Copy
Taideyliopiston ylioppilaskunnan viikkotiedote
The weekly newsletter of the Student Union of the University of the Arts
Katso viikkotiedote selaimessa
View this newsletter in your browser
Seuraa FB:ssä
Seuraa FB:ssä
Seuraa Twitterissä
Seuraa Twitterissä
Taiyo.fi
Taiyo.fi
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Viikko / vecka / week 45

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN TIEDOTE
KONSTUNIVERSITETETS STUDENTKÅRS VECKOBREV
UNIVERSITY OF THE ARTS STUDENT UNION NEWSLETTER
 

Tässä tiedotteessa tulevia asioita:

1. Tule mukaan TaiYo:n hallitukseen 2016! 
2. Haetaan opiskelijaedustajia mm. akatemioiden johtokuntiin
3. Tule TaiYo:n häirintäyhdyshenkilöksi!
4. TaiYo:n edustajisto valittu suoraan ilman vaaleja
5. Taidetta meille! -opiskelijatapahtuma Ateneumissa 18.11.
6. IHME-festivaali etsii katusoittajia ja taiteilijoita
 
På svenska:
1. Kom med i KonSts styrelse 2016!
2. KonSt söker studentrepresentanter (bara på finska)
3. Bli KonSts trakasserikontaktperson!
4. KonSts delegation vald direkt utan röstning
5. Konst åt oss! i Ateneum 18.11.
6. IHME-festivalen söker gatumusiker och artister (bara på finska)

In English:
1. Join the Executive Board of ArtSU in 2016!
2. Student representatives wanted (only in Finnish)
3. Become ArtSU's harassment contact person!
4. ArtSU's Council elected directly without a vote
5. Art for Us! event in Ateneum November 18th
6. The IHME Festival is looking for musicians and artists


 
1. Tule mukaan TaiYo:n hallitukseen 2016! 

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka tämä yliopisto ja yhteiskunta toimivat – ja hankkia samalla tärkeää kokemusta! Tule mukaan Taideyliopiston ylioppilaskunnan hallitukseen 2016 kehittämään ylioppilaskunnan toimintaa ja vaikuttamaan koko Taideyliopiston ja taidekentän asioihin!

Hallitus johtaa ylioppilaskunnan toimintaa ja arkea. Hallituksen vastuulla on monenlaisia asioita opintoasioiden edunvalvonnasta aina tapahtumien järjestämiseen ja tiedottamisesta TaiYo:n edustamiseen. Hallitus kokoontuu lukukausien aikana yleensä kerran viikossa, minkä lisäksi hallituksen jäsenet työskentelevät jonkin verran itsenäisesti kokousten ulkopuolella. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi, ja sen valitsee edustajisto, jolle hallitus myös vastaa toiminnastaan. Hallitukseen kuuluu 6-10 jäsentä, ja jäseniä valitaan vähintään yksi jokaisesta akatemiasta, josta on enemmän kuin yksi ehdokas.

Hallitus on erinomainen paikka vaikuttaa niin Taideyliopiston kuin ylioppilaskunnankin asioihin. Hallituksessa voit olla vaikuttamassa yliopiston suuntaan siihen, etteivät byrokratia tai opintojen rakenteet tukehduta opiskelijoiden luovuutta ja kykyä tehdä yhteistyötä, ja toisaalta olla tekemässä TaiYo:sta Suomen ketterintä, artsuinta ja opiskelijalähtöisintä ylioppilaskuntaa. Yliopiston ja TaiYo:n sisäisten asioiden lisäksi hallitus on Suomen ylioppilaskuntien liiton kautta mukana vaikuttamassa opiskelijoiden asemaan valtakunnallisesti sekä vaikuttaa myös kulttuuripoliittisiin kysymyksiin poikkitaiteellisesta opiskelijanäkökulmasta.

Hallituksessa toimiminen ei edellytä erityistä aiempaa kokemusta ylioppilaskunnasta tai muista opiskelijajärjestöistä, joten jos vain kiinnostusta löytyy, älä anna mahdollisen kokemattomuuden olla este! Sen sijaan ylioppilaskunnan hallitus on paraatipaikka hankkia myöhempää elämää varten kokemusta vaikuttamistyöstä, järjestötoiminnasta ja hallinnosta. Hallituslaisen tie vie toisinaan mielenosoituksiin tai esiintymislavalle, mutta myös tapaamisiin keskeisimpien nykyisten ja tulevien päättäjien kanssa. Hallituksessa pääset luomaan verkostoja niin yliopiston sisällä kuin Suomen ja taidekentän päättäjiin.

Hallituksen jäsenen työmäärä mitoitetaan niin, että hallituksessa olo on mahdollista opintojen ohella. Puheenjohtajalta tehtävä vaatii noin puolipäiväistä sitoutumista koko vuodeksi, muilta hallituksen jäseniltä muutaman tunnin työpanosta viikossa. Puheenjohtaja saa tehtävästään kunnon palkkion ja muillekin hallituksen jäsenille maksetaan pienempi korvaus. Tehtävään saa perehdytyksen, minkä lisäksi hallituksen rinnalla ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa pyörittävät pääsihteeri sekä jäsenpalvelu- ja edunvalvontasihteeri. Hallituksen toivotaan sitoutuvan tehtävään lähtökohtaisesti koko vuodeksi 2016.

Hallitukseen voi hakea kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen. Jos olet kiinnostunut, laita lyhyt vapaamuotoinen hakemus pääsihteeri Ville Sinnemäelle (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi) ma 23.11. klo 15.00 mennessä. Kerro hakemuksessa, miksi olet kiinnostunut hallituksessa toimimisesta ja miksi juuri sinä olisit siinä hyvä. Merkitse hakemukseen myös, haetko hallituksen jäseneksi ja/vai sen puheenjohtajaksi. Edustajisto valitsee hallituksen puheenjohtajan kokouksessaan 25.11. ja muut hallituksen jäsenet alustavasti 10.12.

Lisätietoja: hallituksen 2015 puheenjohtaja Erla Pulli, puh. 040 710 4297, taiyo-pj@uniarts.fi.

 
2. Haetaan opiskelijaedustajia mm. akatemioiden johtokuntiin

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee seuraavia opiskelijaedustajia:

  • Taideyliopiston akatemioiden johtokunnat, 3 jäsentä kunkin akatemian johtokuntaan (hakuaika päättyy 23.11. klo 12.00)
  • Kuvataideakatemian rekrytointitoimikunta (Esittämiskäytäntöjen ja tilallisuuden sekä Nykytaiteen ja valokuvan professorien valinta), 2 jäsentä (hakuaika päättyy 9.11. klo 12.00)
  • Teatterikorkeakoulun ravintolatoimikunta, 1 jäsen (hakuaika päättyy 16.11. klo 12)
  • YTHS:n Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokunta, 1 jäsen (hakuaika päättyy 9.11. klo 12)
  • YTHS:n valtuuskunta, 1-2 jäsentä ja Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön terveystyöryhmä 3, 1 varajäsen (hakuaika päättyy 16.11. klo 12.00)
  • Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston yhteysopiskelijat; vasket ja lyömäsoittimet; puupuhaltimet ja harppu (2 kpl, paikat täytetään heti kun hakijoita löytyy)
Katso tarkemmat hallinnon opiskelijaedustajien hakuilmoitukset osoitteesta http://taiyo.fi/avoimet-luottamuspaikat ja lähetä hakemuksesi TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi).


3. Tule TaiYo:n häirintäyhdyshenkilöksi!
 
Taideyliopiston ylioppilaskunta etsii 2-3 opiskelijaa toimimaan ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöinä ja auttamaan näin osaltaan epäasiallisen kohtelun ehkäisemisessä Taideyliopistossa. Häirintäyhdyshenkilöt ovat yhteyshenkilöitä, joilta opiskelijat voivat pyytää neuvoa ja tukea kohdatessaan epäasiallista kohtelua, kuten esimerkiksi sukupuolista häirintää tai opiskeluun liittyvää kiusaamista. Häirintäyhdyshenkilöiden ei ole tarkoitus toimia ammattiauttajina tai tuomareina vaan matalan kynnyksen vertaistukihenkilöinä, joiden kanssa opiskelija voi keskustella luottamuksellisesti mahdollisista häirintä-, ahdistelu-, kiusaamis- tai syrjintätapauksista ja jotka voivat omalta osaltaan neuvoa opiskelijaa eteenpäin asian selvittämisessä. Häirintäyhdyshenkilöiksi pyritään mahdollisuuksien mukaan valitsemaan eri sukupuolten edustajia eri akatemioista, ja heille on luvassa myös opastusta ja tukea tehtävänsä hoitamisessa.
 
Jos olet kiinnostunut toimimaan häirintäyhdyshenkilönä, lähetä osoitteeseen taiyo-paasihteeri@uniarts.fi viimeistään maanantaina 16.11. klo 12.00 mennessä (hakuaikaa on jatkettu!) vapaamuotoinen hakemusviesti, jossa kerrot lyhyesti motivaatiostasi toimia tehtävässä. Myös lisätietoja tehtävästä ja häirintäyhdyshenkilönä toimimisesta antaa TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).
 

4. TaiYo:n edustajisto valittu suoraan ilman vaaleja
 
Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on valittu kokonaisuudessaan ilman vaaleja, eikä marraskuun puolivälissä järjestettäväksi ilmoitettua edustajiston täydennysvaalia näin ollen pidetä ollenkaan.
 
TaiYo:n edustajistovaaleihin ilmoittautui alkuperäiseen määräaikaan mennessä vain 6 ehdokasta. Koska ehdokkaita oli vähemmän kuin edustajistossa on paikkoja, julisti keskusvaalilautakunta vaalijärjestyksen määräysten mukaisesti kaikki ehdokkaat valituiksi ilman vaalitoimitusta ja päätti järjestää täydennysvaalin. Täydennysvaaliin puolestaan ilmoittautui 13 ehdokasta, joista yksi perui ehdokkuutensa vaalijärjestyksen mukaisen huomautusajan aikana. Koska täydennysvaalin lopullinen ehdokasmäärä oli näin yhtä suuri kuin valittavien määrä, julistettiin myös kaikki täydennysvaalin ehdokkaat valituiksi ilman vaalitoimitusta. Näin ollen kaikki edustajiston 18 paikkaa ovat tulleet poikkeuksellisesti täytetyiksi suoraan ehdokasasettelun kautta, eikä varsinaista äänestystä tulla vaalijärjestyksen mukaisesti järjestämään ollenkaan.
 
Taideyliopiston ylioppilaskunnan uuden edustajiston muodostavat seuraavat henkilöt (täydennysvaalissa valituiksi tulleet merkitty tähdellä):
Maia Häkli (TeaKin vaaliliitto)
Joel Härkönen (TeaKin vaaliliitto)
Riikka Karjalainen (TeaKin vaaliliitto)
Annika Kempe (SibAn opiskelijat)*
Olli Keskinen (SibAn opiskelijat)*
Visa Kohva (SibAn opiskelijat)*
Juhana Kotilainen (SibAn opiskelijat)*
Tarleena Laakko (TeaKin vaaliliitto)*
Annika Lyytikäinen (SibAn opiskelijat)*
Ruut Mattila (SibAn opiskelijat)*
Joel Neves (TeaKin vaaliliitto)
Elias Numminen (SibAn opiskelijat)*
Niklas Nybom (TeaKin vaaliliitto)
Sari Pyykönen (SibAn opiskelijat)*
Saila Pönkä (TeaKin vaaliliitto)*
Eetu Sadeharju (Vaaliliittojen ulkopuolinen ehdokas)
Heikki Vallinoja (SibAn opiskelijat)*
Riku Vuorensola (SibAn opiskelijat)*
 
Uuden edustajiston kausi alkoi heti keskusvaalilautakunnan vahvistettua vaalin lopullisen tuloksen 28.10. Edustajistossa on 11 opiskelijaa Sibelius-Akatemiasta ja 7 Teatterikorkeakoulusta – Kuvataideakatemiasta ei lopulta asettunut ehdolle yhtään opiskelijaa. Myöskään puoluepoliittiset ryhmät eivät asettaneet yhtään ehdokasta, kuten eivät aiemmissakaan TaiYo:n edustajistovaaleissa. Onnea uusille edustajiston jäsenille!
 
Lisätietoja: Pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296)
 

5. Taidetta meille! -opiskelijatapahtuma Ateneumissa 18.11.

Keskiviikkona 18.11. Ateneumin taidemuseo täyttyy taiteesta, kulttuurista, työpajoista, elävästä kirjastosta, näyttelyluennoista - you name it. Kaikesta tästä pääset opiskelijakortilla nauttimaan ilmaiseksi! Buukkaa siis Taidetta Meille! -päivä kalenteriisi, ja tule Ateneumiin 18.11.2015 ottamaan osaa Henri Cartier-Bressonin valokuvanäyttelyyn sekä erilaisiin kiinnostaviin aktiviteetteihin.

Lupaamme musiikkia, elävää kirjastoa, työpajoja, kiinnostavia luentoja, oman kasvokuvan tekemistä sekä 1900-luvun merkittävimpien valokuvaajien joukkoon kuuluvan Henri Cartier-Bressonin mahtavan valokuvanäyttelyn. Tarkemmat ohjelmatiedot päivittyvät tänne pikapuolin!

Katso, miltä 1900-luvun merkittävimmät tapahtumat näyttivät Cartier-Bressonin Leican etsimen läpi katsottuna. Pysy mukana #taidettameille

 

6. IHME-festivaali etsii katusoittajia ja taiteilijoita
 
IHME-nykytaidefestivaali etsii marraskuun ajan osallistujia ensi vuoden IHME-teokseen ja taiteilijoita suunnittelemaan palveluja IHME-päiville.
 
1. #IHMEratikassa hakee katusoittajia
 
#IHMEratikassa-kilpailuun voi osallistua videoimalla joko oman katusoittoesityksensä tai ilmoittamalla mukaan suosikkikatusoittajansa. IHME-taiteilija Kateřina Šedá etsii videoilla esiintyvien muusikoiden joukosta esiintyjiä 14.-20.3.2016 toteutuvalle Ratikkasoittajien kiertueelle. Kilpailuaika on 3.-30.11.2015. Voittajavideon valitsee taiteilija, ja voittaja saa vuoden matkat HSL:n joukkoliikenteeseen.
 
Osallistumisohjeet #IHMEratikassa-kilpailuun: www.ihmefestival.fi/ihmeratikassa
 
2. IHME tarjoaa taiteilijoille töitä
 
IHME etsii taiteilijoita tuottamaan palveluita Vanhalla Ylioppilastalolla 31.3.-3.4.2016 järjestettäville IHME-päiville. Taiteilijoilta toivotaan suunnitelmia, jotka tukevat festivaalin ensi vuoden sisällöllisiä teemoja ja IHMEen yleisiä tavoitteita: tehdä nykytaiteesta saavutettavampaa ja lisätä vuorovaikutusta yleisön kanssa. Hyvä ehdotus on yhdistelmä käytännöllisyyttä, ja luovuutta - parhaimmillaan ehdotus on teos itsessään. Avoin haku päättyy 30.11.2015.
 
Hakuohjeet taiteilijoille: www.ihmefestival.fi/ihme-paivat

 
******************

På svenska


1. Kom med i KonSts styrelse 2016!

KonSts styrelse för år 2016 väljs i november-december. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen, kan du skicka en kort öppen ansökan till Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi) senast 23.11. kl. 15. Ifall du vill få mera information om saken, kan du kontakta antingen Ville (tfn. 040 710 4296) eller styrelsens nuvarande ordförande Erla Pulli (tfn. 040 710 4297, taiyo-pj@uniarts.fi).
 
Mera info om styrelsen: www.taiyo.fi/pa-svenska/konsts-forvaltning
 

2. KonSt söker studentrepresentanter (bara på finska)


3. Bli KonSts trakasserikontaktperson!

Konst söker 2-3 studerande att vara med att förebygga osakligt bemötande vid universitetet. Andra studerande kan i fall av otrevliga händelser som mobbning eller sexuella trakasserier kontakta dessa trakasserikontaktpersoner. Med traksserikontaktpersonen kan man prata konfidentiellt om det som hänt, och han/hon kan ge råd om vem som skall kontaktas för att reda ut fallet. Studerande, som vill vara med i verksamheten, kommer att få vägledning och stöd i sitt arbete.

Om du blev intresserad, mejla
taiyo-paasihteeri@uniarts.fi senast 16.11. kl. 12. med korta motivationer till varför du vill bli trakasserikontaktperson. KonSts generalsekreterare Ville Sinnemäki (tfn. 040 710 4296) ger vid behov tilläggsinformation.


4. KonSts delegation vald direkt utan röstning

Konstuniversitetets studentkårs delegation har i sin helhet blivit vald utan röstning. Tilläggsvalet i mitten av november blir alltså inte av.

Bara 6 kandidater anmälde sig i ursprungliga kandidatuppställningen. Eftersom antalet kandidater var mindre än antalet platser i delegationen, blev de här sex kandidater valda utan röstning. I tilläggsvalet kandiderade ytterligare 13 studerande, varav en drog bort sin anmälan. Eftersom slutliga antalet kandidater var samma som antalet platser kvar i delegationen, blev också alla kandidater i tilläggsvalet valda utan röstning. Alla 18 delegationsmedlemmar har nu blivit valda direkt utan röstning, och enligt KonSts valreglemente blir det ingen val i november.

KonSts nya delegation består av följande medlemmar:
Maia Häkli (Teaterhögskolans valförbund)
Joel Härkönen (Teaterhögskolans valförbund)
Riikka Karjalainen (Teaterhögskolans valförbund)
Annika Kempe (SibAs studerande)
Olli Keskinen (SibAs studerande)
Visa Kohva (SibAs studerande)
Juhana Kotilainen (SibAs studerande)
Tarleena Laakko (Teaterhögskolans valförbund)
Annika Lyytikäinen (SibAs studerande)
Ruut Mattila (SibAs studerande)
Joel Neves (Teaterhögskolans valförbund)
Elias Numminen (SibAs studerande)
Niklas Nybom (Teaterhögskolans valförbund)
Sari Pyykönen (SibAs studerande)
Saila Pönkä (Teaterhögskolans valförbund)
Eetu Sadeharju (Kandidat utan valförbund)
Heikki Vallinoja (SibAs studerande)
Riku Vuorensola (SibAs studerande)


5. Konst åt oss! i Ateneum 18.11.

Onsdag 18.11. fylls Ateneums konstmuseum av konst, kultur, workshops, ett levande bibliotek, utställningsföreläsningar - you name it! Av allt det här kan studerande njuta gratis genom att uppvisa ikraftvarande studiekort! Boka alltså Konst åt oss! -dagen i din kalender och kom till Ateneum för att se Henri Cartier-Bressons utställning och delta i andra intressanta aktiviteter.

Ett noggrannare program uppdateras hit inom kort, men redan nu lovar vi musik, ett levande bibliotek, att du får göra din egna profilbild, workshops, intressanta föreläsningar och förstås en strålande utställning. Följ med oss #taidettameille


6. IHME-festivalen söker gatumusiker och artister (bara på finska)******************

In English


1. Join the Executive Board of ArtSU in 2016!

The Executive Board of ArtSU for year 2016 will be chosen during November-December. If you are interested in working in the Board, you can send a short, open application to Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi) by Monday, 23 November, 3 pm the latest. To get more information about the Board, you can contact either Ville (040 710 4296) or the Chair of the Board 2015, Erla Pulli
(040 710 4297, taiyo-pj@uniarts.fi).

More info on what the Board does: www.taiyo.fi/in-english/student-union-administration

 
2. Student representatives wanted (only in Finnish)
 

3. Become ArtSU's harassment contact person!

ArtSU wants to work for the wellbeing of our students, and is looking for 2-3 students to become harassment contact persons. In case of sexual harassment, bullying etc. students can contact these contact persons to talk about what happened and to get information on whom to contact to investigate the matter closer (if wanted). The harassment contact persons will get briefing and support in their work.

If you are interested, please send a short motivation e-mail to
taiyo-paasihteeri@uniarts.fi by November 16, 12noon at the latest. The secretary general of ArtSU, Ville Sinnemäki, gives additional infomation if needed  (040 710 4296).


4. ArtSU's Council elected directly without a vote

ArtSU's Representative Council has been elected in full without a vote, and the supplementary elections announced earlier are now cancelled.

During the original nomination of candidates, only six students decided to run for Council. As the number of candidates was smaller than the number of seats in the Council, the six candidates were elected directly without a vote. In the subsequent supplementary election, 13 more candidates came out, but one of them later withdrew their application. As the final number of candidates was the same as the number of seats left in the Council, also all the candidates in the supplementary election were chosen directly without a vote. All 18 Council members have thus been elected directly, and according to ArtSU's statutes there will be no election in November.

The following students form the new Representative Council:
Maia Häkli (TeaK's coalition)
Joel Härkönen (TeaK's coalition)
Riikka Karjalainen (TeaK's coalition)
Annika Kempe (Students of SibA)
Olli Keskinen (Students of SibA)
Visa Kohva (Students of SibA)
Juhana Kotilainen (Students of SibA)
Tarleena Laakko (TeaK's coalition)
Annika Lyytikäinen (Students of SibA)
Ruut Mattila (Students of SibA)
Joel Neves (TeaK's coalition)
Elias Numminen (Students of SibA)
Niklas Nybom (TeaK's coalition)
Sari Pyykönen (Students of SibA)
Saila Pönkä (TeaK's coalition)
Eetu Sadeharju (Candidate outside the coalitions)
Heikki Vallinoja (Students of SibA)
Riku Vuorensola (Students of SibA)


5. Art for Us! event in Ateneum November 18th

Wednesday (Nov 18th) Ateneum will be full of culture, workshops, living library, keynote lectures - you name it! As a student you’ll have access to all this, completely free of charge by simply showing your valid student card to a member of staff. Be sure to book Art for us! event in your calendar and be prepared to enjoy Henri Cartier-Bresson’s exhibition along with other interesting activities.

Tune into #taidettameille6. The IHME Festival is looking for musicians and artists

The IHME Contemporary Art Festival is looking for artists to join the festival next year.

1. The IHME Contemporary Art Festival and IHME Artist 2016 Kateřina Šedá are staging the #IHMEratikassa video competition to find buskers to take part in the IHME Project in March 2016.

To enter the competition, make a YouTube video of either yourself or your favourite busker(s) performing in the street and send a link to IHME. Some of the musicians in the videos will possibly be invited to appear in the Tram Buskers' Tour to be run in collaboration with Helsinki City Transport (HKL) and Helsinki Regional Transport (HSL) on 14–20.3.2016. The competition is open until November 30th.

More information www.ihmefestival.fi/#ihmeratikassa.

2. The IHME Festival is looking for artists based in Finland to produce specific services for the IHME Days at Vanha Ylioppilastalo from March 30th to April 3rd 2016.

These services will be best fulfilled with a combo of practical solutions and artistic creativity. Send your application by November 30, 2015. At their best, they are true art works that support the festival´s contents and have a great importance in creating the festival atmosphere.

More information www.ihmefestival.fi/ihme-paivat.
 
 
Copyright © 2015 Taideyliopiston ylioppilaskunta, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp