Copy
Facebook
Twitter
Website
Uutiskirje syyskuu 2016
Rakennamme tasa-arvoisempaa elämää
Meillä on paljon juhlimisen aiheita – naisten äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden sata vuotta, Naisjärjestöjen Keskusliitto 105 vuotta ja kohta Suomen sata itsenäisyyden vuotta.  Haastamme 400.000 jäsenjärjestömme naisen voimilla teidät kaikki mukaan tekemään tasa-arvotekoja. Toivomme näkevämme järjestöjä, yrityksiä, yksityisiä ja julkisia organisaatioita muuttamassa arkemme tasa-arvoisempaan suuntaan.
Syrjivät esteet voi olla helpompi raivata tieltä kun ne on tunnistettu. Esteiden tunnistaminen voi alkaa laskemalla naisten ja miesten osuuksia eri tilanteissa. Tasa-arvo ei loppujen lopuksi ole pelkkää matematiikkaa, mutta laskeminen voi auttaa meitä pääsemään epäkohtien jäljille. Koska meitä naisia on puolet, niin olisi luonnollista että meitä olisi noin puolet johtamassa, että ansaitsisimme puolet tuloista ja eläkkeistä sekä  jakaisimme perhehoivan puoliksi, olkoon kyseessä lasten tai muiden lähimmäisten hoiva. Kun luvut eivät täsmää, on sitten otettava sukupuoliherkät silmälasit esille ja tarkasteltava mistä erot johtuvat ja mitkä ovat ne toimenpiteet jotka parhaiten poistaisivat  tasa-arvoesteen edestämme. Pala palalta rakennamme elämää, jossa naisena oleminen ei sellaisenaan vaikeuta työllistymistä tai urakehitystä. Ja mikä parhainta – kaikki voittavat.
Parasta on huomata, että tasa-arvohaasteet eivät johdu minusta yksilönä vaan että jaan kokemukset muiden naisten kanssa. Kesän uutiset ovat nostaneet seksuaalisen häirinnän työpaikalla taas julkiseen keskusteluun. On tärkeää, että häirintään puututaan ja että tekijä kantaa vastuun teoistaan. Häirinnän kohde ei ole vastuussa tapahtuneesta eikä hänen tarvitse kantaa omantunnontuskia siitä, että paljastuminen tuo ikäviä seurauksia tekijälle. Vain tekijä olisi voinut estää tapahtumat ja seuraukset. Myös seksuaalisen väkivallan uhri tuntee syyllisyyttä ilmoittaessaan teosta viranomaisille, varsinkin kun kyse on omasta kumppanista, ehkä jopa omasta rakkaasta kumppanista. Siksi meidän on kaikin tavoin tuettava seksuaalisen väkivallan uhreja hakemaan apua ja turvaa. Vuosittain turvakotien ulkopuolelle jää satoja naisia, koska turvakoteja on täysin riittämättömästi. Ei ole liikaa odottaa, että turvakotipaikkojen puute korjataan mitä pikimmiten. 
 
Tasa-arvo ei ole rakettitiedettä. Me naisjärjestöissä tiedämme miten pahimmat tasa-arvon epäkohdat voidaan korjata. Meidän ääntämme on vihdoin kuunneltava. Meillä on sata vuotta osallistumisoikeutta takanamme ja haluamme sen  myös näkyvän.

Eva Biaudet, puheenjohtaja
Naisjärjestöjen Keskusliitto
NJKL:n hallituksen jäseniä ja toimiston henkilökuntaa tasa-arvon suurlähettiläs Anne Lammilan kanssa hallituksen elokuisessa kokouksessa Villa Dalbyssa
Mikä on sinun tasa-arvotekosi?
TANE:n, NJKL:n ja Helsingin kaupungin edustajat tapaamassa presidentti Tarja Halosta
Täysi salillinen oli paikalla kanssamme aamukahvilla ideoimassa tasa-arvotekoja, verkottumassa ja inspiroitumassa, kun lyhyellä varoajalla kutsuimme Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöväkeä kanssamme elokuiselle aamukahville. Olemme olleet hyvin iloisia siitä, että Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan yhteisessä 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa on yhteensä 38 kumppanitahoa ja hanke on kerännyt kiinnostusta laajasti yhteiskunnassa myös jäsenjärjestöjemme ulkopuolella. Mikä on sinun tekosi? Minkä tahon sinä voisit haastaa mukaan tasa-arvotekoja tekemään? #tasaarvo100
 
Kun Suomi vuonna 2017 täyttää 100 vuotta, on aika muistaa sitä kaikkea yhteiskunnallista menestystä, jota naiset ovat olleet rakentamassa näinä vuosina. Samalla on tärkeää muistaa, että tarvitsemme näitä tasa-arvoa eteenpäin ajavia tekoja jatkuvasti. Meidän on vaalittava ja turvattava niitä tasavertaisia järjestelmiä, joita olemme luoneet ja tartuttava rohkeasti vallitseviin epäkohtiin.
 
Meillä on ollut suuri ilo ja kunnia saada presidentti Tarja Halonen hankkeen kunniatoimikunnan puheenjohtajaksi. Toivomme, että tämä toimikunta omalla arvovallallaan myös sitouttaa yhteiskunnallisia tahoja tasa-arvon tekemiseen ja naisten oikeuksien parantamiseen. Samoin olemme ylpeitä, että yhteistyökumppanimme Helsingin kaupunki on vahvasti mukana tapahtumissa. Olemme saaneet sitoutumisen osallistumisesta tekojen tekemiseen mm. Puolustusvoimilta, joka on sitoutunut parantamaan naisten asemaa varusmiespalveluksessa Turun yliopiston tekemällä tutkimuksella ja sitä seuraavalla toimintaohjelmalla. Olemme tavanneet lukuisia eri tahoja ja miettineet tarvittavia tekoja.

On tärkeää saada koko Suomi mukaan. Myös yritykset ja media ovat lämpimästi tervetulleita tasa-arvotekojen tekemiseen! Kiitos, jos voitte tässä työssä auttaa. Ilmoita teot www.tasaarvo100.fi -sivuille.

Meitä naisjärjestöjä on suuresti huolettanut oikeusministeriön yllätyksellisesti esiin nostama teema: tasa-arvovaltuutetun tehtävän ja toimiston itsenäisen roolin mahdollinen lakkauttaminen ja yhdistäminen yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa. Otimme kesäkuun lausuntokierroksella jyrkän kielteisen kannan yhdistämiseen, samoin kuin useimmat lausuntokierrokselle osallistuneet. Tästä huolimatta valmistelua jatketaan ja perusteilla on työryhmä. Vaikutetaan yhdessä tämän keskeisen ja meille erittäin tärkeän tehtävän jatkumisen puolesta!
 
Varaathan kalenteriisi 17.11. järjestettävän Naisjärjestöjen Keskusliiton syyskokouksen ja Naiset globaalissa taloudessa -keskustelutilaisuuden sekä 16.12. 100 tasa-arvotekoa -starttitapahtuman.
 
Vaikuttavaa alkavaa syksyä toivottaen,
Terhi Heinilä, pääsihteeri
Naisjärjestöjen Keskusliitto
100 tasa-arvotekoa on tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja Naisjärjestöjen Keskusliiton johtama, Suomen satavuotisjuhlaohjelmaan kuuluva hanke, joka haastaa erilaiset yhteisöt tekemään konkreettisia tekoja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Hankkeella on 38 kumppanitahoa ja hankkeen kunniatoimikuntaa johtaa presidentti Tarja Halonen.

100 tasa-arvotekoa -hanke on jo käynnissä, mutta sen virallinen aloitustilaisuus järjestetään 16.12.2016 klo 14–16. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin ja apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen kanssa Helsingin kaupungin juhlasalissa. Lisätietoa luvassa lähempänä ajankohtaa! 

Pohjois-Pohjanmaan Suomi 100 -ystävämessut järjestetään 23.9.2016 klo 12–16 Oulussa. Messuilla keskustellaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeesta, verkostoidutaan ja rakennetaan Pohjois-Pohjanmaan Suomi 100 -ohjelmaa. Tarjolla on inspiraatiota hankkeiden suunnitteluun, kumppaneita toteutukseen, mahdollisuuksia liittyä valtakunnallisiin hankkeisiin, vertaistukea ja tietoa hankkeiden toteuttamiseen. Naisjärjestöjen Keskusliitto toivoo paikalle paljon naisjärjestöjen edustajia! Ilmoittautuminen 20.9. menessä. Lisätietoja ja koko ohjelma luettavissa täällä. Facebook-tapahtuma täällä.
 
100 tasa-arvotekoa esittäytyy myös Suomi 100 Espoon toimijailtapäivässä keskiviikkona 28.9. klo 14–17. Tilaisuus järjestetään Sellon kirjaston lavalla ja aulassa osoitteessa Leppävaarankatu 9. Suomi 100 Espoo tarjoaa mahdollisuuden syventyä juhlavuoden teemoihin sekä hankkeisiin. Vapaa pääsy. Tervetuloa mukaan!

 
 100 TASA-ARVOTEKOA -NETTISIVUT ON AVATTU! 
Tutustu hankkeeseen osoitteessa
www.tasaarvo100.fi
Miten lähden mukaan? Tarvitset aluksi vain idean tavasta, jolla yhteisösi voisi konkreettisesti edistää tasa-arvoa. Voit hakea inspiraatiota ideointiprosessiin hankkeen nettisivuilta tutustumalla sinne jo ilmoitettuihin tekoihin. Teko voi olla suuri tai pieni, valtakunnallinen tai paikallinen – olennaista on, että se jollain tavalla edistää sukupuolten tasa-arvoa tai naisten oikeuksien toteutumista. Kun olet keksinyt idean, sovi siitä yhteisösi kanssa. 
 
Voit ilmoittaa tekosi mukaan täyttämällä lomakkeen 100 tasa-arvotekoa -hankkeen nettisivuilla tai ottamalla yhteyttä projektipäällikkö Liisa Ketolaiseen / syksyn 2016 aikana projektikoordinaattori Hanna Kemppaiseen, puh. 044 237 8069, liisa.ketolainen@naisjarjestot.fi / hanna.kemppainen@naisjarjestot.fi. Toivomme, että välität viestiä myös omissa tiedotuskanavissasi, tehdään yhdessä ensi vuodesta tasa-arvotäyteinen vuosi!

Lisätietoja ja neuvoja saat ottamalla yhteyttä 100 tasa-arvotekoa -hanketiimiin. Voit ottaa yhteyttä myös mikäli idea tasa-arvoteosta on vasta alkutekijöissään – voimme kehitellä tekoja yhdessä. Yhteistä ideointia jäsenjärjestöjen kanssa on luvassa myös loppuvuodesta!
 
www.tasaarvo100.fi   #tasaarvo100
Naisjärjestöjen Keskusliiton syyskokous ja Naiset globaalissa taloudessa -keskustelutilaisuus järjestetään torstaina 17.11. Nordean Vanhassa pankkisalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 36 B, Helsinki. Keskustelutilaisuus alkaa kello 15.00, syyskokous järjestetään kello 17.00 alkaen. Syyskokouksen esityslistalla on muun muassa hallituksen jäsenten vaali ja sääntöuudistus. Juhlistamme samalla myös 105-vuotiasta Naisjärjestöjen Keskusliittoa.
Haluatko vaikuttaa Naisjärjestöjen Keskusliitossa? Nyt tarjolla vaikuttamisen paikkoja osaaville naisille!
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton asioista päättää ja liittoa edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 12 muuta jäsentä. Jäsenjärjestöillämme on nyt mahdollisuus asettaa ehdokkaita liiton hallitukseen syyskokouksessa 17.11.2016 toimitettavaa erovuorossa olevien hallituksen jäsenten vaalia varten. Kokouksessa erovuoroisten tilalle valitaan neljä hallituksen jäsentä kolmivuotiskaudeksi 2017–2019.
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusjäsenyys tarjoaa näköalapaikan tasa-arvotyöhön ja mahdollisuuden ohjata Suomen suurinta, 58 jäsenjärjestön ja niiden 400 000 jäsenen verkostoa. Hallitus kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa. Toivomme runsaasti ehdokkaita eri-ikäisistä ja -taustaisista naisista koko jäsenjärjestöjemme kirjosta. Välitättehän siis tietoa vaaleista järjestöissänne!
 
Vaalivaliokunnan kirje sekä ehdokaslomake liitteineen on toimitettu jäsenjärjestöille kirje- ja sähköpostitse. Kirje ja ehdokaslomake liitteineen löytyy myös NJKL:n internetsivuiltaEhdokaslomake tulee palauttaa täytettynä ja virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittamana pyydettyine liitteineen keskusliiton toimistoon 14.10.2016 klo 16.00 mennessä joko skannattuna (toimisto@naisjarjestot.fi) tai kirjepostilla osoitteeseen Naisjärjestöjen Keskusliitto, Fredrikinkatu 39 C 22, 00120 Helsinki.
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton arvot: Sukupuolten välinen tasa-arvo * Avoimuus ja yhdenvertaisuus * Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton * Moniäänisesti yhteistyössä toimiva * Rohkeasti kantaa ottava
Kuntien naisvaikuttajafoorumi 29.9.2016
Naisjärjestöjen Keskusliitto järjestää yhdessä Kuntaliiton, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS:n, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja Monika-Naiset liiton kanssa Kuntien naisvaikuttajafoorumin Helsingissä Kuntatalolla 29.9. klo 9.30–15.30. Foorumissa laaditaan yhdessä sukupuolten tasa-arvon teemoja kevään 2017 kuntavaaleihin ja jaetaan kokemuksia onnistumisista tasa-arvon edistämisessä kuntapolitiikassa. Naisjärjestöjen Keskusliittoa foorumissa edustavat hallituksen jäsen Heli Järvinen ja pääsihteeri Terhi Heinilä. Myös jäsenjärjestömme Monika-Naiset liitto ry pitää foorumissa puheenvuoron. Mukana keskustelussa on maan johtavia poliitikkoja. 
 
Kuntien valtuutetuista 36 prosenttia ja kunnanvaltuustojen ja kunnanhallitusten puheenjohtajista alle 30 prosenttia on naisia. Tasa-arvo alkaa kuntapolitiikasta. 

Seminaari on suunnattu kuntavaaliehdokkaille, kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöille ja tasa-arvotyötä tekeville viranhaltijoille kunnissa sekä yhteistyökumppaneille. Seminaari on maksuton. 

Lisätietoja tapahtumasta antaa sinikka.mikola@kuntaliitto.fi. Ilmoittautuminen foorumiin tästä. Ohjelma julkaistaan pian järjestäjätahojen internetsivuilla. 
Tasa-arvopäivät 12.–13.10.2016
Tasa-arvotiedon keskus Minna (THL) järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja laajan tasa-arvotoimijoiden verkoston kanssa Tasa-arvoasioiden neuvottelupäivät Helsingissä THL:ssä 12.–13.10.2016. Teemoina ovat moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä tasa-arvotyö uudistuvissa rakenteissa.
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto järjestää keskiviikkona 12.10. osana päivien ohjelmaa paneelikeskustelun sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta otsikolla Nakertaako sote naisten työpaikkoja?  Sukupuolten tasa-arvo sote-uudistuksen henkilöstömuutoksissa. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus vaikuttaa satojen tuhansien sote-sektorin työntekijöiden työhön julkisella ja yksityisellä sektorilla. Sote-palvelujen henkilöstöstä valtaosa on naisia. Uudistus vaikuttaa laajasti naisten työpaikkoihin koskettaen useita sukupuolten tasa-arvon kannalta olennaisia kysymyksiä. Tasa-arvon toteutuminen uudistuksessa ja henkilöstön aseman muutoksissa edellyttää sen sukupuolivaikutusten arviointia. Onko palvelujen yhtiöittämisellä vaikutusta työsuhteiden vakauteen ja ehtoihin? Kuuluuko työntekijöiden ääni uudistuksessa? Miten turvataan naisten urakehitys ja ikääntyvien naistyöntekijöiden asema? Mitä tapahtuu yksilön ja hänen perheensä toimeentulolle, jos valinnanvapauden lisääminen johtaa työpaikan katoamiseen?

Keskustelijoina sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo, STM, puheenjohtaja Eva Biaudet, NJKL, puheenjohtaja Antti Palola, STTK, puheenjohtaja Silja Paavola, SuPer ry, ja puheenjohtaja Rauno Vesivalo, Tehy ry. Tutustu tasa-arvopäivien koko ohjelmaan täällä. Ilmoittautuminen TÄYNNÄ.
Malja Suomen naisten yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 110 vuodelle
Yleisen ja yhtäläisen ääni- ja vaalioikeuden 110-vuotisjuhlaa vietettiin kesäkuun alussa. Äänioikeuden laajentaminen naisiin oli ollut naisliikkeen pitkäaikainen vaatimus. Kun vuoden 1907 ensimmäinen yksikamarinen eduskunta aloitti työnsä, oli 200 kansanedustajan joukossa myös 19 naista, mm. silloinen Naisyhdistyksen puheenjohtaja ja tuleva Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Alexandra Gripenberg. Kansanedustajaehdokkaista ja valituista edustajista naisia on ollut koko 2000-luvun ajan noin 40 prosenttia. Edellisissä, vuoden 2015 vaaleissa valittiin kansanedustajiksi yhteensä 83 naista, mikä on 41,5 prosenttia kaikista edustajista. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen nykyisessä kokoonpanossa naisministereiden osuus on noin 36 prosenttia.

Naisjärjestöjen Keskusliitto oli mukana nostamassa maljan suomalaisten naisten poliittisille oikeuksille eduskunnan Pikkuparlamentissa eduskunnan puhemies Maria Lohelan johdolla. Puheenjohtajamme Eva Biaudet korosti äänioikeuden 110-vuotisjuhlaistunnossa pitämässään puheessa tasa-arvon yhteiskunnallista merkitystä Suomelle ja suomalaisten identiteetille. Puheessaan Biaudet nosti esiin naisia – muun muassa Naisjärjestöjen Keskusliiton kunniajäsenet Elisabeth Rehnin ja Sirkka-Liisa Anttilan sekä maamme ensimmäisen naispresidentin Tarja Halosen – jotka ovat omalla toiminnallaan ja saavutuksillaan inspiroineet ja tukeneet naisia poliittiseen aktiivisuuteen ja vaikuttamiseen. Biaudet korosti, että tasa-arvo on ollut sellainen poliittinen agenda, joka on yhdistänyt naisia yli puoluerajojen. Hän nosti esiin myös vallitsevia haasteita ja epäkohtia tuoden esiin, että esimerkiksi eduskunnan valiokunnissa vallitsee yhä sukupuolenmukainen jako, varsinkin kun kyse on taloudesta.  ”Tasa-arvo ole vielä valmis. Työhön tasa-arvoisemman Suomen puolesta tarvitaan kaikkia.”
Tasa-arvokeskusteluja SuomiAreenassa
Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui kesällä Porissa järjestettyyn SuomiAreena -keskustelutapahtumaan. Zonta International Piiri 20 järjesti paneelikeskustelun aiheella Naisen ura – onko sitä? Keskustelemassa olivat mm. NJKL:n puheenjohtaja Eva Biaudet ja sisäministeri Paula Risikko. Keskustelutilaisuuden avasi Zontan Tuija Kirveskari-Tähtinen mainitsemalla sukupuolinäkökulman tärkeyden päätöksenteossa. ”Yhteisö, jossa elää on tärkeä. Sattumalla on nuoren elämässä suuri merkitys. Sain omalta isältäni tukea rasavilliyteen, riskinottoon ja mielipiteiden ilmaisuun. Se, että tasa-arvo ei toteudu, johtuu ympäristöstä ja siitä millaisia vastuita saamme elämässä. Kaikki ei ole siitä kiinni, miten hyviä me olemme. Se, että naisia ei ole mukana politiikassa ja johtotehtävissä ei ole sattumaa. Tähän tulee kiinnittää huomiota”, Biaudet korosti paneelissa.

Myös tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE järjesti paneelikeskustelun aiheella Naisrauha – Mikä maksaa, Suomi? Keskustelun avasi presidentti Tarja Halonen puheenvuorollaan naisten ja lasten seksuaalisesta koskemattomuudesta, naisten itsenäisestä toiminnasta ja sukupuolisesta syrjimättömyydestä. Keskusteluun osallistuivat myös tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Sari Raassina, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maija Henriksson ja tutkija Saara Särmä. Naisrauha-paneelikeskustelu on katsottavissa täällä
Kuva: Voimisteluliitto / Kari Pajunen

Ekaterina ”Katja” Volkova teki historiaa rytmisessä voimistelussa Rion olympiakisoissa. Volkova sijoittui Suomen kaikkien aikojen parhaalla olympiatuloksella yksilöiden neliottelussa sijalle 21. Onnea Katja Volkova, valmentaja Larisa Gryadunova ja Suomen Voimisteluliitto!

Kuva Marttaliiton sivuilta
Marttaliitto on palkittu Aller Median vuosittaisessa Muoto2016-gaalassa Ruokateko2016-palkinnolla. Palkinto on tärkeä tunnustus Marttojen pitkäjänteisestä työstä suomalaisen ruokakulttuurin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Lämpimät onnittelumme!
NJKL vastustaa tasa-arvovaltuutetun tehtävän lakkauttamista
Naisjärjestöjen Keskusliitto vastustaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen yhdistämistä. Tasa-arvovaltuutettu on instituutio, jonka merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle ja naisten oikeuksille on 30 vuoden ajan ollut merkittävä. Yhteiskunnallinen tilanne ei anna aihetta vähentää rakenteita sukupuoleen liittyvän syrjinnän poistamiseksi tai naisten aseman edistämiseksi, päinvastoin olisi tarvetta vahvistaa ja lisätä voimavaroja kaikille tasa-arvotoimijoille. Valtuutetun viran esitetty lakkauttaminen veisi suomalaista tasa-arvoa taaksepäin ja sillä olisi suuri symbolinen merkitys 100-vuotista itsenäisyyttä ja 110-vuotista yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta juhlivalle Suomelle.

Naisjärjestöjen Keskusliitto ei voi hyväksyä ehdotusta, jonka mukaan sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja sukupuolisyrjinnän vastustaminen ei enää edellyttäisi erityisrakenteita eikä poliittisten  ja yhteiskunnallisten tavoitteiden asettamista. Vaikka sukupuoleen perustuva syrjintä voi muistuttaa muita syrjintätilanteita, se läpileikkaa samalla kaikki muut syrjintäperusteet. Erityishaasteena muihin syrjintäperusteisiin verrattuna on sukupuoleen perustuvan syrjinnän syvä juurtuminen yhteiskunnan rakenteisiin naisten suuresta lukumäärästä huolimatta.  
Lue koko tiedote täältä
Lausunto nimilain uudistamisesta

Naisjärjestöjen Keskusliitto kannattaa nimilain uudistamista ja ajanmukaistamista vastaamaan yhteiskunnassa, väestössä ja perherakenteissa tapahtuneita muutoksia. NJKL kannattaa arviomuistion lähtökohtaa, jonka mukaan se, että aviopuolisot säilyttävät avioituessaan oman nimensä, on edelleen perusteltu. Arviomuistion mukaan avioparin yhteiseksi sukunimeksi valitaan useimmiten miehen sukunimi ja myös henkilökohtaisen sukunimen yhteisen nimen eteen ottaneista valtaosa on naisia. Sukupuolten tasa-arvon kannalta on tärkeää, että naisella on avioituessaan oikeus säilyttää oma sukunimensä ja että lapsille on mahdollista antaa heidän äitinsä sukunimi.

Lue koko lausunto täältä
Tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien puolesta – ihmiskauppaa, prostituutiota ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan
Amnesty International julkaisi 26.5.2016 kannanoton ”Amnesty Internationalin politiikka valtion velvollisuuksista kunnioittaa, suojella ja edistää seksityöntekijöiden ihmisoikeuksia”. Amnesty on myös päätöksellään 2015 ottanut kantaa prostituution laillistamisen puolesta. 

”On tärkeää, että prostituutiossa mukana olevia naisia ja tyttöjä pyritään suojelemaan, mutta olemme Amnesty Internationalin kanssa täysin eri mieltä suojelun keinoista. Naisjärjestöjen Keskusliitto vastustaa Amnestyn kantaa prostituution normalisoimisesta ammatiksi ja painottaa, että ihmiskauppa ja prostituutio eivät ole eroteltavissa toisistaan. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää prostituutiota väkivallan muotona, joka loukkaa erityisesti tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia. Naisjärjestöjen Keskusliitto puolustaa seksin oston muuttamista rangaistavaksi teoksi ja kantaa huolta siitä että Suomessa tunnistetaan erityisen heikosti seksuaalisesti hyväksikäytettyjä ihmiskaupan uhreja. On huomattava, että Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja Euroopan neuvosto näkevät selvästi ihmiskaupan, prostituution ja seksuaalisen hyväksikäytön välisen vahvan yhteyden. Naisjärjestöjen Keskusliitto on vahva ihmisoikeustoimija, joka ajaa myös heikoimmassa asemassa olevien naisten ja tyttöjen aseman parantamista”, sanoo puheenjohtaja Eva Biaudet.
Lue koko kannanotto täältä
Kampanjatarjous Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenille ja ystäville! Helsinki International Porsche Horse Show’n Kansainvälinen Iltanäytös lauantaina 22.10.2016 vain 49,50 € (norm. 69,50 €). Ohjelma ja lisätiedot löytyvät osoitteesta  www.helsinkihorseshow.fi. Tarjous voimassa 9.9. asti. Lipunmyynti täällä.
Jäsenjärjestöissä tapahtuu
ProMama ry:n uusi OMAKUU-sovellus muistuttaa rintojen tutkimisesta 15.10. lähtien! Kalenteri on ensimmäinen suomalainen mobiilisovellus, joka muistuttaa rintojen omatarkkailusta. Se laskee käyttäjälleen kuukautiskierron perusteella parhaan päivän rintojen tutkimiseen. Sovelluksen voi 15.10. alkaen ladata ilmaiseksi Apple Storesta ja Google Play Kaupasta. Saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.
Naistoimittajat ry:n 70 vuotta -juhlaseminaari 13.9.2016 klo 9.30–13 Helsingin Sanomatalossa 
 
Naistoimittajat ry:llä on ilo kutsua sinut Naistoimittajat ry 70 vuotta -juhlaseminaariin 13.9.2016 kello 9.30–13 Helsingin Sanomataloon. Tilaisuuden teema on jykevää journalismia, jota tällä porukalla on tehty jo vuosikymmeniä. Paljon tehtävää tasa-arvon ja naisten mediatilan eteen on jäljellä. Puhujina toimittajat Reetta Räty ja Päivi Arvonen sekä mediaprofessori Anu Koivunen. Puhetta journalismin lisäksi yhteiskunnasta, vihapuheesta ja kriisialueista. Ilmoittautuminen 6.9. mennessä täällä. Lisätiedot: sihteeri@naistoimittajat.fi.

Samana iltana 13.9. kello 17.30 järjestetään Afganistan naisten silmin -valokuvanäyttelyn avajaiset Sanomatalon käytävägalleriassa. Naistoimittajat ry on vuodesta 2009 kouluttanut Afganistanissa paikallisia naistoimittajia ulkoministeriön rahoittamassa järjestöjen kehityshankkeessa. Valokuvat esittelevät suomalaisille katsojille vähemmän tunnettua puolta Afganistanista: sodan sijasta keskiössä ovat tavallisten ihmisten elämä ja ponnistelut paremman elämän puolesta. Avaajana Helsingin Sanomien päätoimittaja Kaius Niemi. Vapaa pääsy, avajaisissa tarjoilua. Näyttely esillä 23.9. asti.
Kalevalaisten Naisten Liitto ry:n Naiskuva meillä ja muualla
-seminaari 15.10.2016 klo 13
16 Suomen kansallismuseossa 

Sukukansapäivien seminaarissa keskustellaan naisen asemasta meillä ja muualla, työssä ja kotona. Millaiset roolimallit on sukukansojemme naisilla, entä maahanmuuttajanaisilla? Millaista on työskennellä naisena miesvaltaisella alalla? Hakeutuvatko naiset johtaviin asemiin? Miten onnistuu työn ja perheen yhdistäminen? Miten kasvatamme tyttöjä työelämään? Mitä maailman naiset tarvitsevat eniten? Lue lisää täältä!

Suomen NNKY-liitto ry järjestää Voimasiskot-seminaarin lauantaina 22.10.2016 klo 11–16 Hotelli Helkassa. Voimasiskot-keskusteluryhmien tarkoituksena on antaa naisille työkaluja omien tunteiden ja voimavarojen tunnistamiseen. 
Voimasiskot-toiminnan tueksi on julkaistu TT, perhepsykoterapeutti Heli Pruukin kirjoittama Voimasiskot − naisen tunnetaitojen ja voimavarojen kirja. Myös vertaisryhmien ohjaajille on julkaistu oma opas. Suomen NNKY-liiton järjestämän seminaarin ohjelma on maksuton 7.10.2016 mennessä ilmoittautuneille osanottajille. Ohjelmaan sisältyy lounas. Ilmoittautua voit täällä.
Suomen NNKY-liitto ry:n koordinoima ja Raha-automaattiyhdistyksen tukema Kamalat äidit -projekti tarjoaa keskusteluryhmiä murrosikäisten lasten äideille eri paikkakunnilla
Murrosiän kynnyksellä tunteet myllertävät sekä nuorella että vanhemmalla. Toisinaan elämä murrosikäisen kanssa voi muistuttaa vuoristoradassa olemista. Joskus äiti on omasta mielestään kamala, joskus taas murkun mielestä aivan kamala. Muiden samassa elämäntilanteessa olevien vanhempien tapaaminen ja asioiden ja kokemusten jakaminen on hyväksi havaittu keino saada voimia ja jaksamista arkeen. Myös ensimmäiseen englanninkieliseen keskusteluryhmään on vielä tilaa. Lisätietoa saat täältä tai ottamalla yhteyttä projektisihteeri Minna Miettiseen, minna.miettinen@ywca.fi, p. 046 9235 757.
Monika-Naiset liitto ry:n Osaavat naiset -projektin (20112016) loppuseminaari 30.11.2016 klo 913 Eurooppasalissa

Osaavat naiset -projekti (2011–2016) auttaa pääkaupunkiseudulla asuvia maahanmuuttajataustaisia naisia, jotka ovat Uudenmaan TE-palvelujen asiakkaita. Projekti tarjoaa muun muassa työpajoja, verkostoja, mentorointiohjelman, apua CV:n ja työhakemusten tekemiseen sekä henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Apua on saatavilla useilla eri kielillä, mm. suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi ja somaliaksi. Projektin loppuseminaari järjestetään 30.11.2016 klo 9–13 Eurooppasalissa. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja projektista täällä.

Naistenkartano ry:n syksyn 2016 luentosarjassa pohditaan naisten kokemaa yksinäisyyttä eri näkökulmista -– yksinäisyyteen liittyviä haasteita ja 
epävarmuutta, lähisuhteiden merkitystä yksinäisyyden kokemuksissa sekä itsekseen olemisen positiivisia puolia. Yksinäisyys koskettaa monia naisia ja voi vaikuttaa elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Se saattaa tuntua pelottavalta ja nostaa pintaan epävarmuuden ja riittämättömyyden tunteita. Yksin ollessa myös monet käsittelemättömät asiat ja negatiiviset tunteet voivat nousta pintaan. Yksinolo ei aina kuitenkaan tarkoita yksinäisyyttä, vaan se voi olla myös rakentavaa itsekseen olemista, jolloin on mahdollisuus tutustua omiin tunteisiin, tarpeisiin ja toiveisiin. Seuraava luentokerta järjestetään ma 5.9.2016 klo 18.00-19.30 aiheella Yksin olemisen haasteet 
Miina Sillanpään syntymästä 150 vuotta
Sirkka-Liisa Anttila. Kuva: Tanja Härmä/Forssan museo
Miina Sillanpään 150-vuotisjuhlallisuudet ovat jatkuneet. Kesäkuussa juhlittiin Miina Sillanpään patsaalla ja kansalaispäivällisillä ja elokuussa Miina Sillanpään Säätiön järjestämässä juhlatilaisuudessa Siuntion Lepopirtillä. Elokuussa vietettiin myös Miina Sillanpää -juhlanäyttelyn avajaisia Forssan kaupunginkirjastossa, jossa juhlapuheen ja Naisjärjestöjen Keskusliiton tervehdyksen esitti kunniajäsenemme ja pitkäaikainen puheenjohtajamme Sirkka-Liisa Anttila. Juhlavuoden tapahtumia järjestetään vielä syksyn aikana. Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi liputetaan 1.10.2016.
 
Miina Sillanpää syntyi 4.6.1866. Hän toimi kansanedustajana 38 vuotta ja oli Suomen ensimmäinen naisministeri. Hän ajoi heikompien väestöryhmien, kuten naisten, palvelijoiden, vanhusten ja yksinhuoltajaäitien, aseman parantamista. Miina Sillanpää perusti Suomeen ensikodit. Miinan elämäntyöstä kertovan ”Tahtoa, uskoa, uskallusta” -lyhytdokumentin voit katsoa täältä.
Joka kolmas työssäkäyvä huolehtii läheisistään
Kaisa Kauppinen ja Mia Silfver-Kuhalampi ovat tehneet yhteistyössä Suomen Omaishoidon verkoston jäsenjärjestöjen kanssa arvokkaan tutkimuksen aiheesta Työssäkäynti ja läheis- ja omaishoiva − Työssä jaksamisen ja jatkamisen tukeminenTutkimuksessa on kartoitettu työssäkäynnin ja omaishoivan yhteensovittamista työhyvinvoinnin kannalta. Suomessa lähipiiriin kuuluvasta henkilöstä huolehtii lähes kolmannes työssäkäyvistä. Hoivaa tarvitaan korkean iän, sairauksien tai muiden arjen selviytymistä rajoittavien tekijöiden vuoksi. Läheis- ja omaishoivan valintaan vaikuttavat tunnesyyt ja saatavilla olevien hoitopalveluiden niukkuus. Tutkimukseen osallistui 800 erilaisissa hoivatilanteissa olevaa henkilöä. Heistä 28 prosenttia hoiti omia tai puolison vanhempia. Nämä hoidettavat olivat yli 80-vuotiaita ja yli puolella syyksi hoivan tarpeeseen mainittiin erilaiset muistisairaudet, kuten Alzheimerin tauti.
Tutkimuksessa kävi ilmi, että hoivaajien tehtävät koostuivat pääasiassa arkisista koti- ja taloustöistä sekä hoidettaviensa henkilökohtaisten asioiden järjestelemisestä. Hoitokäynnit veivät paljon aikaa ja lisäsivät hoitajien kustannuksia. Omaishoitajien suurimmiksi huolenaiheiksi nousivat vanhusten yksinäisyys ja yksinasuminen.
Lue koko tutkimus täältä
Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu 2016
Oletko sinä Kulttuuriympäristön tekijä 2016? Esittele porukallesi tärkeä paikka ja kerro koko Euroopalle, mikä paikassanne on hienoa. Voittanut ryhmä palkitaan 500 eurolla!
Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu 2016 innostaa lapsia ja nuoria esittelemään heille tärkeitä ympäristöjä tehtävällä Meidän paikka. Kilpailuun voivat osallistua alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret vähintään kahden hengen ryhmissä. Omaa tärkeää paikkaa voi esitellä vapaasti eri ilmaisukeinoja käyttäen. Kilpailuaika päättyy 14.10.2016. Kilpailu on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaa.
Lue lisää kilpailusta täältä
Toimiston kuulumiset
Jeeee
Heips vain täältä Naisjärjestöjen Keskusliiton toimistolta!

Olen Yrjänheikin Anni, NJKL:n tuore korkeakouluharjoittelija ja viittä vaille valmis filosofian maisteri. Pääaineeni on alue- ja kulttuurintutkimus  ja opinnoissani olen erikoistunut tasa-arvokysymyksiin, väkivaltakulttuuriin  ja Euroopan alueisiin.
Koska nämä asiat ovat lähellä sydäntäni, olen mielettömän kiitollinen voidessani tutustua työelämään juuri tällä kentällä – samaan aikaan olen innoissani kaikesta siitä, mitä syksy tuo tullessaan, olenhan jo nyt saanut ensikosketuksen tämän kentän upeisiin ihmisiin ja tapahtumiin. Toivottavasti törmäämme pian myös teidän kanssanne! Valoa alati pimeneviin iltoihin! 
Anni Yrjänheikki, korkeakouluharjoittelija
 
Hei! Olen Hanna Kemppainen ja työskentelen NJKL:n toimistolla 100 tasa-arvotekoa -hankkeen projektikoordinaattorina syksyn 2016 aikana. Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri ja erikoistunut tasa-arvo-, ihmisoikeus- ja kehityskysymyksiin. Työkokemusta minulla on YK:lta, ulkoministeriöstä, yrityksistä ja kansalaisjärjestökentältä sekä runsaasti vapaaehtoiskokemusta tasa-arvotoiminnasta. Viimeisimpänä työskentelin UN Womenilla Mosambikissa naisten taloudellisen voimaannuttamisen parissa.
Minulle on ilo päästä työskentelemään tasa-arvon puolesta osana Suomi 100 -hanketta koko Suomen laajuisessa tasa-arvohankkeessa, joka yhdistää useita toimijoita eri toimialoilta. Nähdään yhteistyön merkeissä!
 
Hanna Kemppainen, projektikoordinaattori, 100 tasa-arvotekoa
Lisäksi
Etyjin tasa-arvoneuvonantajan virka avoinna (Senior Adviser on Gender Issues)
---
Ihmisoikeusliitto ry järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa kansainvälisen tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaisen konferenssin Helsingissä torstaina 13.10.2016. Konferenssin teemana on tyttöjen sukuelinten silpominen ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymyksenä. Lisätietoja saatavissa täältä.
---
Jordanian kansallinen koalitio vieraili ulkoministeriössä 23.8.2016. Jordanian kansallisen naisten komission pääsihteeri Salma Nims esitteli maassa perusteilla olevaa Naiset, rauha ja turvallisuus 1325 -verkostoa, joka pyrkii vahvistamaan naisten kansalaisyhteiskuntaa. Keskustelua johti Suomen UN Womenin toiminnanjohtaja Elina Multanen. Suomen 1325-verkostoon voit tutustua täällä.
---
Euroopan unionin ihmiskaupan vastaisen kansalaisyhteiskunnan forum järjestettiin 9.–10.6.2016 Brysselissä. Tapaamisen aiheena oli ihmiskaupan torjuntaa koskevan strategian laadinta. Tapaaminen alkoi täysistunnolla, jossa esiteltiin komission raportti EU-maiden toimista ihmiskaupan torjumiseksi. Lue lisää raportista täältä.
---
Istanbulin sopimuksen velvoitteita ja naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman (2011-2015) arviointia koskeva selvitys julkaistu
Kalevalaisten Naisten Liitto ry vuokraa toimitilaa!

•  yhteensä 67,5 m² hyväkuntoista toimisto- tai pienteollisuustilaa
•  sijainti: Pitäjänmäki, Strömbergintie 4 B, 00380 Helsinki
•  vuokra 10 € / m² / kk (alv 0 %), sisältäen lämmön, veden ja sähkön normaalissa toimistokäytössä sekä kiinteistön ulkohuollon
•  mahdollisuus vuokrata myös yksittäisiä työpisteitä: 120 €/ kk (alv 0 %)

Lisätiedot: Kalevalaisten Naisten Liitto, Leena Asp-Rinne, leena.asp-rinne@kalevalaistennaistenliitto.fi, p. 050 4122 021
Kalenteri
29.9.2016 Kuntien naisvaikuttajafoorumi
12.–13.10.2016 Tasa-arvopäivät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella
17.11.2016 Naisjärjestöjen Keskusliiton syyskokous ja Naiset globaalissa taloudessa -keskustelutilaisuus
30.11.2016 Osaavat naiset -projektin (2011–2016) loppuseminaari 
16.12.2016 100 tasa-arvotekoa starttitilaisuus
NJKL:n uutiskirje

Uutiskirje ilmestyy 8 kertaa vuodessa. Tuleva aikataulu: 

          julkaistaan                                     aineistot
6.          6.10.                                               20.9.
7.          9.11.                                               24.10.
8.          2.12.                                               14.11.

Jäsenjärjestöt ja yhteistyökumppanit, lähettäkää uutisia, artikkeleita tai ilmoituksia osoitteella toimisto@naisjarjestot.fi

Copyright © 2016 NJKL Tavoitat meidät osoitteesta:
Naisjärjestöjen Keskusliitto
• Fredrikinkatu 39 C 22, 00120 Helsinki • 

toimisto@naisjärjestot.fi

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry · Fredrikinkatu 39 C 22 · Helsinki 00120 · Finland

Email Marketing Powered by MailChimp