Copy
PFI, Innovationsfunktion + OPI-platform, Region Sjælland, nyhedsbrev
View this email in your browser
Sundhedsinnovation Sjælland er en del af Produktion, Forskning og Innovation (PFI), som er et tværgående center i Region Sjælland.
Vi har samlet vores nyheder om sundhedsinnovation i dette nyhedsbrev.
 
God fornøjelse!

Engangstæpper i ambulancerne

En henvendelse fra en virksomhed til Én indgang i efteråret 2015 om brug af engangstæpper i ambulancerne gav anledning til, at der blev etableret en test af at anvende engangstæpper i ambulancer i stedet for at vaske tæpper igen og igen. Her deltog blandt andet Præhospital Center og Falck i Holbæk. 

Det nye tæppe viste sig at have nogle svagheder over for at kunne holde til belastningen med at bære patienter. Styrker ved tæppet er dog en bedre hygiejne, at være væskebestandig, virke isolerende og spare plads på hylden. I løbet af projektperioden har producenten fået udviklet et nyt og stærkere produkt, som i dag anvendes i ambulancerne i Region Skåne, Sverige. 

Præhospital Center har oplyst, at der vil blive arbejdet på, at det nye tæppe kan komme ind i Region Sjællands Indkøbskatalog.
Engangstæppet lægges i affaldsposen efter brug og kan brandes som papir. Det er 2 mm tykt og ventes at blive anvendt i regionens 112-akuthjælpere fremover som erstatning for allutæpper.

Præhospital Center oplyser, at medarbejdere og reddere har taget godt imod testforløbet. Resultaterne er opsamlet i et skema, hvor ris og ros dagligt er registreret i projektperioden. Projektet har givet anledning til at drøfte, om andre ting kan ændres ”i ambulancerne og på sygetransporter.

Test af mobilløsning til patienter i Dialektisk Adfærdsterapi 

Ny app skal hjælpe psykisk syge patienter med personlighedsforstyrrelser til at få en bedre hverdag. Patienterne får gennem app'en en større indsigt i egen behandling igennem selvmonitorering og tidligere advarselstegn om udviklingen i egen sindstilstand end i dag.

App'en er nu klar til at blive testet af 30 patienter, der tester den nye løsning i 20 uger. Testen ventes at vise, om patienterne via øget fokus på selvmonitorering får en bedre hverdag, færre udsving i sindstilstanden og færre genindlæggelser. Herudover ventes testen at vise om app'en giver en tilstrækkelig støtte til psykiatriske patienter, er en hjælp for behandlerne og om app'en forbedrer behandlingsforløbet.

Læs mere om projektet på vores hjemmeside.

Send dit innovationsprojekt ind til Styregruppen for Sundhedsinnovation

Region Sjællands Styregruppe for Sundhedsinnovation (SGSI) screener og prioriterer potentielle radikale innovationsprojekter i Region Sjælland.

Styregruppen har på sit møde den 5. maj givet disse fem projektideer midler til nærmere undersøgelse:

  • Datagrundlag for hørerehabilitering
  • Test af Relabee – en pårørende-app
  • Telemedicin i diabetesbehandlingen
  • Hjertesvigt app
  • Udvikling af en DNA-baseret triage-metode til tarmkræftscreening
Næste møde i styregruppen er den 24. juni og ansøgningsfristen er den 13. juni for projekter.

Kontakt sekretariatet ved Jesper Reumert (jrm@regionsjaelland.dk) og Erik Brander (eribr@regionsjaelland.dk) for nærmere information og ansøgningsskema.

Læs mere på vores hjemmeside

Trænings app i test 

I trænings app projektet er vi gået igang med testforløbet, hvor vi tester ICURA Activity (telefon og sensor) på 30 patienter på Slagelse Sygehus.

Træningen af patienten starter på sygehusets genoptræningsafdeling, og når patienten overgår til Slagelse Kommune, fortsætter træningen på plejehjemmet. I projektet vil behandlere fra både kommune og sygehus have adgang til de samme oplysninger om patienten, hvilket er en stor fordel i bestræbelserne på, at kommune og sygehus opleves at levere et sammenhængende behandlingsforløb.

Det betyder blandt andet, at kommunen kan skræddersy den videre genoptræning, der tager udgangspunkt i den træning, der er igangsat på sygehuset. Det er forventningen, at det tættere samarbejde vil opleves som en forbedring for både patienter, pårørende og behandlere. 

Læs mere om projektet på vores hjemmeside.
Copyright © 2016 *Produktion, Forskning og Innovation*, All rights reserved.

BESØG OS ONLINE HER:
www.regionsjaelland.dk/Innovation

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

*Du modtager denne mail, fordi du tidligere har vist interesse i innovationsfunktionen PFI, (tidligere Sundhedsinnovation Sjælland) eller fordi vi tænker, at det vi laver, er relevant for dig. Hvis du ikke ønsker vores nyhedsbrev, kan du klikke på Unsubscribe-linket herover.

Er dette nyhedsbrev videresendt til dig, og ønsker du at tilmelde dig nyhedsbrevet, så kan du tilmelde gøre dette her.