Copy

INDEX UPDATE | 21 JANUARI 2015

440.33

AEX
DAGGRAFIEK- 435 diende doorbroken te worden om hogere koersdoelen op lange termijn te kunnen laten gelden. U ziet in de daggrafiek de blauwe telling weergegeven, dit geeft een lange termijn doelstelling waar we ons op kunnen richten. Het lange termijn koersdoel voor golf 3 is minimaal 470 punten. In dit scenario mag de koers niet meer onder de 411.46 komen. 
AEX  
UURGRAFIEK- Wij zijn bijna bij ons minimum koersdoel van 440.33.  Het kan en mag hoger, maar in deze deelgolf is de veilige long weg. 

DAX

Weerstandzone:       10531, 11500
Steunzone:                10100, 9700
 

DAX
UURGRAFIEK- De DAX zit momenteel in dezelfde golvenstructuur als de AEX. Golf iii heeft het minimale koersdoel 10595. De DAX blijft achter ten opzichte van de andere indices, een reden is hier niet voor aan te geven. Wij houden ons vast aan het scenario maar komt de koers onder de 10100 dan zullen we de telling moeten aanpassen. 

S&P 500
UURGRAFIEK-  De S&P heeft op dit moment nog geen mooie telling op uurbasis. Er is nu een hogere top en hogere bodem gevormd. De S&P zal door de dalende zwarte weerstandslijn moeten breken om net als de andere indices de aangegeven koersdoelen te kunnen gaan bereiken.

Het ideale koersdoel op lange termijn blijft 2166.18 - 2200.  


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor informatief gebruik en is geen beleggingsadvies. Beleggingsbeslissingen dienen op eigen verantwoordelijkheid genomen te worden en publicist is niet aansprakelijk voor behaalde resultaten. Het handelen in financiële markten brengt risico’s met zich mee.

Twitter
tradeaplan.nl
Email