voor huisartsen gekomen: de SKGE. Voorheen was de klachtenregeling ondergebracht bij SKHNN, de klachtenregeling voor huisartsen in Noord Nederland. Hier kunt u terecht als u er met de praktijk niet uit komt. Verder houdt de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) toezicht.

Komt u er met de assistente niet uit, dan kan de klacht officieel gemeld worden bij de praktijk. U kunt een afspraak bij de praktijkmanager of de huisarts maken. Ook kleine problemen over bereikbaarheid, herhaalrecepten en dergelijke kunnen voorkomen worden als er aandacht aan besteed wordt. Daarom maken wij intern melding van alle incidenten en klachten. 
Kwaliteit

Kwaliteit blijft belangrijk voor ons, zeker met de verhuizing! In september verwachten wij opnieuw bezoek voor de volgende accreditatieronde.

Uw mening stellen wij zeer op prijs!
Heeft u suggesties? U kunt ze mailen naar nieuwsbrief@huisartsdewaard.nl!
Spreekuren praktijkondersteuners:

Margreet de Groof, POH GGZ heeft vanaf 1 maart op woensdagochtend spreekuur aan de Voorstraat. Zij werkt tot de verhuizing op woensdag en donderdag. Na de verhuizing heeft iedereen een plekje op de nieuwe locatie! 

Gea van der Zwaag heeft spreekuur op dinsdag, woensdagochtend en donderdag. Op donderdag is het diabetesdag. Verder heeft zij spreekuur voor controles longaandoeningen en hart- en vaatziekten.
 

Datalekken en privacy

Vanaf 1 januari 2016 geldt de Meldplicht Datalekken. Onze praktijk heeft onze praktijk een privacyreglement, dat ter inzage ligt in de wachtkamer.Ook staat het document op internet op onze website. Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Uit oogpunt van veiligheid en zorgvuldigheid treffen wij steeds meer maatregelen voor veilige communicatie. Misschien heeft u al een veilige mail van de huisarts of assistente ontvangen of wellicht maakt u gebruik van MijnGezondheid.net.
Opt-in: website ikgeeftoestemming.nl
De meeste patiënten hebben laten weten, of ze wel of niet akkoord zijn met inzage van hun dossier bij de dokterswacht. Als u bij de dokterswacht komt, dan kan de dienstdoende huisarts u vragen of hij of zij in uw dossier van de vaste huisarts mag kijken. Dit is bij onze praktijk mogelijk en kan alleen als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Deze toestemming leggen wij vast in uw dossier. Alleen dan kan uw dossier worden ingezien.

 Zelf kunt u met uw DigiD toestemming regelen via ikgeeftoestemming.nl. Als u geen toestemming geeft, is dit net zo belangrijk om vast te leggen. Toestemming geldt per organisatie: wat in onze administratie is vastgelegd, geldt alleen voor deze huisartsenpraktijk. Als u toestemming geeft aan bijvoorbeeld de apotheek, dan wordt dit alleen bij de apotheek vastgelegd. Als u van huisarts verandert, krijgt u opnieuw de vraag!

Als u dat wilt, kan tijdens avond- nacht en weekenddiensten uw medisch dossier worden ingezien worden door de huisartsen. Hiervoor is vanaf 1 oktober 2014 uw expliciete toestemming nodig.
 
Toestemming kunt u geven op verschillende manieren:
 • In de spreekkamer bij de dokter of aan de balie bij de assistente
 • VZVZ lanceerde de website ikgeeftoestemming.nl. Op deze website kunt u toestemming geven met DigiD. De huisarts krijgt bericht en kan dit verwerken.
U kunt bepaalde onderdelen van het dossier laten uitsluiten. Deze klachten en aandoeningen zijn dan niet zichtbaar in de waarneming.
MGn: Mijngezondheid.net

Inmiddels maken meer dan 200 mensen gebruik van de mogelijkheden van MijnGezondheid.net. Zij maken gebruik van het gemak van de 24-uurs mogelijkheden om vragen te stellen, afspraken te maken en recepten te herhalen.
 
In verband met de veiligheid is inloggen met DigiD en sms de enige mogelijkheid. De 24-uurs beschikbaarheid van MGN zien wij als een uitbreiding van de mogelijkheden voor u als patiënt om contact te hebben met de praktijk. Voor u zijn er geen kosten aan verbonden.
 
Wat kunt u met MijnGezondheid.net?
 1. Inzien van de lijst klachten en aandoeningen
 2. Herhaalmedicatie aanvragen
 3. E-consult: vragen stellen via uw dossier
 4. E-Afspraken maken bij de huisarts
 5. Uitslagen van het laboratorium inzien
 6. Berichten en oproepen ontvangen van de praktijk, bv voor griepspuit
 7. Algemene informatie inzien over aandoeningen en medicatie.
 8. Uw gegevens aanpassen, zoals voorletters, adres en dergelijke.
 9. Uw eigen gegevens vastleggen zonder dat dit voor de praktijk zichtbaar is.
Op de homepage van onze website vindt u onderaan de link om u aan te melden.
Wilt u meer weten? Dan is hier het demonstratiefilmpje!

Voor vragen en aanmelding kunt u ook contact opnemen met de praktijkmanager.
Your text caption goes here. You can change the position and width of the caption from the block settings tab.
Your text caption goes here. You can change the position and width of the caption from the block settings tab.
Copyright © 2017 Huisarts de Waard, All rights reserved.


uitschrijven nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp