Copy
Uke 16, 2021 / Åpne nyhetsbrevet i nettleseren / Avmeld
Energinytt
Norges delegasjon til EU
Nye regler for bærekraftig finans
EU-kommisjonen kom i går til enighet om nye regler for bærekraftig finans (taksonomi). Målet er å kanalisere privat kapital til bærekraftige aktiviteter, og dermed understøtte EUs grønne giv. Det har vært store diskusjoner om det nye regelverket, og det er gjort en rekke endringer i den delegerte rettsakten sammenlignet med utkastet som ble sendt på høring i fjor høst. På Kommisjonens nettsider er endringene beskrevet blant annet for kjernekraft, naturgass, bioenergi, vannkraft og hydrogen. Den delegerte rettsakten vil formelt vedtas av Kommisjonen i slutten av mai. Kommisjonen presenterte også et forslag til «Corporate Sustainability Reporting Directive», samt endringer til seks andre delegerte rettsakter. Alle dokumentene i pakken er samlet på denne nettsiden.


Illustrasjonsbilde: Pixabay

Enighet om EUs klimalov
I går kom Rådet og Europaparlamentet til enighet om EUs klimalov i den sjette runden av såkalte trilogforhandlinger, der EU-kommisjonen også deltar. Klimaloven lovfester EUs nye klimamål for 2030 og EUs karbonnøytralitetsmål for 2050. Målet for reduksjon i klimagassutslipp økes dermed fra 40 til minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. I enigheten er det bestemt at EU vil sette et karbonbudsjett for perioden 2030–2050. Videre vil EU tilstrebe at karbonopptaket er større enn utslippet (karbonnegativitet) etter 2050. Det vil også opprettes et uavhengig vitenskapelig klimaorgan med en rådgivende funksjon. Nå gjenstår endelig, formell godkjenning i Rådet og Parlamentet. Les mer om prosessen rundt klimaloven i den siste halvårsrapporten fra miljørådene ved EU-delegasjonen (side 3–4).

Uformelt energiministermøte
I dag møttes EUs energiministre til en videokonferanse, arrangert av det portugisiske EU-formannskapet. Blant temaene på møtet var energieffektivisering, særlig med henblikk på EUs planlagte «renoveringsbølge». Energisystemintegrasjon og desentralisert energiproduksjon var også blant diskusjonstemaene.

Oppdatert organisasjonskart for DG energi
Generaldirektoratet for energi i EU-kommisjonen har publisert et oppdatert organisasjonskart, som ble gjeldende 16. april.

Arbeidsseminar om bygningsenergi neste uke
EU-kommisjonen arrangerer torsdag neste uke et arbeidsseminar om styrking av informasjonsvirkemidler for bygninger, med fokus på energimerkeordningen for bygg. Dette er det tredje i en rekke av fem seminarer som arrangeres i forbindelse med revisjonen av bygningsenergidirektivet.

Kommende EU-møte om gass
29.–30. april avholdes et møte i European Gas Regulatory Forum, også kalt Madrid-forum. Dette er et forum der problemstillinger knyttet til det indre markedet for gass diskuteres.

Oversikt over EUs fornybare strømproduksjon i fjor
EUs statistikkbyrå Eurostat har publisert en oversikt over månedlig netto strømproduksjon fra fornybare energikilder for 2020 (i hovedsak vind-, vann-, og solkraft). Andelen fra disse kildene i den totale månedlige strømproduksjonen i EU varierte mellom 30 og 40 prosent gjennom året.

«Covenant of mayors» vil øke ambisjonene
Den europeiske ordførerpakten for klima og energi «European Covenant of Mayors» oppfordrer sine undertegnende parter til å øke ambisjonene for utslippskutt, klimatilpasning og rettferdig omstilling. 12 norske kommuner er blant flere tusen lokale myndigheter som har underskrevet pakten.
Skrevet av Ragnar Semundseth og Martin Skjerping Lund
Ønsker du flere nyheter om Norges samarbeid med EU?

Abonnér på EU-delegasjonens ukentlige nyhetsbrev. Klikk her.
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Flickr Flickr
Instagram Instagram
Avsender: Norges delegasjon til EU
Ansvarlig redaktør: Ragnar Semundseth

Spørsmål om nyhetsbrevet? Kontakt oss
Ønsker du å abonnere på nyhetsbrevet? Klikk her

Du har tidligere registrert deg som abonnent av Energinytt. Navn og epost lagres og brukes utelukkende for dette formålet. Dersom du ikke lenger ønsker å abonnere på nyhetsbrevet kan du klikke her.