Copy
Facebook
Twitter
Website
Uutiskirje lokakuu 2016
Suomi100 on myös naisten!
Vietämme tänä ja ensi vuonna useita merkkipäiviä, joilla on aivan erityinen merkitys naisille.  Täysien poliittisten oikeuksien toteutuminen 110 vuotta sitten merkitsi ennen kaikkea vahvaa sysäystä eteenpäin: monet ns. naisten asiat tulivat näin ollen myös julkiseen poliittiseen keskusteluun. Suomen ensimmäinen naisministeri oli Miina Sillanpää, jonka syntymästä on tänä vuonna kulunut jo 150 vuotta. Hän on yksi harvoista, jollei ainoa, sen ajan naispoliitikoista, joista tänään laajemmin puhutaan ja joita jopa juhlitaan.

Jos tarkemmin ajattelee, ei naispoliitikoista kovin paljon puhuta politiikan myöhempää historiaa käsittelevissä muistelmissakaan. Itse yllätyin esimerkiksi Paavo Lipposen muistelmia selatessani, ettei siinä liialti naisia kelpuutettu, edes taustavaikuttajina. Tasa-arvopolitiikka on ehkä tänään vielä huonommassa arvossa kuin silloin vuosituhanteen vaihteessa. Nyt on siis aika vaikuttaa – muistathan, että sinulla on mahdollisuus asettautua ehdolle Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen!       

Suomi 100 -juhlinnassa naiset ja naisten asema olisivat heikosti esillä, ellei meidän 100 tasa-arvotekoa -hanketta olisi olemassa. Naisjärjestöjen Keskusliiton yhteistyö tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kanssa pelastaa mielestäni koko juhlinnan ja voimme odottaa, että juhlaprojektimme tulokset tuntuvat kauas juhlien jälkeenkin. Lue lisää hankkeesta osoitteesta www.tasaarvo100.fi

Mutta paljon on tapahtunut sitten Miinan alkuajan. Naiset politiikassa ovat tehneet historiaa! Myös avioliitossa olevat naiset saivat oikeustoimikelpoisuuden vuonna 1930, 14 vuotta äänioikeuden jälkeen ja 23 vuotta kunnallisvaalikelpoisuuden jälkeen. Alkuajoista lähtien nuorten äitien ja yksinäisten äitien aseman tukeminen on ollut naisten agendalla. Suomi on vastikään ratifioinut Istanbulin sopimuksen naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja nostamme keskustelun perhevapaista jälleen yhteiselle agendalle.
Lokakuun 11. päivä on kansainvälinen tyttöjen oikeuksien päivä. Silloin on hyvä muistaa, miten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutuminen on meilläkin edellyttänyt määrätietoista ja joskus kovaakin työtä. Mitä me voimme tehdä maailman tyttöjen tulevaisuuden parantamiseksi? Joka vuosi kaksi miljoonaa alle 15-vuotiasta tyttöä tulee maailmalla äidiksi ja heidän lapsuutensa päättyy. Sanomatalossa Helsingissä 11.–30.10.2016 voi tutustua näyttelyyn lapsiäideistä maailmassa. Valokuvaaja Pieter ten Hoopen ja journalisti Sofia Klemming Nordenskiöld kertovat viiden maan lapsiäitien unelmista, haaveista ja todellisuudesta. Plan Internationalin ja YK:n väestörahasto UNFPA:n hanke on tuen arvoinen.

Eva Biaudet, puheenjohtaja
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Naisjärjestöjen Keskusliiton syyskokous ja Naiset globaalissa taloudessa -keskustelutilaisuus järjestetään torstaina 17.11. Nordean Vanhassa pankkisalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 36 B, Helsinki. Keskustelutilaisuus alkaa kello 15.00 ja syyskokous järjestetään kello 17.00 alkaen. Syyskokouksen esityslistalla on muun muassa hallituksen jäsenten vaali ja sääntöuudistus. Juhlistamme samalla myös 105-vuotiasta Naisjärjestöjen Keskusliittoa.
 
Ilmoittaudu mukaan 4.11.2016 mennessä!
ILMOITTAUTUMISEEN
Haluatko vaikuttaa Naisjärjestöjen Keskusliitossa? Nyt tarjolla vaikuttamisen paikkoja osaaville naisille!
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton asioista päättää ja liittoa edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 12 muuta jäsentä. Jäsenjärjestöillämme on nyt mahdollisuus asettaa ehdokkaita liiton hallitukseen syyskokouksessa 17.11.2016 toimitettavaa erovuorossa olevien hallituksen jäsenten vaalia varten. Kokouksessa erovuoroisten tilalle valitaan neljä hallituksen jäsentä kolmivuotiskaudeksi 2017–2019.
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusjäsenyys tarjoaa näköalapaikan tasa-arvotyöhön ja mahdollisuuden ohjata Suomen suurinta, 59 jäsenjärjestön ja niiden 400 000 jäsenen verkostoa. Hallitus kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa. Toivomme runsaasti ehdokkaita eri-ikäisistä ja -taustaisista naisista koko jäsenjärjestöjemme kirjosta. Välitättehän siis tietoa vaaleista järjestöissänne!
 
Vaalivaliokunnan kirje sekä ehdokaslomake liitteineen on toimitettu jäsenjärjestöille kirje- ja sähköpostitse. Kirje ja ehdokaslomake liitteineen löytyy myös NJKL:n internetsivuiltaEhdokaslomake tulee palauttaa täytettynä ja virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittamana pyydettyine liitteineen keskusliiton toimistoon 14.10.2016 klo 16.00 mennessä joko skannattuna (toimisto@naisjarjestot.fi) tai kirjepostilla osoitteeseen Naisjärjestöjen Keskusliitto, Fredrikinkatu 39 C 22, 00120 Helsinki.
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton arvot: Sukupuolten välinen tasa-arvo * Avoimuus ja yhdenvertaisuus * Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton * Moniäänisesti yhteistyössä toimiva * Rohkeasti kantaa ottava

100 tasa-arvotekoa on tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja Naisjärjestöjen Keskusliiton johtama, Suomen satavuotisjuhlaohjelmaan kuuluva hanke, joka haastaa erilaiset yhteisöt tekemään konkreettisia tekoja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Hankkeella on 38 kumppanitahoa ja hankkeen kunniatoimikuntaa johtaa presidentti Tarja Halonen. Kunniatoimikunnan jäsenet julkistetaan 8.11. ensimmäisen kokouksen yhteydessä.

Kuukauden aikana hanketta on esitelty laajasti eri organisaatioille sekä tapahtumissa mm. Oulussa ja Espoossa osana Suomi 100 -hanketta. Lähipäivinä 100 tasa-arvotekoa -hanke esittäytyy myös Tasa-arvopäivien kokemuspörssissä 12.10. sekä Keskustanaisten 75-vuotisjuhlaseminaarissa 8.10. Tasa-arvotekojen tekijöiksi on ilmoittautunut jo lukuisia yhteisöjä ja useat ovat jo julkaisseet tekonsa sivuillamme www.tasaarvo100.fi. Ilmoittaudu mukaan hankkeeseen tai tilaa 100 tasa-arvotekoa -hankkeen kuukausikirje projektikoordinaattorin kautta hanna.kemppainen@naisjarjestot.fi

100 tasa-arvotekoa -hankeen virallinen aloitustilaisuus järjestetään 16.12.2016 klo 14–16 Helsingin kaupungintalon juhlasalissa. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa ja tilaisuutta emännöi apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.
 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Pyydämme ilmoittautumaan starttitilaisuuteen 30.11.2016 mennessä!
ILMOITTAUTUMISEEN
Nyt alkaa naisten Suomi100!

www.tasaarvo100.fi   #tasaarvo100
Naisiin kohdistuva väkivalta huomioitava auttavan puhelimen toteuttamisessa ja toiminnassa
NJKL lähetti avoimen kirjeen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Juhani Eskolalle koskien THL:n perusteilla olevaa palvelevaa puhelinta, joka on nimetty lähisuhdeväkivallan puhelimeksi. 

"Naisjärjestöjen Keskusliitto, joka koostuu 58 jäsenjärjestöstä ja 400 000 jäsenestä, on huolestunut siitä, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei huomioida THL:n lähisuhdeväkivallan auttavan puhelimen toteuttamisessa siten kuin kansainväliset sopimukset velvoittavat. Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen vakavimpia ihmisoikeusloukkauksia. Suomi on myös saanut lukuisia huomautuksia naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistoimenpiteiden riittämättömyydestä useilta kansainvälisiltä sopimusvalvontaelimiltä."
Lue avoin kirje kokonaisuudessaan täältä
Lue THL:n vastaus NJKL:n avoimeen kirjeeseen täältä.
Naisten oikeudet saatava osaksi kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa
"Valtioneuvoston kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman painopistealueiksi on valittu perus- ja ihmisoikeuskasvatus ja –koulutus, yhdenvertaisuus, itsemääräämisoikeus sekä perusoikeudet ja digitalisaatio. Suomen kansallinen ylpeyden aihe ja kansainvälistä arvostusta kerännyttä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia ei ole valittu valtioneuvoston toimintaohjelman painopistealueeksi. Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii, että naisten oikeuksien tulee olla keskeinen osa kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa. Yhdenvertaisuuden mainitseminen ei riitä, vaan sukupuolten tasa-arvo tulee sisällyttää ohjelmaan erillisenä ja läpileikkaavana teemana.

Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että sukupuolten tasa-arvo, naisten oikeudet ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet ovat oleellinen osa perus- ja ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Naisten ihmisoikeudet tulee turvata laittamalla täytäntöön täysimittaisesti kaikki ihmisoikeusasiakirjat, erityisesti kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW) ja edistää niitä."

Lue koko lausunto tästä
Tasa-arvopäivät 2016
Tasa-arvotiedon keskus Minna (THL) järjestää STM:n ja laajan tasa-arvotoimijoiden verkoston kanssa Tasa-arvoasioiden neuvottelupäivät Helsingissä 12.–13.10.2016 teemoilla moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä tasa-arvotyö uudistuvissa rakenteissa. Tutustu Tasa-arvopäivien ohjelmaan täällä.
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto järjestää keskiviikkona 12.10. osana päivien ohjelmaa paneelikeskustelun sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta otsikolla Nakertaako sote naisten työpaikkoja?  Sukupuolten tasa-arvo sote-uudistuksen henkilöstömuutoksissa. Teemasession aiheena mm. miten sote-uudistus vaikuttaa naisten työpaikkoihin ja työsuhteisiin ja miten tasa-arvo toteutuu sote-uudistuksen henkilöstömuutoksissa. Keskustelijoina sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo, STM, hallituksen jäsen Heli Järvinen, NJKL, pj. Antti Palola, STTK, pj. Silja Paavola, SuPer ry, pj. Rauno Vesivalo, Tehy ry sekä pj. Maija Pihlajamäki, Jyty ry. Keskustelua kommentoivat Suomen Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela ja Suomen Kätilöliiton puheenjohtaja Millariikka Rytkönen

Tiedustelut NJKL:n sessiosta toimisto@naisjarjestot.fi
Naiset ja valta Suomessa ja Tanskassa

Millaista on olla nainen politiikassa? Miten yhdistää politiikka perhe-elämään? Miten toimia mediassa? Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui yhteistyötahona Suomen Tanskan suurlähetystön järjestämään Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajakauden Naiset ja valta -seminaariin. Kaksipäiväinen tilaisuus alkoi vapaamuotoisella keskustelulla ja suurlähettiläs Ann-Marie Nyroosin illallisella. Pääpuhujia olivat presidentti Tarja Halonen ja pitkäaikainen tanskalainen poliitikko, lasikaton murtaja Lene Espersen. NJKL:n puheenjohtaja Eva Biaudet toimi tilaisuuden moderaattorina. Presidentti Halonen totesi, että työtä naisten voimaannuttamisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon eteen riittää edelleen, myös Pohjoismaissa. Lisäksi hän korosti seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien tärkeyttä.

Perhevapaat, sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen ja verotuskysymykset olivat tanskalaisten naisjärjestöjen kolme tärkeintä teemaa seminaarin toisena päivänä. Paikalla oli lähes 100 kuulijaa, myös suuri joukko Kööpenhaminassa toimivia suurlähettiläitä. Suomesta osallistuivat myös tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Sari Raassina ja kansanedustaja Annika Saarikko. "Naiselle politiikassa on aika tarkat säännöt miten toimia ja puhua. Feminismi herättää jostain syystä edelleen tunteita. En olisi edennyt urallani, ellei minua ennen eduskunnassa olisi ollut naisia, jotka ovat auranneet tietä meille nuoremmille naisille. Haluan aina tehdä työtä sukupuolten tasa-arvon eteen, tahdon aina toimia naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi ja maahanmuuttajanaisten hyväksi", Saarikko sanoi. Paikalla oli myös toimittaja Johanna Korhonen kertomassa naisiin kohdistuvasta vihapuheesta ja kirjastaan Mikä meitä riivaa?

Kuntien naisvaikuttajafoorumi
Sukupuolten tasa-arvon teemat kevään 2017 kuntavaaleissa ja kuntapolitiikassa yleensä. Kuntaliitto järjesti yhdessä NJKL:n, NYTKISin, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE)  ja Monika-Naiset liitto ry:n kanssa Kuntien naisvaikuttajafoorumin 29.9.2016. Tilaisuuden avasivat Kuntaliiton hallituksen pj. Sirpa Paatero ja TANEN pj. Sari Raassina puhumalla naisten roolista suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentajina ja sukupuolten tasa-arvosta sote- ja maakuntauudistuksessa. Sirpa Paatero muistutti avauspuheenvuorossaan, että tasa-arvokysymykset ovat osa uudistusta ja ne on huomioitava uudistuksen valmistelussa ja toteutuksessa. Naisten on siksi oltava mukana sosiaali- ja terveyspalveluita ja maakuntia koskevassa päätöksenteossa nyt, kun ratkaisevia päätöksiä tehdään.  "Terveydessä ei ole tasa-arvoa, vaan naiset ja miehet ovat erilaisia niin terveydentilaltaan kuin terveyspalveluiden käytössään – terveydellisen tasa-arvon edistämiseksi sote-uudistuksen yhteydessä on tehtävä kattavaa sukupuolivaikutusten arviointia", sanoi Raassina.

Foorumin puheenvuoroissa käsiteltiin monipuolisesti tasa-arvoa kunnallisessa ja maakunnallisessa päätöksenteossa. Minerva Krohn, Kuntaliiton hallituksen edustaja Euroopan kuntaliittojen yhteistyöjärjestön tasa-arvokomiteassa, nosti esille maakuntien vahvistuvan roolin ja tarpeen maakuntien sitoutumisesta tasa-arvon edistämiseen. Voimavarakeskus Monikan johtaja Natalie Gerbert Monika-Naiset liitto ry:stä kertoi, että edellisissä kuntavaaleissa ainoastaan noin 20 prosenttia äänioikeutetuista maahanmuuttajataustaisista naisista käytti äänioikeuttaan. "Maahanmuuttajanaisten esteenä on lasikaton sijaan betonikatto", huomautti Gerbert. Projektipäällikkö Leena Teräs Tasa-arvoa aluekehitykseen -hankkeesta puolestaan muistutti, että tasa-arvolaki koskee myös kuntia ja maakuntia eikä sen noudattaminen ole mielipidekysymys vaan viranomaisten velvollisuus. "Luottamushenkilöiden tulee velvoittaa viranhaltijoita noudattamaan lakia", ohjeisti Teräs. Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä ja projektipäällikkö Hanna Kemppainen esittelivät NJKL:n ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan yhteistä 100 tasa-arvotekoa -hanketta haastaen kaikki kunnat tasa-arvotekojen tekemiseen. Tasa-arvovaje -hankkeen tutkijan, YTT Hanna Ylöstalon aiheena oli talous ja tasa-arvo kuntavaaleissa. Ylöstalon puheenvuorossa korostettiin julkisen talouden ja sen leikkausten sukupuolittuneita vaikutuksia. Tasa-arvo unohtuu usein miesekonomistien hallitsemasta julkisesta talouspuheesta ja esimerkiksi hoivan merkitystä taloudelle ei tunnisteta. Julkisen rahan jakamisella on tasa-arvovaikutuksia. Ylöstalo kehottikin nostamaan talouden, sukupuolen ja tasa-arvon väliset yhteydet esille kuntataloudesta keskusteltaessa.

"Jos et muuta tasa-arvotekoa keksi, niin äänestä naista – jos et muuta tasa-arvotekoa keksi, niin kehu naista, joka päivä!" Näin kehotti tilaisuuteen osallistunut professori Lucina Hagman (näyttelijä Emma Paju-Torvalds), jonka johdolla laadittiin kuntavaaliteemoja. Foorumi huipentui poliitikkojen tasa-arvotyökokemuksiin. Mukana keskustelussa  olivat Mari Rantanen (PS), Pentti Arajärvi (SDP), Kirsi Marttinen (Kesk.), Lotte Grahnberg-Haakana (RKP), Leo Stranius (Vihr.), Pia Pakarinen (Kok.), Sonja Falk (KD), Katriina Rosavaara (Feministinen puolue) ja Veronika Honkasalo (Vas.). Tilaisuuden päätti Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen jäsen Heli Järvinen: "NJKL tekee paljon töitä sen eteen, että saisimme naisehdokkaita enemmän, että saisimme naisia kiinnostumaan politiikasta ja että naisilla olisi myös enemmän vaikuttamisen mahdollisuuksia." 

Tallenteet Kuntien naisvaikuttajafoorumista löydät täältä

Lue myös Kuntien naisvaikuttajafoorumin julkaisema kannanotto Yli 100 vuotta naisten tasa-arvon ja hyvinvointiyhteiskunnan puolesta teemaksi kuntavaaleihinÖver 100 år för jämställdheten och välfärdssamhället som tema för kommunalvalet
Naisjärjestöjen Keskusliiton kuntavaalitavoitteet 2017 – Kysely jäsenjärjestöille tulossa
Naisjärjestöjen Keskusliitto valmistelee kuntavaalitavoitteet keväällä 2017 käytäviin kuntavaaleihin. Tavoitteet valmistellaan yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa ja tulokset esitellään ja hyväksytään syyskokouksessamme marraskuussa. Lähetämme kyselyn jäsenjärjestöillemme lokakuun aikana. Toivomme runsaasti vastauksia kaikilta 59 jäsenjärjestöltämme.

Kunnat ovat suurten muutosten kohteena. Valmisteilla olevat sosiaali- ja terveyspalvelu- ja maakuntauudistukset vaikuttavat tulevaisuudessa merkittävästi kuntien tehtäviin. Uudistusten seurauksena kuntien tehtävät vähenevät. Kunnat ovat vähenevistä tehtävistään huolimatta myös tulevaisuudessa merkittäviä päätöksenteon areenoita, kansalaisten peruspalvelujen tarjoajia ja työllistäjiä. Kunnat vaikuttavat monin tavoin sukupuolten tasa-arvoon ja sen toteutumiseen.

Sote- ja maakuntauudistusten jälkeen kuntien tehtäväksi jää varhaiskasvatus ja perusopetus, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kulttuuri, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-ajantoimi, kaavoitus, maapolitiikka, asuntopolitiikka ja joukkoliikenne. Kuntien ja maakuntien välinen yhteistyö on tulevaisuudessa ratkaisevassa asemassa kansalaisten oikeuksien toteutumiselle ja palveluiden saatavuudelle. Ei siis ole yhdentekevää, ketkä kunnan ja sen asukkaiden asioista ja palveluista jatkossa päättävät. Meidän on pidettävä huolta siitä, että naiset osallistuvat jatkossakin kunnalliseen päätöksentekoon ja nousevat kunnallisille johtopaikoille.

Vaikutetaan yhdessä ja tehdään kunnista tasa-arvoisia!
Jäsenjärjestöissä tapahtuu
Naisjärjestöjen Keskusliitolla  on ilo ilmoittaa uudesta jäsenjärjestöstä! Rusetti Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry:n tarkoituksena on edistää vammaisten tyttöjen, naisten ja naiseksi kokevien henkilöiden hyvinvointia, unelmien toteuttamista ja voimaantumista. Yhdistys edistää naisten osallisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti sekä osallistuu julkiseen keskusteluun. Yhdistyksen Facebook-sivut
ProMama ry on nyt Tunne rintasi ry! "Syyskokous päätti kokouksessaan 15.9.2016 muuttaa yhdistyksen nimen paremmin toimintaa kuvaavaksi. Uusi nimi on Tunne rintasi ry. Yhdistys jatkaa työtään kansalais- ja kansanterveysjärjestönä edistääkseen rintasyövän varhaistoteamista Raha-automaattiyhdistyksen tuella." Lue koko tiedote täältäYhdistyksen OMAKUU-sovellus ilmestyy 15.10. ladattavaksi Apple Storesta ja Google Play Kaupasta! Kalenteri on ensimmäinen suomalainen mobiilisovellus, joka muistuttaa rintojen omatarkkailusta. Saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.
Helsingforsmarthorna bjuder in till världens första Marthaforum som arrangeras den 8 oktober i Tölö, Helsingfors! Mera info www.helsingforsmartha.fi.

Seminariet “Feminism så in i Norden!“, organiserad av Svenska Kvinnoförbundet i samarbete med Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och Svenska Bildningsförbundet, presenterar och lyfter fram framstående feminister och samhällspåverkare från olika nordiska länder. På agendan finns hederskultur och jämställdhet, utmaningar för den feministiska aktivismen i Norden samt exempel från Island, världens mest jämställda land. Seminariet belyser nya infallsvinklar, utmaningar på jämställdhetsområdet samt exempel på framgångsrika lösningar för att nå jämställdhet. Vi vill föra samman feminister i Norden för att skapa nya nätverk, samarbete och erfarenhetsutbyte för att stärka den feministiska rörelsen i Norden. Mera info här

Tutustu ohjelmaan täällä
Lisäksi BPW Finland aloittaa Euroopan sosiaalirahastosta saamallaan rahoituksella kaksivuotisen Työttömästä Equal pacE -ammattilaiseksi -koulutushankkeen. 
Hankkeessa koulutetaan yhteensä 80 yli 50-vuotiasta työtöntä naista Equal pacE -palkka-analyysiohjelman osaajiksi. Tavoitteena on, että he työllistyvät vähintään osa-aikaisesti ohjelman osaajina ja kouluttajina. Tutustu hankkeeseen täällä
Kalevalaisten Naisten Liitto: Naiskuva meillä ja muualla -seminaari 15.10.2016
 
Sukukansapäivien seminaarissa keskustellaan naisen asemasta meillä ja muualla, työssä ja kotona.

Millaiset roolimallit on sukukansojemme naisilla, entä maahanmuuttajanaisilla? Millaista on työskennellä naisena miesvaltaisella alalla? Hakeutuvatko naiset johtaviin asemiin? Miten onnistuu työn ja perheen yhdistäminen? Miten kasvatamme tyttöjä työelämään? Mitä maailman naiset tarvitsevat eniten? Katso seminaarin koko ohjelma tästä ja lisätiedot täältä!

Suomen NNKY-liitto ry:n Voimasiskot-seminaari 22.10.2016 Hotelli Helkassa. Voimasiskot-keskusteluryhmien tarkoituksena on antaa naisille työkaluja omien tunteiden ja voimavarojen tunnistamiseen. 
Voimasiskot-toiminnan tueksi on julkaistu TT, perhepsykoterapeutti Heli Pruukin kirjoittama Voimasiskot − naisen tunnetaitojen ja voimavarojen kirja. Myös vertaisryhmien ohjaajille on julkaistu oma opas. Suomen NNKY-liiton järjestämän seminaarin ohjelma on maksuton 7.10.2016 mennessä ilmoittautuneille osanottajille. Ohjelmaan sisältyy lounas. Ilmoittautua voit täällä.
Monika-Naiset liitto: Osaavat naiset -projektin loppuseminaari 30.11.2016

Osaavat naiset -projekti (2011–2016) auttaa pääkaupunkiseudulla asuvia maahanmuuttajataustaisia naisia, jotka ovat Uudenmaan TE-palvelujen asiakkaita. Projekti tarjoaa muun muassa työpajoja, verkostoja, mentorointiohjelman, apua CV:n ja työhakemusten tekemiseen sekä henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Apua on saatavilla useilla eri kielillä, mm. suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi ja somaliaksi. Projektin loppuseminaari järjestetään 30.11.2016 klo 9–13 Eurooppasalissa. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja projektista täällä.

Suomen Yrittäjänaiset on valinnut Vuoden Valtakunnalliseksi Yrittäjänaiseksi raumalaisen Johanna Närvän, jonka yritys Sisustustalo Kodinonni on upea esimerkki suunnitelmallisesti ja luovasti hoidetusta kasvuyrityksestä. Lisää aiheesta täällä. Naisjärjestöjen Keskusliitto onnittelee palkinnosta!  Käy tutustumassa myös Yrittäjänaisten uudistuneisiin nettisivuihin tästä.
 
Joukkuevoimistelun MM-kilpailut 26.-28.5.2017 Helsingin Jäähallissa. Mukaan odotetaan 60 joukkuetta 20 eri maasta. Suomi on joukkuevoimistelun kärkimaita. Kaiken kaikkiaan Suomi on saavuttanut joukkuevoimistelun MM-historian aikana naisten sarjassa yli kymmenen mitalia.
 
Joukkuevoimistelun sydän on suomalaisessa naisvoimistelussa. Lajin juuret löytyvät Suomesta, mutta oksat ovat levittäytyneet ympäri maailmaa – naisvoimistelusta on kasvanut vaativaa ja elämyksellistä kansainvälistä huippu-urheilua. Myös Suomessa lajin suosio on kokenut hurjan kasvun, ja joukkuevoimistelu on kivunnut harrastajamäärältään Voimisteluliiton kilpailulajeista suurimmaksi.
 
Miina Sillanpään syntymästä 150 vuotta
Miina Sillanpään syntymän 150-vuotisjuhlaa vietetään tänä vuonna. Syyskuussa julkaistiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Miina Sillanpään Seuran yhteistyössä julkaisema ja professori Aura Korppi-Tommolan kirjoittama teos "Miina Sillanpää Edelläkävijä" Kirja kertoo Miina Sillanpään vaikuttavasta elämästä, ja siinä tarkastellaan naisten ja lasten oikeuksien kehittymistä. Lisäksi Miina Sillanpään Seura myönsi tunnustuspalkinnon piispa Irja Askolalle työstä tasa-arvon, solidaarisuuden ja monikulttuurisuuden puolesta.
Eduskunnan naisverkosto ja Miina Sillanpään Seura järjestivät Nainen ja ääni – Miina Sillanpää 150 vuotta   -juhlaseminaarin 28.9.2016 Pikkuparlamentissa. Seminaarissa oli läsnä joukko upeita, Miinan jalanjäljissä kulkevia nykyisiä vaikuttajanaisia: presidentti Tarja Halonen, Eeva Ahtisaari, Sirkka-Liisa Anttila, Sari Raassina, Sari Essayah, Li Andersson, Outi Alanko-Kahiluoto, Sanna Marin, Eva Biaudet. Tilaisuuden avasi puhemies Maria Lohela ja keskustelua moderoi professori Maria Lähteenmäki. Katso tallenne seminaarista täällä
Miina Sillanpää syntyi 4.6.1866 Jokioisilla. Hän toimi kansanedustajana 38 vuotta ja oli Suomen ensimmäinen naisministeri. Hän ajoi heikompien väestöryhmien, kuten naisten, palvelijoiden, vanhusten ja yksinhuoltajaäitien, aseman parantamista. Miina Sillanpää perusti Suomeen ensikodit. Miinan elämäntyöstä kertovan ”Tahtoa, uskoa, uskallusta” -lyhytdokumentin voit katsoa täältä.

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi liputettiin 1.10.2016. Toivommekin tästä pysyvää liputuspäivää!
Maria Akatemia 10 vuotta

Maria Akatemia ry viettää tänä vuonna toimintansa 10-vuotisjuhlaa! Juhlavuoden teemana on Henkinen ilmastonmuutos – Kohti vastuullista ihmisyyttä. Yhdistyksen perustehtävänä on henkisen hyvinvoinnin lisääminen ja edistäminen yhteiskunnassa Syntymäpäivän kunniaksi Maria Akatemia vietti syyskuussa juhlaviikkoa. Lämpimät onnittelumme 10-vuotistaipaleesta!

Lue kooste juhlaviikosta täältä
Paineessa syntyy timantteja? Maahanmuuttajuus työelämässä
WeAll: avoin seminaari Paineessa syntyy timantteja? järjestetään torstaina 24.11.2016 Hankenilla. Seminaarissa kysytään, miten taloudellisen laskusuhdanteen ja korkean työttömyyden aikana Suomeen myös pakolaisuuden kautta tuleva uusi työvoima saataisiin parhaiten kiinni työelämään ja heidän taitonsa hyödynnettyä. Voiko paineessa syntyä timanttisia keinoja, joilla työelämästä saadaan tasa-arvoisempi? WeAll-hanke tutkii suomalaisen työelämän sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä muina aiheinaan työn hämärtyvät rajat, isäjohtajat, sukupuolen moninaisuus, sekä varttuneiden työllistyminen.
Lue lisää täältä
Genom konsten vill Isabella uppmärksamma orättvisor
Isabella Chydenius, född 1988 i Vasa
Studerat i Paris och därefter bott och arbetat i London
Arbetar och bor i Helsingfors, Kapstaden och Johannesburg i Sydafrika
För mig är konst det mest naturliga sättet att uttrycka mig, konsten ger mig en röst. Genom min konst uttrycker jag mina erfarenheter, saker jag sett och fått uppleva och människor jag mött. Målningarna är porträtt av andra människor samtidigt som de är självporträtt. Det är som om jag tar in mänskorna jag möter och deras energi transformeras genom mig och min kropp ut tillbaka på duken till en målning.

Isabella Chydenius är uppvuxen med en farmor som alltid varit förespråkare av miljöfrågor och mänskliga rättigheter, och dessa frågor har varit viktiga för henne sedan barns ben. Jämställdhet och kvinnors rättigheter är viktiga genomgående teman i Isabellas verk. (...)

– Break the Mask var för mig ett meditativt arbete. Jag hade jobbat på målningen i ett år, men riktningen kändes inte rätt. En dag då jag åter funderat på globala orättvisor och kände en stark frustration och hjälplöshet, tog jag intuitivt fram den röda färgen, som jag nästan aldrig annars brukar använda i mina arbeten, och började måla. Sedan målade jag tills den var färdig. Jag blev nästan skrämd då jag tog ett steg tillbaka och såg resultatet. (...) Det handlar om att våga lyssna på andra, men framför allt att våga lyssna på sig själv. Vi måste tillsammans kunna våga tala ut om orättvisor och aktivt jobba för en bättre framtid, eftersom ingenting går framåt om vi inte gör det. I Sydafrika sker det dagligen alltför många våldtäkter och sexuella trakasserier. Det har lett att kvinnor i samhället har börjat lägga ner foten och aktivt börjat tala ut om saken. I Kapstaden har kvinnorna börjat få nog. Det positiva är att kvinnorna har en beundransvärd motivation och energi att ta upp våldet mot kvinnor och aktivt försöker kämpa mot orättvisorna! Vi kan inte hållas tysta, vi måste aktivt kämpa emot det, jag gör det genom min konst.
"Break the Mask", bland teknik på duk. 100 x 100 cm. 2016
LÄS HELA ARTIKELN HÄR
Lisäksi

Kansainvälisen tyttöjen päivän kunniaksi Ranskan instituutti järjestää Tyttöjen oikeus kouluun -seminaarin Helsingin yliopiston juhlasalissa tiistaina 11.10. klo 14 alkaen. Tilaisuuden avaa Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Seminaari on avoin kaikille, mutta edellyttää ilmoittautumista osoitteeseen institut@france.fi      Lue lisää täältä
---
Vuoden tasa-arvoteko -kunniamaininta
luovutetaan Tasa-arvopäivillä Helsingissä 12.–13.10. Ehdota tekoa osoitteeseen ta-verkosto@ged-scanning.com 7.10. mennessä!
---
Ihmisoikeusliitto ry järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa kansainvälisen tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaisen konferenssin Helsingissä torstaina 13.10.2016. Konferenssin teemana on tyttöjen sukuelinten silpominen ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymyksenä. Lisätietoja saatavissa täältä.
---

Hallituksen kärkihankkeen ”Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman” valtionavustusten haku on avattu. Hakuaikaa on 4.11.2016 asti. Palveluiden uudistamiseen on varattu yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Hakemisen tueksi järjestetään myös seminaareja sekä verkkoklinikoita. Lue lisää täältä
---
Monika-Naiset liitto ry, Pakolaisneuvonta ry, Pro-tukipiste ry ja Rikosuhripäivystys ovat julkaissut tiedotteen otsikolla Ihmiskaupan uhreja ei tule palauttaa ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin. Tiedote on vastaus kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimivan yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitykseen seksuaalisesti hyväksikäytettyjen nigerialaistaustaisten naisten kohtelusta oleskelulupaprosessissa.
---
Perjantaina 23.9. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden alkuun oli jäljellä enää 100 päivää, minkä kunniaksi järjestettiin Suomi 100 -aamiaistapaaminen Finlandia-talolla. Tilaisuudessa käytiin läpi tulevan juhlavuoden ohjelmaa. Tilaisuuden tallenteen löydät täältä
---
International Women's Conference East and West meet in Saint-Petersburg  1718.11.2016
---
Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui rasismin ja fasismin vastaiseen Peli Poikki! - Rikotaan hiljaisuus -mielenosoitukseen
---
Oikeusministeriön valmisteilla olevan nimilain uudistuksesta runsaasti kannanottoja yleisöltä
---
Ruotsin hallitus perustaa oman tasa-arvokysymyksiin keskittyvän keskusviraston
--- 
Kersti Kaljulaid on valittu Viron ensimmäiseksi naispresidentiksi
Lokakuu on Roosa nauha -keräyksen aikaa!

Yhteistyössä Syöpäsäätiön kanssa Kalevala Koru lahjoittaa keräykseen 5 euroa jokaisesta Roosa nauha -korusta. Riipus 99€, korvakorut 89€.

Kalevala Koru osallistui myös 4.10.2016 MTV:lla esitettyyn Roosa nauha -hyväntekeväisyyslähetykseen.
Kalenteri
12.–13.10.2016 Tasa-arvopäivät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella
17.11.2016 Naisjärjestöjen Keskusliiton syyskokous ja Naiset globaalissa taloudessa -keskustelutilaisuus
30.11.2016 Osaavat naiset -projektin (2011–2016) loppuseminaari 
16.12.2016 100 tasa-arvotekoa starttitilaisuus
NJKL:n uutiskirje

Uutiskirje ilmestyy 8 kertaa vuodessa. Tuleva aikataulu: 

          julkaistaan                                     aineistot
7.          9.11.                                               24.10.
8.          2.12.                                               14.11.

Jäsenjärjestöt ja yhteistyökumppanit, lähettäkää uutisia, artikkeleita tai ilmoituksia osoitteella toimisto@naisjarjestot.fi

Copyright © 2016 NJKL Tavoitat meidät osoitteesta:
Naisjärjestöjen Keskusliitto
• Fredrikinkatu 39 C 22, 00120 Helsinki • 

toimisto@naisjärjestot.fi

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry · Fredrikinkatu 39 C 22 · Helsinki 00120 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp