Copy

INDEX UPDATE | 26 JANUARI 2015

Subgolf iii gezet?

AEX
DAGGRAFIEK- U ziet in de daggrafiek de blauwe telling weergegeven, dit geeft een lange termijn doelstelling waar we ons op kunnen richten. Het lange termijn koersdoel voor golf 3 is minimaal 470 punten.
AEX  
UURGRAFIEK- Golf iii lijkt nu gezet.  Meer bevestiging voor golf iv is als de koers onder de 453 sluit. Koersdoel voor golf iv is 446 - 440. Mocht het nog hoger gaan dan is het maximale koersdoel voor deze golf iii 461.05. 

DAX

Weerstandzone:       10700, 10800,
Steunzone:              10450, 10300
 

DAX
UURGRAFIEK- De DAX heeft nu een duidelijkere telling. Koersdoel voor zwarte golf iii van minimum 10595 is behaald. Als golf iii is gezet dan kan koers corrigeren richting de 10450 - 10300. 

S&P 500
UURGRAFIEK- De S&P is ook de verwachting dat golf iii is gezet. koersdoel voor golf iv is: 2050-2040

Het ideale koersdoel op lange termijn blijft 2166.18 - 2200.  


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor informatief gebruik en is geen beleggingsadvies. Beleggingsbeslissingen dienen op eigen verantwoordelijkheid genomen te worden en publicist is niet aansprakelijk voor behaalde resultaten. Het handelen in financiële markten brengt risico’s met zich mee.

Twitter
tradeaplan.nl
Email