Copy
Velkommen til årsmøte.
View this email in your browser

Nyhetsbrev nr 3 februar 2016

 

Vi minner om OS årsmøte 3. mars 2016

Vi minner med dette om Oslo Seilforenings 130. ordinære årsmøte torsdag 3. mars 2016 kl. 19.00 hos KNS Sal A, Huk Aveny 1, 0287 Oslo.
Styrets årsberetning med regnskap og budsjett er nå lagt ut som et WebBris på foreningens hjemmeside hvor du også finner styrets forslag og innsendte forslag til årsmøtet.


Velkommen til temakveld med hos KNS tur- og havselilergruppe 7.mars og 4. april

Som et resultat av det gode samarbeidet vi har mellom Oslo Seilforening og KNS, er vi nå invitert til å være med på de temakvelder /Hav og turseilerforedrag som holdes hos KNS. Vi hadde selv lagt opp til et par egne temakvelder, men har nå valgt å avlyse disse og heller holde dette i samarbeid med KNS.
Flæørste temakveld den 7. mars vil ha to hovedtema:
Seiling i Østersjøen ved Henrik Nissen Lie, og Hardværsseiling ved Jon Amtrup og Espen Guttormsen. Vi er sikre på at dette blir en super kveld og håper at mange legger turen innom.
Mer informasjon om videre samlinger finner dere her
 

Havnelisten for neste sesong er nå klar

Da er årets havneliste endelig klar !
Det har i år vært en utfordring å klare å tildele plasser ettersom noen kommer med større og dypere båter samtidig som det er få båter som velger å forlate havnen vår.
Det har derfor blitt en del flyttinger i havnen for å få kabalen til å gå opp, og vi vil derfor be alle om å sjekke hvilken plass de har blitt tildelt og notere seg vaktdatoen med en gang så dere unngår å bli ilagt vaktgebyr.
Havne og vaktlisten ligger på våre hjemmesider under fanen havn.
Vi gleder oss til en ny sesong ! 

 

 

Copyright © 2016 Oslo Seilforening, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp