Copy
Facebook
Twitter
Website
Uutiskirje maaliskuu 2015
Naisjärjestöjen Keskusliitto
toivottaa hyvää Kansainvälistä naistenpäivää!
Tasa-arvo osaksi hallitusohjelmaa!

Hyvät aktiiviset naiset, terveiset teille kaikille eduskunnasta! Nykyinen hallitus on laatinut tasa-arvo-ohjelman ja arvioinut ohjelman tuloksia loppu-raportissaan.  Tämä on ollut ensiarvoisen
tärkeää, sillä siten kehitysaskeleet ja vielä olemassa olevat haasteet on yksilöity ja niiden seuranta on systemaattista. Pidämme välttämättömänä, että tuleva hallitus ottaa tasa-arvon edistämisen osaksi hallitusohjelmaansa ja laatii erillisen kansallisen tasa-arvo-ohjelman Pekingin toiminta-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Toivomme, että nämä järjestöjen yhteiset esitykset otetaan huomioon tulevia toimia ja linjauksia suunniteltaessa valtionhallinnossa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto antoi yhdessä 57 jäsenjärjestönsä kanssa hallitusohjelma-tavoitteet, jotka ovat yhteneväiset Peking+20 –raportin vaatimusten kanssa. Me olemme jatkossakin valmiita tiiviiseen ja rakentavaan yhteistyöhön ja tarjoamme omalta osaltamme tukeamme ja verkostojamme tulevien haasteiden ratkaisemisessa. Työtä riittää, toimikaamme ja vaikuttakaamme sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämiseksi yhdessä!

Naisjärjestöjen Keskusliitto aloittaa Kansainvälisen naistenpäivän aikaan kampanjan 100 naista eduskuntaan - 100 kvinnor till riksdagen! Tulethan kanssamme mukaan kampanjoimaan. 

Toivotan voimauttavaa naistenpäivää kaikille naisille!

Sirkka-Liisa Anttila
Puheenjohtaja
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Suomen naisten ääni kuuluviin!
Vietämme Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman 20-vuotisjuhlaa. YK:n neljäs maailmankonferenssi naisten aseman edistämiseksi vuonna 1995 oli ensimmäinen, jossa tarkasteltiin tasa-arvon näkökulmasta naisen elämään liittyviä asioita kaikilla yhteiskunnan aloilla. YK seuraa jäsenmaidensa hyväksymien ohjelmien ja päätösten toimeenpanoa 5-vuotiskausittaisella arvi-oinnilla. Valtioneuvosto laatii Pekingin toimintaohjelman Suomen maaraportit. Luonteeltaan epävirallisia rinnakkais-raportteja koordinoi Naisjärjestöjen Keskusliitto.
Viime perjantaina Sosiaali- ja terveysministeriössä julkistettuun Sanoista tekoihin, Peking+20 –rinnakkaisraportin suunnitteluun ja kirjoittamiseen osallistui kanssamme 18 kansalaisjärjestöä ja muuta tahoa. Lämmin kiitoksemme kaikille rinnakkaisraportin kirjoittajille asiantuntemuksestanne, tilaisuuden järjestäjille hyvästä yhteistyöstä ja suurelle osallistujajoukolle aktiivisesta osallistumisestanne!
 
Olimme erityisen ilahtuneita, kun mm. tulevan CSW-kokouksen Suomen delegaatiota johtava alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen ulkoministeriöstä kertoi Naisjärjestöjen Keskusliiton kokoaman rinnakkaisraportin täydentävän hyvin Suomen virallista maaraporttia ja tuovan esiin tärkeitä teemoja. Tällaisia ovat esimerkiksi vähemmistöihin kuuluvien naisten kokema moninkertainen syrjintä, naisten seksuaaliterveysoikeudet ja nuorten naisten syrjäytymisen mukanaan tuomat ongelmat. Alivaltiosihteeri Sipiläinen lupasi käyttää tuloksia meneillään olevissa kansainvälisissä prosesseissa ja tulevissa kokouksissa. Suomen ja Suomessa asuvien naisten ääni siis kuuluu!
 
Tulevina päivinä järjestetään lukuisia kansainväliseen naistenpäivään ja eduskuntavaaleihin liittyviä tapahtumia niin Helsingissä kuin ympäri maatakin. Olette lämpimästi tervetulleita kansainvälisen naistenpäivän juhlaan Helsingin yliopistolle perjantaina 6.3.! Vietämme juhlaa tänä vuonna Helvi Sipilän syntymän 100-vuotisjuhlan ja Pekingin 20-vuotisjuhlan merkeissä.
 
Oikein hyvää Kansainvälistä naistenpäivää teille kaikille toivottaen,
 
Terhi Heinilä
Pääsihteeri
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Naisten oikeudet: Peking - Helsinki - New York -seminaari 

Sanoista tekoihin. Naisten aseman ja sukupuolten tasa-arvon haasteet Suomessa 2015 - Kansalaisjärjestöjen rinnakkaisraportti Peking+20 julkistettu  

Vuonna 2015 vietetään Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman 20-vuotisjuhlaa. Vuonna 1995 järjestetty YK:n neljäs maailmankonferenssi naisten aseman edistämiseksi oli ensimmäinen, jossa tarkasteltiin tasa-arvonäkökulmasta naisen elämään liittyviä asioita kaikilla yhteiskunnan eri aloilla. YK seuraa jäsenmaidensa hyväksymien ohjelmien ja päätösten toimeenpanoa viisivuotisella arvioinnilla. Peking+20 -rinnakkaisraportti tuo esiin kansalaisjärjestöjen näkemykset tasa-arvon tilasta kansallisesti ja niistä kansainvälisistä velvoitteista, joiden toteuttaminen ei ole vielä riittävästi edennyt.

Tuore raportti kertoo, että monista hyvistä tavoitteista ja hankkeista huolimatta sukupuolten välisen tasa-arvon kehityksessä on menty osittain taaksepäin ja epäkohtia on lukuisia. Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa edelleen hyvin yleistä. Suomalaiset 15–24 -vuotiaat tytöt tekevät toiseksi eniten itsemurhia maailmassa. Suomi on tunnettu naisten korkeasta osuudesta poliittisessa päätöksenteossa, mutta tämä ei koske vähemmistöryhmiin kuuluvia naisia. Taloudellisesti merkittävillä vaikutuspaikoilla naisia on edelleen hyvin vähän ja naisen euro on edelleen 83 senttiä. Naisten heikompi tulotaso johtaa matalampiin eläkkeisiin ja kasvattaa yli 65-vuotiaiden yksinelävien naisten köyhyysriskiä. Vammaiset naiset ja maahanmuuttajanaiset kohtaavat moninkertaista syrjintää.  

Seminaarin järjestäjinä olivat Sosiaali- ja terveysministeriö, Ulkoministeriö, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry ja Suomen YK-liitto. Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan tästä.  

Tilaisuus pidettiin sosiaali- ja terveysministeriössä perjantaina 27.2. ja siihen osallistui yli 100 osanottajaa. Tilaisuuden ensimmäinen osa pidettiin suomeksi ja se sisälsi naisjärjestöjen ja yhteistyöverkostojen yhteistyössä tekemän Sanoista tekoihin - Peking+20 -rinnakkaisraportin julkistuksen ja esittelyn. Tilaisuuden jälkimmäinen osa - From Vision to Transformation - Discussion on new Post-2015 Agenda - pidettiin englanniksi.

Tilaisuuden alussa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila luovutti Sanoista tekoihin - Peking+20 -rinnakkaisraportin 
valtion
hallinnon edustajille. Julkistusta seurasi paneelikeskustelu, jossa puhumassa olivat Terttu Utriainen (ZONTA International Piiri 20), Marita Karvinen (Seta), Pirkko Justander (Vammaisjärjestöjen naisverkosto) ja Milla Pyykkönen (Naisasialiitto Unioni). Moderaattorina toimi Johanna Pakkanen (NYTKIS ry).
 
Katso videotallenne tilaisuudesta täältä
Naisjärjestöjen Keskusliiton toimittama rinnakkaisraportti vuosilta 2010 - 2015 valmisteltiin seuraavien tahojen kanssa: Exit – pois prostituutiosta ry, Ihmisoikeusliitto ry, Kaikkien perheiden Suomi-hanke, Kokoomuksen Naisten Liitto ry, Naisasialiitto Unioni ry, Naisten Linja Suomessa ry, Naistenkartano ry, Naistoimittajat ry, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry, Seta ry, Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry, Suomen Naisyhdistys ry, Suomen UN Women ry / 1325-verkosto, Suomen NNKY-liitto ry, Vammaisjärjestöjen naisverkosto, Vasemmistonaiset, Vihreät Naiset ry ja Zonta International Piiri 20 ry. 
CSW:n 59. istunto New Yorkissa 
YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) 59. sessio järjestetään New Yorkissa 9.-20.3.2015. Naisjärjestöistä ja valtionhallinnosta on lukuisa joukko mukana tässä kokouksessa ja yhteensä 9000 osallistujaa matkaa vaikuttamaan, keskustelemaan ja kuulemaan naisten oikeuksista maailmassa. Istunnon teemana on Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toimeenpanon tilanne. Pekingin julistus ja toimintaohjelma koskevat nimenomaisesti naisten oikeuksia ja asemaa.

Myös Naisjärjestöjen Keskusliitto raportoi kokouksesta ja voit seurata tulevia keskusteluita täältä.

10. kansainvälinen Helvi Sipilä–seminaari järjestetään YK:n Naisten asema-toimikunta CSW:n 59. sessiossa New Yorkissa 12.3.2015. Aiheena: "Gender, power and economy" .
Järjestäjinä Suomen Akateemisten Naisten Liitto, Suomen UN Women,  Suomen NNKY, NYTKIS ja Naisjärjestöjen Keskusliitto. Voit lukea seminaarista lisää Akateemisten Naisten Liiton sivuilta.
Kansainvälisen naistenpäivän juhla! - Internationella kvinnodagsfest!

 Tervetuloa viettämään Kansainvälisen naistenpäivän juhlaa Helsingin yliopiston päärakennuksen juhlasaliin perjantaina 6.3.2015 kello 16.00

Helsingin yliopiston päärakennus
Aleksanterinkatu 5, Helsinki

Naistenpäivän juhlan teemana on 20 vuotta Pekingin julistuksesta ja toimintaohjelmasta. Juhlassa kuullaan Helvi Sipilä -luento, joka tällä kertaa juhlistaa sitä, että Helvi Sipilän syntymästä on kulunut 100 vuotta. Luennon pitää Helvi Sipilän poika, professori emeritus Jorma Sipilä.

Kuulemme myös pieniä otteita siitä, millaista tutkimusta etevät naiset Helsingin yliopistossa tekevät: tutkimustaan esittelevät genomeihin erikoistunut akatemiatutkija Liisa Kauppi, luonnosta ja sen sietokyvystä ihmisten tuottamassa paineessa kiinnostunut professori Jaana Bäck, sukupuolentutkimuksen vuoden 2014 gradupalkinnon saanut filosofian maisteri Hanna Etholén ja supersymmetriaa tutkiva professori Katri Huitu. Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Päivi Mattila luo katsauksen siihen, mitä on tapahtunut naisten oikeuksissa Pekingin julistuksesta 1995 nykyhetkeen. Tilaisuuden avaa vararehtori Anna Mauranen ja Naisjärjestöjen Keskusliiton tervehdyksen esittää kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila.

Puheenvuorojen lisäksi ohjelmassa on mm. laulua, jota esittää valloittava Lauluyhtye Shalla Lalla.

Tarjolla on kuohuvaa juomaa, jonka äärellä voimme vaihtaa kuulumisia, verkostoitua ja viihtyä. Voit ottaa ystäväsi mukaan. Ovet Helsingin yliopistoon aukeavat kello 15.30.

Tilaisuuden järjestävät Helsingin yliopisto, Helsingin yliopiston alumni ry, Suomen UN WOMEN - Finlands UN WOMEN ry ja Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry.

Lisätietoja juhlasta: maija.roitto@helsinki.fi

                                                                     ***

Välkommen att fira Internationella kvinnodagen till Helsingfors universitets solennitetssal fredagen 6.3.2015 kl. 16.00

Helsingfors universitets huvudbyggnad
Alexandersgatan 5, Helsingfors

Temat för årets kvinnodagsfest är 20 år efter Peking manifest och åtgärdsprogram. Den traditionella Helvi Sipilä -föreläsningen hålls av Helvi Sipiläs son, professor emeritus Jorma Sipilä.

Vi kommer även att höra om Helsingfors universitets forskning som görs av kvinnor: akademiforskare Liisa Kauppi som är specialiserad i genomforskning, av naturen och dess motståndskraft inför människan intresserad professor Jaana Bäck, filosofie magister Hanna Etholén som tilldelades pro gradu -priset inom genusforskning år 2014 samt professor Katri Huitu som forskar i supersymmetri kommer att presentera sina dagsaktuella forskningsområden.Generaldirektören för Förbundet för Mänskliga Rättigheter Päivi Mattila utreder utvecklingen av kvinnornas rättigheter från Peking manifest 1995 till nutid. Prorektor Anna Mauranen öppnar evenemanget och riksdagsledamot Sirkka-Liisa Anttila framför Kvinnoorganisationernas Centralförbunds hälsning.

På programmet bl.a. inspirerande musik av Ensemble Shalla Lalla.

Det bjuds på mousserande vin och en chans att diskutera, nätverka, umgås och trivas. Ta gärna med en vän. Dörrarna öppnas kl. 15.30.

Arrangörer: Helsingfors universitet, Helsingfors universitets alumner rf, Suomen UN Women - Finlands UN Women och Naisjärjestöjen Keskusliitto -  Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry.

Ytterligare information om festen: maija.roitto@helsinki.fi 

NJKL:n kevätkokous ja
EU, talous ja naiset -keskustelutilaisuus 22.4.
Aika: Keskiviikko 22.4.2015
Klo 15.30 - 17.30 Keskustelutilaisuus: EU, talous ja naiset Miten talouskriisi näkyy naisten kukkarossa?
Järjestäjinä Eurooppanaiset ja Naisjärjestöjen Keskusliitto
Klo 18.00 - 20.00 Naisjärjestöjen Keskusliiton kevätkokous
Paikka: Tehy ry:n Pasila (Asemamiehenkatu 4, Helsinki). Katso miten Tehyn toimitiloihin pääsee parhaiten täältä.

Ohjelma
15.30 Kahvitarjoilu
16.00 Avaus
          Satu Paasilehto, puheenjohtaja, Eurooppanaiset
          Sirkka-Liisa Anttila, puheenjohtaja, Naisjärjestöjen Keskusliitto
          Kirsi Sillanpää, johtaja Ttm, EMBA, Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimiala,
          Tehy ry

          Miten tämänhetkinen taloustilanne vaikuttaa naisiin? Miten naisten talous
          on muuttunut 20 vuoden EU-jäsenyyden aikana?
          
Seija Ilmakunnas, Palkansaajien tutkimuslaitos
          Paneelikeskustelu: Miten talouskuopasta noustaan? Naisten
          mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa omassa arjessa ja koko yhteiskunnassa.

          Seija Estlander, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjänaiset
          Batulo Essak, puheenjohtaja, African Care ry
          Terhi Linqvist, vaikuttamisasiantuntija, kansainvälinen toiminta, Marttaliitto ry

17.30 Keskustelutilaisuuden päätös
          ***
17.30 Valtakirjojen tarkistus

18.00 Naisjärjestöjen Keskusliiton sääntömääräinen kevätkokous alkaa
          Teemana mm. NJKL:n strategian päivittämistyö


Ilmoittautumiset keskustelutilaisuuteen 10.4. mennessä osoitteeseen
toimisto@naisjarjestot.fi
Kvinnoorganisationernas Centralförbunds mål för regerings-programmet nu på svenska!
Regeringen måste göra upp ett program som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män och säkerställer att det finns resurser för verkställande och uppföljning av programmet. I målen måste delområdena från Pekings handlingsplanen vara beaktad.
Ladda ner det nya regeringsprogrammet (pdf).

Lataa hallitusohjelmatavoitteet suomeksi (pdf).

Var så god och dela ut målet för regeringsprogrammet till din organisation! - Jaathan hallitusohjelmatavoitteita järjestöllesi!
80-vuotiasta Kalevalaisten Naisten Liittoa juhlistettiin Finlandia-talolla
Kuvissa: Kalevalaisten Naisten Liiton toiminnanjohtaja Sirpa Huttunen (vas.) ja puheenjohtaja Sari Kaasinen (oik.).

Kalevalaisten Naisten Liiton juhlavuoden päätapahtumassa Kalevala runosta räppiin - Kalevalan päivän valtakunnallinen juhlakonsertti kolmetoista soittajaa, laulajaa ja tanssijaa herätti Kalevalaiset tarinat ja myytit soimaan ja liikkumaan. Konsertti pidettiin Helsingissä Finlandia-talolla lauantaina 28.2.2015. 

Kalevalaisten Naisten Liiton puheenjohtaja Sari Kaasinen avasi tilaisuuden laulaen: "Emoseni minut synnytteli ja mamoseni kasvatteli". Kantele kaikasi, jouhikko raikasi ja runolaulu siivitti kuulijat matkalle kokemaan hiljaista haltioitumista, Väinämoisen soittoa, Tulen loitsua ja Hiiden hirven juoksua. Tapahtuman juonsivat kalevalaiset veijarit: Duudsoneiden Jarppi ja HP.

Esitysten lisäksi osallistujat pääsivät vierailemaan kalevalaisella torilla, jossa myynnissä oli kirjallisuutta, käsitöitä ym. kalevalaisia tuotteita runsain valikoimin. Tunnelmaa oli värittämässä myös kansallispukuetkot.
 

…..Siitä juoksi Hiien hirvi
Poropetra poimetteli
Ahin aittojen perätse.
Lapin lapset itketteli
Lapin naiset nagratteli
Lapin koirat haukutteli…..

Itse Vanha Väinämöinen
Otti soiton sormillensa:
Jo ilo ilolle tuntu
Soitto soitolle tajusi!
Ei ollu sitä metässä
Jok´ ei tullut kuulemahan
Soitantoa Väinämöisen

Naistenpäivän kunniaksi Kalevala Korun Sisar-sarjan korut jäsenhintaan!
Kansainvälinen naistenpäivä on itseoikeutetusti mukana Kalevala Korun kevään juhlakalenterissa – onhan koko Kalevala Korun tarina kunnianosoitus suomalaiselle naiselle!

Yrityksen perustivat naiset. Omistaja on Kalevalaisten Naisten Liitto. Johdossa on aina ollut taitavia naisia, ja naismuotoilijat ovat tehneet työtä miesten rinnalla. Lisäksi mallistossa on monia korusarjoja, jotka kertovat naisten tarinaa kiinnostavalla tavalla. Esimerkiksi kansainvälisen Naistenpäivän 100-vuotista juhlavuotta juhlistettiin Sisar-korusarjalla ja naisten äänioikeuden 100-vuotisjuhlaa Naisen ääni -korusarjalla.
Koruissa on huomioitu kulttuurin merkkinaisia, kuten Aurora Karamzin ja Aino Ackté, jotka ovat antaneet aiheen korusarjoihin Maman Aurore ja Ainoa. Onpa oman korunsa saanut myös oopperan maailman ehkä tunnetuin naishahmo Carmen. Kalevala Korun mallistossa monet korusarjat juhlistavat naistenpäivää – iloitaan naiseudesta yhdessä kauniilla koruilla!

Naistenpäivän kunniaksi Sisar-korut saatavilla Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenille 15%  alennuksella! Alennuksen saat Kalevala Korun verkkokaupassa käyttämällä alennuskoodia NJKL2015. Alennus on voimassa maaliskuun loppuun.
 
Näin hankit Sisar-sarjan koruja jäsenhintaan:
1. Siirry Kalevala Korun verkkokauppaan.
2. Lisää tuote koriin.
3. Kun tuote on siirtynyt ostoskoriin voit jatkaa ostoksia tai mennä suoraan ostoskoriin maksamaan ”Mene ostoskoriin” –painikkeella.
4. Tarkista tilauksesi ostoskorissa – voit myös lisätä tilaamiesi tuotteiden määrää.
5. Ostoskorin vasemmassa laidassa on Kuponki-kenttä. Syötä kenttään koodi NJKL2015 ja paina ”Syötä koodi” –painiketta. Ostoskorin loppusumma alenee ja alennus on otettu käyttöön.
6. Maksa tilaus Klarnan lomakkeella syöttämällä sähköpostiosoitteesi ja muut pyydetyt tiedot.  "Osta"-napin painaminen lomakkeen lopussa vahvistaa tilauksen.
 
Kannattaa myös liittyä Kalevala Korun verkkokaupan kanta-asiakkaaksi. Näin saat tilauksillesi ilmaisen toimituksen kotimaassa.
 
Mikäli tarvitset apua tilaukseen liittyen, ota yhteyttä Kalevala Korun verkkokaupan asiakaspalveluun verkkokauppa(at)kalevalakoru.fi tai puhelimitse 0400 716 800.
Armi elää! -elokuvan ennakkonäytös naistenpäivänä 8.3. jäsenhintaan!
Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenille liput Marimekon perustajasta kertovan Armi elää! -elokuvan ennakkonäytökseen alennettuun hintaan!

Elokuvan ennakkonäytös esitetään naistenpäivänä sunnuntaina 8.3. klo 13, elokuvateatteri Orionissa (Eerikinkatu 15, Helsinki).

Jörn Donnerin ohjaama fiktiivinen elokuva Armi elää! on tarina naisesta, joka loi Marimekon sekä sen puhdaslinjaisen tyylin, jota on opittu pitämään modernin suomalaisen muotoilun synonyymina. Niin johtajana kuin yksityishenkilönäkin Armi Ratia oli rohkea ja rajaton, kohtuuton ja kaikkensa antava. Elokuva keskittyy Armin elämässä vuosiin 1949–68, jolloin Armi luo Marimekon, johdattaa yrityksen kansainväliseen menestykseen ja lopulta joutuu puntaroimaan omaa suhdettaan tuotokseensa: tarvitseeko Marimekko Armia, vai Armi Marimekkoa? Katso elokuvan trailer täältä.

Kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi 8.3. järjestettävä ennakkonäytös huipentuu elokuvassa Armi Ratiaa esittävän Minna Haapkylän vierailuun. Elokuva esitetään Orionissa huippulaadukkaana 4K-projisointina. Näytös on osa Elokuvateatteri Orionin Fashion Film Festival Vintage -esityssarjaa. 
Elokuva (84min, K7) on puhuttu suomeksi, tekstitys englanniksi.

Näin hankit lippuja ennakkonäytökseen jäsenhintaan:
1. Siirry elokuvan verkkosivuille.
2. Paina ostoskärryn kuvaa.
3. Klikkaa tekstiä "Onko sinulla alennus-, osto- tai kutsukoodi" ja syötä sen alle aukeavaan tekstikenttään kampanjakoodi NJKLA15
4. Paina "Käytä koodi" painiketta aktivoidaksesi alennuskoodin. Saat lippuvaihtoehtoihin alennetun Naisjärjestöjen Keskusliitto -lipun 6,5€ (ovh 9,5€)
5. Valitse lippuja haluamasi määrä ja paina "Osta liput".
6. Vahvista tilaus ja jatka eteenpäin.
Voit myös ostaa lippuja suoraan Orionin lippukassalta mainitsemalla tunnuksen
Naisjärjestöjen Keskusliitto saadaksesi ale-hinnan.
NJKL ja NYTKIS ry esittelivät hallitusohjelmatavoitteensa 2015-2019 eduskunnan naisverkostolle

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry esittelivät hallitusohjelma-tavoitteensa 2015-2019 eduskunnan naisverkostolle 6.2.2015. Paikalla oli verkoston puheenjohtaja Leena Rauhala (KD) mukaan luettuna lähes parikymmentä edustajaa kaikista puolueista. Paikalla olivat myös Naisjärjestöjen Keskus-liiton puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila sekä NYTKIS ry:n puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Teemoina oli muun muassa tasa-arvoinen työ- ja perhe-elämä, koulutus ja kasvatus, terveys ja hyvinvointi, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja vastustaminen sekä naiset päätöksenteossa. Esillä oli myös vahvasti tulevat eduskuntavaalit. 
Tulevan hallituskauden naiskansanedustajat tullaan tapaamaan hallitusohjelma-tavoitteiden tiimoilta toukokuussa.

Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelma-tavoitteet 2015-2019 pääset lukemaan kokonaisuudessaan täältä.

NYTKIS ry:n hallitusohjelma-tavoitteet 2015-2019 voit lukea täältä.
Naisten Ääni -sivusto avautuu maaliskuussa
 
Naisten ääni -verkkosivut avautuvat 19. maaliskuuta!
 
Naisten Ääni -projektin tarkoituksena on perustaa naisten ääniä kokoava
nettisivusto www.naistenaani.fi.

Sivusto tulee sisältämään suomalaisten vaikuttajanaisten biografioita, listausta suomalaisiin naisiin ja naistutkimukseen liittyvästä kirjallisuudesta ja opinnäytetöistä, kolumni-tyyppisen verkkolehden sekä vanhat Naisten Ääni -lehdet kokoavan arkiston.

Naisten Ääni -hanketta koordinoi Suomalainen Naisliitto yhteistyökumppaneinaan Naisten Kulttuuriyhdistys, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Nytkis, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Työväen Arkisto. Mukaan hankkeeseen ovat tulleet myös Suomen Kätilöliitto ja Suomen Valkonauhaliitto. Suomalaisessa Naisliitossa projektin etenemistä luotsaa ohjausryhmä, jonka taustatukena on mittava asiantuntijaryhmä.

Tänä vuonna on tarkoitus koota projektin taakse mahdollisimman suuri joukko järjestöjä ja yhteisöjä, tiedottaa hankkeesta laveasti, levittää elämäkertojen kirjoituskoulutusta eri puolille maata ja turvata rahoitus. Seuraavana vuonna 2016 jatketaan hankkeen mainostusta ja elämäkertojen kirjoittamista. Samaan aikaan panostetaan artikkeleiden editointiin ja sijoittamiseen sivuille. Vuonna 2017, kun Suomi täyttää 100 vuotta, tietokannassa on tarkoitus olla kerättynä jo tuhansia itsenäisyyden rakentamisessa mukana olleiden ja olevien naisten elämäkertoja.

Naisten Ääni -hankkeen vetäjän Maritta Pohlsin tavoittaa puh. 050 5888 101, sähköposti maritta.pohls@tutkimuksenaika.com

Hankkeen visuaalisen ilmeen on luonut Tuija Rannikko ja verkkosivujen toteutuksen suunnittelusta vastaa Taina Myöhänen.

Naisjärjestöjen Keskusliiton osallistumista hankkeeseen tukee Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Lue hankkeesta lisää Naisten Kulttuuriyhdistyksen sivuilta.
Naistenpäivän viikon tapahtumia
Seksi on politiikkaa - vaalipaneeli 5.3.

Seksi on politiikkaa - vaalipaneeli Vanhalla ylioppilastalolla 5.3. klo 17.30 - 18.30.

Väestöliitto ja Eduskunnan väestö- ja kehitysryhmä kutsuvat sinut osallistumaan Seksi on politiikkaa -vaalipaneeliin, jossa keskustellaan poliittisen päätöksenteon vaikutuksista seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin meillä ja muualla.

Onko alaikäisellä oikeus ehkäisyyn? Kenellä on oikeus turvalliseen aborttiin? Kuka saa mennä naimisiin? 

Näihin kysymyksiin vastaavat seuraavat eduskuntavaaliehdokkaat: Mia Haglund (Vas.), Johan Ekman (RKP), Mari Lohela (PS), Jani Toivola (Vihr.) ja Paula Lehtomäki (Kesk.).

Paneelin puheenjohtajana toimii Helsingin Sanomien ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski. Väestöliiton asiantuntijalääkäri Miila Halonen ja globaali seksuaaliterveys ja -oikeudet asiantuntija Elina Korhonen kertovat siitä, millainen vaikutus poliitikkojen seksuaalisuuteen liittyvillä päätöksillä on ihmisiin Suomessa ja maailmalla.

Ilmoittaudu pian, tilaa on rajoitetusti!

Anna äänesi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan! - Ohjelmallinen vaali-ilta 5.3.

Amnestyn Joku raja! -verkosto sekä Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry esittävät: Anna äänesi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan! - Ohjelmallinen vaali-ilta 5.3.

Aika: Torstai 5.3.2015 klo 18.00 (ovet klo 17.00)

Paikka: Kansallisteatterin lavaklubi (Läntinen teatterikuja 1, Helsinki)

Kuinka huhtikuussa valittava eduskunta aikoo toimia naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan? Miten varmistetaan, että Istanbulin sopimuksen tavoitteet naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vähentämiseksi toteutuvatmyös Suomessa?

Tule Lavaklubille nauttimaan musiikista ja teatterista sekä kuulemaan,
kuinka ehdokkaat pyrkivät kohti väkivallatonta Suomea.

Vaalipaneeliin osallistuvat: Soili Haverinen (KD), Veronika Honkasalo (Vas.), Anna Jungner-Nordgren (RKP), Arja Juvonen (PS), Antti Kaikkonen (Kesk.), Johanna Sumuvuori (Vihr.), Nina Suomalainen (Kok.) ja Pilvi Torsti(SDP) 

Lyhyessä johdantokeskustelussa puhuvat kirjailija Laura Gustafsson,professori Kevät Nousiainen ja Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Milla Pyykkönen. Keskustelun ja paneelin juontaa toimittaja Johanna Korhonen.

Noin kello 20–22 esiintyvät Teatteri Kipinä sekä muusikot Aamu Aurora,
Ida Szulc ja Anton, Lily Gilders ja Berlin Nun.

Vapaa pääsy (K-18). Tila on esteetön. Tilaisuus tulkataan
viittomakielellä.

Seuraa tapahtumaa myös Facebookissa.

EQUAMAX LIVE! Vård, skola & omsorg 5.3.

Välkommen att diskutera vård, skola och omsorg ur ett jämställdhetsperspektiv!

Författaren till boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 Kristina Henkel inleder. Kristina Henkel driver det svenska utbildningsföretaget Jämställt och har mångårig erfarenhet av jämställdhetsarbete i daghem och skola.


Diskussion med riksdagsvalskandidaterna Benjamin Ellenberg, Lotta Keskinen, Veronica Hertzberg och Hilkka Olkinuora.

Servering.

Tid: 5.3. kl. 17-19
Plats: Svenska Bildningsförbundet, Simonsgatan 8 A, våning 6.

Anmäl dig till evenemanget via länken: 
lyyti.fi/group/ EQUAMAX_LIVE_5mars

Tillställningen kommer även att livesändas. En länk till sändningen publiceras senare.

Inför riksdagsvalet ordnar vi tre After work-diskussioner "EQUAMAX LIVE!" om olika temahelheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Arrangör är Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning.


Följa pä facebook.

Sisters in Charge Internationalin Venäjä-ilta 5.3.


Mitä on venäläisen naisen arki ja elämä? Mitä on eliittinaisten glamour? Entä mitä on naisten vaikuttaminen Venäjällä?
Kulttuurit kohtaavat ja naiset verkostoituvat Sisters in Charge International ry:n järjestämässä Venäjä-illassa torstaina 5.3. klo 17.30–20.30 ravintola Sunnissa, Sofia-sali (Aleksanterinkatu 26, Helsinki).

Illan aikana tutustutaan venäläiseen kulttuuriin ja naisen elämään, nautitaan venäläistä ruokaa ja kuullaan venäläisistä naisvaikuttajista.
 
Tilaisuudessa aiheesta alustavat:
-Annamari Lammassaari, Sisters in Charge International ry, hallituksen puheenjohtaja
-Maria Guzenina, Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahaston puheenjohtaja ja Cultura-Säätiö
-Elina Kahla, ”Venäjän kulttuurihistorian naisia”, Suomen Pietari-Instituutin johtaja
-Saara Ratilainen, ”Eliittinaiset ja arkipäivän glamour populaarikulttuurissa”, tutkija Helsingin Yliopiston Aleksanteri-instituutti

Tilaisuuden osallistujille olennaisinta antia on Sisters in Charge Internationalin toimintaan perustuen tutustua ja verkostoitua.
 
Tapahtuman hinta on 35€. Se sisältää luentojen lisäksi venäläistä purtavaa ja kuplivaa. Osallistumismaksusta lähetetään lasku. Ilmoitathan osallistumisestasi sitovasti 27.2. mennessä osoitteeseen laura.jokinen(at)yahoo.com tai 041 468 3248.
Naiset pörssiyhdistysten hallinnossa - 
kiintiöllä vai ilman? -seminaari 6.3.
Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto järjestää kansainvälisen naistenpäivän alla seminaarin Naiset pörssiyritysten hallinnossa - kiintiöillä vai ilman?

Aika ja paikka: Perjantaina 6.3.2015 klo 11–13. Eurooppasalissa (Malminkatu 16, Helsinki). 

Alustukset pitää lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen (Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto), hallituksen jäsen Merja Strengell (Hallitusammattilaiset ry) sekä lakiasiainjohtaja Hannu Rautiainen (Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry).

Paneelikeskustelussa mukana myös mepit Henna Virkkunen, Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari sekä Heidi Hautala.

Tilaisuuden juontaa Kirsi Heikel Yleltä.

Kahvi- ja voileipätarjoilun vuoksi ilmoittautumiset toivotaan 2.3.2015 mennessä osoitteeseen: ephelsinki(a)europarl.europa.eu

Tervetuloa!

Ihanien naisten karnevaali 6.3.

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään jälleen perjantaina 6.3. klo 17.30-21.00 monitoimitalo Vernissassa, Tikkurilassa (Tikkurilantie 36, Vantaa).

Kutsumme Sinut juhlistamaan päivää kanssamme tanssin, musiikin ja kakkukahvien merkeissä. Tämän vuoden juhlan teemana on karnevaalit!

Tapahtuman ohjelma:
17:30 Ovet auki!
18:00 Tervetuliaissanat, Batulo Essak (African Care ry)
18:15 Daniel Baró: musiikkiesitys
18:30 Avoin catwalk ja parhaan hatun/huivin palkitseminen
18:50 Kakkukahvit
19:30 Carmen Miranda: sambaesitys sekä opetustuokio
20:00 Vapaata tanssia
20:45 Arvonta
21:00 Tilaisuus päättyy


Tapahtuma on avoin kaikille ja ilmainen. Ensimmäiset 200 mahtuu mukaan juhlimaan.

Jos haluat osallistua avoimeen catwalkiin, ota kaunein hattusi tai huivisi mukaan. Paras hattu/huivi palkitaan!

Tervetuloa! - Welcome!

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä African Care ry, Vantaan kaupunki, Vantaan seurakuntien maahanmuuttajatyö, Vantaan järjestörinki ry ja Vantaan Monimaa ry.

Tikkurilan aluetoimikunta tukee tapahtumaa.

Feministinen talvirieha 7.3.

Naistenpäivän kunniaksi FemAct järjestää feministisen talviriehan* tulevien eduskunta-vaalien hengessä!

Aika ja paikka: Naistenpäivän aattona
lauantaina 7.3. klo 13-15
 Helsingin Lasipalatsin aukiolla, mBarin terassilla.

Vuoden 2015 naistenpäivää halutaan juhlistaa tulevien eduskuntavaalien hengessä!

Tilaisuudessa joukko tasa-arvoa kannattavia eduskuntavaaliehdokkaita eri puolueista nousee lavalle kertomaan oman feministisen vaalilupauksensa ja tekonsa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi.

Jos haluat tietää ketkä ovat ne kansanedustajaehdokkaat, jotka päätöksillään ja teoillaan tulevat konkreettisimmin vaikuttamaan sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen Suomessa, tule paikalle!

Jos rakastat feminististä talviriehaa*, tule paikalle!

Tapahtuma videoidaan, ja tallenne julkaistaan internetissä tuoreeltaan. Tapahtuman juontaa Jenni Pääskysaari.

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Naisasialiitto Unionin kanssa. Paikan päällä on mahdollista tehdä feministinen äänestyslupaus.

*DJ, ulkoilmabaari, lämpölamppu, minttukaakao

Naistenpäivän aattojuhla Caisassa 7.3.
Kansainvälisen naistenpäivän aattojuhla 7.3. klo 12-21 Kulttuuriasiainkeskus Caisassa (Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, Helsinki).

Jo perinteeksi muodostuneessa juhlassa taiteillaan kalligraffitia, tanssitaan, nautitaan ruokabasaarin antimista ja juhlistetaan kaikkia naisia!

Tapahtumaan on vapaa pääsy. Myös miehet ovat tervetulleita!

Järjestäjinä Caisa yhteistyössä Moniheli ry:n, Afaes ry:n, Monaliiku ry:n, Monika-Naiset Liitto ry:n, Scadaa ry:n, Aalto yliopiston ja aktiivisten naisten kanssa.

Lue tarkempi ohjelma täältä.
 
Rauhan karnevaali 8.3.
Oulun seudun NYTKIS järjestää yhdeistyössä Oulun Naisunionin kanssa Rauhan karnevaalin Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. klo 14-16 Kirkkotorin koulutuskeskuksessa (Asemakatu 5, Oulu). 

Tilaisuudessa eri naisjärjestöt esittävät muutaman minuutin puheenvuoron laulaen, tanssien, runoillen tai muuten taiteillen. Naisunioni jakaa myös vuoden 2015 Sara-palkinnon.

Tarjoilu on maksuton talkoilla järjestetty.

Katso kutsu täältä.
Marttojen ja UM:n naistenpäivän seminaari 9.3.
Tervetuloa ulkoasiainministeriön ja Marttojen yhteistyössä järjestämään naistenpäivän seminaariin 9.3. klo 13-16 Meripajan valopihalle (Katajanokanlaituri 3, Helsinki).
Tänä vuonna naistenpäivän seminaarissa keskustellaan naisten muuttuvasta roolista Suomessa ja maailmalla; mikä on naisen rooli kotona ja miten se on aikojen kuluessa muuttunut; miten vesi ja sanitaatioasioita parantamalla saadaan aikaan kehitystä; miten hygieniakasvatukseen panostaminen vaikuttaa naisten yhteiskunnalliseen asemaan, ja miten Suomi voi omiin kokemuksiinsa nojaten edistää naisten asemaa ja yhdenvertaisuutta maailmalla?
 
Aiheesta ovat keskustelemassa Marttojen kansainvälisen työn päällikkö Terhi Lindqvist, Väestöliiton kehityspolitiikan erityisasiantuntija Hilkka Vuorenmaa, SDP:n viestintäsihteeri Nasima Razmyar sekä ulkoasiainministeriön kumppanijärjestön WSSCC:n ohjelmapäällikkö Archana Patkar. Seminaarin avaa ulkoasiainministeriön Afrikan ja Lähi-idän osaston apulaisosastopäällikkö Kari Alanko ja päätöspuheenvuoron pitää suurlähettiläs Marjatta Rasi. Seminaarin juontaa toimittaja Johanna Korhonen. Tilaisuus pidetään englanniksi.

Registration by e-mail by March 5th: paivi.tikkakoski@formin.fi

OHJELMA

"Loo, Water Post, Kitchenette and Room" - the Changing Role of Women in Finland and in the World

12.30-              Coffee
13.00-13.15     International Women's Day - Why Is It Needed?
                        Mr. Kari Alanko, Deputy Director General, Department for Africa and
                        the Middle East, Ministry for Foreign Affairs of Finland

13.15-13.45    Women and Wellbeing of Homes in Finland - a Look at the Past and
                        the Present

                        Ms. Terhi Lindqvist, Development Manager of International Affairs,
                        the Martha Association

13.45-14.15    Taboos Faced by Women in Developing Countries
                        Ms. Hilkka Vuorenmaa, Senior Advisor on Development Policy
14.15-14.45    Aiming at Equality and Gender Parity at All Levels
                        Ms. Nasima Razmyar, Communications Secretary, the Finnish Social
                        Democratic Party

14.45-15.30    On the Path to Change - Hygiene Education as a Tool to Improve
                       Women's Position in the Developing Countries

                       Ms. Archana Patkar, Programme Manager, Water Supply and Sanitation                           Collaborative Council (WSSCC)
15.30-15.45    Discussion
15.45-16.00    Towards a Common Goal
                        Ms. Marjatta Rasi, Ambassador
Muuta ajankohtaista
Naiset, politiikka ja media - keskustelutilaisuus 11.3.
Eurooppanaiset järjestävät 11.3. Naiset, politiikka ja media -keskustelutilaisuuden
Päivälehden museossa osoitteessa Ludviginkatu 3-5, Helsinki.
Teemasta keskustelevat oman alansa huiput, professori Anu Koivunen ja toimittaja Anne Moilanen.

Vuoden 2015 kääntyessä jo kohti kevättä myös lähestyvät eduskuntavaalit ovat yhä näkyvämmin esillä mediassa. Eurooppanaisten tulokulma vaaleihin liittyy luonnollisesti tasa-arvoon: haluamme nostaa esiin erityisesti naispoliitikot ja tavat, joilla heitä mediassa käsitellään.

Millä silmällä naispoliitikkoja arvioidaan ja kuinka paljon he ylipäätään saavat tilaa mediassa? Miksi naispoliitikot ovat jatkuvasti suosittuuslistojen häntäpäässä? Entä poliitikkojen onnistumiset ja epäonnistumiset - onko niiden uutisoinnissa eroa sukupuolen mukaan?
 
Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Osallistujamäärän arvioimiseksi ennakkoilmoittautumista pyydetään 9.3. mennessä osoitteeseen sihteeri(at)eurooppanaiset.fi
 
Tervetuloa mukaan huippumielenkiintoiseen keskusteluun!
Svenska Kvinnoförbundets seminarium om jämställdhet 14.3.
 

Välkommen på Svenska Kvinnoförbundets seminarium om jämställdhet ur ett människorättsperspektiv! 

Tid: lördagen den 14 mars kl. 13-14.30
Plats: Hotell Scandic Simonkenttä, Simonsgatan 9, Helsingfors
Universella mänskliga rättigheter borde vara en självklarhet. Men så ser världen inte ut idag -  diskriminering, utnyttjande och förtryck förekommer dagligen. Särskilt utsatt är du om du tillhör en minoritet eller är kvinna. 

Är kvinnor som tillhör en minoritet dubbelt utsatta? Vilken betydelse har jämställdhetsperspektivet i förebyggande av konflikter? Våld mot kvinnor är en kränkning av mänskliga rättigheter – vad krävs för att få slut på våldet? Människohandel i kölvattnet av kriser – vår tids slaveri? Tar omvärlden sitt ansvar för humanitära kriser? Kom med och diskutera!

Talare:
Astrid Thors, högkommissionär ang. nationella minoriteter, Europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen (OSSE)
Linda Nordlund, ordförande, Liberala ungdomsförbundet (Sverige)

Moderator: Eva Biaudet, diskrimineringsombudsman

Anmäl dig här!
Naisten Linjan julkkarijuhla 14.3.
Julkkareissa juhlitaan toteutuneita toiveita, rohkeutta asettaa tavoitteita ja unelmoida suuria. Ennen kaikkea lauantaina juhlitaan voimaa, jonka avulla jaetaan salaisuuksia.
Naisten Linjan kirja julkistetaan 14.3. klo 19 Omatuntoklubilla (pääsymaksu omatunnon mukaan), osoitteessa Läntinen teatterikuja 1.

Illan musiikista vastaavat: Romales, Valma & Varsinaiset, Vilma Alina, Aino Venna, Tiisu sekä Syntinen mies. Tervetuloa tanssimaan!

Ohjelma alkaa tarinankertojien ja Naisten Linjan työntekijöiden paneelikeskustelulla:
Väkivallasta selviytyminen.

 

Sitten olin vapaa on kirja, joka nostaa väkivallasta selviytyjät esiin. Tarinat ovat totta ja tulevat lähelle. Kirjan sivuilla kerrotaan pelon täyttämistä päivistä, uupumuksesta ja syyllisyydestä, mutta myös vimmasta ja vihasta, muutoksesta ja helpotuksesta, vapautumisen hetkistä.


Kirja on väkivaltaa kokeneelle vertaistukiryhmä, rohkeuden ja voiman lähde, joka löytyy tarvittaessa repusta, käsilaukusta tai yöpöydältä, koska jokaisella on oikeus elää ilman pelkoa. Kirjassa tarinansa kertovat myös Naisten LInjan vapaaehtoiset sekä Jaa Salaisuus -kampanjaan osallistuneet taiteilijat.

Marzia, ystäväni -elokuvan ennakko-näytös 19.3.
Marzia, ystäväni -elokuva tulee elokuvateattereihin keväällä 2015.

Elokuvan ennakkonäytös järjestetään kutsuvierastilaisuutena 19.3. Finnkino MAXIM 1:ssä (Kluuvikatu 1).

Elokuvaesitys alkaa klo 16.30, minkä jälkeen klo 18.00 seuraa kahvitilaisuus. Klo 18.30 - 20.00 on keskustelutilaisuus, jossa mukana Nasima Razmayer, Pekka Haavisto, Olli Ruohomäki, Päivi Nikkilä ja Kirsi Mattila.

Kuva: Kirsi Mattila
Marzia, ystäväni kertoo parikymppisen Marzian tarinan, joka kaikkien nuorten tavoin unelmoi rakkaudesta, avioliitosta ja mielenkiintoisesta työstä. Hän unelmoi vapaudesta ja itsenäisyydestä; siitä, että hän saisi itse päättää omasta elämästään. Yhteiskunta, jossa hän elää, asettaa kuitenkin monia rajoituksia hänen valinnanvapaudelleen. Marzian tarinasta tulee symboli afgaaninaisten kamppailulle laajemminkin; on kyse naisen – ihmisen – oikeudesta itse päättää omasta elämästä, vapaudesta valita oma tiensä. Elokuva seuraa Marzian elämää keväästä 2011 vuoteen 2014, jolloin kansainväliset joukot lähtevät Afganistanista. Elokuvan ohjaaja on Kirsi Mattila.

Tilaisuutta järjestävät Pohjola-filmi ja PEK. Järjestämisessä yhteistyössä mukana myös Naistoimittajat ry ja Monika-Naiset liitto ry.

Naisjärjestöjen Keskusliitolla on jaettavanaan muutamia kutsuvieraslippuja elokuvan ennakkonäytäkseen, joita voit tiedustella osoitteesta toimisto@naisjarjestot.fi.
 
Ennakkokutsu Navigointia huipulle -seminaariin 24.3.
Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön toteuttama Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen TASURI-hanke järjestää Navigointia huipulle -seminaarin tiistaina 24.3.2015 klo 8.30-12.00 Musiikkitalon Black Boxissa (Mannerheimintie 13 A, Helsinki).

Seminaarin aiheena ovat sukupuolten tasa-arvon huomioivat yritysten ylimmän johdon rekrytointikäytännöt. Seminaarin tavoitteena on tarkastella ylimmän johdon rekrytointikäytäntöjä ja -prosesseja erilaisista näkökulmista sukupuolten tasa-arvo huomioiden. Seminaarissa tarkastellaan ylimmän johdon olemassa olevia hyviä rekrytointikäytäntöjä ja pohditaan, olisiko niissä tarpeen huomioida paremmin sukupuolten tasa-arvon näkökulma.


Lue tapahtumasta tarkemmin STM:n sivuilta täältä.

Seminaari on maksuton. Seminaariin voi ilmoittautua 12.3.2015 saakka. Ilmoittautumiseen pääset tästä.

Lisätietojaprojektipäällikkö Mia Teräsaho, etunimi.sukunimi@stm.fi 
projektisuunnittelija Mari Kupiainen, etunimi.sukunimi@stm.fi

Lue lisää TASURI-hankkeen toiminnasta täältä.
Feministiset vaalit 2015!
Feministiset vaalit on Naisasialiitto Unionin käynnistämä kampanja, joka nostaa esille feministisiä eduskuntavaaliehdokkaita läpi koko puoluekentän.

Kampanjassa kannustetaan ehdokkaita tuomaan esiin tasa-arvopoliittiset tavoitteensa ja kerätään heille äänestäjiä.


Osallistu näin: 

1) Tee äänestyslupaus tai asetu ehdolle sivulla www.feministisetvaalit.fi.
2) Kutsu mukaan kaikki!
3) Keskustele, vaadi ja ehdota tunnuksella #feministisetvaalit.

Seuraa kampajaa myös twitterissä ja facebookissa.
SAVE-THE-DATE: Helvi Sipilä -aamiaisseminaari 23.4.
Aamiaisseminaari Helvi Sipilän 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 23.4.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta Helvi Sipilän syntymästä. Helvi Sipilä oli kansainvälisesti tunnettu diplomaatti, naisten oikeuksien puolustaja, pitkän linjan partiojohtaja ja arvostettu Zonta-vaikuttaja. Suomen Partiolaiset ja Zonta International Piiri 20 haluavatkin kutsua juhlavuoden kunniaksi Sinut partioviikon torstaina Helvi Sipilä -aamiaisseminaariin keskustelemaan arvojohtajuudesta, erityisesti nuorten naisten näkökulmasta.
 

Tervetuloa Helvi Sipilä –aamiaisseminaariin, torstaina 23.4. klo 9 - 11.30. 
Ravintola Kaarre, Original Sokos Hotel Vaakuna, Helsinki
Tilaisuus aloitetaan aamupalalla klo 8.30.

 
Mitä on suomalaisnaisten kansainvälinen johtajuus, ja mikä rooli arvopohjaisuudella siinä on? Aamiaisseminaari käynnistyy Helvi Sipilän elämäntyötä valottavalla dialogilla, joka taustoittaa Helvi Sipilän työtä partioliikkeessä, Zonta-toiminnassa ja kansainvälisen politiikan huipulla. Tämän jälkeen kuullaan kansainvälisten, niin järjestö- kuin yritysmaailmassakin vaikuttavien suomalaisten naisjohtajien puheenvuoroja.
 
Aamiaisseminaariin osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista 
tämän linkin kautta 12.4. mennessä. Seminaariin mahtuu 70 osallistujaa.

Lisätietoja tilaisuudesta löydät seminaarin nettisivuilta.
 
Lämpimästi tervetuloa!
Kalevalaista taidetta Designmuseoon: Kestikartanoista Catwalkeille -näyttely ajalla 13.2.-31.5.
Juhlavuoden kunniaksi Designmuseo Arabian Galleriassa pidetään näyttely, jossa tutustutaan Kalevalaisten Naisten Liiton vuosina 1946–1967 pitämän Kestikartanon vanhaan kahvilamiljööseen. Galleriassa on esillä Helsingissä Keskuskatu 7:ssa sijainneen ravintolan huonekaluja ja Arabian astiastoja. Samalla yleisölle esitellään Germund Paaerin Kaleva Korulle suunnittelemia puuesineitä yksityiskokoelmasta.

Perinteet peilautuvat nykypäivään - näyttelyssä on myös Kalevala korun nykytuotantoa, kuten Paola Suhosen Pariisin muotinäytöksessä nähdyt uniikit asut. Galleriayleisöä hemmotellaan kevään aikana kahdella Kestikartano pop up -kahvilalla. Näyttelyn yhteydessä järjestetään myös konsertteja ja muita tapahtumia.
Harvinaisia Kalevala Korun 1940-luvulla valmistamia puuesineitä yksityiskokoelmasta ensimmäistä kertaa esillä.

Designmuseo Arabian Galleria 13.2.-31.5.2015
ke-pe 12-18
la-su 10-16
ma & ti suljettu
Gymnaestrada Helsingissä 12.-18.7.
Suomessa ensimmäistä kertaa järjestettävä kansainvälinen voimistelufestivaali Gymnaestrada
kerää Helsinkiin 21.000 osallistujaa
yli 50 maasta, viidestä eri maanosasta.
Heinäkuun 12.–18. järjestettävä tapahtuma on kansainväliseltä osallistujamäärältään suurin Suomessa koskaan järjestetty tapahtuma.

Tapahtumaa järjestävät läheisessä yhteistyössä Voimisteluliitto, Helsingin kaupunki ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Gymnaestrada on tarjottavaa – myös sinulle!

-Varoja seuratoimintaan
-Vapaaehtoisena tunnelmaa luomassa
-Ihastele katsomosta
 
Varoja seuratoimintaan: Gymnaestradan osallistujista yli puolet majoittuu kouluissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Nyt haetaan seuroja, järjestöjä ja yhdistyksiä vastaamaan koulumajoituksesta. Samalla yhdistykselläsi on mahdollisuus tienata valvonnasta sekä kioskin pidosta. Lue lisää kouluvalvontatehtävistä täältä.

Vapaaehtoisena tunnelmaa luomassa: Tapahtumajärjestelyihin tarvitaan avuksi lähes 4000 vapaaehtoista. Lue monipuolisesta tehtävätarjonnasta täältä. Vapaaehtoisena pääset nauttimaan tapahtuman ainutlaatuisesta ja iloisesta ilmapiiristä sekä näkemään tapahtuman kulissien takaa.

Ihastele katsomosta: Gymnaestradassa on nähtävissä yhteensä yli 200 tuntia voimistelua 15 eri esiintymisareenalla. Festivaalilla on edustettuna kaikki voimistelun upeat lajit erilaisten esitysohjelmien muodossa, aina akrobatiasta tanssiin asti. Valokeilassa on harrastajia ja huippuja rinnakkain kaikista maanosista. Hanki lippuja Gymnaestradaan Lippupalvelusta.
EWL:n vuoden ensimmäisessä julkaisussa asiaa naisista ja taloudesta
EU:n naisjärjestöjen suurimman kattojärjestön, The European Women's Lobbyn (EWL), vuoden 2015 ensimmäisessä verkkojulkaisussa pureudutaan Pekingin-raportin ensimmäiseen teemaan: naiset ja talous. Julkaisun teemana on naisten taloudellinen itsenäisyys mittavien säästötoimenpiteiden aikoina.

Lue miten tiukat taloudelliset olot vaikuttavat naisiin ympäri Euroopan ja löydä kiinnostavia, feminis- taloudellisia ratkaisumalleja.

Pääset lukemaan koko julkaisun täältä.
Seminaarimateriaaleja nähtävillä
Tasa-arvoseminaari
STM:n Tasa-arvon tulevaisuutta tehdään nyt
 -seminaarissa Finlandia-talolla 4.2. keskusteltiin sukupuolten tasa-arvon tilasta ja tulevaisuudesta Suomessa. 
Puhumassa olivat muun muassa tasa-arvoasioista vastaava ministeri Susanna Huovinen sekä Feministiskt Initiativ -puolueen puheenjohtaja Gudrun Schyman. Paneelikeskustelussa olivat mukana Paavo Arhinmäki (Vas.), Anna-Maja Henriksson (RKP), Jouko Jääskeläinen (KD), Ville Niinistö (Vihr.), Antti Rinne (SDP), Laura Räty (Kok.), Maria Tolppanen (PS) ja Antti Kaikkonen (Kesk.). Katso seminaarin videotallenne alla olevasta linkistä.
 
Tasa-arvoseminaarin videotallenne
Yhdenvertaisuuslakiseminaari
Ihmisoikeuskeskus järjesti 5.2.2015 yhdessä oikeusministeriön kanssa Uusi yhdenvertaisuuslaki - Mikä muuttui? -tilaisuuden uudesta yhdenvertaisuuslaista ja uudistukseen sisältyvistä muutoksista. 
Tilaisuudessa yhdenvertaisuuslain taustaa ja sisältöä avanneen erityisasiantuntija Timo Makkosen (OM) powerpoint-esitys on nyt luettavissa Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivuilla. Käy tutustumassa esitykseen alla olevasta linkistä.
 
Kooste yhdenvertaisuuslakimuutoksesta
 


Kehu nainen päivässä! Tue naistoimintaa NJKL:n printtipaidalla!


Kevätale:  20 euroa/kpl.Tiedustelut ja tilaukset:
toimisto@naisjarjestot.fi
p. 050 388 8868

 
NJKL:n uutiskirjeen aikataulu 2015. Jäsenjärjestöt ja yhteistyökumppanit, lähettäkää meille uutisia, artikkeleita tai ilmoituksia osoitteella toimisto@naisjarjestot.fi!
 
             julkaistaan                                     aineistot
3.          4.4.                                                 15.3.
4.          4.5.                                                 15.4.          
 
5.          31.8.                                               15.8.                            
6.          30.9.                                               15.9.
7.          2.11.                                               15.10.
8.          15.12.                                             1.12.
Mitä mieltä olet uudesta jäsentiedotteestamme? Anna palautetta tästä!

Copyright © 2014 NJKL Tavoitat meidät osoitteesta:
Naisjärjestöjen Keskusliitto
• Fredrikinkatu 39 C 22, 00120 Helsinki • Tel +358 (9) 494 217

toimisto@naisjärjestot.fi

unsubscribe from this list    update subscription preferences