Copy

INDEX UPDATE | 3 FEBRUARI 2015

Eerste doorbraak?

AEX
DAGGRAFIEK- U ziet in de daggrafiek de blauwe telling weergegeven, dit geeft een lange termijn doelstelling waar we ons op kunnen richten. Het lange termijn koersdoel voor golf 3 is minimaal 470 punten.
AEX  
UURGRAFIEK- De verdere verwachte stijging heeft moeite om door te zetten. Golf iv heeft gisteren een iets lagere bodem gemaakt. Onze verwachting blijft echter dat golf v up nog moet komen. Er is een eerste doorbraak van de zwarte weerstandslijn. 

Golf v heeft een berekend minimaal koersdoel van 465.44 in deze telling. Echter is in de dag telling de blauwe golf 3 met als minimaal koersdoel 470. 

DAX

Weerstandzone:       10850, 11200
Steunzone:              10450, 10300
 

DAX
UURGRAFIEK- De DAX heeft  golf iv gezet. het minimale koersdoel voor golf v is 11148. 

S&P 500
UURGRAFIEK- De telling is niet duidelijk en loopt niet synchroon met andere indices. koersdoel is nog niet te bepalen. Zolang de zwarte dalende weerstandslijn niet wordt doorbroken is er nog geen bevestiging van het stijgend scenario richting onze lange termijn doelen. 

Het ideale koersdoel op lange termijn blijft 2166.18 - 2200.  


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor informatief gebruik en is geen beleggingsadvies. Beleggingsbeslissingen dienen op eigen verantwoordelijkheid genomen te worden en publicist is niet aansprakelijk voor behaalde resultaten. Het handelen in financiële markten brengt risico’s met zich mee.

Twitter
tradeaplan.nl
Email