Copy
Facebook
Twitter
Website
Uutiskirje syyskuu 2015
Puheenjohtajan tervehdys
Hyvät NJKL:n varapuheenjohtajat, hyvät NJKL:n jäsenjärjestöjen puheenjohtajat ja sihteerit, hyvät aktiiviset naiset!
 
Aika kulkee todella nopeilla siivillä. Näin on pakko todeta, kun katsoo miten nopeasti yhdeksän vuotta on kulunut. Tämän vuoden lopussa tulee täyteen kolme kolmen vuoden periodia, jotka olen saanut olla teidän rakkaat sisaret tuella NJKL:n puheenjohtajana. Kun aloitin tammikuussa 2007, varapuheenjohtajina toimivat Tuula Ahola ja Helena Ranta. Matkan varrella heidänkin kautensa tulivat täyteen. Nyt varapuheenjohtajina ovat Anita Paulig ja Elina Suonio-Peltosalo.
Olen erityisen kiitollinen jokaiselle varapuheenjohtajalle siitä tehtävien jaosta, joka meillä on NJKL:ssä ollut. Olette erittäin merkittävällä tavalla kukin aikanaan auttaneet minua NJKL:n puheenjohtajien tehtävien hoitamisessa. Toivon, että tällainen yhteisesti jaettu vastuu puheenjohtajien kesken jatkuu myös tulevaisuudessa.
 
Yhteistyö toimistomme henkilöstön kanssa on toiminut erinomaisesti. Olen itse erittäin suuresti kiitollinen pääsihteeriltä ja järjestösihteeriltä saamastani tuesta ja avusta sekä erittäin toimivasta konsultointijärjestelystä, joka on taannut asioiden joustavan sujumisen. Teistä jokainen on antanut vahvan panoksen järjestömme toimintaan. Itseänne säästämättä olette tehtävät hoitaneet, siitä kaunis kiitos teille. Yhdessä olemme kaikki olleet hyvin toimiva joukkue.
 
Minun puheenjohtajakauteni päättyy joulukuun viimeinen päivä. Sanon suoraan, että koen jo nyt haikeutta. Olen nauttinut kovasti saadessani luotsata Suomen suurinta naisjärjestöä, Naisjärjestöjen Keskusliittoa,  täydet yhdeksän vuotta. Suuri kiitos niille naisille, jotka minua tehtävään ehdottivat ja kannustivat! Tämä on antanut minulle unohtumattomat yhdeksän vuotta, johon sisältyvät myös järjestön 100-vuotisjuhlat lukuisine tapahtumineen vuonna 2011. Pääjuhlassa meillä oli puhujina kaksi naispresidenttiä.
 
100-vuotisjuhlavuoden jäljiltä keskusliiton talous oli velkainen, ja katsoin velvollisuudekseni huolehtia järjestömme taloudellisestikin terveeksi ennen puheenjohtajakauteni loppumista. Tästä syystä hain vielä jatkokaudelle syksyllä 2012. Taloutemme tervehdyttäminen on ollut järjestömme pääsihteerin ja järjestösihteerin erinomainen suoritus, johon kykenevät vain osaavat naiset!
 
Järjestömme on nyt erinomaisessa iskussa niin talouden kuin osaamisenkin osalta. Olemme pitäneet erittäin tiivistä yhteyttä jäsenjärjestöihin, sillä ne ovat tärkein viiteryhmämme. Tiedostin tämän konkreettisesti Vierumäellä pidetyillä järjestöpäivillä keväällä 2014. Vuoropuhelu ja yhteydenpito jäsenjärjestöihin on toimintamme tärkein kulmakivi. Nyt tämäkin asia on mielestäni hyvässä kunnosssa.
 
Viimeinen asia, jonka haluan tuoda esiin, on naisten keskinäinen yhteistyökyky. Olen kokenut, että puheenjohtajan yksi tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia naisten keskinäisestä yhteistyöstä, solidaarisuudesta. Meidän täytyy osata aina tukea toinen toisiamme. Tästä on ollut tarpeen aina välillä muistuttaa eri yhteyksissä. Meidän suomalaisten naisten suurin mahdollisuus tulee siitä, että kykenemme yli kaikkien rajojen puolustamaan yhdessä meille naisille tärkeitä asioita. Naispolitiikka on paljon enemmän aitoa yhteistyötä kuin poliittisen erojen hakemista.
 
Olemme suomalaisina naisina tehneet maailmanhistoriaa 19 naiskansanedustajalla, jotka valittiin eduskuntavaaleissa vuonna 1907. Olkaamme tästä ylpeitä! Työmme jatkuu ja olen suuresti kiitollinen kuluneista vuosista NJKL:n puheenjohtajana.  Olen ylpeä teistä jokaisesta.

Hyvää syksyn jatkoa, nähdään syyskokouksessa Yleisradiossa.
 
Terveisin puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila 


 
Tule mukaan vaikuttamaan!
Viime päivien vilkasta keskustelua on hallinnut kaksi suurta teemaa: pakolaisten tulo Eurooppaan ja hallituksen säästötoimenpiteet. Pakolaiskeskusteluissa on jäänyt vähemmälle se, miten sotaa pakenevien tyttöjen ja naisten turvallisuus voitaisiin taata. 
Puolet maailman pakolaisista on naisia, mutta Eurooppaan saapuvista valtaosa on nuoria miehiä. Pakolaisleireillä ilman perheen ja yhteisön tukea  olevat tytöt ja naiset tarvitsevat turvaa. Tyttöjen ja naisten asemaa pakolaistilanteessa tulee tarkastella poikkihallinnollisesti. Lue tuore kannanottomme aiheesta täältä.

On tärkeää, että Ulkoaisainministeriö jatkaa naisten priorisointia kehitysyhteistyön linjauksissaan. Kuitenkin monen suomalaisen järjestön naisiin kohdistuvan kehitysyhteistyöhankkeen tuki ollaan lopettamassa. Näin on käymässä myös mm. jäsenjärjestömme African Care ry:n ylläpitämälle synnytysklinikalle Mogadishun liepeillä. Samaan aikaan yli 80 valtionjohtajaa on antanut sitoumuksensa naisten oikeuksien ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi YK:n huippukokouksessa. Tavoitteena on tasa-arvoinen Planeetta5050 vuoteen 2030 mennessä. YK:n vuosituhattavoitteet osoittavat edistystä tapahtuneen globaalisti. Mutta miten toimia aktiivisesti juuri nyt?
 
Mitä me voisimme tehdä? Moni Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöistä on lähtenyt mukaan paikallisesti - auttamaan, ottamaan vastaan, ilmoittautumaan ystäväksi. Uskon, että naisjärjestöt yhdessä voivat tulevina aikoina osoittaa pakolaisten kotouttamisessa voimansa ja osaamisensa. Tässä työssä haluamme olla mukana.

Valokiilassa matalapalkkaiset naiset
Julkisuus on vihdoin tavoittanut myös matalapalkkaiset, erityisesti hoitoalalla toimivat naiset. Julkisen sektorin leikkaukset kurittavat paljolti naisten työtä ja toimeentuloa hoitoalan lisäksi kun mm. koulutuksen, päivähoidon ja vanhempainvapaan kuluja leikataan. Naisjärjestöjen Keskusliitto on esittänyt huolensa naisten ansiotason säilymisestä ja siitä, miten käy pienituloisten ja ikääntyvien naisten tulevaisuudessa. Jo nyt yksin asuvista yli 75-vuotiaista naisista 45 prosenttia elää köyhyysriskissä.
 
Vaikuttamista muuttuvaan tilanteeseen – hallituksen tasa-arvo-ohjelma tekeillä
Olemme vaikuttaneet aktiivisesti ajankohtaiseen keskusteluun ja päättäjiin. NJKL neuvotteli yhdessä Nytkis ry:n ja eduskunnan naisverkoston kanssa oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin kanssa työelämän tasa-arvosta, naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sukupuolivaikutusten arvioinnista. Ministeri lupasi tuoda vastauksensa naisjärjestöjen esittämiin haasteisiin syksyn aikana uudessa neuvottelussa.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ja koulutuksen eriytyminen nais- ja miesvaltaisiin aloihin oli esillä kokouksessa opetus- ja kulttuuriministeriössä ja konkreettisia ehdotuksia kirjattiin tilanteen parantamiseksi. NJKL:n hallitus vieraili syyskuun kokouksessaan Eläketurvakeskuksessa ja sai arvokasta tietoa naisten eläkkeiden suunnasta ja tulevasta eläkejärjestelmän uudistamisesta.

Olimme myös mukana tasa-arvoasioista vastaavan perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan koolle kutsumassa hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa työstävässä työpajassa. Keskustelu ja mahdollisuudet vaikuttaa olivat erinomaisia, mutta tilanne ohjelman rakentamiselle on haasteellinen. Hallitus on luvannut tiiviin, tiukasti käytännön toimiin nivotun tasa-arvo-ohjelman jouluun mennessä.
                
Resurssit edelleen pienenemässä
Valtioneuvoston talousarvioesitys vuodelle 2016 esittää jälleen naisjärjestöjen valtionavun leikkausta, nyt 14 prosenttia. Kun pudotusta tuli myös pari vuotta sitten ja ulkopuolinen rahoitus on tiukassa, on moni järjestö syystä huolissaan. Kiinteät kulut on jo minimoitu ja valtaosa työstä tehdään vapaaehtoisvoimin. Saamme pienellä tuella paljon aikaiseksi ja samalla yhteiskunnan kulut säästyvät. Hienoja esimerkkejä naisten hyvinvoinnin edistämisestä ja toisista välittämisestä saimme kuulla mm. vierailulla Maa- ja kotitalousnaisten toimistolla. Toiminnassa on mukana upeat 55 000 naista ympäri Suomea. Olemme tärkeällä asialla.
 
Vaikuttamisen paikkoja osaaville naisille!
Työtä ja tekemistä siis riittää. Uskon kuitenkin 400 000 naisen voimaan. Toivotamme jäsenjärjestöt tervetulleeksi mukaan vaikuttamaan Naisjärjestöjen Keskusliittoon ja sitä kautta suomalaiseen yhteiskuntaan. Huomaathan, että puheenjohtajan paikka on avoinna, samoin neljä paikkaa hallituksessa. Asetu ehdolle 16.10. mennessä, osallistu syyskokoukseen ja Naiset mediassa -keskustelutilaisuuteen 18.11. Ylen Isossa Pajassa ja tule mukaan toimimaan yhteiseksi hyväksi!
 
Terhi Heinilä
Pääsihteeri
Naisjärjestöjen Keskusliitto
terhi.heinila@naisjarjestot.fi
Twitter: @naisjarjestot
 
 
Naiset mediassa - keskustelutilaisuus 18.11.2015 klo 14.30
NJKL järjestää yhdessä Ylen kanssa Naiset mediassa - keskustelutilaisuuden 18.11.2015 klo 14.30. Tilaisuus pidetään Ylen Isossa Pajassa ja tilaisuus jatkuu NJKL:n syyskokouksella. Puhujina mm. Ylen yhteiskunta-toimituksen päällikkö Riikka Venäläinen, viestintäjohtaja Reija HyvärinenMTV uutisten vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila ja NJKL puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila.  Ilmottautumiset täältä 
NJKL:n syyskokous 18.11.2015 klo 17
NJKL:n syyskokous järjestetään Ylen Isossa Pajassa 18.11.2015 klo 17. Kokouksessa valitaan keskusliitolle uusi puheenjohtaja ja neljä hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle. Vaalivaliokunta pyytää pyytää jäsenjärjestöjä asettamaan ehdokkaansa 16.10. klo 16 mennessä. Tämän jälkeen ehdolle voi vielä asettua syyskokouksessa 18.11. Lisätietoa täältä

Syyskokousposti lähetetään jäsenjärjestöille viikolla 45.

Ajankohtaista
Naisjärjestöjen kannanotto: Oikeus- ja työministeri Lindströmille 
Eduskunnan naisverkosto, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry ja Naisjärjestöt yhteistyössä – NYTKIS ry tapasivat tänään 18.9.2015 oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin ja luovuttivat yhteisen kannanottonsa työelämän tasa-arvosta ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä.  Lue kannanotto täältä
Kannanotto: Miten käy pienituloisten ja ikääntyneiden naisten?
Naisjärjestöjen Keskusliitto on huolissaan hallituksen esittämien leikkausten vaikutuksista naisten ansiotason ja eläkkeiden alenemiseen. Hallituksen tällä viikolla esittämät leikkaukset julkisen sektorin matalapalkka-aloille kaventavat naisten tuloja entisestään. Miten tulevaisuudessa tulee toimeen hoitoalalla toimiva yksinhuoltaja? Esitetyt leikkaukset eivät lisää hoitoalan houkuttelevuutta. Kuka jatkossa hoitaa lapsia, sairaita ja vanhenevaa väestöä? Lue koko kannanotto täältä.
Lausunto: EU-sääntelyn arviointi Suomen kannalta 

EU-lainsäädännön ja –lainsäädäntöehdotusten arviointi Suomen kannalta. Naisjärjestöjen Keskusliitto kiittää Valtioneuvoston kansliaa mahdollisuudesta lausua EU-lainsäädännön ja –lainsäädäntöehdotusten arvioinnista Suomen kannalta. Lue lausunto täältä.

Uusi hanke: Naisten talous, työ ja hyvinvointi

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt 15.000 euroa naisjärjestöjen yhteishankkeeseen "Naisten talous, työ ja hyvinvointi". 
Hankkeessa järjestetään kansallinen foorumi, jonka teemoina ovat perheen ja työelämän yhteensovittaminen sekä naisten taloudellinen asema ja hyvinvointi Suomessa. Hanketta vetää Naisjärjestöjen Keskusliitto ja hankkeessa mukana ovat Eurooppanaiset, Naistoimittajat, Naisjärjestöt yhteistyössä - NYTKIS, Suomen Akateemisten Naisten Liitto, YK-liitto, Vammaisjärjestöjen naisverkosto ja Zonta International Piiri 20.

NJKL vieraili Eläketurvakeskuksessa
Aiheena oli mm. Suomen eläketurva, työeläkkeen kohdistuminen, sukupuolen vaikutus työuriin ja toimeentuloon eläkeaikana. Naisten eläke on edelleen kolme neljäsosaa miesten eläkkeistä. Suurin syy tähän on ansiotasoerot, sekä keskimäärin kaksi vuotta lyhempi työura. Suomessa yli 75-vuotiailla naisilla on suurempi köyhyysriski ja  63 prosenttia heistä asuu yksin. Ratkaisuja erojen kaventamiseen sukupuolen väliltä olisi työmarkkinoihin vaikuttaminen, ja siellä esiintyvien erojen kaventaminen, sekä hoitovastuun tasaisempi jako.
 
Keskustelussa mukana NJKL:n hallituksen lisäksi ETK:n toimistusjohtaja Jukka Rantala, viestintäjohtaja Kati Kalliomäki ja johtoryhmän jäseniä.
 
Kuntien tasa-arvotyön kehittäminen -keskustelutilaisuus
Miten tasa-arvoa tulee kehittää kunnissa? Miten naisjärjestöt lähtevät valmistautumaan kevään 2017 kuntavaaleihin? Näistä teemoista keskusteltiin Naisjärjestöjen Keskusliitossa WoM Oy:n kanssa yhteistyössä järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Alustajina olivat Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Paatero ja Vantaan kaupungin suunnittelija Meija Tuominen. Katso Sirpa Paateron ja Meija Tuomisen alustukset täältä
Naisten Ääni -hanke
Naisten Ääni -hanke etenee vauhdikkaasti ja verkkosivuilla on julkaistu uusia tekstejä niin uranaisista, järjestöaktiiveista kuin huutolaistytöstäkin! Naisten Ääni on myös aloittanut yhteistyön Kansallisbiografian kanssa ja tuo sitä kautta erilaisia naisten elämäkertoja näkyviin.

Kuvassa Rauha Hammar (1878–1965) – korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri. Lisää mielenkiintoisia elämäkertoja osoitteessa www.naistenaani.fi 
Naisjärjestöjen keskusliitosta ollaan oltu suoraan yhteydessä jo useaan jäsenjärjestöön hankkeen tiimoilta ja työ jatkuu! Naisten Ääni -verkkojulkaisun ja Facebook-sivun kautta haluamme saada näkyvyyttä sekä naisten historialle että jäsenjärjestöillemme. Toivomme järjestöjen tiedottavan hankkeesta jäsenilleen, jotta kaikki halukkaat saavat tarinansa esiin. Hankkeen projektikoordinaattori Liisa Ketolainen on käytettävissä järjestöjen apuna ja tukena tässä työssä marraskuun loppuun asti: naistenaani@naisjarjestot.fi, puh. 046 922 2201.
Kansainvälisen rauhanpäivän seminaari 
Jäsenjärjestömme Vantaan Nicehearts ry järjesti kansainvälisenä rauhanpäivänä 21.9.2015 seminaarin Tiedekeskus Heurekassa teemalla tytöt ja naiset rauhanrakentajana. Puhujina oli pitkän linjan ammattilaisia. Aiheina oli muun muassa tyttöjen ja naisten rooli rauhanrakentajina Suomessa sekä somalitaustaisten naisten ajatuksia liittyen sotaan ja rauhaan. Tutustuimme Vantaalla tehtävään tyttötyöhön sekä Niceheartsin naisresurssikeskuksen toimintaan. Kuulimme tarinoita ja kokemuksia konfliktien keskeltä, suomalaisena sotalapsena olosta Ruotsissa sekä Suomen UN Womenin toiminnasta. NJKL kiittää mielenkiintoisesta seminaarista. 
Kalevalaisten Naisten Liitolle uusi puheenjohtaja
Suomalais-ugrilaisten kansojen naisten pukuja ja koruja tutkinut Ildikó Lehtinen valittiin Kalevalaisten Naisten Liiton puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmeksi vuodeksi Liiton vuosikokouksessa 26.9.2015. Unkarilaissyntyinen Ildikó Lehtinen on toiminut tutkijana Suomen kansallismuseossa ja Kulttuurien museossa sekä Helsingin ja Turun yliopistojen suomalais-ugrilaisen kansatieteen dosenttina. 

Naisjärjestöjen Keskusliitto onnittelee Kalevalaisten Naisten Liiton puheenjohtaja Ildikó Lehtistä valinnasta! 
DEMO ry:n 10-vuotisjuhlaseminaari 
Demo on suomalaisten eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö. Se toimii demokratian edistämiseksi tukemalla suomalaisten puolueiden ja uusien ja kehittyvien demokratiooiden poliittisten liikkeiden välisia yhteistyöhankkeita.

Demo ry:n 10-vuotisjuhlaseminaarin paneelikeskustelussa käsiteltiin politiikan tasa-arvoa, sekä vuoropuhelun merkitystä. Presidentti - ja pitkäaikainen ministeri ja kansanedustaja - Tarja Halonen painotti keskustelussa naisten tärkeyttä osalistua politiikkaan. Naiset politiikassa huomioivat usein myös perheet. Presidentti korosti puheessaan myös seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia. 

Lasikatto on naisten suurin haaste edetä politiikassa, sanoi kansanedustaja Eva Biaudet. Meidän tulee kouluttaa naiset ja miehet kohtaamaan tasa-arvo ja tunnistamaan diskriminointi. Naiset ovat enemmän tietoisia esteistä kuin miehet, koulutus veisi meidät pidemmälle, kommentoi Biaudet. 

Tilaisuuden päätti Demon puheenjohtaja ja NJKL:n hallituksen jäsen, kansanedustaja Heli Järvinen.
Kalevala Koru mukaan Roosa nauha -keräykseen
Kalevala Koru esittelee tänä syksynä Roosa nauha-korusarjan. Korusarjan myynnillä tuetaan Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräystä. Roosa nauha -koruksi on valittu Kirsti Doukasin suunnittelema rakastettu Lähde, jota on saatavissa rajoitetun ajan vaaleanpunaisella kivellä. Sarjaan kuuluvat korvakorut ja kaulakoru.


Kalevala Koru lahjoittaa keräykseen viisi euroa jokaisesta myydystä korusta.  Korut ovat myynnissä lokakuun alusta lähtien tämän vuoden loppuun saakka. Lue lisää kampanjasta Kalevala Korun sivuilta.

Kalenteri
3.10.2015  Moninainen naiseus -työpaja
27.10.2015 Yleisöluento: Itsearvostus ja naisena kasvaminen
18.11.2015 NJKL syyskokous
18.11.2015 Naiset mediassa-keskustelutilaisuus 
26.11.2015 Yleisöluento: Itsearvostus - valinnat ja vastuu parisuhteessa
02-06.12.2015 Naisten joulumessut
Uusimmat menot löydät täältä.
Kuurojen Liitto on viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Liitto valvoo ja edistää kaikenikäisten kuurojen yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista ja toimii jäsenyhdistyksiensä kattojärjestönä.

Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitus hyväksyi Kuurojen Liiton uudeksi NJKL:n jäsenjärjestöksi. Odotamme innolla tulevaa yhteistyötä. Tervetuloa joukkoon!

Hetken merkitys kiireen maailmassa -seminaarit eri puolilla maata. Teemoina:

  • Ajankäytön muutokset 2000-luvulla ja niiden vaikutukset yksilön ja perheen arkeen
  • Henkistä heitteillejättöä ja kelloon vilkuilua – lapsen ja nuoren elämä on ”nyt” eikä ”kohta”
  • Kun on huonot keinot käytössä – alkoholi ja muut riippuvuudet ratkaisuna
  • Miten voin lisätä omaa ja lähipiirini onnellisuutta – Hyvät keinot käyttöön
Lisätietoa ja aikutaulu täältä

 

Perinteiset WIZOn myyjäiset Ruotsalaisella Kauppakoululla, Hankenilla sunnuntaina 15.11.2015 klo 10 - 16 osoitteessa Arkadiankatu 22, Helsinki. Sisäänkäynti Runeberginkadun puolelta.Tervetuloa! Välkommen!

Naisagronomit täyttää 80 vuotta! 80-vuotisjuhlaseminaari Naiset ja työelämä järjestetään lauantaina 3.10.2015 Agronomiliiton tiloissa, Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki. Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen täältä Tervetuloa!
 
Eurooppanaiset juhlii 20-vuotista taivaltaan torstaina 29.10. järjestettävässä juhlaseminaarissa Eurooppanaiset 20 vuotta - Eurooppalaisia tähtihetkiä. Seminaari järjestetään Helsingin yliopiston observatioriossa klo 16-20. Tapahtumasta tiedotetaan lisää lähempänä, mutta päivä kannattaa jo nyt merkitä kalenteriin!
 
Hyvä ystävä, kutsumme Sinut viettämään kanssamme Vantaan Soroptimistiklubin 40- vuotisjuhlaa perjantaina 16.10.2015 klo 18.00 – 20.00 Myyrmäen kirkossa, Uomatie1, Vantaa. Lisätietoja FB -sivuilta

 
Väestöliiton esitykset YK:n yleiskokouksen post-2015-huippukokoukseen. Tyttöjen ja naisten oikeudet painopisteenä! Lue kannanotto täältä
Forum on future of gender equality in European Union. Full report here
Jäsenjärjestöissä tapahtuu

Anna-Mari Kivimäki (VTM, FM) esittelee nais- ja sukupuolentutkimuksen pro gradu -tutkielmansa pohjalta feministisen gerontologian tutkimussuuntausta, jossa korostuu usko ikääntyneiden naisten omassa äänessä piilevään valtaan. Suomen Naisyhdistys ry kutsuu Sinut kuuntelemaan ja keskustelemaan aiheesta Minkälaisia kertomuksia syntyy, kun ikääntyneille naisille annetaan ääni, tila ja valta puhua omasta elämästään ja omasta (suku)puolestaan?

14.10. klo 17.30 osoitteeseen Aurorankatu 17 a 11, 00100 Helsinki (Suomalaisen Naisliiton tilat). Ilmoittaudu viimeistään 13.10. Kukka Lehmusvirralle: lehmusvirta@kolumbus.fi

Naisten palkkapäivä perjantaina 30.10.2015
 
Miesten keskipalkka on Tilastokeskuksen mukaan tämän vuoden toisella neljänneksellä 3634 euroa ja naisten 3031 euroa. Naisten palkka on tänä vuonna siis 83,4% miesten palkoista. Haluamme tuoda tämän eron näkyviin ja vietämmekin Naisten palkkapäivää perjantaina 30.10.2015.

BPW Finland (Suomen liike- ja virkanaisten liitto) kokoaa palkkapäivän vietosta kiinnostuneet järjestöt yhteen suunnittelemaan ohjelmaa ko. päivälle. Ilmoittaudu mukaan päivän suunnitteluun viimeistään ma 5.l0.2015 lähettämällä viestiä toiminnanjohtaja Ritva Kattelukselle osoitteeseen office@bpw-finland.fi.

Arvo Summanen Vantaan taidemuseossa 18.9.2015-30.1.2016

Helsingin Saskia ry järjestää yhteistyössä Vantaan taidemuseon kanssa Saskioita merkittävällä testamenttilahjoituksella tukeneen taidemaalari Arvo Summasen näyttelyn Vantaan taidemuseossa Myyrmäkitalossa. Näyttelyn aikana järjestetään monia oheistapahtumia: kuraattorien kierroksia, runotuokioita ja opastuksia. Vantaan taidemuseoon on helppo ja nopea mennä P-junalla ja sinne on vapaa pääsy. Teokset ovat myynnissä, hintatiedot saa museosta.

Näyttelyn yhteydessä julkaistaan myös upea taidekirja. Sen artikkelit ovat kirjoittaneet Otso Kantokorpi ja Tytti Soikkeli. Lisäksi kirjassa on taiteilijan elämänkerta sekä runsas nelivärikuvitus. Laajuus 160 sivua, kovat kannet, kielet suomi ja englanti. Kirjan hinta on 20€ ja sitä voi tilata suoraan Helsingin Saskia ry:n toimistosta, sihteeri@saskia.fi, Pursimiehenkatu 3, 00150 Helsinki, 09-6123 019. Kirjaa on myynnissä myös Vantaan taidemuseossa.

Lisätietoa näyttelystä löytyy myös Saskian nettisivuilta.
 

NAISVOIMAA VERKOSTOISSA
Suomalaisen Naisliiton Minna Canth- seminaari lauantaina 3.10. klo 11.00 -17.00  Hotelli Lasaretti, Yrjö-sali, Kasarmintie 13, Lasaretinsaari, OULU

Lisätiedot ja kiinnostavan ohjelman löydät täältä

Yhteistyötahojen uutisia 
Kahden laaja-alaisen kansainvälisen uran luoneen naisvaikuttajan arkistot ovat järjestettävänä Hämeenlinnan maakunta-arkistossa. Molemmat naiset ovat vaikuttaneet aktiivisesti myös tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) jaostoissa.

 
NJKL:n uutiskirjeen aikataulu 2015
 
Jäsenjärjestöt ja yhteistyökumppanit, lähettäkää meille uutisia, artikkeleita tai ilmoituksia seuraavaan uutiskirjeeseen osoitteella toimisto@naisjarjestot.fi!      
 
             julkaistaan                                     aineistot                                                                
7.          2.11.                                               15.10.
8.         15.12.                                              1.12.
  
Avoin Päänavaus-ryhmä on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille. Osallistuminen on maksutonta eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Ryhmän voi tulla koska tahansa, toiminta on nimetöntä eikä sido osallistujia. 

OLEN SELVIYTYJÄ
Suljettu Olen selviytyjä -ryhmä väkivaltaa kokeneille naisille.Pienessä ryhmässä kiinnitetään erityistä huomiota turvallisen, luottamuksellisen ja avoimen ilmapiirin luomiseen. 

LUKUPIIRI
Haluaisitko lukea Mimmit-trilogian? Entä haluaisitko myös keskustella lukemastasi? Lukupiiri kokoontuu Naisten Linjan tiloissa Helsingin keskustassa, ohjeet saapumiseen saat ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen:
ainokatariina.heikkinen@gmail.com


Kalevalaisten Naisten Liiton ohjelma Turun kirjamessuilla sunnuntaina 4.10.2015 Mikkelin päivänä
 
Kalevalaisten Naisten Liitto on juhlavuoden suojelijan Tasavallan presidentin puolison Jenni Haukion kutsumana tuottamassa ohjelmaa Turun kansainvälisille kirjamessuille. Liitto tuo esiin erityisesti Kalevalan sisarteoksen Kantelettaren juhlavuoden kunniaksi. Lämpimästi tervetuloa!
Lisäinfo täältä

Miina Sillanpään Säätiö järjestää, edistää ja tukee työikäisten ja vanhusten kuntoutusta, vanhusten asumista ja muita vanhuspalveluja, kansanterveyttä vahvistavaa tutkimusta ja kehittämistä. Lisää toiminnasta täältä


Copyright © 2014 NJKL Tavoitat meidät osoitteesta:
Naisjärjestöjen Keskusliitto
• Fredrikinkatu 39 C 22, 00120 Helsinki • 

toimisto@naisjarjestot.fi

unsubscribe from this list    update subscription preferences