Copy
Nyhedsbrev for Innovationsfunktionen + OPI-platform,
Produktion, Forskning og Innovation, Region Sjælland


Du kan her læse de seneste aktuelle nyheder om sundhedsinnovationen
i Region Sjælland.

God fornøjelse med læsningen!

Fokuseret innovationskoncept skal effektivisere arbejdet og gavne borgerne i Region Sjælland

”Udfordringer, som et stigende antal ældre og flere multisyge, bevirker, at Region Sjælland må udvikle og forbedre diagnosticeringen og behandlingen ved at arbejde med nye innovative løsninger. Derfor har vi i Region Sjælland udformet et nyt og målrettet innovationskoncept, som fokuserer på nytænkende innovation”, lyder det fra PFI-direktør, Mahad Mussa Huniche.

Innovationsprojekterne tager afsæt i Region Sjællands to strategiske satsninger:

  • ”Danmarksmester i sammenhæng”
  • ”Patienten som partner”.

Ideer til projekter forelægges for Styregruppen for Innovation. Ideerne kan blandt andet komme fra sundhedspersonalet.

PFI-direktør Mahad fortæller: "Alle kan byde ind med løsninger, udfordringer eller ideer, der har behov for eller potentiale til innovative indsatser. Ud over Region Sjællands egne ansatte samarbejder vi med virksomheder, kommuner og vidensinstitutioner om udvikling af innovative løsninger”.

I 2016 har konceptet seks millioner kroner til rådighed og allerede nu har Produktion, Forskning og Innovation modtaget 13 spændende ideer og forslag til innovationsprojekter. Se de seneste indkomne forslag nedenfor.

Læs mere om det nye innovationskoncept på vores hjemmeside.

Fem idéer til projektforslag 

Styregruppen for Innovation har modtaget følgende fem idéer til projektforslag ved seneste ansøgningsrunde:
  1. ”Transport af kritisk syge patienter”, Nykøbing Falster Sygehus.
  2. ”Digital infrastruktur – en forudsætning for fleksibel, sammenhængende og borgernær sygehusbehandling”, Regional Udvikling/Kvalitet & Udvikling.
  3. ”En ansøgning omfattet af fortrolighed og vedrørende en mulig ny løsning inden for telemedicinsk behandling”, Sjællands Universitetshospital.
  4. ”Patienter på gangene på faglig indikation”, Sjællands Universitetshospital.
  5. ”Sammenhæng, fleksibilitet og specialisering”, Kvalitet & Udvikling.
Læs mere om, hvordan du søger midler og se ansøgningsfrister på vores hjemmeside.

STATUS PÅ INNOVATIONSPROJEKTER

Video om E-læringskursus


E-læringskurset skal forberede det sundhedsfaglige personale til at identificere og hjælpe patienter og borgere med synkebesvær.

Se videoen om E-læringskurset og læs mere om projektet på vores hjemmeside.

Håndfrit Bad brugertestet på Slagelse Sygehus

Projektet om et sensorbaseret toilet- og bademodul er afsluttet. Formålet med projektet er at nedsætte smitte og infektioner.

Læs mere om projektet og download rapporten på vores hjemmeside
(billedet er taget af Nobak ApS, partner)
Projekt Hjertesvigt app er afsluttet

Udvikling af Hjertesvigt app er første prototype, der støtter hjertesvigtspatienter til at holde øje med og reagere på vægten.

Projektet er nu afsluttet. Læs om resultaterne og download den afsluttende rapport på vores hjemmeside.
BESØG VORES HJEMMESIDE:
www.regionsjaelland.dk/Innovation

Du modtager denne mail, fordi du tidligere har vist interesse i innovationsfunktionen PFI, (tidligere Sundhedsinnovation Sjælland) eller fordi vi tænker, at det vi laver, er relevant for dig. Hvis du ikke ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du framelde dig her.

Er dette nyhedsbrev videresendt til dig, og ønsker du at tilmelde dig nyhedsbrevet, så kan du gøre dette her.