Ensimmäinen Metsäalan Johtamisakatemia järjestettiin toukokuussa


Metsäalan Johtamisakatemia
Johtamisakatemian kurssilla keskityttiin noin 20 kutsutun osallistujan voimin siihen, kuinka merkittävässä roolissa ihmisen motivaatio ja osaaminen ovat alan tulevaisuuden menestymisessä.

Positiivinen psykologia – uusi näkökulma
Myönteisillä tunteilla on tärkeä tehtävä lajikehityksessä. Ne avartavat älyllisiä, ruumiillisia ja sosiaalisia voimavarojamme sekä lisäävät avarakatseisuutta, sietokykyä ja luovuutta. Näyttäisi, että positiivisten tunteiden suhde negatiivisiin tunteisiin tulisi olla vähintään 3/1, eli 3 positiivista tunnetta jokaista negatiivista tunnetta kohden.

Merkitys työssä
Työyhteisöissä merkityksen kokemista voidaan lisätä selkiyttämällä koko yhteisön toiminnan tarkoitusta ja kunkin osalta sitä, millainen osa arvokasta kokonaisuutta heidän työnsä on.


Kutsu mukaan Metsähyvinvointiin!

Auta metsäalan ihmisiä löytämään tämä ihmisten ja koko alan hyvinvointia tukeva sivusto. Voit helposti vinkata haluamillesi ihmisille tämän uutiskirjeen alla olevasta "Kutsu mukaan" -linkistä.

Uutiskirjeeseen ei voi vastata.


Email Marketing Powered by Mailchimp